5. MATEMATİK ÜNİTE -1
-1
—Aynı doğrultuda olmayan en az üç noktanın düz çizgilerle birleşmesinden oluşan kapalı şekillere çokgen denir.

ÇOKGENLERİN ÖZELLİKLERİ
—Çokgen çok kenarlı demektir.Gen kenar demektir.Yani çok kenarlı anlamındadır.
—Çokgenler en az 3 kenarlı en çok ise sonsuz sayıda olur.örnek:üçgen,dörtgen.beşgen,altıgen,yedigen,sekizgen…..gibi devam eder.
—Çokgenler kenar ve köşe sayısına göre adlandırılırlar.Örnek:Üçgen,dörtgen,
Sekizgen gibi.
—Çokgenlerin köşeleri büyük harflerle gösterilir.Kenarları ise köşedeki harfin küçüğü yazılarak adlandırılır.Sadace üçgende kenar adını karşısındaki köşeden alır.

Dikdörtgen Altıgen Üçgen
Aşağıdaki dörtgen iki doğru ile kesilmiş ve çokgenler elde edilmiştir.

Bir beşgen ile iki üçgen elde edilmiştir.

DÜZGÜN ÇOKGEN:Açılarının ölçüleri ile kenarlarının ölçüleri eşit olan
Çokgenlere düzgün çokgen denir.

Kare üçgen beşgen altıgen
Düzgün dörtgen düzgün üçgen düzgün beşgen düzgün altıgen
—Kenarları ve açıları eşit olmayan çokgenler düzgün çokgen değildir.
DÖRTGENLER
—Dört köşesi olan kapalı şekillere dörtgen denir.

Köşegen:Karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçalarına köşegen denir.
[AC] ve [DB] birer köşegendir.
—Dörtgenlerde ikişer köşegen vardır.
EK BİLGİ:Bir çokgende köşegen sayısını bulmak için kenar sayısından 3 çıkarılarak kenar sayısı ile çarpılıp 2 ye bölünerek bulunur.
Soru:Sekizgenin kaç köşegeni vardır?
Çözüm: 8-3=5
5×8=40
40:2=20 köşegeni vardır.
—Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir.
—Dörtgenlerde ardışık açıların toplamı 180 derecedir.

DÖRTGEN ÇEŞİTLERİ
1-Kare
2-Dikdörtgen
3-Paralelkenar
4-Eşkenar dörtgen
5-Yamuk

1-KARE
A)Köşegenler

b)Simetri Eksenleri(katlama doğrusu)

KARENİN ÖZELLİKLERİ
—4 kenarı da birbirine dik ve eşittir.
— 4 Açısı vardır ve dik açıdır.
—İç açıları toplamı 360 derecedir.
—Ardışık iki açısının toplamı 180 derecedir.
—Köşegenleri karenin açılarını 45 er derecelik iki eşit açıya böler.

Karenin Çevresini Hesaplama

Karenin Alanını Hesaplama 1.yol

8×8=64 birim kare alanı bulunur.

SORU:Bir kenarı 7 m olan karenin alanı ve çevresini bulunuz.

ÇÖZÜM:Ç=4×7=28 m çevresi.

A=7×7=49 m2 alanı bulunur.

Karenin Alanını Bulma 2.yol
—Karenin köşegen uzunlukları çarpılıp 2’ye bölünerek karenin alanı bulunur.

YÜKSEKLİK: Herhangi bir köşeden karşı kenara çizilen dik doğruya o kenara ait yükseklik denir.Karenin 4 kenarı da birer yüksekliktir.

2-DİKDÖRTGEN
Köşegen,Açı ve Kenar Özellikleri

—Dikdörtgende bir köşegen dikdörtgeni eşit 2 ikizkenar dik üçgene ayırır
—Dikdörtgende 2 köşegen dikdörtgeni 4 ikizkenar üçgene ayırır.Ancak bu üçgenler karşılıklı olarak birbirinin aynısıdır.
—Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paraleldir.
—Köşegen uzunlukları birbirine eşittir.Köşegenler birbirini ortadan keserler.
—Dikdörtgenin açıları dik açı olup iç açıları toplamı 360 derecedir.
Simetri Eksenleri
—Dikdörtgenin kenarlarının orta noktalarını birleştiren doğrular simetri eksenleridir.2 tanedir.

Dikdörtgenin Çevresi
1.yol-Dikdörtgenin bir kısa kenarı ile bir uzun kenarını toplayıp 2 ile çarparak çevresini buluruz. Ç=2x(a+b)
2.yol-Kısa kenarları ayrı uzun kenarları ayrı 2 ile çarpıp her iki çarpımı toplayarak çevreyi buluruz. Ç=(2xa)+(2xb)
3.yol-4 kenarını toplayarak buluruz. Ç=a+a+b+b
Dikdörtgenin Alanı

ALANI:Uzun ve kısa kenar boyunca dizilen birim karelerin sayıları çarpılarak dikdörtgensel yüzeyi kaplayan birim karelerin sayısı bulunur.
Birim kare sayısı:8 birim kare x4 birim kare=32 birim kare
Örnekte görüldüğü gibi dikdörtgenin alanını bulmak için
ALAN=Uzun kenar x kısa kenar
ALAN=axb
Veya
ALAN=Taban x Yükseklik şeklinde de bulunabilir.

ÖRNEK SORU:Uzun kenarı 45 m,kısa kenarı 23 m olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın çevresi ve alanı ne kadardır?

ÇEVRE:2x(a+b)
2x(45+23)
2×68=136 m çevresi
ALANI:axb
:23×45=1035 m2 alanı bulunur.

Not:Dikdörtgende hem uzun kenar hem de kısa kenar yükseklik olarak kullanılabilir.

İlginizi Çeker mi ? : Türk askerine tokat gerginliği başlıklı konuda askerine, gerginliği ve tokat hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
okgenlerin zellikleri (288), çokgenlerin özellikleri 5 sınıf (191), çokgenler ve özellikleri 5 sınıf (125), 5 sınıf çokgenlerin özellikleri (113), karenin yüksekliği nasıl çizilir (104), begenler (91), çokgenlerde yükseklik (81), çokgenlerin yükseklikleri (68), dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular (61), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular (52), çokgenlerle ilgili sorular (50), 5 sınıf çokgenlerle ilgili problemler (49), dörtgenlerin özellikleri 5 sınıf (49), yamuğun özellikleri 5 sınıf (47), 5 sınıf çokgenler ve özellikleri (46), düzgün olmayan çokgenler (46), eşkenar dörtgen düzgün çokgen midir (45), çokgenlerde yükseklik 5 sınıf (43), çokgenlerle ilgili sorular 5 sınıf (41), dikdörtgen düzgün bir dörtgen midir (41), 5 sınıf paralelkenar ile ilgili çözümlü sorular (38), çokgen nedir 5 sınıf (37), Karenin yuksekligi (36), çokgenler nelerdir 5 sınıf (35), çokgenlerle ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (35), 5 sınıf çokgenlerle ilgili çözümlü sorular (35), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular ve çözümleri (35), 5 sınıf çokgenler hakkında bilgi (33), çokgenler oluşturup alan ve çevresini hesaplama (33), çokgenlerle ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (32), 5 sınıf yamuk ile ilgili çözümlü sorular (30), yamuk ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (29), 5 sınıf çokgenler ile ilgili problemler (29), 5 sınıf çokgenler ve dörtgenler (28), eşkenar dörtgen ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (28), çokgenlerin özellikleri (28), paralelkenarın simetri doğrusu var mıdır (28), paralelkenar ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (26), çokgenler nedir 5 sınıf (26), yamuğun simetri doğrusu var mı (26), 5 sınıf matematik yamuğun özellikleri (25), dörtgen çeşitleri ve özellikleri 5 sınıf (24), eşkenar dörtgen düzgün çokgen mi (24), kare düzgün çokgen midir (24), sekizgenin özellikleri (24), 5 sınıf yamukla ilgili çözümlü sorular (22), 5 sınıf çokgenler ile ilgili çözümlü sorular (22), 5 sınıf çokgenler ile ilgili sorular ve çözümleri (22), çokgenler köşe veya sayısına göre adlandırılır (22), altıgenin kaç köşegeni vardır (21), yıldız çokgen midir (21), yıldız bir çokgen midir (21), düzgün çokgenlerin özellikleri 5 sınıf (21), çokgenler ve dörtgenler 5 sınıf (20), çokgenlerde yükseklik nasıl çizilir (20), çokgenlerle ilgili sorular ve cevapları 5 sınıf (20), karenin açıları nasıl ölçülür (20), karenin özellikleri 5 sınıf (19), çokgenler ile ilgili sorular ve cevapları 5 sınıf (19), çokgenlerle ilgili problemler (19), 5 sınıf matematik çokgenlerin özellikleri (19), 5 sınıf çokgenler ve dörtgenler testi (19), 5 sınıf düzgün çokgenin özellikleri nelerdir (19), 5 sınıf eşkenar dörtgen çözümlü sorular (18), dikdörtgen düzgün dörtgen midir (18), paralelkenarın kaç tane simetri doğrusu vardır (18), düzgün çokgenlerle ilgili sorular 5 sınıf (18), yamugun simetrisi (18), çokgenler ile ilgili soruları 5 sınıf (17), çokgenlerde hesaplama 5 sınıf (17), cokgenlerde yukseklik nedir (17), çokgenlerin yüksekliği (17), dörtgenlerle ilgili sorular (17), fenerbahçe çokgen mi (16), 5 sınıf çokgenler çözümlü sorular (16), 5 sinif cokgenlerle ilgili bilgiler (16), çokgenler ile ilgili bilgiler 5 sınıf (16), 5 sınıf matematik çokgenler ve özellikleri (16), 5 sınıf yamuk soruları (16), 5 sınıf yükseklik testleri (16), 5 sınıf matematik yükseklik soruları (15), dörtgenlerde yükseklik (15), eşkenar dörtgen ile ilgili sorular 5 sınıf (15), yamuk özellikleri 5 sınıf (15), kenarları eşit olmayan çokgen (15), paralel kenarın yüksekliği nasıl çizilir (15), paralelkenarda yükseklik bulma (15), yamuğun açılarının hesaplanması (15), çokgenler özellikleri 5 sınıf (15), çokgenlerin dünyası (15), çokgenler ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (14), çokgenler ile ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (14), çokgenlerin simetri doğruları (14), çokgenlerle ilgili problemler 5 sınıf (14), yamuğun simetri doğrusu (14), 5 sınıf matematik çokgenlerde yükseklik (14), 5 sınıf matematik çokgenlerle ilgili sorular (14), 5 sınıf yükseklik ile ilgili sorular (14), 5 sınıf yükseklik soruları (14), dörtgenler ve özellikleri 5 sınıf (14), düzgün olmayan çokgenlere örnekler (14), kare çokgen midir (14), paralelkenar ile ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (14), üçgen nedir 5 sınıf (14), 5 sınıf çokgenler (14), 5 sınıf çokgenler ile ilgili problemler ve çözümleri (14), 5 sınıf çokgenlerle ilgili problemler ve çözümleri (14), 5 sınıf çokgenlerle ilgili soru ve çözümleri (14), 5 sınıf çokgen nedir (13), 5 sınıf dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular (13), 5 sınıf düzgün çokgenler soruları ve cevapları (13), 5 sınıf yükseklikle ile ilgili r (13), 5inci sınıf kare ileilgili so (13), çokgenler ile ilgili sorular 5 sınıf (13), çokgenlerle ilgili bilgiler (13), dikdörtgen kare paralelkenar eşkenar yamuk yükseklik çizimi konu anlatımı (13), yükseklikle ilgili sorular (13), yamuğun simetrisi var mıdır (13), yamugun koseleri (13), matematikte yükseklik nedir (13), paralel kenarın simetrisi var mıdır (13), paralelkenarın simetri doğrusu var mı (13), paralelkenarın simetri ekseni (13), düzgün çokgenler 5 sınıf (13), dörtgen ile ilgili kompozisyon 5 sınıf ödevi (12), eşkenar dörtgen bir düzgün çokgen midir (12), kare çokgen nedir (12), kare ile ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (12), çokgenler 5 sınıf (12), çokgenler ile ilgili problemler ve cevapları 5 sınıf (12), çokgenler ile ilgili sorular (12), çokgenler nelerdir (12), çokgenlerde verilmeyen açıyı bulma (12), çokgenlerde yükseklik nasıl bulunur (12), çokgenlerle ilgili problemler ve çözümleri 5 sınıf (12), dikdörtgen düzgün bir dörtgenmidir (12), 5 sınıf çokgenlerde alan (12), 5 sınıf çokgenlerle ilgili sorular ve cevapları (12), 5 sınıf matematik çokgenlerle problemler (12), karenin kaç tane simetri ekseni vardır (12), karenin yükseklik özellikleri (12), yamuk simetri ekseni (12), 5 sınıf çokgenler ile ilgili sorular (11), 5 sınıf çokgenler nedir (11), 5 sınıf çokgenlerde yükseklik (11), 5 sınıf çokgenlerle ilgili testler (11), 5 sınıf dikdörtgen ile ilgili çözümlü sorular (11), 5 sınıf eşkenar dörtgen ile ilgili çözümlü sorular (11), 5 sınıf eşkenar dörtgen soruları ve çözümleri (11), 5 sınıf kare ile ilgili çözümlü sorular (11), 5 sınıf kare ile ilgili sorular ve cevapları (11), dörtgenler ile ilgili sorular (11), düzgün beşgenin yüksekliği (11), düzgün çokgenler ve özellikleri 5 sınıf (11), eşkenar dörtgen düzgün çokgen midir neden (11), farklı düzgün çokgenlerle nasıl bir kare oluşturabilirim 5 sınıf (11), kare açı kenar ve köşegen 5 sınıf (11), kare ile ilgili sorular 5 sınıf (11), çokgen çeşitleri 5 sınıf (11), çokgen paralel kenar eşkenar dörtgen yamuk ile ilgili problemler (11), çokgenler ile ilgili problemler 5 sınıf (11), çokgenlerin alanları 5 sınıf (11), çokgenlerle ilgili çözümlü sorular (11), karenin herhangi bir köşegeni simetri doğrusu olur mu neden (11), paralelkenar ile ilgili sorular 5 sınıf (11), paralelkenar nasil cizilir (11), 5 sınıf yamuğun özellikleri nelerdir (11), altıgenin yüksekliği (11), 5 sınıf üçgenin karenin dikdörtgenin özellikleri (10), 5 tane açı örneği (10), dörtgen düzgün çokgen midir (10), dörtgenlerle ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (10), eşkenar dörtgen çizimi nasıl yapılır (10), yamukla ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (10), yamuk bir çokgen midir (10), yamuğun simetri ekseni (10), 5 sınıf çokgen problemleri (10), 5 sınıf çokgenler ile ilgili soruları (10), 5 sınıf çokgenlere örnekler (10), 5 sınıf dörtgenler ile ilgili çözümlü sorular (10), 5 sınıf dörtgenler ile ilgili problemler (10), 5 sinif eşkenar üçgen soruları (10), paralelkenarın kaç simetri doğrusu vardır (10), dikdörtgen kare paralel kenar eş kenar yamuk yükseklik çizimi konu anlatımı (10), 5 sınıf matematik yükseklik testi (9), 5 sınıf matematik yükseklik testleri (9), 5 sınıf yükseklik problemleri (9), 5 sınıf yükseklikle ilgili sorular (9), 5inci sınıf kare ileilgili sorular (9), düzgün altıgen ile ilgili çözümlü sorular (9), eşkenar dörtgenin yüksekliği nasıl çizilir (9), farklı düzgün çokgenlerle nasıl bir kare oluşturabilirim (9), paralelkenar ile ilgili problemler 5 sınıf (9), sekizgen özellikleri (9), sekizgenin kaç köşegeni vardır (9), üçgen bir çokgen midir (9), üçgen dörtgen beşgen ve altıgen (9), 5 inci sınıf matematik çokgenlerin açıklaması sekizgen (9), 5 inci sınıf matematik testleri çöz (9), 5 sınıf çokgenlerle ilgili test (9), 5 sınıf dörtgenlerle ilgili sorular ve çözümleri (9), 5 sınıf köşegenlerle ilgili test (9), 4 GENLERİN YÜKSEKLİKLERİ (8), 5 sınıf çökgenler şimetri eksenleri (8), 5 sınıf çokgenler soruları ve cevapları (8), 5 sınıf çokgenlerde açılar (8), 5 sınıf çokgenlerle soru (8), 5 sınıf dörtgenlerle ilgili problemler (8), 5 sınıf kareyle ilgili çözümlü sorular (8), 5 sinif yamuğun özellikleri (8), 5 sınıf yükseklik test (8), beşgenin köşegenleri (8), çokgenler oluşturup alan ve çevresini hesaplama 5 sınıf (8), çokgenlerin alanı 5 sınıf (8), çokgenlerin dünyası 5 sınıf (8), çokgenlerle ilgili görseller (8), çokgenlerle ilgili problemler ve cevapları 5 sınıf (8), kare ve özellikleri 5 sınıf (8), karenin köşegen sayısı kaçtır (8), paralelkenarın açısı nasıl ölçülür (8), paralelkenarın simetri doğrusu (8), sekizgenin özellikleri 5 sınıf (8), DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 5 SINIF (8), dörtgenlerde verilmeyen açıyı bulma (8), dörtgenlerde yükseklik çizimi (8), dörtgenlerle ilgili sorular ve çözümleri 5 sınıf (8), düzgün olmayan çokgenler 5 sınıf (8), düzgün olmayan çokgenler nelerdir (8), eşkenar dörtgenle ilgili çözümlü sorular 5 sınıf (8), gogle (8), dörtgenler ile ilgili sorular 5 sınıf (7), düzgün çokgen nedir 5 sınıf (7), eşkenar dörtgen neden düzgün çokgen değildir (7), eşkenar dörtgende yükseklik nasıl çizilir (7), ikizkenar yamuğun simetri ekseni (7), kare düzgün çokgen mi (7), kare düzgün dörtgen midir (7), 5 sınıf matematik dörtgenler ile ilgili soruları (7), 5 sınıf matematik yamuk soruları (7), 5 sınıf paralek kenar örnek sorular (7), 5 sınıf paralelkenar ile ilgili sorular (7), 5 sınıf paralelkenar kaç derecedir çizilmiş (7), 5 sınıf üçgen soruları ve çözümleri (7), 5 sınıf yamuk ile ilgili sorular (7), 6 sınıf sekizgenin özellikleri (7), 8 tane çokgen ve özellikleri (7), yamuğun köşegeni var mıdır (7), yamuk nasıl çizilir (7), yükseklik nedir matematik (7), 5 sınıf çokgenler özellikleri (7)
Share

Etiketler : ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Adem İle Havva ve Kan Grupları
 • Parpat Dağı Esrarı
 • Işık Bir Enerji Türü Müdür
 • Atomun Yararları
 • Atasözleri Hakkında Kompozisyon

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 48 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 6,17)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading ... Loading ...

  18 Yorum var - “5 sınıf çokgenler”

  1. :twisted: çok uzun… :D ama güzel :mrgreen:

  2. çok iyi :D süper bravo :D :-) :lol: :P :wink: :mrgreen:

  3. bu bana çok yardımcı oldu teşekkürler :roll:

  4. himmet abey :

   :D bu bana çok yardımcı oldu teşekkürler bence performansımdan çok iyi alacağım :D :-) :o 8) :lol: :P :roll: :mrgreen:

  5. :D mütişşşşşşşşşşşş işime çok yaradııı. :P

  6. Saol karseş performans ödevome yardımcı oldun :D çok: k teşeikkür ederim :twi
   sted:

  7. süper performans gorevim kesinlikle 100 :D :-)

  8. süppeeeeeeeeeerr kesinlikle çok güzel :mrgreen: :-) :-) :D 8)

  9. bence süper çok sevdim performanstan hoca 99 verdi :mrgreen: :roll: bayıldım herkeze tavsiye ederim :D :-)

  10. :D teşekkürler

  11. bu bana çok yardımcı oldu matamatik dersini sevmeye başladım :D :P

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *