5. MATEMATİK ÜNİTE -1
-1
—Aynı doğrultuda olmayan en az üç noktanın düz çizgilerle birleşmesinden oluşan kapalı şekillere çokgen denir.

ÇOKGENLERİN ÖZELLİKLERİ
—Çokgen çok kenarlı demektir.Gen kenar demektir.Yani çok kenarlı anlamındadır.
—Çokgenler en az 3 kenarlı en çok ise sonsuz sayıda olur.örnek:üçgen,dörtgen.beşgen,altıgen,yedigen,sekizgen…..gibi devam eder.
—Çokgenler kenar ve köşe sayısına göre adlandırılırlar.Örnek:Üçgen,dörtgen,
Sekizgen gibi.
—Çokgenlerin köşeleri büyük harflerle gösterilir.Kenarları ise köşedeki harfin küçüğü yazılarak adlandırılır.Sadace üçgende kenar adını karşısındaki köşeden alır.

Dikdörtgen Altıgen Üçgen
Aşağıdaki dörtgen iki doğru ile kesilmiş ve çokgenler elde edilmiştir.

Bir beşgen ile iki üçgen elde edilmiştir.

DÜZGÜN ÇOKGEN:Açılarının ölçüleri ile kenarlarının ölçüleri eşit olan
Çokgenlere düzgün çokgen denir.

Kare üçgen beşgen altıgen
Düzgün dörtgen düzgün üçgen düzgün beşgen düzgün altıgen
—Kenarları ve açıları eşit olmayan çokgenler düzgün çokgen değildir.
DÖRTGENLER
—Dört köşesi olan kapalı şekillere dörtgen denir.

Köşegen:Karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçalarına köşegen denir.
[AC] ve [DB] birer köşegendir.
—Dörtgenlerde ikişer köşegen vardır.
EK BİLGİ:Bir çokgende köşegen sayısını bulmak için kenar sayısından 3 çıkarılarak kenar sayısı ile çarpılıp 2 ye bölünerek bulunur.
Soru:Sekizgenin kaç köşegeni vardır?
Çözüm: 8-3=5
5×8=40
40:2=20 köşegeni vardır.
—Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir.
—Dörtgenlerde ardışık açıların toplamı 180 derecedir.

DÖRTGEN ÇEŞİTLERİ
1-Kare
2-Dikdörtgen
3-Paralelkenar
4-Eşkenar dörtgen
5-Yamuk

1-KARE
A)Köşegenler

b)Simetri Eksenleri(katlama doğrusu)

KARENİN ÖZELLİKLERİ
—4 kenarı da birbirine dik ve eşittir.
— 4 Açısı vardır ve dik açıdır.
—İç açıları toplamı 360 derecedir.
—Ardışık iki açısının toplamı 180 derecedir.
—Köşegenleri karenin açılarını 45 er derecelik iki eşit açıya böler.

Karenin Çevresini Hesaplama

Karenin Alanını Hesaplama 1.yol

8×8=64 birim kare alanı bulunur.

SORU:Bir kenarı 7 m olan karenin alanı ve çevresini bulunuz.

ÇÖZÜM:Ç=4×7=28 m çevresi.

A=7×7=49 m2 alanı bulunur.

Karenin Alanını Bulma 2.yol
—Karenin köşegen uzunlukları çarpılıp 2’ye bölünerek karenin alanı bulunur.

YÜKSEKLİK: Herhangi bir köşeden karşı kenara çizilen dik doğruya o kenara ait yükseklik denir.Karenin 4 kenarı da birer yüksekliktir.

2-DİKDÖRTGEN
Köşegen,Açı ve Kenar Özellikleri

—Dikdörtgende bir köşegen dikdörtgeni eşit 2 ikizkenar dik üçgene ayırır
—Dikdörtgende 2 köşegen dikdörtgeni 4 ikizkenar üçgene ayırır.Ancak bu üçgenler karşılıklı olarak birbirinin aynısıdır.
—Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paraleldir.
—Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.Köşegenler birbirini ortadan keserler.
—Dikdörtgenin açıları dik açı olup iç açıları toplamı 360 derecedir.
Simetri Eksenleri
—Dikdörtgenin kenarlarının orta noktalarını birleştiren doğrular simetri eksenleridir.2 tanedir.

Dikdörtgenin Çevresi
1.yol-Dikdörtgenin bir kısa kenarı ile bir uzun kenarını toplayıp 2 ile çarparak çevresini buluruz. Ç=2x(a+b)
2.yol-Kısa kenarları ayrı uzun kenarları ayrı 2 ile çarpıp her iki çarpımı toplayarak çevreyi buluruz. Ç=(2xa)+(2xb)
3.yol-4 kenarını toplayarak buluruz. Ç=a+a+b+b
Dikdörtgenin Alanı

ALANI:Uzun ve kısa kenar boyunca dizilen birim karelerin sayıları çarpılarak dikdörtgensel yüzeyi kaplayan birim karelerin sayısı bulunur.
Birim kare sayısı:8 birim kare x4 birim kare=32 birim kare
Örnekte görüldüğü gibi dikdörtgenin alanını bulmak için
ALAN=Uzun kenar x kısa kenar
ALAN=axb
Veya
ALAN=Taban x Yükseklik şeklinde de bulunabilir.

ÖRNEK SORU:Uzun kenarı 45 m,kısa kenarı 23 m olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresi ve alanı ne kadardır?

ÇEVRE:2x(a+b)
2x(45+23)
2×68=136 m çevresi
ALANI:axb
:23×45=1035 m2 alanı bulunur.

Not:Dikdörtgende hem uzun kenar hem de kısa kenar yükseklik olarak kullanılabilir.

İlginizi Çeker mi ? : Eşim Aşkım Olsun | Sema Maraşlı ’nın Son Kitabı başlıklı konuda Aşkım, Eşim ve Kitabı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
okgenlerin zellikleri (288), çokgenlerin özellikleri 5 sınıf (191), çokgenler ve özellikleri 5 sınıf (125), 5 sınıf çokgenlerin özellikleri (113), karenin yüksekliği nasıl çizilir (104), begenler (91), çokgenlerde yükseklik (81), çokgenlerin yükseklikleri (68), dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular (61), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular (52), çokgenlerle ilgili sorular (50), 5 sınıf çokgenlerle ilgili problemler (49), dörtgenlerin özellikleri 5 sınıf (49), yamuğun özellikleri 5 sınıf (47), 5 sınıf çokgenler ve özellikleri (46), düzgün olmayan çokgenler (46), eşkenar dörtgen düzgün çokgen midir (45), çokgenlerde yükseklik 5 sınıf (43), çokgenlerle ilgili sorular 5 sınıf (41), dikdörtgen düzgün bir dörtgen midir (41), 5 sınıf paralelkenar ile ilgili çözümlü sorular (38), çokgen nedir 5 sınıf (37), Karenin yuksekligi (36), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular ve çözümleri (35), çokgenlerle ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (35), çokgenler nelerdir 5 sınıf (35), 5 sınıf çokgenlerle ilgili çözümlü sorular (35), çokgenler oluşturup alan ve çevresini hesaplama (33), 5 sınıf çokgenler hakkında bilgi (33), çokgenlerle ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (32), 5 sınıf yamuk ile ilgili çözümlü sorular (30), yamuk ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (29), 5 sınıf çokgenler ile ilgili problemler (29), paralelkenarın simetri doğrusu var mıdır (28), çokgenlerin özellikleri (28), 5 sınıf çokgenler ve dörtgenler (28), eşkenar dörtgen ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (28), çokgenler nedir 5 sınıf (26), yamuğun simetri doğrusu var mı (26), paralelkenar ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (26), 5 sınıf matematik yamuğun özellikleri (25), eşkenar dörtgen düzgün çokgen mi (24), dörtgen çeşitleri ve özellikleri 5 sınıf (24), kare düzgün çokgen midir (24), sekizgenin özellikleri (24), 5 sınıf yamukla ilgili çözümlü sorular (22), 5 sınıf çokgenler ile ilgili sorular ve çözümleri (22), 5 sınıf çokgenler ile ilgili çözümlü sorular (22), çokgenler köşe veya sayısına göre adlandırılır (22), altıgenin kaç köşegeni vardır (21), yıldız çokgen midir (21), düzgün çokgenlerin özellikleri 5 sınıf (21), yıldız bir çokgen midir (21), çokgenlerde yükseklik nasıl çizilir (20), çokgenler ve dörtgenler 5 sınıf (20), çokgenlerle ilgili sorular ve cevapları 5 sınıf (20), karenin açıları nasıl ölçülür (20), çokgenler ile ilgili sorular ve cevapları 5 sınıf (19), 5 sınıf düzgün çokgenin özellikleri nelerdir (19), karenin özellikleri 5 sınıf (19), 5 sınıf matematik çokgenlerin özellikleri (19), 5 sınıf çokgenler ve dörtgenler testi (19), çokgenlerle ilgili problemler (19), 5 sınıf eşkenar dörtgen çözümlü sorular (18), yamugun simetrisi (18), dikdörtgen düzgün dörtgen midir (18), düzgün çokgenlerle ilgili sorular 5 sınıf (18), paralelkenarın kaç tane simetri doğrusu vardır (18), çokgenler ile ilgili soruları 5 sınıf (17), dörtgenlerle ilgili sorular (17), cokgenlerde yukseklik nedir (17), çokgenlerde hesaplama 5 sınıf (17), çokgenlerin yüksekliği (17), 5 sınıf matematik çokgenler ve özellikleri (16), fenerbahçe çokgen mi (16), 5 sinif cokgenlerle ilgili bilgiler (16), 5 sınıf yamuk soruları (16), çokgenler ile ilgili bilgiler 5 sınıf (16), 5 sınıf yükseklik testleri (16), 5 sınıf çokgenler çözümlü sorular (16), eşkenar dörtgen ile ilgili sorular 5 sınıf (15), dörtgenlerde yükseklik (15), çokgenlerin dünyası (15), 5 sınıf matematik yükseklik soruları (15), çokgenler özellikleri 5 sınıf (15), paralel kenarın yüksekliği nasıl çizilir (15), paralelkenarda yükseklik bulma (15), yamuğun açılarının hesaplanması (15), kenarları eşit olmayan çokgen (15), yamuk özellikleri 5 sınıf (15), üçgen nedir 5 sınıf (14), dörtgenler ve özellikleri 5 sınıf (14), 5 sınıf matematik çokgenlerde yükseklik (14), 5 sınıf matematik çokgenlerle ilgili sorular (14), kare çokgen midir (14), yamuğun simetri doğrusu (14), 5 sınıf çokgenlerle ilgili soru ve çözümleri (14), 5 sınıf çokgenlerle ilgili problemler ve çözümleri (14), düzgün olmayan çokgenlere örnekler (14), 5 sınıf çokgenler ile ilgili problemler ve çözümleri (14), 5 sınıf çokgenler (14), paralelkenar ile ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (14), 5 sınıf yükseklik ile ilgili sorular (14), çokgenlerle ilgili problemler 5 sınıf (14), çokgenler ile ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (14), 5 sınıf yükseklik soruları (14), çokgenler ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (14), çokgenlerin simetri doğruları (14), 5inci sınıf kare ileilgili so (13), 5 sınıf dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular (13), yamugun koseleri (13), paralel kenarın simetrisi var mıdır (13), matematikte yükseklik nedir (13), çokgenler ile ilgili sorular 5 sınıf (13), yamuğun simetrisi var mıdır (13), 5 sınıf düzgün çokgenler soruları ve cevapları (13), 5 sınıf çokgen nedir (13), 5 sınıf yükseklikle ile ilgili r (13), paralelkenarın simetri doğrusu var mı (13), düzgün çokgenler 5 sınıf (13), paralelkenarın simetri ekseni (13), dikdörtgen kare paralelkenar eşkenar yamuk yükseklik çizimi konu anlatımı (13), çokgenlerle ilgili bilgiler (13), yükseklikle ilgili sorular (13), kare çokgen nedir (12), kare ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (12), karenin yükseklik özellikleri (12), yamuk simetri ekseni (12), karenin kaç tane simetri ekseni vardır (12), eşkenar dörtgen bir düzgün çokgen midir (12), 5 sınıf matematik çokgenlerle problemler (12), çokgenler ile ilgili problemler ve cevapları 5 sınıf (12), çokgenlerde yükseklik nasıl bulunur (12), çokgenlerle ilgili problemler ve çözümleri 5 sınıf (12), dikdörtgen düzgün bir dörtgenmidir (12), çokgenlerde verilmeyen açıyı bulma (12), çokgenler nelerdir (12), dörtgen ile ilgili kompozisyon 5 sınıf ödevi (12), çokgenler ile ilgili sorular (12), 5 sınıf çokgenlerde alan (12), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular ve cevapları (12), çokgenler 5 sınıf (12), paralelkenar nasil cizilir (11), kare açı kenar ve köşegen 5 sınıf (11), 5 sınıf yamuğun özellikleri nelerdir (11), 5 sınıf çokgenler ile ilgili sorular (11), 5 sınıf kare ile ilgili sorular ve cevapları (11), 5 sınıf kare ile ilgili çözümlü sorular (11), 5 sınıf eşkenar dörtgen soruları ve çözümleri (11), 5 sınıf eşkenar dörtgen ile ilgili çözümlü sorular (11), 5 sınıf dikdörtgen ile ilgili çözümlü sorular (11), 5 sınıf çokgenlerde yükseklik (11), 5 sınıf çokgenlerle ilgili testler (11), 5 sınıf çokgenler nedir (11), paralelkenar ile ilgili sorular 5 sınıf (11), altıgenin yüksekliği (11), düzgün beşgenin yüksekliği (11), düzgün çokgenler ve özellikleri 5 sınıf (11), eşkenar dörtgen düzgün çokgen midir neden (11), farklı düzgün çokgenlerle nasıl bir kare oluşturabilirim 5 sınıf (11), çokgenlerle ilgili çözümlü sorular (11), kare ile ilgili sorular 5 sınıf (11), karenin herhangi bir köşegeni simetri doğrusu olur mu neden (11), çokgenlerin alanları 5 sınıf (11), dörtgenler ile ilgili sorular (11), çokgenler ile ilgili problemler 5 sınıf (11), çokgen paralel kenar eşkenar dörtgen yamuk ile ilgili problemler (11), çokgen çeşitleri 5 sınıf (11), 5 tane açı örneği (10), yamuk bir çokgen midir (10), 5 sınıf çokgenler ile ilgili soruları (10), yamukla ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (10), 5 sınıf çokgen problemleri (10), 5 sınıf çokgenlere örnekler (10), yamuğun simetri ekseni (10), dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (10), 5 sınıf üçgenin karenin dikdörtgenin özellikleri (10), eşkenar dörtgen çizimi nasıl yapılır (10), 5 sinif eşkenar üçgen soruları (10), dikdörtgen kare paralel kenar eş kenar yamuk yükseklik çizimi konu anlatımı (10), dörtgen düzgün çokgen midir (10), 5 sınıf dörtgenler ile ilgili problemler (10), 5 sınıf dörtgenler ile ilgili çözümlü sorular (10), paralelkenarın kaç simetri doğrusu vardır (10), usaq idmanlari vidiyosu (1)
Share

Etiketler : ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Gerilim Üretme
 • Urfanın Şanlı Ünvanı
 • Kazancı Bedih – Urfadan Gazel
 • Elektromanyetik Dalgaların Özellikleri
 • Teknolojik Gelişmelerin Dolaşım Sistemi Üzerinde Olumlu Ve Olumsuz Etkileri

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 48 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 6,17)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading ... Loading ...

  18 Yorum var - “5 sınıf çokgenler”

  1. :twisted: çok uzun… :D ama güzel :mrgreen:

  2. çok iyi :D süper bravo :D :-) :lol: :P :wink: :mrgreen:

  3. bu bana çok yardımcı oldu teşekkürler :roll:

  4. himmet abey :

   :D bu bana çok yardımcı oldu teşekkürler bence performansımdan çok iyi alacağım :D :-) :o 8) :lol: :P :roll: :mrgreen:

  5. :D mütişşşşşşşşşşşş işime çok yaradııı. :P

  6. Saol karseş performans ödevome yardımcı oldun :D çok: k teşeikkür ederim :twi
   sted:

  7. süper performans gorevim kesinlikle 100 :D :-)

  8. süppeeeeeeeeeerr kesinlikle çok güzel :mrgreen: :-) :-) :D 8)

  9. bence süper çok sevdim performanstan hoca 99 verdi :mrgreen: :roll: bayıldım herkeze tavsiye ederim :D :-)

  10. :D teşekkürler

  11. bu bana çok yardımcı oldu matamatik dersini sevmeye başladım :D :P

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *