5. MATEMATİK ÜNİTE -1
-1
—Aynı doğrultuda olmayan en az üç noktanın düz çizgilerle birleşmesinden oluşan kapalı şekillere çokgen denir.

ÇOKGENLERİN ÖZELLİKLERİ
—Çokgen çok kenarlı demektir.Gen kenar demektir.Yani çok kenarlı anlamındadır.
—Çokgenler en az 3 kenarlı en çok ise sonsuz sayıda olur.örnek:üçgen,dörtgen.beşgen,altıgen,yedigen,sekizgen…..gibi devam eder.
—Çokgenler kenar ve köşe sayısına göre adlandırılırlar.Örnek:Üçgen,dörtgen,
Sekizgen gibi.
—Çokgenlerin köşeleri büyük harflerle gösterilir.Kenarları ise köşedeki harfin küçüğü yazılarak adlandırılır.Sadace üçgende kenar adını karşısındaki köşeden alır.

Dikdörtgen Altıgen Üçgen
Aşağıdaki dörtgen iki doğru ile kesilmiş ve çokgenler elde edilmiştir.

Bir beşgen ile iki üçgen elde edilmiştir.

DÜZGÜN ÇOKGEN:Açılarının ölçüleri ile kenarlarının ölçüleri eşit olan
Çokgenlere düzgün çokgen denir.

Kare üçgen beşgen altıgen
Düzgün dörtgen düzgün üçgen düzgün beşgen düzgün altıgen
—Kenarları ve açıları eşit olmayan çokgenler düzgün çokgen değildir.
DÖRTGENLER
—Dört köşesi olan kapalı şekillere dörtgen denir.

Köşegen:Karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçalarına köşegen denir.
[AC] ve [DB] birer köşegendir.
—Dörtgenlerde ikişer köşegen vardır.
EK BİLGİ:Bir çokgende köşegen sayısını bulmak için kenar sayısından 3 çıkarılarak kenar sayısı ile çarpılıp 2 ye bölünerek bulunur.
Soru:Sekizgenin kaç köşegeni vardır?
Çözüm: 8-3=5
5×8=40
40:2=20 köşegeni vardır.
—Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir.
—Dörtgenlerde ardışık açıların toplamı 180 derecedir.

DÖRTGEN ÇEŞİTLERİ
1-Kare
2-Dikdörtgen
3-Paralelkenar
4-Eşkenar dörtgen
5-Yamuk

1-KARE
A)Köşegenler

b)Simetri Eksenleri(katlama doğrusu)

KARENİN ÖZELLİKLERİ
—4 kenarı da birbirine dik ve eşittir.
— 4 Açısı vardır ve dik açıdır.
—İç açıları toplamı 360 derecedir.
—Ardışık iki açısının toplamı 180 derecedir.
—Köşegenleri karenin açılarını 45 er derecelik iki eşit açıya böler.

Karenin Çevresini Hesaplama

Karenin Alanını Hesaplama 1.yol

8×8=64 birim kare alanı bulunur.

SORU:Bir kenarı 7 m olan karenin alanı ve çevresini bulunuz.

ÇÖZÜM:Ç=4×7=28 m çevresi.

A=7×7=49 m2 alanı bulunur.

Karenin Alanını Bulma 2.yol
—Karenin köşegen uzunlukları çarpılıp 2’ye bölünerek karenin alanı bulunur.

YÜKSEKLİK: Herhangi bir köşeden karşı kenara çizilen dik doğruya o kenara ait yükseklik denir.Karenin 4 kenarı da birer yüksekliktir.

2-DİKDÖRTGEN
Köşegen,Açı ve Kenar Özellikleri

—Dikdörtgende bir köşegen dikdörtgeni eşit 2 ikizkenar dik üçgene ayırır
—Dikdörtgende 2 köşegen dikdörtgeni 4 ikizkenar üçgene ayırır.Ancak bu üçgenler karşılıklı olarak birbirinin aynısıdır.
—Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paraleldir.
—Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.Köşegenler birbirini ortadan keserler.
—Dikdörtgenin açıları dik açı olup iç açıları toplamı 360 derecedir.
Simetri Eksenleri
—Dikdörtgenin kenarlarının orta noktalarını birleştiren doğrular simetri eksenleridir.2 tanedir.

Dikdörtgenin Çevresi
1.yol-Dikdörtgenin bir kısa kenarı ile bir uzun kenarını toplayıp 2 ile çarparak çevresini buluruz. Ç=2x(a+b)
2.yol-Kısa kenarları ayrı uzun kenarları ayrı 2 ile çarpıp her iki çarpımı toplayarak çevreyi buluruz. Ç=(2xa)+(2xb)
3.yol-4 kenarını toplayarak buluruz. Ç=a+a+b+b
Dikdörtgenin Alanı

ALANI:Uzun ve kısa kenar boyunca dizilen birim karelerin sayıları çarpılarak dikdörtgensel yüzeyi kaplayan birim karelerin sayısı bulunur.
Birim kare sayısı:8 birim kare x4 birim kare=32 birim kare
Örnekte görüldüğü gibi dikdörtgenin alanını bulmak için
ALAN=Uzun kenar x kısa kenar
ALAN=axb
Veya
ALAN=Taban x Yükseklik şeklinde de bulunabilir.

ÖRNEK SORU:Uzun kenarı 45 m,kısa kenarı 23 m olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresi ve alanı ne kadardır?

ÇEVRE:2x(a+b)
2x(45+23)
2×68=136 m çevresi
ALANI:axb
:23×45=1035 m2 alanı bulunur.

Not:Dikdörtgende hem uzun kenar hem de kısa kenar yükseklik olarak kullanılabilir.

İlginizi Çeker mi ? : Tayland'da sıra dışı bir tahliye başlıklı konuda Dışı, sıra ve tahliye hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
okgenlerin zellikleri (287), çokgenlerin özellikleri 5 sınıf (187), çokgenler ve özellikleri 5 sınıf (125), 5 sınıf çokgenlerin özellikleri (108), karenin yüksekliği nasıl çizilir (103), begenler (91), çokgenlerde yükseklik (81), çokgenlerin yükseklikleri (68), dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular (59), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular (52), çokgenlerle ilgili sorular (50), 5 sınıf çokgenlerle ilgili problemler (49), dörtgenlerin özellikleri 5 sınıf (49), yamuğun özellikleri 5 sınıf (47), düzgün olmayan çokgenler (46), 5 sınıf çokgenler ve özellikleri (46), eşkenar dörtgen düzgün çokgen midir (45), çokgenlerde yükseklik 5 sınıf (43), dikdörtgen düzgün bir dörtgen midir (41), çokgenlerle ilgili sorular 5 sınıf (40), 5 sınıf paralelkenar ile ilgili çözümlü sorular (38), Karenin yuksekligi (36), çokgen nedir 5 sınıf (36), çokgenlerle ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (35), 5 sınıf çokgenlerle ilgili çözümlü sorular (35), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular ve çözümleri (35), çokgenler nelerdir 5 sınıf (33), çokgenlerle ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (32), 5 sınıf çokgenler hakkında bilgi (32), 5 sınıf yamuk ile ilgili çözümlü sorular (30), 5 sınıf çokgenler ile ilgili problemler (29), yamuk ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (29), eşkenar dörtgen ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (28), çokgenlerin özellikleri (28), 5 sınıf çokgenler ve dörtgenler (28), paralelkenarın simetri doğrusu var mıdır (27), paralelkenar ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (26), yamuğun simetri doğrusu var mı (26), çokgenler nedir 5 sınıf (26), 5 sınıf matematik yamuğun özellikleri (25), eşkenar dörtgen düzgün çokgen mi (24), kare düzgün çokgen midir (24), sekizgenin özellikleri (24), 5 sınıf yamukla ilgili çözümlü sorular (22), çokgenler köşe veya sayısına göre adlandırılır (22), dörtgen çeşitleri ve özellikleri 5 sınıf (22), 5 sınıf çokgenler ile ilgili çözümlü sorular (22), 5 sınıf çokgenler ile ilgili sorular ve çözümleri (22), altıgenin kaç köşegeni vardır (21), yıldız bir çokgen midir (21), yıldız çokgen midir (20), karenin açıları nasıl ölçülür (20), düzgün çokgenlerin özellikleri 5 sınıf (20), çokgenler oluşturup alan ve çevresini hesaplama (20), çokgenler ve dörtgenler 5 sınıf (20), çokgenlerde yükseklik nasıl çizilir (20), çokgenlerle ilgili sorular ve cevapları 5 sınıf (20), çokgenler ile ilgili sorular ve cevapları 5 sınıf (19), çokgenlerle ilgili problemler (19), 5 sınıf matematik çokgenlerin özellikleri (19), 5 sınıf çokgenler ve dörtgenler testi (19), 5 sınıf düzgün çokgenin özellikleri nelerdir (19), karenin özellikleri 5 sınıf (19), paralelkenarın kaç tane simetri doğrusu vardır (18), yamugun simetrisi (18), dikdörtgen düzgün dörtgen midir (18), 5 sınıf eşkenar dörtgen çözümlü sorular (18), düzgün çokgenlerle ilgili sorular 5 sınıf (18), dörtgenlerle ilgili sorular (17), çokgenler ile ilgili soruları 5 sınıf (17), çokgenlerde hesaplama 5 sınıf (17), cokgenlerde yukseklik nedir (17), çokgenlerin yüksekliği (17), çokgenler ile ilgili bilgiler 5 sınıf (16), 5 sınıf yamuk soruları (16), 5 sınıf yükseklik testleri (16), fenerbahçe çokgen mi (16), 5 sınıf çokgenler çözümlü sorular (16), 5 sinif cokgenlerle ilgili bilgiler (16), çokgenler özellikleri 5 sınıf (15), çokgenlerin dünyası (15), yamuk özellikleri 5 sınıf (15), kenarları eşit olmayan çokgen (15), paralel kenarın yüksekliği nasıl çizilir (15), paralelkenarda yükseklik bulma (15), yamuğun açılarının hesaplanması (15), dörtgenlerde yükseklik (15), eşkenar dörtgen ile ilgili sorular 5 sınıf (15), 5 sınıf matematik çokgenler ve özellikleri (15), 5 sınıf matematik yükseklik soruları (15), 5 sınıf matematik çokgenlerde yükseklik (14), 5 sınıf matematik çokgenlerle ilgili sorular (14), 5 sınıf yükseklik ile ilgili sorular (14), 5 sınıf yükseklik soruları (14), 5 sınıf çokgenler (14), 5 sınıf çokgenler ile ilgili problemler ve çözümleri (14), 5 sınıf çokgenlerle ilgili problemler ve çözümleri (14), 5 sınıf çokgenlerle ilgili soru ve çözümleri (14), çokgenler ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (14), çokgenler ile ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (14), çokgenlerin simetri doğruları (14), çokgenlerle ilgili problemler 5 sınıf (14), dörtgenler ve özellikleri 5 sınıf (14), düzgün olmayan çokgenlere örnekler (14), paralelkenar ile ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (14), üçgen nedir 5 sınıf (14), yamuğun simetri doğrusu (14), matematikte yükseklik nedir (13), paralel kenarın simetrisi var mıdır (13), paralelkenarın simetri doğrusu var mı (13), paralelkenarın simetri ekseni (13), yamugun koseleri (13), yamuğun simetrisi var mıdır (13), 5 sınıf çokgen nedir (13), 5 sınıf dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular (13), 5 sınıf düzgün çokgenler soruları ve cevapları (13), yükseklikle ilgili sorular (13), 5 sınıf yükseklikle ile ilgili r (13), 5inci sınıf kare ileilgili so (13), düzgün çokgenler 5 sınıf (13), kare çokgen midir (13), çokgenler ile ilgili sorular 5 sınıf (13), dikdörtgen kare paralelkenar eşkenar yamuk yükseklik çizimi konu anlatımı (13), çokgenler 5 sınıf (12), çokgenler ile ilgili problemler ve cevapları 5 sınıf (12), çokgenler ile ilgili sorular (12), çokgenler nelerdir (12), çokgenlerde verilmeyen açıyı bulma (12), çokgenlerde yükseklik nasıl bulunur (12), çokgenlerle ilgili problemler ve çözümleri 5 sınıf (12), dikdörtgen düzgün bir dörtgenmidir (12), yamuk simetri ekseni (12), karenin kaç tane simetri ekseni vardır (12), karenin yükseklik özellikleri (12), 5 sınıf çokgenlerde alan (12), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular ve cevapları (12), dörtgen ile ilgili kompozisyon 5 sınıf ödevi (12), eşkenar dörtgen bir düzgün çokgen midir (12), kare çokgen nedir (12), kare ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (12), 5 sınıf matematik çokgenlerle problemler (12), 5 sınıf yamuğun özellikleri nelerdir (11), altıgenin yüksekliği (11), karenin herhangi bir köşegeni simetri doğrusu olur mu neden (11), paralelkenar ile ilgili sorular 5 sınıf (11), çokgen çeşitleri 5 sınıf (11), çokgen paralel kenar eşkenar dörtgen yamuk ile ilgili problemler (11), çokgenler ile ilgili problemler 5 sınıf (11), çokgenlerin alanları 5 sınıf (11), çokgenlerle ilgili çözümlü sorular (11), dörtgenler ile ilgili sorular (11), düzgün beşgenin yüksekliği (11), düzgün çokgenler ve özellikleri 5 sınıf (11), eşkenar dörtgen düzgün çokgen midir neden (11), farklı düzgün çokgenlerle nasıl bir kare oluşturabilirim 5 sınıf (11), kare açı kenar ve köşegen 5 sınıf (11), kare ile ilgili sorular 5 sınıf (11), 5 sınıf çokgenler ile ilgili sorular (11), 5 sınıf çokgenler nedir (11), 5 sınıf çokgenlerde yükseklik (11), 5 sınıf çokgenlerle ilgili testler (11), 5 sınıf dikdörtgen ile ilgili çözümlü sorular (11), 5 sınıf eşkenar dörtgen ile ilgili çözümlü sorular (11), 5 sınıf eşkenar dörtgen soruları ve çözümleri (11), 5 sınıf kare ile ilgili sorular ve cevapları (11), 5 sınıf çokgen problemleri (10), 5 sınıf çokgenler ile ilgili soruları (10), 5 sınıf çokgenlere örnekler (10), 5 sınıf dörtgenler ile ilgili çözümlü sorular (10), 5 sınıf dörtgenler ile ilgili problemler (10), 5 sinif eşkenar üçgen soruları (10), 5 sınıf kare ile ilgili çözümlü sorular (10), paralelkenar nasil cizilir (10), paralelkenarın kaç simetri doğrusu vardır (10), yamuğun simetri ekseni (10), yamuk bir çokgen midir (10), 5 sınıf üçgenin karenin dikdörtgenin özellikleri (10), 5 tane açı örneği (10), yamukla ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (10), dörtgen düzgün çokgen midir (10), eşkenar dörtgen çizimi nasıl yapılır (10), dikdörtgen kare paralel kenar eş kenar yamuk yükseklik çizimi konu anlatımı (10), çokgenlerle ilgili bilgiler (9), 5 sınıf matematik yükseklik testi (9), 5 sınıf matematik yükseklik testleri (9), 5 sınıf yükseklik problemleri (9), 5 sınıf yükseklikle ilgili sorular (9), 5inci sınıf kare ileilgili sorular (9), 5 inci sınıf matematik testleri çöz (9), 5 sınıf çokgenlerle ilgili test (9), 5 sınıf dörtgenlerle ilgili sorular ve çözümleri (9), 5 sınıf köşegenlerle ilgili test (9), paralelkenar ile ilgili problemler 5 sınıf (9), sekizgen özellikleri (9), sekizgenin kaç köşegeni vardır (9), üçgen bir çokgen midir (9), üçgen dörtgen beşgen ve altıgen (9), dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (9), düzgün altıgen ile ilgili çözümlü sorular (9), farklı düzgün çokgenlerle nasıl bir kare oluşturabilirim (9), DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 SINIF (8), dörtgenlerde yükseklik çizimi (8), dörtgenlerle ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (8), düzgün olmayan çokgenler 5 sınıf (8), düzgün olmayan çokgenler nelerdir (8), eşkenar dörtgenle ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (8), gogle (8), kare ve özellikleri 5 sınıf (8), 4 GENLERİN YÜKSEKLİKLERİ (8), 5 sınıf çökgenler şimetri eksenleri (8), 5 sınıf çokgenler soruları ve cevapları (8), 5 sınıf çokgenlerde açılar (8), 5 sınıf dörtgenlerle ilgili problemler (8), 5 sınıf kareyle ilgili çözümlü sorular (8), beşgenin köşegenleri (8), çokgenlerin dünyası 5 sınıf (8), çokgenlerle ilgili görseller (8), çokgenlerle ilgili problemler ve cevapları 5 sınıf (8), 5 sinif yamuğun özellikleri (8), 5 sınıf yükseklik test (8), karenin köşegen sayısı kaçtır (8), paralelkenarın açısı nasıl ölçülür (8), paralelkenarın simetri doğrusu (8), sekizgenin özellikleri 5 sınıf (8), karenin yüksekliği nedir (7), karenin yükseklikleri (7), paralelkenarda yükseklik (7), paralelkenarın kaç simetrisi vardır (7), paralelkenarla ilgili ??z?lm?? sorular (7), sekizgenin köşegenleri (7), üçgen dörtgen beşgen altıgen özellikleri (7), üçgen kare dikdörtgen şeklini çiz kenar köşe açı sayılarını göster (7), beşgen yüksekliği resimli (7), beşgenin yüksekliği (7), çokgen ve dörtgenler 5 sınıf test (7), çokgenin özellikleri 5 sınıf (7), cokgenler (7), çokgenler ile ilgili problemler ve çözümleri 5 sınıf (7), ÇOKGENLER İLE ÖRNEK 5 SINIF (7), çokgenlerde simetri eksenleri (7), çokgenlerde ve üçgenlerde yükseklik (7), çokgenlerin alanı 5 sınıf (7), çokgenlerin tarifi (7), çokgenlerle ilgili resimler (7), dörtgenler ile ilgili sorular 5 sınıf (7), dörtgenlerde verilmeyen açıyı bulma (7), düzgün çokgen nedir 5 sınıf (7), eşkenar dörtgen neden düzgün çokgen değildir (7), eşkenar dörtgende yükseklik nasıl çizilir (7), eşkenar dörtgenin yüksekliği nasıl çizilir (7)
Share

Etiketler : ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Minyatür ile Resim Arasındaki Fark
 • Savaşın Yaşama Hakkını Tehtit Etmesi
 • Basıncın Günlük Hayattaki Önemi
 • Akutun Kuruluş Tarihi
 • Mantarlar Bir Bitkimidir

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 46 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 6,20)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading ... Loading ...

  19 Yorum var - “5 sınıf çokgenler”

  1. :twisted: çok uzun… :D ama güzel :mrgreen:

  2. çok iyi :D süper bravo :D :-) :lol: :P :wink: :mrgreen:

  3. bu bana çok yardımcı oldu teşekkürler :roll:

  4. himmet abey :

   :D bu bana çok yardımcı oldu teşekkürler bence performansımdan çok iyi alacağım :D :-) :o 8) :lol: :P :roll: :mrgreen:

  5. :D mütişşşşşşşşşşşş işime çok yaradııı. :P

  6. Saol karseş performans ödevome yardımcı oldun :D çok: k teşeikkür ederim :twi
   sted:

  7. süper performans gorevim kesinlikle 100 :D :-)

  8. süppeeeeeeeeeerr kesinlikle çok güzel :mrgreen: :-) :-) :D 8)

  9. bence süper çok sevdim performanstan hoca 99 verdi :mrgreen: :roll: bayıldım herkeze tavsiye ederim :D :-)

  10. :D teşekkürler

  11. bu bana çok yardımcı oldu matamatik dersini sevmeye başladım :D :P

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *