6. kitabının 30 ve 31.ci sayfasının
DÜNYA’YI KEŞFEDİYORUZ

Yaşadığımız şehir kasaba ya da köyde oturduğumuz evin, eğitim gördüğümüz okulun bir adresi vardır.Adres,birçok evin bulunduğu bir yerde evimizin yerini kolayca bulmamızı sağlar.Bunun gibi yeryüzünde herhangi bir ülkenin veya şehrin de adresi vardır.

Bu adreslerden birisi de o yerin paralel ve meridyen değerleriyle belirtilmesidir. Öyleyse meridyen ve paralel nedir? Yerküreyi kuzey ve güney olmak üzere iki eşit parçaya bölen daire ekvatordur. Ekvatorun kuzeyine Kuzey Yarımküre, güneyine Güney Yarımküre denir. Ekvatora eşit aralıklarla yatay olarak çizilen dairelere paralel denir. Örneğin, Ankara 40 derece kuzey paralellinde yer alır. Paralelleri dik kesen ve kutup noktalarında birleşen yaylar ise meridyen denir. Ekvator, paralellerinin başlangıcı olduğu gibi meridyenlerin de bir başlangıcı vardır. Bu, İngiltere’nin Greenwich
gözlem evinden geçtiği varsayılan 0 derece başlangıç meridyenidir.

Paraleller
Yerküre etrafında doğudan batıya uzanan
çizgiler paralel çizgilerdir. Paralel daireleri,0
olan ekvatordan itibaren derecelendirilir.
Ekvatorum kuzeyinde 90 güneyinde 90 olmak
üzere toplam 180 paralel dairesi vardır.

İki paralel arasındaki
uzaklık 111 km’dir.

Paralellerin Özellikleri

*Birer derece aralıklarla geçirilen dairelerdir.
*Kutuplara doğru çevre uzunlukları küçülür.
*Aralarındaki uzaklık birbirine eşit ve 111 km ‘dir.
*Paraleller doğu batı yönlüdür.
*Başlangıçları ekvatordur.

Meridyenler
Kuzeyden güneye kutuplar arasında uzanan
Çizgiler meridyen yaylarıdır. İngiltere’nin Greenwich gözlemevinden geçen meridyen,
Başlangıç meridyeni kabul edilir. Başlangıç
Meridyeninin 180 doğusunda 180 batısında
Olmak üzere toplam 360 meridyen vardır.

Meridyenlerin Özellikleri
*Birer derece aralıklarla geçirilmişlerdir.
*Ekvatoru ve paralelleri dik keserler.
*360 meridyen yayı bulunmaktadır.
*Meridyen yayları eşit uzunluktadır.
*Birbirini izleyen iki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır.

Yerküreye baktığımız zaman irili ufaklı kara parçalarının gelişigüzel
Dağılmış olduğunu görürüz.Karaların çok büyük olanlarına kıta dendiğini biliyoruz.dünya üzerinde yedi kıta vardır;Kuzey Amerika,Avrupa,Asya, Güney Amerika,Afrika Antartika’dır.Kıtaların arasındaki çukur alanları dolduran büyük su kütleleri okyanus olarak adlandırılır.

Aşağıdaki şekilde yukarıda
Bahsedilen kıtaları görebilirsiniz.

TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMU

Ülkemiz, Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş
Uygarlık düzeyine çıkmayı hedefleyen genç ve dinamik nüfusuyla Asya ve
Avrupa’yı birbirine bağlayan bölgede güçlü bir devlettir. Batısında sanayileşmiş Avrupa ülkeleri ile güney doğusunda petrol zengini Orta Doğu ülkeleri bulunur.

DÖRT MEVSİM TÜRKİYE

Yeryüzü şekilleri ve konum iklim üzerinde etkilidir.Ülkemizde, Karadeniz iklimi,Akdeniz iklimi ve Karasal iklim olmak üzere üç çeşit
İklim görülür.

Karasal İklim
Ülkemizde görülen en yaygın iklim çeşididir. Bu iklimin en önemli özel-
liği havanın çabuk ısınıp soğumasıdır.Yazlar sıcak ve kurak,kışlar soğuk ve kar yağışlıdır.Kayseri,karasal iklim görülen illerimizdendir.Yazın ortalama sıcaklık 25 derece iken, kışın -3 dereceye düşer.En çok yağış ilkbahar mevsiminde görülür.

Karadeniz İklimi
Karadeniz kıyı şeridi boyunca görülen bu iklim çeşidinde her mevsim yağışlıdır.Mevsimler arasında karasal iklimdeki gibi büyük sıcaklık farklılıkları yoktur.Yazlar serin,kışlar ise ılıktır.Rize,Karadeniz iklimi iyi yansıtan illerimizdendir.Her mevsim yağış alır ama en fazla yağış sonbaharda görülür ve ortalama 800 mm’dir.

Akdeniz İklimi
Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyıları ile Marmara Denizi çevresinde görülen Akdeniz ikliminde sıcak ve kurak yazlar yaşanır.Kışlar,ılık ve yağışlı
Dır.Özellikle Akdeniz kıyılarında kar yağışı ve don olayları nadir görülür.Bu durum,bölgede seracılığın gelişmesini sağlamıştır.Antalya,Akdeniz ikliminin görüldüğü illerimizdendir.En fazla yağış kış aylarında görülür ve ortalama 700 mm’dir.Yağış, Akdeniz üzerinde farklı sıcaklıktaki hava kütlelerinin karşılaşmasına bağlı olarak meydana gelir.

DEĞİŞİK YERLER, FARKLI YAŞAMLAR
Yerkürenin yaklaşık %30’u karalarla kaplıdır ve bu alanların sadece %12’si yaşamaya elverişlidir.Geri kalanı çok soğuk,çok sıcak,çok engebeli,bataklık ya da sık ormanlarla kaplıdır.Yerleşim yeri insanların yaşamak ve yerleşik düzen kurmak için seçtikleri yerdir.Dünyanın değişik yerlerinde insanlar birbirinden farklı özellikleri olan yerleşim alanı seçmelerinde belirleyici rol oynayan birçok neden vardır ve en önemlisi de iklimdir.

ÇÖL İKLİMİ
(Tatombo Anlatıyor)
Ben Avusturalya çöllerindeki Adelhayt kasabasında yaşıyorum. Kasabamız uçsuz bucaksız kum tepelerinin ortasına kurulmuş.Avcılıkla geçiniyoruz.Ava gitmek için havanın serinlediği akşam saatlerini bekleriz.Gündüz hava çok sıcak olur.Gecelerin dondurucu soğuğundan ve vahşi hayvanlardan korunmak için hava kararmadan eve dönmemiz gerekir.

KUTUP İKLİMİ
(Tulukak anlatıyor)
Ben Kuzey Kutbu’nda dünyanın en büyük adasında buzdan bir evde yaşıyorum. Günlük yaşamımın nasıl olduğunu merak ediyor musunuz? Köpeklerin çektiği kızakları ulaşım aracı olarak kullanıyoruz.Aydınlatma aracı olarak ayı balığı yağı kullandığımız lambalarımız var.Hava her zaman çok soğuk olduğundan sürekli çok kalın giysiler giyiyoruz.

MUSON İKLİMİ
(Muhammed Seyit anlatıyor)
Ben,Asya kıtasında küçük bir ülke olan Bangladeş’te yaşıyorum.Pirinç çok sulu toprakta yetişirse verimi yüksek olduğundan yağmurun yağmasını dört gözle bekliyoruz.Ancak bazen çok fazla yağış,hayatımızı olumsuz etkiliyor.

KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ?

Merhaba. Ben ,Anadolu Medeniyetleri Müzesinde görevliyim.Ziyaretçilere müzemizde sergilenen eserleri ve buluntuları tanıtıyorum.Mezopotamya ve Anadolu’da kurulmuş medeniyetleri tanıtacağım.MÖ 4000 tarihinden sonra Mezopotamya ve Anadolu tarih sahnesinde rol alan her uygarlığın en belirgin özelliklerini temsil eden kişilerle tanıştıracağım.Yıl MÖ 4000.Sümer uygarlığının şehir devleti Eridu’dayız.

Mezopotamya’da ilk devleti kuranlar:
SÜMERLER

Uygarlık tarihindeki ilk icatların birçoğu benim ülkemin insanlarına ait.Tarladan kaldırdığımız ürünleri pazara götürmek çok yorucu oluyordu.Bunun kolay bir yolu olmalıydı ama nasıl?Bir gün düşünürken dağdan aşağı doğru yuvarlanan yuvarlak bir taş gördüm.Ben de tahtaları taş gibi yontarak yuvarlak hale getirirsem o da yuvarlanırdı.Böylece ilk tekerleği yaptım.Sonra yuvarlak tahtaları öküzlerin arkasına bağlayıp ilk tekerlekli arabayı yaptım.Binaları yapmak için kullandığımız kerpiç,tuğla ve tahtaları da kolayca taşıdık.Bizim ülkemizde taş olmadığı için binaları tuğladan,kerpiçten kubbeli,kemerli olarak yaptık.Birbirinden bağımsız şehri devletleri kurduk.Eridu,Ur,Uruk onlardan birkaçı.Bence mimari eserlerimiz sizin döneminize ulaşamamıştır.Ülkemde oymacılık,kakmacılık sanatları da gelişmiştir ama asıl geçim kaynağımız tarımdır.Ziggurat adını verdiğimiz tapınaklar aynı zamanda birer gözlem eviydi.Ülkemin bilginleri Ay ve Güneş tutulmasını,Ay yılı takvimini hesapladı,Güneş sistemindeki beş gezegeni, ve burçları,matematikte dört işlemi buldu.Bizim kültürümüzü,dilimizi ve edebiyatımızla ilgili en ayrıntılı bilgileri de Gılgamış Destanı’ndan öğrenebilirsiniz.Bu bilgiler size icat ettiğimiz yazı sayesinde ulaştı farkındasınız değil mi?

Tarihte ilk Anayasayı yapanlar:
BABİLLER
Ben Babil Kralı Hammurabi’yim.Sümerlilerin hukuk kurallarını yeterli bulmadım.Onları geliştirdim,cezaları artırdım ve ilk anayasayı yaptım.Göze göz dişe diş kuralını savunuyorum.Yoksa başkent Babil’den ülkemin her köşesini denetlemem mümkün olmuyordu.Neredeyse bulutlara dokunulacak kadar yüksek “Babil Kulesi”ni inşa ettirdim.”Asma Bahçe”mizi dünyanın yedi harikası arasında sayıyormuşsunuz öyle mi?
Sümerlilerin bilim mirasına da sahip çıktım.Ülkemin bilginleri güneş saatini.Ay ve Güneş tutulmasının devirli olduğunu buldular.

Dünyanın ilk kütüphanesini açanlar:
ASURLULAR
Başkent Ninova’da yaşıyorum ama evimden uzun süre ayrı kalıyorum.Ülkemin kuzeybatı taraflarında bulunan Anadolu ile ticaret yapıyorum.Kayseri yakınlarındaki Kültepe ticaret kolonilerine sık sık gidiyorum.
Anadolu’ya çivi yazısını biz tüccarlar götürdük.Anadolu’daki tüccarlarla yaptığımız ticari anlaşmaları kayıt altına alabilmemiz için onların da çivi yazısı kullanmaları gerekiyordu.Kralımız,ülkemizin ticaretini geliştirmek ve bizim haklarımızı korumak için Babil hükümdarı Hammurabi kanunlarını daha da sertleştirdi.Kralımızın insanlık tarihine başka bir hizmeti daha var.Ülkedeki çivi yazısıyla yazılmış tüm eserleri toplayarak başkent Ninova’da bir kütüphane kurdurdu.

Anadolu Uygarlıkları

Doğu ile batının buluşma noktası:
HİTİTLER

Üstte görülen Hitit güneş kursu, dairesel biçimde güneşin etrafına yerleştirilen öğelerden oluşuyor.Genellikle tunçtan yapılan güneş kurslarının kullanım amaçları hakkında farklı görüşler var.Bir görüşe göre güneş kursları at koşum takımlarının arasında kullanılan bir parçadır.Diğer bir görüşe ise ahşap asaların ucuna takılarak dini törenlerde kullanılıyordu.

Ben,Hititli bir tarih yazıcısıyım.Bir yıl içinde olan olayları “Anal” dediğimiz yıllıklara tarafsız olarak çivi yazısıyla yazdım.İnsanlık tarihinde ilk tarih yazıcılığı bizim uygarlığımızda başladı.Kral tarafından yönetildik ama Tavananna adını verdiğimiz kraliçemizin de yönetimde sözü geçerdi.Kral,Pankuş adı verilen ve soylulardan oluşan meclise karşı sorumluydu.Anadolu’nun her tarafına yayılan kendi yetiştirdiğimiz atlarla savaşlar kazandık.Topraklarımızı genişletmek istedik.Bu yüzden Mısırlılarla Suriye toprakları için savaştık.Savaş sonunda yine uygarlık tarihinde ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması’nı imzaladık.Orta Anadolu’da yaşadık.Başkwntimiz Hattuşa’ydı.Küçük ve büyükbaş hayvanlar ve çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirdik.Madenleri işledik,taşarlı oyduk.Seramik eşyalar yaptık.Evlerimizin ve kutsal mekanlarımızın duvarlarını sosyal hayatımızı yansıtan resimlerle ve resimli bir yazı tekniği olan hiyerogliflerle süsledik.Dünya durdukça unutulmamak için kalıcı eserler bıraktık.

Her dokunduğunu altına çeviren kral Midas’ın ülkesi:
FRİGYA

Gordion’da (Ankara-Polatlı)bulunmuş seramik çanak çömleklerin üzerindeki geometrik desenler ve resimler Frigli ustanın hayal gücünü ve hünerini yansıtır.

Ben, Frigli bir çiftçiyim.Size dinlediğimde bana çok komik gene bir hikaye anlatacağım.Bir gün müzik aleti çalma yarışması yapılır.Kral Midas,jüri üyesidir.Kral,müzikten anlamadığı için haksız yere birini seçer.Haksızlık yaptığı için kulakları eşek gibi uzar.Kralın kulaklarının uzadığı,krallığın bir ucundan diğer ucuna,kadar duyulur.Kral Midas,Başkent Gordion sokaklarında gezerken kulaklarını şapkasıyla kapatır.İnsanlar sokaklara bir de çivi yazısıyla yazılmış “Kral Midas,eşek kulaklıdır.”diye ilanlar asarlarsa hiç şaşmam.
Aslında çalışmaktan halimiz kalmıyor.Verimli topraklarımızı ekip biçmek tüm vaktimizi alıyor.Topraklarımıza her çeşit tarım ürünü yetişiyor.Saban kırana,ekili tarlaya zarar verene çok ağır cezalar veriliyor.Tarımda büyükbaş hayvanların gücünden de yararlanıyoruz ama küçükbaş hayvan yetiştirmek daha kazançlı.Sütünü içiyor etini ise yiyoruz,artanını da kış için topraktan ve çeşitli madenlerden yaptığımız kaplarla saklıyoruz.Kadınlarımız hayvanların yününden,tiftiğinden kendilerine has motifleri olan halı ve kilimler dokuyorlar.

Tarihte, madeni parayı ilk kullananlar:
LİDYALILAR
Lidya uygarlığına ait gümüş buhurdanlık görüyorsunuz.Buhurdanlık,içinde güzel kokulu otlar yakılan,dinsel törenlerde de kullanılan küçük mangaldır.

Ege’de,Menderes ve Gediz ırmakları çevresindeki verimli topraklarına yerleştirdiğimiz ülkemde,her çeşit sebze ve meyve yetişiyor.Başkent Sard’ın pazarlarında yok yok.Ben,hem ülkemde hem de başka ülkelerle ticaret yapıyorum.Krallığımızın yetkilileri Kral Yolu’nu kullanarak ticaret yaparken mallarımız için elimize çivi yazısıyla yazılmış güvence belgesi veriyor.Efes’ten aldığım zeytini güneydeki ülkelerde yetişen hurmayla değiştirinceye kadar zeytinler çürüyor.Kilden,topraktan ve madenden yaptığımız süs eşyalarını ve parfümleri başka mallarla takas ediyoruz.Ancak takas çok kolay ve her zaman da malın değerini veren bir alışveriş şekli değil.Bunun daha kolay ve kazançlı bir yolu olmalı diye düşünüyorduk.Madenden yapılmış ve adına “para” denilen bir alışveriş aracının icat edildiği kulaktan kulağa yayıldı.Bu haber beni çok sevindirdi.

İYONLAR

Ben Efes’te yaşayan bir gemi kaptanıyım.Ege’nin mavi sularında deniz yolculuğu yapmak ruhumu dinlendirir.Tüccarları ve mallarını;çeşit çeşit meyveleri,sebzeleri özellikle zeytini ve üzümü,hayvansal ürünleri,seramik eşyaları,kumaşları,halıları ve kilimleri uzak ülkelere götürmek beni mutlu ediyor.Ülkeme geri dönerken gemide tüccarların yazdığı siparişleri okuyorum.İnsanlarımız ticaret yaparak bol kazançlar elde ediyorlar.Efes,Millet İzmir gibi site dediğimiz şehir devletlerinde yaşamak günlük yaşamımızda bizi özgür kıldı.Halkımızın ekonomik durumu da iyi olunca sanata,edebiyata,bilime ve felsefeye zaman ayıranlarımızın sayısı arttı.Yunan ve Avrupa uygarlığın temelini,benim ülkemde yetişen Homeros gibi bir çok sanatçı ve bilim adamı atmıştır.

URARTULAR

Taş oymaktan elleri nasırlaşmış birini gördünüz mü?Benim ellerim neredeyse taş kadar sert.Şikayetçi değilim.Çünkü nasırlı ellerimle ülkemi her türlü tehlikeden koruyan sağlam kaleler yaptım.Ayrıca oda şeklinde kaya mezarları da yaptım.Ölümden sonraki yaşama inandığımız için mezarların içine bir insanın günlük yaşamında ihtiyacı olabilecek eşyalar koyarız.Altın,gümüş ve tunçtan yapılmış eşyalar,toprak kap kacak mezara koyduklarımız arasındadır.Van Gölü yakınlarındaki başkentimiz Tuşpa’da üzerinde resimler ve çivi yazıları bulunan anıt mezarlar yoktur.Ülkemin dağlık ve kayalık olması,benim ve meslektaşlarımın bentler,barajlar ve sulama kanalları yapmasını gerektirdi.Yoksa sulak toprağı çok seven bağcılık ülkeme nasıl bu kadar kazanç getirecekti? Çiftçiler, tarım ürünlerinin çeşitliliğine katkı sağladığımız için bize teşekkür ediyorlar. Kralımız da durumdan çok memnun.

İlginizi Çeker mi ? : Canlı Yayında Herkes Neye Uğradığını Şaşırdı başlıklı konuda canlı, HERKES ve şaşırdı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (176), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları imay (100), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları fatih yayınları (87), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları (74), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları imay yayınları (59), sosyal bilgiler 6 sınıf çalışma kitabı cevapları (39), 6 s?n?f sosyal bilgiler ?al??ma kitab? cevaplar? (33), oğuz hocam 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (29), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları oğuz hocam (28), altın kitaplar 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (28), sosyal bilgiler 6 sınıf çalışma kitabı cevapları imay yayınları (27), sosyal çalışma kitabı 6 sınıf cevapları (27), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları imay (26), 6 sınıf matematik çalışma kitabı cevapları fatih yayınları (25), sosyal bilgiler 6 sınıf çalışma kitabı cevapları fatih yayınları (25), sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6 sınıf (23), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı (22), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları evren yayınları (21), fatih yayınları 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları (18), 6 cı sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları (17), 6 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları oğuz hocam (17), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevap anahtarı (16), oğuz hocam 6 sınıf çalışma kitabı cevapları (16), oğuz hocam 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları (16), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları atlantik yayınları (15), 6 sД±nД±f sosyal bilgiler Г§alД±Еџma kitabД± cevaplarД± (15), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları altın yayınları (14), 6 sınıf çalışma kitabı cevapları (13), 6 sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları imay yayınları (13), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları altın kitaplar (13), 6 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları fatih yayınları (13), altın yayıncılık 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları (13), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları altın kitaplar (12), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları fatih yayınları (12), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları im yayınları (11), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları imay yayınları (11), fatih yayınları 6 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları (11), oğuz hocam 6 sınıf ders kitaplarının cevapları (11), türkçe öğrenci çalışma kitabı 6 sınıf cevapları (11), 5-ci sinif riyaziyyat kitabinin icindeki darsliklar (10), 6 sınıf matematik çalışma kitabı cevapları oğuz hocam (10), ilköğretim 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (10), im yayınları 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (10), oğuz hocam sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (10), sosyal çalışma kitabı cevapları 6 sınıf (10), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabının cevapları (9), oğuz hocam 6 sınıf çalışma kitaplarının cevapları (9), 6 sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 26 im yayınları oğuz hocam (8), atlantik yayınları 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (8), oğuz hocam çalışma kitabı cevapları (8), sosyal bilgiler çalışma kitabı 6 sınıf cevapları (8), sosyal bilgiler ders kitab 6 snf (8), 6 sınıf sosyal çalışma kitabının cevapları (7), alt?n kitaplar 6 s?n?f sosyal bilgiler ?al??ma kitab? cevaplar? (7), altın kitaplar sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (7), altın yayıncılık 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (7), fatih yayınları sosyal çalışma kitabı cevapları (7), oğuz hocam 6 sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları (7), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları doku yayınları (6), 6 sınıf sosyal bilgiler öğrenci çalışma kitabı (6), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları oğuz hocam (6), altın yayınları 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları (6), meram yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevap anahtarları (6), oğuz hocam 6 sınıf matematik çalışma kitabı cevapları (6), riyaziyyat 6-ci sinif kitabi (6), sos çk cevapları 6 sınıf (6), SOSYAL ÇALIŞMA KİTABI 6 SINIF (6), 2013 riyaziyyat 6-ci sinif kitabinin cevaplari (5), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları meb (5), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları sayfa 58 (5), 6 sınıf sosyal bilgiler çk cevapları (5), 6 sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları (5), altın yayıncılık 6 sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları (5), matematik çalışma kitabı cevapları 6 sınıf oğuz hocam (5), meram yayıncılık 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları (5), oğuz hocam 6 sınıf matematik çalışma kitabı cevapları dörtel (5), sosyal çalışma 6 sınıf cevap anahtarı (5), sosyal çalışma kitabı cevapları (5), türkçe çalışma kitabı cevapları 6 sınıf fatih yayınları (5), 4 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (4), 6 s?n?f sosyal ?al??ma kitab? sayfa30 (4), 6 sınıf altın kitaplar sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (4), 6 sınıf altın yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (4), 6 sınıf altın yayınları sosyal çalışma kitabı cevapları oğuz hocam (4), 6 sınıf dorukkaya matbaacılık yayıncılık çk cevapları (4), 6 sınıf matematik ders kitabı cevapları fatih yayınları (4), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları altın yayıncılık (4), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları fatih yayıncılık (4), 6 sınıf sosyal bilgiler öğrenci çalışma kitabı cevapları (4), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı altın yayıncılık (4), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları atlantik yayınları (4), 6 sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları fatih yayınları (4), 6 sosyal çalışmanın cevapları (4), altın yayınları 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (4), din kitabı cevapları 6 sınıf (4), fatih yayıncılık 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (4), ilkogretim sosyal bilgiler 6 calisma kitabi cevaplari (4), matematik öğrenci çalışma kitabı cevapları 6 sınıf (4), oğuz hocam 6 sınıf çalışma kitaplarının cevapları sosyal (4), oğuz hocam 6 sınıf matematik ders kitabı cevapları (4), oğuz hocam 6 sınıf sosyal bilgiler (4), oğuz hocam 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı (4), sosyal bilgiler 6 sınıf çalışma kitabı cevapları altın kitaplar (4), sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6 sınıf altın kitaplar (4), sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6 sınıf fatih yayınları (4), sosyal çk cevapları 6 sınıf (4), 4 sinif riyaziyat kitabı helleri (3), 6 cı sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (3), 6 s?n?f ?al??ma kitab? cevaplar? (3), 6 sınıf bilgiler öğrenci çalışma kitabı altın yayınları sayfa 31 cevapları (3), 6 sınıf dört el yayıncılık matematik çalışma kitabı sayfa 27 (3), 6 sınıf fatih yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları (3), 6 sınıf im yayınları sosyal çalışma kitabı cevapları (3), 6 sınıf imay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabının cevapları (3), 6 sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları fatih yayınları (3), 6 sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları oğuz hocam (3), 6 sinif riyaziyyat kitabi (3), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı 74 sayfa (3), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabi cevapalrı (3), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevaplar (3), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları meb oğuz hocam (3), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları meram yayınları (3), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları fatih (3), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı doku yayınları (3), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı imay yayınları (3), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı sayfa 30 (3), 6 sınıf türkçe çalışma kitabı cevap anahtarı fatih yayınları (3), 6 sınıf türkçe öğrenci çalışma kitabı cevapları (3), 6 sosyal çalışma (3), 6-ci sinif riyaziyyat testleri (3), altın kitaplar 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları (3), altın yayınları 6 sınıf sosyal çalışma kitabı (3), calismalar riyaziyyat 6 ci sinif (3), dorukkaya matbaacılık yayıncılık 6 sınıf (3), fatih 6 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları (3), fatih yayınları 6 sınıf ingilizce ders kitabı cevapları (3), fatih yayınları 6 sınıf matematik çalışma kitabı cevapları (3), ilköğretim sosyal öğrenci çalışma kitabı 6 sınıf altın kitaplar yayınları (3), im yayıncılık 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (3), imay yayıncılık (3), matematik çalışma kitabı cevapları 6 sınıf fatih yayınları (3), meram yayıncılık 6 sınıf matematik çalışma kitabı cevapları oğuz hocam (3), oğuz hocam 6 sınıf (3), oğuz hocam 6 sınıf çalışma kitaplarının cevapları sosyal imay yayınları (3), oğuz hocam 6 sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları imyay yayınları (3), oğuz hocam 6 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları (3), oğuz hocam sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6 sınıf 5 ünite (3), sosyal bıkita imay yayıncılık (3), sosyal bilgiler 6 sınıf çalışma kitabı cevapları atlantik (3), sosyal bilgiler 6 sınıf çalışma kitabı cevapları dorukkaya yayınları (3), sosyal bilgiler fatih çalışma kitabı cevap (3), sosyal bilgiler fatih yayınları çalışma cevaplar (3), sosyal çalışma kitabı cevapları 6 sınıf imay yayınları (3), türkçe çalışma kitabı 6 sınıf cevapları fatih yayınları (3), türkçe çalışma kitabı cevapları 4 sınıf fatih yayınları (3), türkçe çalışma kitabı cevapları 6 sınıf fatih (3), 3 cu sinif ana dili sehve 36 (2), 6 altın yayınlar sosyal çalışma kitabı cevapları (2), 6 cı sınıf çalışma kitabı (2), 6 ci sinif riyaziyyat kitabindaki misallarin helli (2), 6 ci sinif riyaziyyatdan meseleleri helleri (2), 6 cı sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı (2), 6 cı sınıf sosyal ders kitabı cevapları (2), 6 cı sınıf sosyal iklim (2), 6 im yayınları çalışma kitabı (2), 6 sınıf altın kitaplar çalışma kitabı cevapları (2), 6 sınıf altın kitaplar sosyal bilgiler çalışma kitabı (2), 6 sınıf altın kitaplar yayıncılık sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 60 (2), 6 sinif atlantik yayinlari ingilizce çcalisma kitabi (2), 6 sınıf atlantik yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (2), 6 sınıf çalışma kitabı cevapları sosyal (2), 6 sınıf fatih yayınları matematik çalışma kitabı cevapları (2), 6 sınıf fatih yayınları sosyal çalışma kitabı cevabı sayfa 29 (2), 6 sınıf imay yayıncılık sosyal bilgile r4 ünite cwvPLARI (2), 6 sınıf imay yayınları ders çalışma kitabı cevapları (2), 6 sınıf imyayyayınları sosyal bilgiler cevapları (2), 6 sınıf ingilizce fatih yayınları çalışma kitabı cevapları (2), 6 sınıf kitap cevapları (2), 6 sınıf matematik çalışma kitabı cevapları evren yayınları (2), 6 sınıf matematik çalışma kitabı cevapları fatih (2), 6 sınıf matematik ders kitabı cevapları fatih yayınları oğuz hocam (2), 6 sınıf matematik ders kitabı cevapları oğuz hocam (2), 6 sinif riyaziyyat kitabin meselelerin cavablari (2), 6 sınıf sos çalışma kitabı cevapları (2), 6 sınıf sos çalışma kitabı cevapları yayin (2), 6 sınıf sosyal bilgiler altın kitaplar cevapları (2), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı atlantik yayınları (2), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevabı (2), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevaplaarı fatih yayınları (2), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 14 (2), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları im yayınları 43 (2), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları meram (2), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı fatih (2), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı sayfa 90 cevapları (2), 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabının cevapları atlantik yayınları (2), 6 sınıf sosyal bilgiler çk (2), 6 sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları altın kitaplar (2), 6 sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları fatih yayınları (2), 6 sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları imay (2), 6 sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları imay yayınları sayfa 104 (2), 6 sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları meb (2), 6 sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları oğuz hocam (2), 6 Sınıf Sosyal Bilgiler İM Yayınları Çalışma Kitabı Cevap Anahtarı (2), 6 sınıf sosyal bilgiler imay yayınları (2), 6 sınıf sosyal bilgiler öğrenci çalışma kitabı cevapları fatih yayınları (2), 6 sınıf sosyal bilgiler öğrenci çalışma kitabı imay yayınları 3 ünite cevaplari (2), 6 sınıf sosyal çalışma 26 sayfa cevapları (2), 6 sınıf sosyal çalışma kitab (2), 6 SINIF SOSYAL ÇALIŞMA KİTABI ALTIN YAYINLARI (2), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı atlantik yayınları (2), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevap anahtarı (2), 6 SINIF SOSYAL ÇALIŞMA KİTABİ CEVAPLARI ATLANTİK (2), 6 sınıf sosyal çalışma kitabı iklimler (2), 6 sınıf sosyal calışma kitabı sayfa11 (2), 6 SINIF SOSYAL ÇALIŞMAKİTABI CEVABI SAYFA 12 (2), 6 sınıf sosyal ders kitabı (2), 6 sınıf sosyal imay çk 46imay (2), 6 sınıf sosyal imay yayınları çalışma kitabı cevapları (2), 6 sınıf sosyal kitabı cevapları (2), 6 SINIF SOSYAL ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI (2), 6 sınıf sosyal öğrenci çalışma kitabi cevapları (2), 6 SINIF SOSYAL ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI ALTIN KİTAPLAR (2), 6 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları altın kitap (2), 6 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları fatih (2), 6 sınıfı sosyal çalışma kitabı cevapları sayfa (2), 6-ci sinif riyaziyyat (2), 6-ci sinif riyaziyyat ozunu yoxla (2), 6-ci sinif riyaziyyatdan test isde (2), 6-ci snif riyaziyyat misal helli (2), 6ci sinif sosyal bilgiler calisma kitabi cevaplari (2), 6sınıf sosyel çalışma kitabı (2), 7 sinif riyaziyyatdan meselelerin helleri (2), altın kitaplar 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı 90 (2), altın kıtapları 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (2), ALTIN YAYINCILIGI (2), altın yayıncılık 6 sınıf (2), altın yayıncılık 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı (2), altın yayıncılık sosyal bilgiler 6 sınıf çalışma kitabı cevapları (2), altın yayıncılık sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (2), altın yayınları 6 sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları oğuz hocam (2), altın yayınları 6 sınıf sosyal ders kitabı cevapları (2), altД±n kitaplar 6 sД±nД±f sosyal bilgiler Г§alД±Еџma kitabД± cevaplarД± (2), atlantik yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları (2), cebirden yoxlama yazi isi kitabinin cavablari (2), doku yayıncılık 6 sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları (2), dorukkaya matbaacılık yayıncılık (2), dorukkaya matbaacilik yayincilik 6 sinif calisma kitabi (2), dorukkaya matbaacılık yayıncılık a ş 6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları (2), dorukkaya yayincilik6 sınıf sosyalbilgiler çalışma kitabı (2), evren yayıncılık 6 sınıf matematik çalışma kitabı cevapları (2)
Share

Etiketler : , , , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Türkiye yağmura teslim 3 ölü
 • Yaşar – Sevda Yükleri
 • THY, Kaddafi sonrası ilk kez Trablus’a uçtu
 • Depremle İlgili Yazı
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Geçmişten Günümüze Yapmış Olduğu Faaliyetler

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 8 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 4,13)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading ... Loading ...

  2 Yorum var - “6 sınıf sosyal çalışma kitabı cevapları”

  1. belçim ve ece :

   çoook güzel

  2. çok güzel bir site :D :-)

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *