5. MATEMATİK ÜNİTE -1
-1
—Aynı doğrultuda olmayan en az üç noktanın düz çizgilerle birleşmesinden oluşan kapalı şekillere çokgen denir.

ÇOKGENLERİN ÖZELLİKLERİ
—Çokgen çok kenarlı demektir.Gen kenar demektir.Yani çok kenarlı anlamındadır.
—Çokgenler en az 3 kenarlı en çok ise sonsuz sayıda olur.örnek:üçgen,dörtgen.beşgen,altıgen,yedigen,sekizgen…..gibi devam eder.
—Çokgenler kenar ve köşe sayısına göre adlandırılırlar.Örnek:Üçgen,dörtgen,
Sekizgen gibi.
—Çokgenlerin köşeleri büyük harflerle gösterilir.Kenarları ise köşedeki harfin küçüğü yazılarak adlandırılır.Sadace üçgende kenar adını karşısındaki köşeden alır.

Dikdörtgen Altıgen Üçgen
Aşağıdaki dörtgen iki doğru ile kesilmiş ve çokgenler elde edilmiştir.

Bir beşgen ile iki üçgen elde edilmiştir.

DÜZGÜN ÇOKGEN:Açılarının ölçüleri ile kenarlarının ölçüleri eşit olan
Çokgenlere düzgün çokgen denir.

Kare üçgen beşgen altıgen
Düzgün dörtgen düzgün üçgen düzgün beşgen düzgün altıgen
—Kenarları ve açıları eşit olmayan çokgenler düzgün çokgen değildir.
DÖRTGENLER
—Dört köşesi olan kapalı şekillere dörtgen denir.

Köşegen:Karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçalarına köşegen denir.
[AC] ve [DB] birer köşegendir.
—Dörtgenlerde ikişer köşegen vardır.
EK BİLGİ:Bir çokgende köşegen sayısını bulmak için kenar sayısından 3 çıkarılarak kenar sayısı ile çarpılıp 2 ye bölünerek bulunur.
Soru:Sekizgenin kaç köşegeni vardır?
Çözüm: 8-3=5
5×8=40
40:2=20 köşegeni vardır.
—Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir.
—Dörtgenlerde ardışık açıların toplamı 180 derecedir.

DÖRTGEN ÇEŞİTLERİ
1-Kare
2-Dikdörtgen
3-Paralelkenar
4-Eşkenar dörtgen
5-Yamuk

1-KARE
A)Köşegenler

b)Simetri Eksenleri(katlama doğrusu)

KARENİN ÖZELLİKLERİ
—4 kenarı da birbirine dik ve eşittir.
— 4 Açısı vardır ve dik açıdır.
—İç açıları toplamı 360 derecedir.
—Ardışık iki açısının toplamı 180 derecedir.
—Köşegenleri karenin açılarını 45 er derecelik iki eşit açıya böler.

Karenin Çevresini Hesaplama

Karenin Alanını Hesaplama 1.yol

8×8=64 birim kare alanı bulunur.

SORU:Bir kenarı 7 m olan karenin alanı ve çevresini bulunuz.

ÇÖZÜM:Ç=4×7=28 m çevresi.

A=7×7=49 m2 alanı bulunur.

Karenin Alanını Bulma 2.yol
—Karenin köşegen uzunlukları çarpılıp 2’ye bölünerek karenin alanı bulunur.

YÜKSEKLİK: Herhangi bir köşeden karşı kenara çizilen dik doğruya o kenara ait yükseklik denir.Karenin 4 kenarı da birer yüksekliktir.

2-DİKDÖRTGEN
Köşegen,Açı ve Kenar Özellikleri

—Dikdörtgende bir köşegen dikdörtgeni eşit 2 ikizkenar dik üçgene ayırır
—Dikdörtgende 2 köşegen dikdörtgeni 4 ikizkenar üçgene ayırır.Ancak bu üçgenler karşılıklı olarak birbirinin aynısıdır.
—Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paraleldir.
—Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.Köşegenler birbirini ortadan keserler.
—Dikdörtgenin açıları dik açı olup iç açıları toplamı 360 derecedir.
Simetri Eksenleri
—Dikdörtgenin kenarlarının orta noktalarını birleştiren doğrular simetri eksenleridir.2 tanedir.

Dikdörtgenin Çevresi
1.yol-Dikdörtgenin bir kısa kenarı ile bir uzun kenarını toplayıp 2 ile çarparak çevresini buluruz. Ç=2x(a+b)
2.yol-Kısa kenarları ayrı uzun kenarları ayrı 2 ile çarpıp her iki çarpımı toplayarak çevreyi buluruz. Ç=(2xa)+(2xb)
3.yol-4 kenarını toplayarak buluruz. Ç=a+a+b+b
Dikdörtgenin Alanı

ALANI:Uzun ve kısa kenar boyunca dizilen birim karelerin sayıları çarpılarak dikdörtgensel yüzeyi kaplayan birim karelerin sayısı bulunur.
Birim kare sayısı:8 birim kare x4 birim kare=32 birim kare
Örnekte görüldüğü gibi dikdörtgenin alanını bulmak için
ALAN=Uzun kenar x kısa kenar
ALAN=axb
Veya
ALAN=Taban x Yükseklik şeklinde de bulunabilir.

ÖRNEK SORU:Uzun kenarı 45 m,kısa kenarı 23 m olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresi ve alanı ne kadardır?

ÇEVRE:2x(a+b)
2x(45+23)
2×68=136 m çevresi
ALANI:axb
:23×45=1035 m2 alanı bulunur.

Not:Dikdörtgende hem uzun kenar hem de kısa kenar yükseklik olarak kullanılabilir.

İlginizi Çeker mi ? : Scrapebox | Yorumları Otomatik Onaylayan Blogları Bulma başlıklı konuda bloglari, bulma ve onaylayan hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
okgenlerin zellikleri (288), çokgenlerin özellikleri 5 sınıf (191), çokgenler ve özellikleri 5 sınıf (125), 5 sınıf çokgenlerin özellikleri (113), karenin yüksekliği nasıl çizilir (104), begenler (91), çokgenlerde yükseklik (81), çokgenlerin yükseklikleri (68), dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular (61), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular (52), çokgenlerle ilgili sorular (50), 5 sınıf çokgenlerle ilgili problemler (49), dörtgenlerin özellikleri 5 sınıf (49), yamuğun özellikleri 5 sınıf (47), düzgün olmayan çokgenler (46), 5 sınıf çokgenler ve özellikleri (46), eşkenar dörtgen düzgün çokgen midir (45), çokgenlerde yükseklik 5 sınıf (43), dikdörtgen düzgün bir dörtgen midir (41), çokgenlerle ilgili sorular 5 sınıf (41), 5 sınıf paralelkenar ile ilgili çözümlü sorular (38), çokgen nedir 5 sınıf (37), Karenin yuksekligi (36), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular ve çözümleri (35), çokgenler nelerdir 5 sınıf (35), çokgenlerle ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (35), 5 sınıf çokgenlerle ilgili çözümlü sorular (35), çokgenler oluşturup alan ve çevresini hesaplama (33), 5 sınıf çokgenler hakkında bilgi (33), çokgenlerle ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (32), 5 sınıf yamuk ile ilgili çözümlü sorular (30), yamuk ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (29), 5 sınıf çokgenler ile ilgili problemler (29), eşkenar dörtgen ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (28), çokgenlerin özellikleri (28), 5 sınıf çokgenler ve dörtgenler (28), paralelkenarın simetri doğrusu var mıdır (28), çokgenler nedir 5 sınıf (26), yamuğun simetri doğrusu var mı (26), paralelkenar ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (26), 5 sınıf matematik yamuğun özellikleri (25), kare düzgün çokgen midir (24), dörtgen çeşitleri ve özellikleri 5 sınıf (24), eşkenar dörtgen düzgün çokgen mi (24), sekizgenin özellikleri (24), çokgenler köşe veya sayısına göre adlandırılır (22), 5 sınıf yamukla ilgili çözümlü sorular (22), 5 sınıf çokgenler ile ilgili sorular ve çözümleri (22), 5 sınıf çokgenler ile ilgili çözümlü sorular (22), altıgenin kaç köşegeni vardır (21), yıldız çokgen midir (21), yıldız bir çokgen midir (21), düzgün çokgenlerin özellikleri 5 sınıf (21), çokgenlerle ilgili sorular ve cevapları 5 sınıf (20), çokgenlerde yükseklik nasıl çizilir (20), karenin açıları nasıl ölçülür (20), çokgenler ve dörtgenler 5 sınıf (20), çokgenler ile ilgili sorular ve cevapları 5 sınıf (19), çokgenlerle ilgili problemler (19), 5 sınıf çokgenler ve dörtgenler testi (19), karenin özellikleri 5 sınıf (19), 5 sınıf matematik çokgenlerin özellikleri (19), 5 sınıf düzgün çokgenin özellikleri nelerdir (19), 5 sınıf eşkenar dörtgen çözümlü sorular (18), yamugun simetrisi (18), düzgün çokgenlerle ilgili sorular 5 sınıf (18), paralelkenarın kaç tane simetri doğrusu vardır (18), dikdörtgen düzgün dörtgen midir (18), çokgenlerde hesaplama 5 sınıf (17), cokgenlerde yukseklik nedir (17), çokgenlerin yüksekliği (17), çokgenler ile ilgili soruları 5 sınıf (17), dörtgenlerle ilgili sorular (17), 5 sinif cokgenlerle ilgili bilgiler (16), 5 sınıf matematik çokgenler ve özellikleri (16), 5 sınıf yükseklik testleri (16), 5 sınıf yamuk soruları (16), 5 sınıf çokgenler çözümlü sorular (16), çokgenler ile ilgili bilgiler 5 sınıf (16), fenerbahçe çokgen mi (16), dörtgenlerde yükseklik (15), çokgenlerin dünyası (15), yamuğun açılarının hesaplanması (15), yamuk özellikleri 5 sınıf (15), eşkenar dörtgen ile ilgili sorular 5 sınıf (15), 5 sınıf matematik yükseklik soruları (15), kenarları eşit olmayan çokgen (15), paralel kenarın yüksekliği nasıl çizilir (15), paralelkenarda yükseklik bulma (15), çokgenler özellikleri 5 sınıf (15), 5 sınıf çokgenlerle ilgili problemler ve çözümleri (14), çokgenlerle ilgili problemler 5 sınıf (14), kare çokgen midir (14), 5 sınıf yükseklik soruları (14), üçgen nedir 5 sınıf (14), çokgenler ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (14), 5 sınıf çokgenlerle ilgili soru ve çözümleri (14), 5 sınıf çokgenler (14), dörtgenler ve özellikleri 5 sınıf (14), yamuğun simetri doğrusu (14), düzgün olmayan çokgenlere örnekler (14), çokgenlerin simetri doğruları (14), çokgenler ile ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (14), paralelkenar ile ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (14), 5 sınıf matematik çokgenlerle ilgili sorular (14), 5 sınıf matematik çokgenlerde yükseklik (14), 5 sınıf yükseklik ile ilgili sorular (14), 5 sınıf çokgenler ile ilgili problemler ve çözümleri (14), matematikte yükseklik nedir (13), düzgün çokgenler 5 sınıf (13), 5 sınıf çokgen nedir (13), paralel kenarın simetrisi var mıdır (13), paralelkenarın simetri doğrusu var mı (13), yamugun koseleri (13), 5inci sınıf kare ileilgili so (13), yükseklikle ilgili sorular (13), dikdörtgen kare paralelkenar eşkenar yamuk yükseklik çizimi konu anlatımı (13), 5 sınıf yükseklikle ile ilgili r (13), yamuğun simetrisi var mıdır (13), paralelkenarın simetri ekseni (13), çokgenlerle ilgili bilgiler (13), 5 sınıf düzgün çokgenler soruları ve cevapları (13), 5 sınıf dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular (13), çokgenler ile ilgili sorular 5 sınıf (13), karenin kaç tane simetri ekseni vardır (12), yamuk simetri ekseni (12), karenin yükseklik özellikleri (12), kare çokgen nedir (12), kare ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (12), eşkenar dörtgen bir düzgün çokgen midir (12), çokgenlerle ilgili problemler ve çözümleri 5 sınıf (12), çokgenlerde yükseklik nasıl bulunur (12), çokgenlerde verilmeyen açıyı bulma (12), dikdörtgen düzgün bir dörtgenmidir (12), çokgenler nelerdir (12), çokgenler ile ilgili sorular (12), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular ve cevapları (12), dörtgen ile ilgili kompozisyon 5 sınıf ödevi (12), 5 sınıf matematik çokgenlerle problemler (12), 5 sınıf çokgenlerde alan (12), çokgenler 5 sınıf (12), çokgenler ile ilgili problemler ve cevapları 5 sınıf (12), çokgen çeşitleri 5 sınıf (11), altıgenin yüksekliği (11), 5 sınıf yamuğun özellikleri nelerdir (11), paralelkenar ile ilgili sorular 5 sınıf (11), paralelkenar nasil cizilir (11), 5 sınıf kare ile ilgili sorular ve cevapları (11), 5 sınıf çokgenler nedir (11), 5 sınıf çokgenlerde yükseklik (11), 5 sınıf çokgenlerle ilgili testler (11), 5 sınıf dikdörtgen ile ilgili çözümlü sorular (11), 5 sınıf eşkenar dörtgen ile ilgili çözümlü sorular (11), 5 sınıf eşkenar dörtgen soruları ve çözümleri (11), 5 sınıf kare ile ilgili çözümlü sorular (11), 5 sınıf çokgenler ile ilgili sorular (11), çokgen paralel kenar eşkenar dörtgen yamuk ile ilgili problemler (11), düzgün beşgenin yüksekliği (11), dörtgenler ile ilgili sorular (11), eşkenar dörtgen düzgün çokgen midir neden (11), farklı düzgün çokgenlerle nasıl bir kare oluşturabilirim 5 sınıf (11), düzgün çokgenler ve özellikleri 5 sınıf (11), kare açı kenar ve köşegen 5 sınıf (11), çokgenlerle ilgili çözümlü sorular (11), çokgenlerin alanları 5 sınıf (11), kare ile ilgili sorular 5 sınıf (11), çokgenler ile ilgili problemler 5 sınıf (11), karenin herhangi bir köşegeni simetri doğrusu olur mu neden (11), 5 sınıf üçgenin karenin dikdörtgenin özellikleri (10), eşkenar dörtgen çizimi nasıl yapılır (10), 5 sınıf çokgenlere örnekler (10), yamuğun simetri ekseni (10), dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (10), yamuk bir çokgen midir (10), dörtgen düzgün çokgen midir (10), dikdörtgen kare paralel kenar eş kenar yamuk yükseklik çizimi konu anlatımı (10), 5 sınıf çokgenler ile ilgili soruları (10), 5 sınıf dörtgenler ile ilgili çözümlü sorular (10), 5 sınıf dörtgenler ile ilgili problemler (10), 5 tane açı örneği (10), 5 sinif eşkenar üçgen soruları (10), 5 sınıf çokgen problemleri (10), yamukla ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (10), paralelkenarın kaç simetri doğrusu vardır (10), 5 koseli yildizin çevresini hesaplama (1), usaq idmanlari vidiyosu (1), congener sarki (1), 100 gende kac kosegen var (1), kareden aci bulma (1), bir karenin icine cizilmis ucgen sayisini nasil buluruz (1), kenarlari esit olmayan 5 gen alan hesaplama (1)
Share

Etiketler : ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Bir Avuç Olsa da..
 • İnsanlar Dünyayı Neye Benzetirlerdi
 • Atasözlerin Çıkışı
 • ingilizce çevre sorunları
 • Turbo Nedir ? Nasıl Çalışır ? Turbonun görevleri nelerdir ?

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 48 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 6,17)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading...Loading...

  18 Yorum var - “5 sınıf çokgenler”

  1. :twisted: çok uzun… :D ama güzel :mrgreen:

  2. çok iyi :D süper bravo :D :-) :lol: :P :wink: :mrgreen:

  3. bu bana çok yardımcı oldu teşekkürler :roll:

  4. himmet abey :

   :D bu bana çok yardımcı oldu teşekkürler bence performansımdan çok iyi alacağım :D :-) :o 8) :lol: :P :roll: :mrgreen:

  5. :D mütişşşşşşşşşşşş işime çok yaradııı. :P

  6. Saol karseş performans ödevome yardımcı oldun :D çok: k teşeikkür ederim :twi
   sted:

  7. süper performans gorevim kesinlikle 100 :D :-)

  8. süppeeeeeeeeeerr kesinlikle çok güzel :mrgreen: :-):-):D 8)

  9. bence süper çok sevdim performanstan hoca 99 verdi :mrgreen: :roll: bayıldım herkeze tavsiye ederim :D :-)

  10. :D teşekkürler

  11. bu bana çok yardımcı oldu matamatik dersini sevmeye başladım :D :P

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *