5. MATEMATİK ÜNİTE -1
-1
—Aynı doğrultuda olmayan en az üç noktanın düz çizgilerle birleşmesinden oluşan kapalı şekillere çokgen denir.

ÇOKGENLERİN ÖZELLİKLERİ
—Çokgen çok kenarlı demektir.Gen kenar demektir.Yani çok kenarlı anlamındadır.
—Çokgenler en az 3 kenarlı en çok ise sonsuz sayıda olur.örnek:üçgen,dörtgen.beşgen,altıgen,yedigen,sekizgen…..gibi devam eder.
—Çokgenler kenar ve köşe sayısına göre adlandırılırlar.Örnek:Üçgen,dörtgen,
Sekizgen gibi.
—Çokgenlerin köşeleri büyük harflerle gösterilir.Kenarları ise köşedeki harfin küçüğü yazılarak adlandırılır.Sadace üçgende kenar adını karşısındaki köşeden alır.

Dikdörtgen Altıgen Üçgen
Aşağıdaki dörtgen iki doğru ile kesilmiş ve çokgenler elde edilmiştir.

Bir beşgen ile iki üçgen elde edilmiştir.

DÜZGÜN ÇOKGEN:Açılarının ölçüleri ile kenarlarının ölçüleri eşit olan
Çokgenlere düzgün çokgen denir.

Kare üçgen beşgen altıgen
Düzgün dörtgen düzgün üçgen düzgün beşgen düzgün altıgen
—Kenarları ve açıları eşit olmayan çokgenler düzgün çokgen değildir.
DÖRTGENLER
—Dört köşesi olan kapalı şekillere dörtgen denir.

Köşegen:Karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçalarına köşegen denir.
[AC] ve [DB] birer köşegendir.
—Dörtgenlerde ikişer köşegen vardır.
EK BİLGİ:Bir çokgende köşegen sayısını bulmak için kenar sayısından 3 çıkarılarak kenar sayısı ile çarpılıp 2 ye bölünerek bulunur.
Soru:Sekizgenin kaç köşegeni vardır?
Çözüm: 8-3=5
5×8=40
40:2=20 köşegeni vardır.
—Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir.
—Dörtgenlerde ardışık açıların toplamı 180 derecedir.

DÖRTGEN ÇEŞİTLERİ
1-Kare
2-Dikdörtgen
3-Paralelkenar
4-Eşkenar dörtgen
5-Yamuk

1-KARE
A)Köşegenler

b)Simetri Eksenleri(katlama doğrusu)

KARENİN ÖZELLİKLERİ
—4 kenarı da birbirine dik ve eşittir.
— 4 Açısı vardır ve dik açıdır.
—İç açıları toplamı 360 derecedir.
—Ardışık iki açısının toplamı 180 derecedir.
—Köşegenleri karenin açılarını 45 er derecelik iki eşit açıya böler.

Karenin Çevresini Hesaplama

Karenin Alanını Hesaplama 1.yol

8×8=64 birim kare alanı bulunur.

SORU:Bir kenarı 7 m olan karenin alanı ve çevresini bulunuz.

ÇÖZÜM:Ç=4×7=28 m çevresi.

A=7×7=49 m2 alanı bulunur.

Karenin Alanını Bulma 2.yol
—Karenin köşegen uzunlukları çarpılıp 2’ye bölünerek karenin alanı bulunur.

YÜKSEKLİK: Herhangi bir köşeden karşı kenara çizilen dik doğruya o kenara ait yükseklik denir.Karenin 4 kenarı da birer yüksekliktir.

2-DİKDÖRTGEN
Köşegen,Açı ve Kenar Özellikleri

—Dikdörtgende bir köşegen dikdörtgeni eşit 2 ikizkenar dik üçgene ayırır
—Dikdörtgende 2 köşegen dikdörtgeni 4 ikizkenar üçgene ayırır.Ancak bu üçgenler karşılıklı olarak birbirinin aynısıdır.
—Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paraleldir.
—Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.Köşegenler birbirini ortadan keserler.
—Dikdörtgenin açıları dik açı olup iç açıları toplamı 360 derecedir.
Simetri Eksenleri
—Dikdörtgenin kenarlarının orta noktalarını birleştiren doğrular simetri eksenleridir.2 tanedir.

Dikdörtgenin Çevresi
1.yol-Dikdörtgenin bir kısa kenarı ile bir uzun kenarını toplayıp 2 ile çarparak çevresini buluruz. Ç=2x(a+b)
2.yol-Kısa kenarları ayrı uzun kenarları ayrı 2 ile çarpıp her iki çarpımı toplayarak çevreyi buluruz. Ç=(2xa)+(2xb)
3.yol-4 kenarını toplayarak buluruz. Ç=a+a+b+b
Dikdörtgenin Alanı

ALANI:Uzun ve kısa kenar boyunca dizilen birim karelerin sayıları çarpılarak dikdörtgensel yüzeyi kaplayan birim karelerin sayısı bulunur.
Birim kare sayısı:8 birim kare x4 birim kare=32 birim kare
Örnekte görüldüğü gibi dikdörtgenin alanını bulmak için
ALAN=Uzun kenar x kısa kenar
ALAN=axb
Veya
ALAN=Taban x Yükseklik şeklinde de bulunabilir.

ÖRNEK SORU:Uzun kenarı 45 m,kısa kenarı 23 m olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresi ve alanı ne kadardır?

ÇEVRE:2x(a+b)
2x(45+23)
2×68=136 m çevresi
ALANI:axb
:23×45=1035 m2 alanı bulunur.

Not:Dikdörtgende hem uzun kenar hem de kısa kenar yükseklik olarak kullanılabilir.

İlginizi Çeker mi ? : Cahit Arf ve Atatürk başlıklı konuda ATATÜRK ve Cahit hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
okgenlerin zellikleri (288), heyatda oz yerini tapan insan xosbextdir (243), çokgenlerin özellikleri 5 sınıf (192), çokgenler ve özellikleri 5 sınıf (125), 5 sınıf çokgenlerin özellikleri (114), karenin yüksekliği nasıl çizilir (104), begenler (91), çokgenlerde yükseklik (81), çokgenlerin yükseklikleri (68), dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular (64), heyatda oz yerini tapan insan xosbextdir insa (56), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular (52), çokgenlerle ilgili sorular (51), 5 sınıf çokgenlerle ilgili problemler (49), dörtgenlerin özellikleri 5 sınıf (49), eşkenar dörtgen düzgün çokgen midir (47), yamuğun özellikleri 5 sınıf (47), düzgün olmayan çokgenler (46), 5 sınıf çokgenler ve özellikleri (46), çokgenlerde yükseklik 5 sınıf (43), dikdörtgen düzgün bir dörtgen midir (41), çokgenlerle ilgili sorular 5 sınıf (41), 5 sınıf paralelkenar ile ilgili çözümlü sorular (38), çokgen nedir 5 sınıf (37), Karenin yuksekligi (36), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular ve çözümleri (35), 5 sınıf çokgenlerle ilgili çözümlü sorular (35), çokgenler nelerdir 5 sınıf (35), çokgenlerle ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (35), çokgenler oluşturup alan ve çevresini hesaplama (34), 5 sınıf yamuk ile ilgili çözümlü sorular (33), 5 sınıf çokgenler hakkında bilgi (33), çokgenlerle ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (32), yamuk ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (29), 5 sınıf çokgenler ile ilgili problemler (29), paralelkenarın simetri doğrusu var mıdır (28), eşkenar dörtgen ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (28), çokgenlerin özellikleri (28), 5 sınıf çokgenler ve dörtgenler (28), yamuğun simetri doğrusu var mı (26), sekizgenin özellikleri (26), çokgenler nedir 5 sınıf (26), paralelkenar ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (26), 5 sınıf matematik yamuğun özellikleri (25), yıldız çokgen midir (25), eşkenar dörtgen düzgün çokgen mi (24), kare düzgün çokgen midir (24), dörtgen çeşitleri ve özellikleri 5 sınıf (24), 5 sınıf yamukla ilgili çözümlü sorular (22), 5 sınıf çokgenler ile ilgili sorular ve çözümleri (22), çokgenler köşe veya sayısına göre adlandırılır (22), yıldız bir çokgen midir (22), 5 sınıf çokgenler ile ilgili çözümlü sorular (22), altıgenin kaç köşegeni vardır (21), düzgün çokgenlerin özellikleri 5 sınıf (21), çokgenler ve dörtgenler 5 sınıf (20), çokgenlerde yükseklik nasıl çizilir (20), karenin açıları nasıl ölçülür (20), çokgenlerle ilgili sorular ve cevapları 5 sınıf (20), 5 sınıf matematik çokgenlerin özellikleri (19), çokgenlerle ilgili problemler (19), 5 sınıf düzgün çokgenin özellikleri nelerdir (19), 5 sınıf çokgenler ve dörtgenler testi (19), çokgenler ile ilgili sorular ve cevapları 5 sınıf (19), karenin özellikleri 5 sınıf (19), 5 sınıf eşkenar dörtgen çözümlü sorular (18), yamugun simetrisi (18), paralelkenarın kaç tane simetri doğrusu vardır (18), düzgün çokgenlerle ilgili sorular 5 sınıf (18), dikdörtgen düzgün dörtgen midir (18), cokgenlerde yukseklik nedir (17), çokgenlerin yüksekliği (17), çokgenler ile ilgili soruları 5 sınıf (17), çokgenlerde hesaplama 5 sınıf (17), dörtgenlerle ilgili sorular (17), 5 sinif cokgenlerle ilgili bilgiler (16), 5 sınıf yamuk soruları (16), çokgenler ile ilgili bilgiler 5 sınıf (16), 5 sınıf matematik çokgenler ve özellikleri (16), 5 sınıf çokgenler çözümlü sorular (16), 5 sınıf yükseklik testleri (16), fenerbahçe çokgen mi (16), eşkenar dörtgen ile ilgili sorular 5 sınıf (15), yamuk özellikleri 5 sınıf (15), çokgenler özellikleri 5 sınıf (15), dörtgenlerde yükseklik (15), kenarları eşit olmayan çokgen (15), paralel kenarın yüksekliği nasıl çizilir (15), paralelkenarda yükseklik bulma (15), yamuğun açılarının hesaplanması (15), çokgenlerin dünyası (15), heyatda oz yerini tapan insan (15), 5 sınıf matematik yükseklik soruları (15), 5 sınıf matematik çokgenlerle ilgili sorular (14), 5 sınıf yükseklik soruları (14), üçgen nedir 5 sınıf (14), çokgenlerle ilgili problemler 5 sınıf (14), 5 sınıf çokgenlerle ilgili soru ve çözümleri (14), kare çokgen midir (14), çokgenlerin simetri doğruları (14)
Share
Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Sempozyum Başkanının Görevleri
 • İbrahim Tatlıses - Etek Sarı
 • Nelerden Tasarruf Yapabiliriz
 • Para Nasıl Ve Kimler Tarafından Bulunmuştur
 • Ziya Gökalp Edebi Kişiliği

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz=> Hiç Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Yetersiz : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 48 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 6,17)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading...

  21 Yorum var - “5 sınıf çokgenler”

  1. :twisted: çok uzun… :D ama güzel :mrgreen:

  2. çok iyi :D süper bravo :D :-) :lol: :P :wink: :mrgreen:

  3. bu bana çok yardımcı oldu teşekkürler :roll:

  4. himmet abey :

   :D bu bana çok yardımcı oldu teşekkürler bence performansımdan çok iyi alacağım :D :-) :o 8) :lol: :P :roll: :mrgreen:

   • Bende çok iyi alcam kesin turan hoca bize 6. sınıf gösteriyor ya bu konuyu hiç göstermedik projeye bunu veriyor internette aramadığım site kalmadı

  5. :D mütişşşşşşşşşşşş işime çok yaradııı. :P

  6. Saol karseş performans ödevome yardımcı oldun :D çok: k teşeikkür ederim :twi
   sted:

  7. süper performans gorevim kesinlikle 100 :D :-)

  8. süppeeeeeeeeeerr kesinlikle çok güzel :mrgreen: :-):-):D 8)

  9. bence süper çok sevdim performanstan hoca 99 verdi :mrgreen: :roll: bayıldım herkeze tavsiye ederim :D :-)

  10. :D teşekkürler

  11. bu bana çok yardımcı oldu matamatik dersini sevmeye başladım :D :P

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  Yorumunuz Onaylandıktan Sonra Yayınlanacaktır.
  Güvenlik Kodu
  *