5. MATEMATİK ÜNİTE -1
-1
—Aynı doğrultuda olmayan en az üç noktanın düz çizgilerle birleşmesinden oluşan kapalı şekillere çokgen denir.

ÇOKGENLERİN ÖZELLİKLERİ
—Çokgen çok kenarlı demektir.Gen kenar demektir.Yani çok kenarlı anlamındadır.
—Çokgenler en az 3 kenarlı en çok ise sonsuz sayıda olur.örnek:üçgen,dörtgen.beşgen,altıgen,yedigen,sekizgen…..gibi devam eder.
—Çokgenler kenar ve köşe sayısına göre adlandırılırlar.Örnek:Üçgen,dörtgen,
Sekizgen gibi.
—Çokgenlerin köşeleri büyük harflerle gösterilir.Kenarları ise köşedeki harfin küçüğü yazılarak adlandırılır.Sadace üçgende kenar adını karşısındaki köşeden alır.

Dikdörtgen Altıgen Üçgen
Aşağıdaki dörtgen iki doğru ile kesilmiş ve çokgenler elde edilmiştir.

Bir beşgen ile iki üçgen elde edilmiştir.

DÜZGÜN ÇOKGEN:Açılarının ölçüleri ile kenarlarının ölçüleri eşit olan
Çokgenlere düzgün çokgen denir.

Kare üçgen beşgen altıgen
Düzgün dörtgen düzgün üçgen düzgün beşgen düzgün altıgen
—Kenarları ve açıları eşit olmayan çokgenler düzgün çokgen değildir.
DÖRTGENLER
—Dört köşesi olan kapalı şekillere dörtgen denir.

Köşegen:Karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçalarına köşegen denir.
[AC] ve [DB] birer köşegendir.
—Dörtgenlerde ikişer köşegen vardır.
EK BİLGİ:Bir çokgende köşegen sayısını bulmak için kenar sayısından 3 çıkarılarak kenar sayısı ile çarpılıp 2 ye bölünerek bulunur.
Soru:Sekizgenin kaç köşegeni vardır?
Çözüm: 8-3=5
5×8=40
40:2=20 köşegeni vardır.
—Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir.
—Dörtgenlerde ardışık açıların toplamı 180 derecedir.

DÖRTGEN ÇEŞİTLERİ
1-Kare
2-Dikdörtgen
3-Paralelkenar
4-Eşkenar dörtgen
5-Yamuk

1-KARE
A)Köşegenler

b)Simetri Eksenleri(katlama doğrusu)

KARENİN ÖZELLİKLERİ
—4 kenarı da birbirine dik ve eşittir.
— 4 Açısı vardır ve dik açıdır.
—İç açıları toplamı 360 derecedir.
—Ardışık iki açısının toplamı 180 derecedir.
—Köşegenleri karenin açılarını 45 er derecelik iki eşit açıya böler.

Karenin Çevresini Hesaplama

Karenin Alanını Hesaplama 1.yol

8×8=64 birim kare alanı bulunur.

SORU:Bir kenarı 7 m olan karenin alanı ve çevresini bulunuz.

ÇÖZÜM:Ç=4×7=28 m çevresi.

A=7×7=49 m2 alanı bulunur.

Karenin Alanını Bulma 2.yol
—Karenin köşegen uzunlukları çarpılıp 2’ye bölünerek karenin alanı bulunur.

YÜKSEKLİK: Herhangi bir köşeden karşı kenara çizilen dik doğruya o kenara ait yükseklik denir.Karenin 4 kenarı da birer yüksekliktir.

2-DİKDÖRTGEN
Köşegen,Açı ve Kenar Özellikleri

—Dikdörtgende bir köşegen dikdörtgeni eşit 2 ikizkenar dik üçgene ayırır
—Dikdörtgende 2 köşegen dikdörtgeni 4 ikizkenar üçgene ayırır.Ancak bu üçgenler karşılıklı olarak birbirinin aynısıdır.
—Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paraleldir.
—Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.Köşegenler birbirini ortadan keserler.
—Dikdörtgenin açıları dik açı olup iç açıları toplamı 360 derecedir.
Simetri Eksenleri
—Dikdörtgenin kenarlarının orta noktalarını birleştiren doğrular simetri eksenleridir.2 tanedir.

Dikdörtgenin Çevresi
1.yol-Dikdörtgenin bir kısa kenarı ile bir uzun kenarını toplayıp 2 ile çarparak çevresini buluruz. Ç=2x(a+b)
2.yol-Kısa kenarları ayrı uzun kenarları ayrı 2 ile çarpıp her iki çarpımı toplayarak çevreyi buluruz. Ç=(2xa)+(2xb)
3.yol-4 kenarını toplayarak buluruz. Ç=a+a+b+b
Dikdörtgenin Alanı

ALANI:Uzun ve kısa kenar boyunca dizilen birim karelerin sayıları çarpılarak dikdörtgensel yüzeyi kaplayan birim karelerin sayısı bulunur.
Birim kare sayısı:8 birim kare x4 birim kare=32 birim kare
Örnekte görüldüğü gibi dikdörtgenin alanını bulmak için
ALAN=Uzun kenar x kısa kenar
ALAN=axb
Veya
ALAN=Taban x Yükseklik şeklinde de bulunabilir.

ÖRNEK SORU:Uzun kenarı 45 m,kısa kenarı 23 m olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresi ve alanı ne kadardır?

ÇEVRE:2x(a+b)
2x(45+23)
2×68=136 m çevresi
ALANI:axb
:23×45=1035 m2 alanı bulunur.

Not:Dikdörtgende hem uzun kenar hem de kısa kenar yükseklik olarak kullanılabilir.

İlginizi Çeker mi ? : Sabah 6'da mesai'de yeni gelişme başlıklı konuda gelişme, mesai ve Sabah hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
okgenlerin zellikleri (288), çokgenlerin özellikleri 5 sınıf (192), heyatda oz yerini tapan insan xosbextdir (127), çokgenler ve özellikleri 5 sınıf (125), 5 sınıf çokgenlerin özellikleri (113), karenin yüksekliği nasıl çizilir (104), begenler (91), çokgenlerde yükseklik (81), çokgenlerin yükseklikleri (68), dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular (63), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular (52), çokgenlerle ilgili sorular (50), 5 sınıf çokgenlerle ilgili problemler (49), dörtgenlerin özellikleri 5 sınıf (49), yamuğun özellikleri 5 sınıf (47), eşkenar dörtgen düzgün çokgen midir (47), düzgün olmayan çokgenler (46), 5 sınıf çokgenler ve özellikleri (46), çokgenlerde yükseklik 5 sınıf (43), çokgenlerle ilgili sorular 5 sınıf (41), dikdörtgen düzgün bir dörtgen midir (41), heyatda oz yerini tapan insan xosbextdir insa (39), 5 sınıf paralelkenar ile ilgili çözümlü sorular (38), çokgen nedir 5 sınıf (37), Karenin yuksekligi (36), 5 sınıf çokgenlerle ilgili çözümlü sorular (35), çokgenlerle ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (35), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular ve çözümleri (35), çokgenler nelerdir 5 sınıf (35), çokgenler oluşturup alan ve çevresini hesaplama (33), 5 sınıf çokgenler hakkında bilgi (33), çokgenlerle ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (32), 5 sınıf yamuk ile ilgili çözümlü sorular (30), yamuk ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (29), 5 sınıf çokgenler ile ilgili problemler (29), çokgenlerin özellikleri (28), eşkenar dörtgen ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (28), 5 sınıf çokgenler ve dörtgenler (28), paralelkenarın simetri doğrusu var mıdır (28), çokgenler nedir 5 sınıf (26), paralelkenar ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (26), yamuğun simetri doğrusu var mı (26), 5 sınıf matematik yamuğun özellikleri (25), eşkenar dörtgen düzgün çokgen mi (24), kare düzgün çokgen midir (24), dörtgen çeşitleri ve özellikleri 5 sınıf (24), sekizgenin özellikleri (24), 5 sınıf çokgenler ile ilgili çözümlü sorular (22), 5 sınıf çokgenler ile ilgili sorular ve çözümleri (22), çokgenler köşe veya sayısına göre adlandırılır (22), yıldız çokgen midir (22), 5 sınıf yamukla ilgili çözümlü sorular (22), düzgün çokgenlerin özellikleri 5 sınıf (21), altıgenin kaç köşegeni vardır (21), yıldız bir çokgen midir (21), çokgenler ve dörtgenler 5 sınıf (20), çokgenlerde yükseklik nasıl çizilir (20), karenin açıları nasıl ölçülür (20), çokgenlerle ilgili sorular ve cevapları 5 sınıf (20), 5 sınıf çokgenler ve dörtgenler testi (19), 5 sınıf düzgün çokgenin özellikleri nelerdir (19), çokgenlerle ilgili problemler (19), 5 sınıf matematik çokgenlerin özellikleri (19), çokgenler ile ilgili sorular ve cevapları 5 sınıf (19), karenin özellikleri 5 sınıf (19), dikdörtgen düzgün dörtgen midir (18), 5 sınıf eşkenar dörtgen çözümlü sorular (18), paralelkenarın kaç tane simetri doğrusu vardır (18), düzgün çokgenlerle ilgili sorular 5 sınıf (18), yamugun simetrisi (18), çokgenlerde hesaplama 5 sınıf (17), çokgenler ile ilgili soruları 5 sınıf (17), çokgenlerin yüksekliği (17), cokgenlerde yukseklik nedir (17), dörtgenlerle ilgili sorular (17), 5 sınıf yamuk soruları (16), 5 sinif cokgenlerle ilgili bilgiler (16), 5 sınıf matematik çokgenler ve özellikleri (16), 5 sınıf yükseklik testleri (16), çokgenler ile ilgili bilgiler 5 sınıf (16), fenerbahçe çokgen mi (16), 5 sınıf çokgenler çözümlü sorular (16), eşkenar dörtgen ile ilgili sorular 5 sınıf (15), çokgenlerin dünyası (15), yamuğun açılarının hesaplanması (15), yamuk özellikleri 5 sınıf (15), çokgenler özellikleri 5 sınıf (15), kenarları eşit olmayan çokgen (15), 5 sınıf matematik yükseklik soruları (15), dörtgenlerde yükseklik (15), paralelkenarda yükseklik bulma (15), paralel kenarın yüksekliği nasıl çizilir (15), heyatda oz yerini tapan insan (14), kare çokgen midir (14), düzgün olmayan çokgenlere örnekler (14), dörtgenler ve özellikleri 5 sınıf (14), üçgen nedir 5 sınıf (14), yamuğun simetri doğrusu (14), paralelkenar ile ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (14), çokgenlerle ilgili problemler 5 sınıf (14), 5 sınıf çokgenlerle ilgili problemler ve çözümleri (14), çokgenlerin simetri doğruları (14), 5 sınıf yükseklik soruları (14), 5 sınıf yükseklik ile ilgili sorular (14), 5 sınıf matematik çokgenlerle ilgili sorular (14), 5 sınıf matematik çokgenlerde yükseklik (14), çokgenler ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (14), 5 sınıf çokgenler ile ilgili problemler ve çözümleri (14), 5 sınıf çokgenlerle ilgili soru ve çözümleri (14), çokgenler ile ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (14), 5 sınıf çokgenler (14), 5inci sınıf kare ileilgili so (13), 5 sınıf yükseklikle ile ilgili r (13), 5 sınıf düzgün çokgenler soruları ve cevapları (13), yamuk simetri ekseni (13), 5 sınıf çokgen nedir (13), yamuğun simetrisi var mıdır (13), paralelkenarın simetri doğrusu var mı (13), yükseklikle ilgili sorular (13), 5 sınıf dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular (13), yamugun koseleri (13), paralelkenarın simetri ekseni (13), matematikte yükseklik nedir (13), paralel kenarın simetrisi var mıdır (13), düzgün çokgenler 5 sınıf (13), çokgenlerle ilgili bilgiler (13), dikdörtgen kare paralelkenar eşkenar yamuk yükseklik çizimi konu anlatımı (13), çokgenler ile ilgili sorular 5 sınıf (13), karenin kaç tane simetri ekseni vardır (12), çokgenlerle ilgili problemler ve çözümleri 5 sınıf (12), kare çokgen nedir (12), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular ve cevapları (12), karenin yükseklik özellikleri (12), çokgenler 5 sınıf (12), dikdörtgen düzgün bir dörtgenmidir (12), çokgenler ile ilgili problemler ve cevapları 5 sınıf (12), çokgenler nelerdir (12), dörtgen ile ilgili kompozisyon 5 sınıf ödevi (12), çokgenler ile ilgili sorular (12), çokgenlerde yükseklik nasıl bulunur (12), 5 sınıf matematik çokgenlerle problemler (12), çokgenlerde verilmeyen açıyı bulma (12), kare ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (12), 5 sınıf çokgenlerde alan (12), eşkenar dörtgen bir düzgün çokgen midir (12), 5 sınıf eşkenar dörtgen ile ilgili çözümlü sorular (11), 5 sınıf eşkenar dörtgen soruları ve çözümleri (11), 5 sınıf kare ile ilgili çözümlü sorular (11), çokgenler ile ilgili problemler 5 sınıf (11), çokgenlerle ilgili çözümlü sorular (11), çokgen çeşitleri 5 sınıf (11), 5 sınıf çokgenler ile ilgili sorular (11), 5 sınıf çokgenler nedir (11), 5 sınıf çokgenlerde yükseklik (11), kare açı kenar ve köşegen 5 sınıf (11), paralelkenar nasil cizilir (11), 5 sınıf çokgenlerle ilgili testler (11), paralelkenar ile ilgili sorular 5 sınıf (11), 5 sınıf dikdörtgen ile ilgili çözümlü sorular (11), çokgenlerin alanları 5 sınıf (11), karenin herhangi bir köşegeni simetri doğrusu olur mu neden (11), düzgün çokgenler ve özellikleri 5 sınıf (11), çokgen paralel kenar eşkenar dörtgen yamuk ile ilgili problemler (11), düzgün beşgenin yüksekliği (11), dörtgenler ile ilgili sorular (11), 5 sınıf yamuğun özellikleri nelerdir (11), eşkenar dörtgen düzgün çokgen midir neden (11), farklı düzgün çokgenlerle nasıl bir kare oluşturabilirim 5 sınıf (11), kare ile ilgili sorular 5 sınıf (11), altıgenin yüksekliği (11), 5 sınıf kare ile ilgili sorular ve cevapları (11), yamuk bir çokgen midir (10), paralelkenarın kaç simetri doğrusu vardır (10), yamukla ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (10), eşkenar dörtgen çizimi nasıl yapılır (10), 5 sınıf çokgenler ile ilgili soruları (10), yamuğun simetri ekseni (10), dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (10), 5 sınıf çokgen problemleri (10), 5 sınıf dörtgenler ile ilgili çözümlü sorular (10), 5 tane açı örneği (10), 5 sınıf çokgenlere örnekler (10), dikdörtgen kare paralel kenar eş kenar yamuk yükseklik çizimi konu anlatımı (10), 5 sınıf dörtgenler ile ilgili problemler (10), 5 sinif eşkenar üçgen soruları (10), 5 sınıf üçgenin karenin dikdörtgenin özellikleri (10), dörtgen düzgün çokgen midir (10), 5 inci snf sorular (4), üçer tane çokgen bul ve köşegenlerini göster (2), dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine göre doğru parçalarıdır matematik (1), yıldız ve üçgen çokgen midir (1), 5 koseli yildizin çevresini hesaplama (1), kareden aci bulma (1), bir karenin icine cizilmis ucgen sayisini nasil buluruz (1), 100 gende kac kosegen var (1), beşgen ve altıgenlerle ilgili 5 sınıf soruları (1), usaq idmanlari vidiyosu (1), dikdörtgenin yüksekliğinasıl gösterilir (1), beşgen icinde kaç acı vardır (1), duz dogru sımetrısı ıle ılgılı soru ve cevapları (1)
Share

Etiketler : ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Silvio Ve Ben Tarih Şeridi
 • Tutumlulukla İlgili Hikayeler
 • ders adı türkçe eş anlamlı sözcükler
 • insanların kader hakkındaki yanılgıları
 • Avrupada Sanayi İnkilabı

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 48 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 6,17)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading...Loading...

  18 Yorum var - “5 sınıf çokgenler”

  1. :twisted: çok uzun… :D ama güzel :mrgreen:

  2. çok iyi :D süper bravo :D :-) :lol: :P :wink: :mrgreen:

  3. bu bana çok yardımcı oldu teşekkürler :roll:

  4. himmet abey :

   :D bu bana çok yardımcı oldu teşekkürler bence performansımdan çok iyi alacağım :D :-) :o 8) :lol: :P :roll: :mrgreen:

  5. :D mütişşşşşşşşşşşş işime çok yaradııı. :P

  6. Saol karseş performans ödevome yardımcı oldun :D çok: k teşeikkür ederim :twi
   sted:

  7. süper performans gorevim kesinlikle 100 :D :-)

  8. süppeeeeeeeeeerr kesinlikle çok güzel :mrgreen: :-):-):D 8)

  9. bence süper çok sevdim performanstan hoca 99 verdi :mrgreen: :roll: bayıldım herkeze tavsiye ederim :D :-)

  10. :D teşekkürler

  11. bu bana çok yardımcı oldu matamatik dersini sevmeye başladım :D :P

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *