5. MATEMATİK ÜNİTE -1
-1
—Aynı doğrultuda olmayan en az üç noktanın düz çizgilerle birleşmesinden oluşan kapalı şekillere çokgen denir.

ÇOKGENLERİN ÖZELLİKLERİ
—Çokgen çok kenarlı demektir.Gen kenar demektir.Yani çok kenarlı anlamındadır.
—Çokgenler en az 3 kenarlı en çok ise sonsuz sayıda olur.örnek:üçgen,dörtgen.beşgen,altıgen,yedigen,sekizgen…..gibi devam eder.
—Çokgenler kenar ve köşe sayısına göre adlandırılırlar.Örnek:Üçgen,dörtgen,
Sekizgen gibi.
—Çokgenlerin köşeleri büyük harflerle gösterilir.Kenarları ise köşedeki harfin küçüğü yazılarak adlandırılır.Sadace üçgende kenar adını karşısındaki köşeden alır.

Dikdörtgen Altıgen Üçgen
Aşağıdaki dörtgen iki doğru ile kesilmiş ve çokgenler elde edilmiştir.

Bir beşgen ile iki üçgen elde edilmiştir.

DÜZGÜN ÇOKGEN:Açılarının ölçüleri ile kenarlarının ölçüleri eşit olan
Çokgenlere düzgün çokgen denir.

Kare üçgen beşgen altıgen
Düzgün dörtgen düzgün üçgen düzgün beşgen düzgün altıgen
—Kenarları ve açıları eşit olmayan çokgenler düzgün çokgen değildir.
DÖRTGENLER
—Dört köşesi olan kapalı şekillere dörtgen denir.

Köşegen:Karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçalarına köşegen denir.
[AC] ve [DB] birer köşegendir.
—Dörtgenlerde ikişer köşegen vardır.
EK BİLGİ:Bir çokgende köşegen sayısını bulmak için kenar sayısından 3 çıkarılarak kenar sayısı ile çarpılıp 2 ye bölünerek bulunur.
Soru:Sekizgenin kaç köşegeni vardır?
Çözüm: 8-3=5
5×8=40
40:2=20 köşegeni vardır.
—Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir.
—Dörtgenlerde ardışık açıların toplamı 180 derecedir.

DÖRTGEN ÇEŞİTLERİ
1-Kare
2-Dikdörtgen
3-Paralelkenar
4-Eşkenar dörtgen
5-Yamuk

1-KARE
A)Köşegenler

b)Simetri Eksenleri(katlama doğrusu)

KARENİN ÖZELLİKLERİ
—4 kenarı da birbirine dik ve eşittir.
— 4 Açısı vardır ve dik açıdır.
—İç açıları toplamı 360 derecedir.
—Ardışık iki açısının toplamı 180 derecedir.
—Köşegenleri karenin açılarını 45 er derecelik iki eşit açıya böler.

Karenin Çevresini Hesaplama

Karenin Alanını Hesaplama 1.yol

8×8=64 birim kare alanı bulunur.

SORU:Bir kenarı 7 m olan karenin alanı ve çevresini bulunuz.

ÇÖZÜM:Ç=4×7=28 m çevresi.

A=7×7=49 m2 alanı bulunur.

Karenin Alanını Bulma 2.yol
—Karenin köşegen uzunlukları çarpılıp 2’ye bölünerek karenin alanı bulunur.

YÜKSEKLİK: Herhangi bir köşeden karşı kenara çizilen dik doğruya o kenara ait yükseklik denir.Karenin 4 kenarı da birer yüksekliktir.

2-DİKDÖRTGEN
Köşegen,Açı ve Kenar Özellikleri

—Dikdörtgende bir köşegen dikdörtgeni eşit 2 ikizkenar dik üçgene ayırır
—Dikdörtgende 2 köşegen dikdörtgeni 4 ikizkenar üçgene ayırır.Ancak bu üçgenler karşılıklı olarak birbirinin aynısıdır.
—Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paraleldir.
—Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.Köşegenler birbirini ortadan keserler.
—Dikdörtgenin açıları dik açı olup iç açıları toplamı 360 derecedir.
Simetri Eksenleri
—Dikdörtgenin kenarlarının orta noktalarını birleştiren doğrular simetri eksenleridir.2 tanedir.

Dikdörtgenin Çevresi
1.yol-Dikdörtgenin bir kısa kenarı ile bir uzun kenarını toplayıp 2 ile çarparak çevresini buluruz. Ç=2x(a+b)
2.yol-Kısa kenarları ayrı uzun kenarları ayrı 2 ile çarpıp her iki çarpımı toplayarak çevreyi buluruz. Ç=(2xa)+(2xb)
3.yol-4 kenarını toplayarak buluruz. Ç=a+a+b+b
Dikdörtgenin Alanı

ALANI:Uzun ve kısa kenar boyunca dizilen birim karelerin sayıları çarpılarak dikdörtgensel yüzeyi kaplayan birim karelerin sayısı bulunur.
Birim kare sayısı:8 birim kare x4 birim kare=32 birim kare
Örnekte görüldüğü gibi dikdörtgenin alanını bulmak için
ALAN=Uzun kenar x kısa kenar
ALAN=axb
Veya
ALAN=Taban x Yükseklik şeklinde de bulunabilir.

ÖRNEK SORU:Uzun kenarı 45 m,kısa kenarı 23 m olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresi ve alanı ne kadardır?

ÇEVRE:2x(a+b)
2x(45+23)
2×68=136 m çevresi
ALANI:axb
:23×45=1035 m2 alanı bulunur.

Not:Dikdörtgende hem uzun kenar hem de kısa kenar yükseklik olarak kullanılabilir.

İlginizi Çeker mi ? : Ağaç Dikmenin Önemi başlıklı konuda Ağaç, Dikmenin ve önemi hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
okgenlerin zellikleri (288), çokgenlerin özellikleri 5 sınıf (191), çokgenler ve özellikleri 5 sınıf (125), 5 sınıf çokgenlerin özellikleri (113), karenin yüksekliği nasıl çizilir (104), begenler (91), çokgenlerde yükseklik (81), çokgenlerin yükseklikleri (68), dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular (61), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular (52), çokgenlerle ilgili sorular (50), 5 sınıf çokgenlerle ilgili problemler (49), dörtgenlerin özellikleri 5 sınıf (49), yamuğun özellikleri 5 sınıf (47), düzgün olmayan çokgenler (46), 5 sınıf çokgenler ve özellikleri (46), eşkenar dörtgen düzgün çokgen midir (45), çokgenlerde yükseklik 5 sınıf (43), çokgenlerle ilgili sorular 5 sınıf (41), dikdörtgen düzgün bir dörtgen midir (41), 5 sınıf paralelkenar ile ilgili çözümlü sorular (38), çokgen nedir 5 sınıf (37), Karenin yuksekligi (36), çokgenlerle ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (35), çokgenler nelerdir 5 sınıf (35), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular ve çözümleri (35), 5 sınıf çokgenlerle ilgili çözümlü sorular (35), çokgenler oluşturup alan ve çevresini hesaplama (33), 5 sınıf çokgenler hakkında bilgi (33), çokgenlerle ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (32), 5 sınıf yamuk ile ilgili çözümlü sorular (30), 5 sınıf çokgenler ile ilgili problemler (29), yamuk ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (29), paralelkenarın simetri doğrusu var mıdır (28), eşkenar dörtgen ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (28), 5 sınıf çokgenler ve dörtgenler (28), çokgenlerin özellikleri (28), çokgenler nedir 5 sınıf (26), paralelkenar ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (26), yamuğun simetri doğrusu var mı (26), 5 sınıf matematik yamuğun özellikleri (25), dörtgen çeşitleri ve özellikleri 5 sınıf (24), sekizgenin özellikleri (24), eşkenar dörtgen düzgün çokgen mi (24), kare düzgün çokgen midir (24), 5 sınıf çokgenler ile ilgili çözümlü sorular (22), 5 sınıf yamukla ilgili çözümlü sorular (22), 5 sınıf çokgenler ile ilgili sorular ve çözümleri (22), çokgenler köşe veya sayısına göre adlandırılır (22), yıldız çokgen midir (21), altıgenin kaç köşegeni vardır (21), yıldız bir çokgen midir (21), düzgün çokgenlerin özellikleri 5 sınıf (21), çokgenler ve dörtgenler 5 sınıf (20), karenin açıları nasıl ölçülür (20), çokgenlerde yükseklik nasıl çizilir (20), çokgenlerle ilgili sorular ve cevapları 5 sınıf (20), karenin özellikleri 5 sınıf (19), 5 sınıf düzgün çokgenin özellikleri nelerdir (19), çokgenlerle ilgili problemler (19), çokgenler ile ilgili sorular ve cevapları 5 sınıf (19), 5 sınıf çokgenler ve dörtgenler testi (19), 5 sınıf matematik çokgenlerin özellikleri (19), düzgün çokgenlerle ilgili sorular 5 sınıf (18), dikdörtgen düzgün dörtgen midir (18), 5 sınıf eşkenar dörtgen çözümlü sorular (18), paralelkenarın kaç tane simetri doğrusu vardır (18), yamugun simetrisi (18), çokgenlerde hesaplama 5 sınıf (17), çokgenler ile ilgili soruları 5 sınıf (17), cokgenlerde yukseklik nedir (17), çokgenlerin yüksekliği (17), dörtgenlerle ilgili sorular (17), fenerbahçe çokgen mi (16), çokgenler ile ilgili bilgiler 5 sınıf (16), 5 sinif cokgenlerle ilgili bilgiler (16), 5 sınıf çokgenler çözümlü sorular (16), 5 sınıf yamuk soruları (16), 5 sınıf matematik çokgenler ve özellikleri (16), 5 sınıf yükseklik testleri (16), çokgenlerin dünyası (15), yamuk özellikleri 5 sınıf (15), dörtgenlerde yükseklik (15), paralel kenarın yüksekliği nasıl çizilir (15), yamuğun açılarının hesaplanması (15), paralelkenarda yükseklik bulma (15), çokgenler özellikleri 5 sınıf (15), eşkenar dörtgen ile ilgili sorular 5 sınıf (15), kenarları eşit olmayan çokgen (15), 5 sınıf matematik yükseklik soruları (15), dörtgenler ve özellikleri 5 sınıf (14), çokgenlerle ilgili problemler 5 sınıf (14), düzgün olmayan çokgenlere örnekler (14), kare çokgen midir (14), çokgenlerin simetri doğruları (14), 5 sınıf matematik çokgenlerle ilgili sorular (14), 5 sınıf yükseklik ile ilgili sorular (14), 5 sınıf yükseklik soruları (14), üçgen nedir 5 sınıf (14), yamuğun simetri doğrusu (14), 5 sınıf çokgenlerle ilgili soru ve çözümleri (14), paralelkenar ile ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (14), çokgenler ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (14), 5 sınıf çokgenlerle ilgili problemler ve çözümleri (14), 5 sınıf matematik çokgenlerde yükseklik (14), 5 sınıf çokgenler ile ilgili problemler ve çözümleri (14), çokgenler ile ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (14), 5 sınıf çokgenler (14), 5 sınıf düzgün çokgenler soruları ve cevapları (13), çokgenlerle ilgili bilgiler (13), yamuğun simetrisi var mıdır (13), 5 sınıf dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular (13), yamugun koseleri (13), düzgün çokgenler 5 sınıf (13), paralelkenarın simetri ekseni (13), paralelkenarın simetri doğrusu var mı (13), matematikte yükseklik nedir (13), çokgenler ile ilgili sorular 5 sınıf (13), paralel kenarın simetrisi var mıdır (13), 5inci sınıf kare ileilgili so (13), 5 sınıf yükseklikle ile ilgili r (13), 5 sınıf çokgen nedir (13), yükseklikle ilgili sorular (13), dikdörtgen kare paralelkenar eşkenar yamuk yükseklik çizimi konu anlatımı (13), kare çokgen nedir (12), karenin yükseklik özellikleri (12), eşkenar dörtgen bir düzgün çokgen midir (12), yamuk simetri ekseni (12), kare ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (12), karenin kaç tane simetri ekseni vardır (12), çokgenler ile ilgili sorular (12), 5 sınıf matematik çokgenlerle problemler (12), çokgenlerle ilgili problemler ve çözümleri 5 sınıf (12), çokgenlerde yükseklik nasıl bulunur (12), dikdörtgen düzgün bir dörtgenmidir (12), çokgenlerde verilmeyen açıyı bulma (12), çokgenler nelerdir (12), çokgenler ile ilgili problemler ve cevapları 5 sınıf (12), dörtgen ile ilgili kompozisyon 5 sınıf ödevi (12), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular ve cevapları (12), çokgenler 5 sınıf (12), 5 sınıf çokgenlerde alan (12), 5 sınıf yamuğun özellikleri nelerdir (11), paralelkenar nasil cizilir (11), paralelkenar ile ilgili sorular 5 sınıf (11), 5 sınıf çokgenler ile ilgili sorular (11), kare açı kenar ve köşegen 5 sınıf (11), 5 sınıf kare ile ilgili sorular ve cevapları (11), 5 sınıf kare ile ilgili çözümlü sorular (11), 5 sınıf eşkenar dörtgen soruları ve çözümleri (11), 5 sınıf eşkenar dörtgen ile ilgili çözümlü sorular (11), 5 sınıf dikdörtgen ile ilgili çözümlü sorular (11), 5 sınıf çokgenlerle ilgili testler (11), 5 sınıf çokgenlerde yükseklik (11), 5 sınıf çokgenler nedir (11), altıgenin yüksekliği (11), çokgen çeşitleri 5 sınıf (11), dörtgenler ile ilgili sorular (11), farklı düzgün çokgenlerle nasıl bir kare oluşturabilirim 5 sınıf (11), düzgün beşgenin yüksekliği (11), eşkenar dörtgen düzgün çokgen midir neden (11), çokgenlerle ilgili çözümlü sorular (11), kare ile ilgili sorular 5 sınıf (11), karenin herhangi bir köşegeni simetri doğrusu olur mu neden (11), düzgün çokgenler ve özellikleri 5 sınıf (11), çokgenlerin alanları 5 sınıf (11), çokgen paralel kenar eşkenar dörtgen yamuk ile ilgili problemler (11), çokgenler ile ilgili problemler 5 sınıf (11), 5 sınıf çokgen problemleri (10), 5 sınıf çokgenlere örnekler (10), dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (10), yamuk bir çokgen midir (10), eşkenar dörtgen çizimi nasıl yapılır (10), 5 sınıf çokgenler ile ilgili soruları (10), yamukla ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (10), yamuğun simetri ekseni (10), 5 sınıf dörtgenler ile ilgili çözümlü sorular (10), 5 tane açı örneği (10), 5 sınıf üçgenin karenin dikdörtgenin özellikleri (10), 5 sinif eşkenar üçgen soruları (10), dikdörtgen kare paralel kenar eş kenar yamuk yükseklik çizimi konu anlatımı (10), dörtgen düzgün çokgen midir (10), 5 sınıf dörtgenler ile ilgili problemler (10), paralelkenarın kaç simetri doğrusu vardır (10), congener sarki (1), usaq idmanlari vidiyosu (1)
Share

Etiketler : ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Dostlukla İlgili Kompozisyon
 • Eylem – Mız Mız
 • Ormanları Niçin Korumalıyız
 • Her Ses İşitilebilir Mi?
 • mevlanada evrensel sevgi anlayışı ve sema

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 48 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 6,17)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading ... Loading ...

  18 Yorum var - “5 sınıf çokgenler”

  1. :twisted: çok uzun… :D ama güzel :mrgreen:

  2. çok iyi :D süper bravo :D :-) :lol: :P :wink: :mrgreen:

  3. bu bana çok yardımcı oldu teşekkürler :roll:

  4. himmet abey :

   :D bu bana çok yardımcı oldu teşekkürler bence performansımdan çok iyi alacağım :D :-) :o 8) :lol: :P :roll: :mrgreen:

  5. :D mütişşşşşşşşşşşş işime çok yaradııı. :P

  6. Saol karseş performans ödevome yardımcı oldun :D çok: k teşeikkür ederim :twi
   sted:

  7. süper performans gorevim kesinlikle 100 :D :-)

  8. süppeeeeeeeeeerr kesinlikle çok güzel :mrgreen: :-) :-) :D 8)

  9. bence süper çok sevdim performanstan hoca 99 verdi :mrgreen: :roll: bayıldım herkeze tavsiye ederim :D :-)

  10. :D teşekkürler

  11. bu bana çok yardımcı oldu matamatik dersini sevmeye başladım :D :P

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *