İNSAN İSKELETİNİN KISIMLARI:

207 kemikten oluşan insan iskeleti baş, gövde, üyeler olmak üzere üç kısımda incelenir.
1.Baş İskeleti: Beyin, beyincik ve sinir merkezlerini içinde bulundurur. Kafatası ve yüz iskeleti olarak iki kısımda incelenir.
a)Kafatası İskeleti: Alın(1), yan kafa (2), ard kafa(1), şakak(2), temel(1) ve kalbur(1) kemiklerinden . Oynamaz eklemlerle birbirlerine bağlanırlar. Beyin ve beyinciği tamamen kapatarak korurlar. Yalnız omurilik ve sinirlerin giriş çıkışlarını sağlayan delikler vardır.
b)Yüz İskeleti: Tırnakçık(2), elmacık(2), burun(2), sapan(1), boynuzcuk(2), üst çene(2), damak(2), alt çene(1) kemiklerinden oluşur. Oynamaz eklemlerle birbirine bağlanmıştır. Sadece alt çene kemiği yarı oynar eklemlerle şakak kemiğine bağlıdır.

2.Gövde İskeleti: Sinir sistemi ve iç organları korur. Vücudu dik tutar. Gövdeyi oluşturan kemikler, omurga, kaburga, göğüs, omuz ve kalça kemiklerinden oluşmuştur. Omurga, boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan 33 omurun üst üste gelmesi ile oluşmuştur. Her omurda iki yan çıkıntı, bir dikensi çıkıntı, omur cismi, omur deliği, omur yayları ve eklem çıkıntıları vardır. Üst üste gelen omurlar kıkırdak disklerle birbirine bağlanarak omurgayı oluştururlar. Omurlar üst üste geldiğinde omur delikleri birleşerek omurga kanalını oluştururlar. Omurga kanalını omurilik doldurur. Omurga ortalama 75 cm uzunluğunda, dirençli ve bükülgen, uzun, ‘S’ şeklinde bir kemik dizisidir. Omurga bütünüyle ekle alındığında dört eğrilik göze çarpar: Öne doğru dışbükey boyun eğriliği; öne doğru içbükey sırt eğriliği(kifoz); öne doğru dışbükey bel eğriliği (lordoz); öne doğru içbükey sağrı eğriliği. Omurga beş bölgeye ayrılır.
1. Boyun (7)
2. Sırt (12)
3. Bel (5)
4. Sağrı (5)
5. Kuyruk sokumu (4)

Boyun bölgesinin birinci kemiğine atlas kemiği, ikinci kemiğine ise eksen kemiği denir.İç içe geçmişlerdir. Boyunun sağa sola dönmesini sağlarlar. Sırt bölgesi 12 omurdan oluşur. Kaburgalar bir uçları ile sırt omuruna bağlanırlar. Bel bölgesi 5 omurdan oluşur. Vücudun hiçbir kısmıyla bağlantılı olmadığı için kolaylıkla hareket edebilir. Sağrı bölgesi 5 omurdan oluşur. İnsanın dik durması ve yürümesinde etkili olan bölgedir.Kuyruk sokumu 4 omurdan oluşmuştur. Bu omurlar birleşerek tek omur halini almıştır.
Göğüs kemiği vücudun göğüs bölgesinde yer alan üst kısmı geniş, alta doğru sivrilen yassı bir kemiktir. Vücudun göğüs kısmında yer alan 15-20 cm boyundaki bu kemiğe göğüs kemiği denir. Sap, gövde ve hançerimsi çıkıntı olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur.
Üzerinde enine ibikler ve kas-bağ bağlantı yerleri bulunur. On iki çift olan kaburgaların ilk yedi çifti göğüs kemiğine, sekiz, dokuz ve onuncu çiftler ise yedinci kaburgaya bağlıdır. Son iki kaburganın uçları serbesttir. Yüzücü kaburgalar denir.
Omuz kemerleri önde köprücük (2), arkada kürek (2) kemiğinden oluşur. Kalça kemeri kalça, oturga ve çatı kemiklerinden oluşur. Kalça kemikleri birbirleriyle ve sağrı bölgesi kemikleriyle birleşerek leğen denilen yapıyı oluşturur. Leğen gövdeye bağlanarak karın bölgesindeki iç organlara alttan desteklik sağlar.

3.Üye İskeleti: Kol ve bacak kemiklerinden meydana gelmiştir. Kas sistemi ile birlikte çalışırlar. Otuz bir kolda, otuz bir bacakta olmak üzere yüz yirmi kemikten oluşur. Bunlar ;
a)Kol Kemikleri: Pazı(1), ön kol(1), dirsek(1), bilek(8), tarak(5), parmak(14)
b)Bacak Kemikleri: Uyluk(1), dizkapağı(1), kaval(1), baldır(1), bilek(7), tarak(5), parmak(14)dir.

İlginizi Çeker mi ? : Ben açıklamam Başbakan açıklasın başlıklı konuda açıklamam, açıklasın ve Başbakan hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
insan iskeleti kaç kısımda incelenir (21), iskeletimiz ka? b?l?mden olu?ur (19), gövde iskeleti kaç kısımdan oluşur (11), iskelet kaç kısma ayrılır (8), iskeletimiz kaç kısımdan oluşur (8), insan vücudu kaça ayrılır (7), iskelet kaç kısımdan oluşur (7), omurga kaç omurdan oluşur (6), insan vücudu iskeleti 2 sinif (6), iskelet sistemi kaça ayrılır (6), gövdemiz kaca ayrilir (5), insanların vücutlarınını kaçta kaçı sudan oluşur (5), insan iskeleti kaç kısımdan oluşur (5), SKELET BLMLER (5), iskelet sistemi kaç kısımda incelenir (4), çita iskeleti (4), vücudumuz tıp dilinde kaç bölgeye ayrılır (4), iskelet kaç kısma ayrılmıştır (4), iskelet kaç temel kısımdan oluşur (4), iskelet sistemi kaç kısımdan oluşur (4), omurga kaç kemikten oluşur (4), omurga ka? kemikten olu?ur (4), insan iskeleti genel olarak kaç kısımda incelenir (3), kafa iskeleti kaç kısımda incelenir (3), insan omurga sistemi (3), iskelet kaça ayrılır isimleri (3), insan iskeletı omurgaların isimlerı tanıtımı (3), iskeletlerimiz kaç bölgeden oluşur (3), insan iskeleti kaç kısımdan incelenir (3), insan iskelet kaç kısımda incelenir nedir (3), iskeletimizi oluşturan kemikler kaç kısımdan oluşur (3), zarflar zarf ceşitleri üniversite sınavında cıkmış soru (3), iskeletimizin komik kısımları hangileridir (3), iskelet kaç kısma ayrılır isimleri (2), insanda omurga kaça ayrılır ve sayıları (2), iskeletin görevleri 6 sınıf (2), mail kalbur com tr (2), tavuğun iskeletin benzer (2), insanlarda iskelet kaç temel kısma ayrılır (2), mail olusur com tr (2), neden iskelet sistemi ikiye ayrilir (2), iskeleolusturan kemiklerkackac kemikten olusur (2), insanda iskelet kaç kısma ayrılır (2), insan vucudunun 4 temel kısımları hangileridir (2), insan vucudu bölge kaça ayrılır (2), omurlar kaç bölgeden oluşur (2), omurgs kac kemikten olusur (2), iskelet kaç kısma ayrılır isimleri 4 sınıf (2), insan vucudu bolge olarak kaca ayrılır (2), prizdent seckileri (2), kafatası proje ödevi (2), kalça kaç kısma ayrılır (2), insan iskeletinde kaç omur vardır (2), insan iskeletin genel kısımları kaça (2), işkur an iskeletinde kaç adet omurga vardır (2), vücudumuz kaç bölgeden oluşur (2), mp3 dönüştürücü (2), vücudumuz kaç kısımdan oluşur (2), vucut iskeletimiz (2), iskeletimizin ka? b?l?mden olu?ur (2), iskeletimiz kaç temel kısımdan oluşur (2), Iskelet nedir kac kisma ayrilmistir (2), iskelet nedir kaç kısımdan oluşur (2), vücüdumuzun catısı sayılan iskelet dört temel kısımdan oluşur (2), Tavuk iskeleti (2), iskelet ve kas sistemi kaç kısımda incelenir (2), govde bolgesi kaç kemikten oluşur (2), yüz iskeleti kaç kemikten oluşur (2), vücudumuzdaki kemikler kaç kısımda incelenir (2), iskelet modeli ve kısımları (2), iskeletimizim kısımlarıyazın (1), l 1-4 omurları (1), kemik kaç kısımdan oluşur (1), İSKELETİMİZ VİKİPEDİ (1), latince iskelet kaç kemikten oluşur (1), iskeletimiz olusur 6 (1), iskeletimiz oluşur (1), iskeletimiz olmak üzere 4 kısımdan oluşur (1), iskeletimiz nelerden oluşur (1), kemikleri oluşturan temel kısımlar nelerdir (1), iskeletin 3 ana (1), iskeletimizin komik kısımları hangileridir ve ö (1), İSKELETTE KAÇ TEMPLE KISIMLARDAN OLUŞUR (1), iskelette kaç omurga vardır (1), iskeletkaç kısma ayrımıştır (1), iskeletler ka? kemikten olu?ur (1), kafatası kac kısımda ıncelenır (1), iskeletin temel kısımları nelerdir (1), iskeletin temel kısımları ile uzun bilgi ödev 4 sınıf (1), iskeletin modeli kisimleri (1), iskeletin kısımları 4 sınıf cevapları (1), iskeletin kaç temel kısmı vardır (1), kafatası kaç kısımdır (1), iskelet ka? b?l?mden olu?ur (1), kafa iskeleti kac kisimda olusur (1), İskeletimizin Temel Kısımları performans ödevi (1), iskeletimizin temel kısımları nelerdir 4 sınıf (1), kafatası vucudumuzun hangi bolgede bu ur (1), iskeletteki kol ve bacaklar ebay (1), mp3 kaç parcaya ayrilir (1), zarflar zarf ceşitleri üniversite sınavında soru (1), vucudumuz kaç temel bölgeden oluşur (1), vücudumuz kaç kısımdan oluşur resimli (1), vücudumuz kaç kısımdan oluşur 6 sınıf (1), vucudumuz ka (1), vücudumuz iskelet temel kısımları gün yayınları 4 sınıf çalışma kitabı 20 sayfa cevapları (1), vücudumuz dört kısımdan oluşur (1), Vucudumuz 3 kısımdan olusur adları nelerdır (1), vücudumuz 3 kısımdan oluşur adları (1), vücudu oluşturan kaç sistem (1), vicut kaca ayrilir (1), uyluk kaça ayrılır vikipedi (1), üst üye kemikleri 6 sınıf (1), vücudumuz kac temel kısımları olluşur (1), vücudumuzda 3 ana bölageden oluşur (1), vücudumuzda kemikler kaç kısımda incelenir (1), yetenek sizsiniz deki iskelet ti (1), vücutumuz kaç kemikten oluşur (1), vücutta kaç adet tahliye çıkışı vardır (1), vücut kaç kısımdır (1), vücut iskeletimizin görüntülü isimleri (1), vücut iskeleti isimleri (1), vücut çatımızı olusturan iskelet kaç kemikten olusur (1), vücudun kac bölgeleri vardır (1), Vücudumuzun çatısı sayılan iskelet kaç temelden oluşur örnekler (1), vücudumuzun catisi sayilan iskelet kac temel kisimdan olusur (1), vucudumuzun çatısı sayılan 4 temelkısımlar (1), vücudumuzun bulundurduğu kemiklerin isimleri (1), türkiye kaçbölgeden olusur kısabilgiler (1), türkiye kaç kısımdır (1), omurgam?zka?kemiktenolu?mu?tur (1), omurgada kaç omur vardır (1), omurga nedir kaç adet kemikten oluşur (1), omurga kemiklerimiz kaç kemikten oluşur (1), omurga kaça ayrılır (1), omurga kaç kemikten oluşur yazı (1), omurga kaç kemikten oluşmuştur (1), omurga kaç bölgede incelenir (1), omurga iskelet isim (1), omurga iskelet (1), Omur kaç bölge den oluşur (1), omirilik kaç adet omurdan oluşmuştur (1), omurilik kac bölgeden olusur (1), omurilikte kaç kemik vardır (1), omurlar kaç sınıfa ayrılır (1), Türkiye kac bölgeden olusuyor (1), türkiye kaç bölgeden oluşur ve isimleri nelerdir (1), türkiye kaç bölgeden oluşur isimleri (1), tıp 1 gövde iskeleti (1), tavukta kaç adet sağrı omur vardır (1), tavuk iskeleti vve kemik yapısı (1), tavuk iskelet kemik isimleri (1), TAVUK BACAĞININ İSKELETLERİ (1), tavugun iskeleti (1), skelett omurga resim (1), sirt iskeleti (1), proje ödevi için omurga (1), skelet kac kemikten yapilmistir (1), insan omurgası kaç omurdan oluşur (1), iansan vucudu kaç parcaya ayrılır (1), gövdemizin kaç kısımdan oluşur (1), gövdemizin 2 kısım (1), gövdemiz kaç kısma ayrılır (1), Gövdemiz kac kısımdan olusur adları nelerdır (1), gövdemiz kaç kısımdan oluşur (1), gövdemiz ikiye ayrılır bunlar nelerdir (1), gövdemiz ikiye ayrılır adları neler (1), govdemiz iki kisimdan olusur isimleri nelerdir (1), Gövdemiz 2 ye ayrılır Adları nedir (1), Gövdemiz 2 kısımdan oluşur Adlarını nelerdir? (1), gövdemiz 2 kısimdan oluşur (1), insan 5 ana kemikten olusur (1), insan iskeleti 3 kısımdan oluşur (1), insan iskeleti citi kemikleri (1), insan omirilik isimleri (1), insan kemikleri kaç gruba ayrılır (1), insan iskeletisinir sistemleri (1), insan iskeletinin temel kısımları (1), insan iskeletinde kaç temel kısım bulunur (1), insan iskeleti yapılır proje ödevi (1), insan iskeleti ve kaç kemikten oluşur (1), insan iskeleti omurlar ve isimleri (1), insan iskeleti kol bolgesi (1), İnsan iskeleti kaç temelden oluşur? (1), insan iskeleti kaç temel kısımdan oluşur (1), insan iskeleti kaç kemikten oluşur (1), Gövdemiz 2 ana bölûme ayrilir bunlarin adi nedir (1), gövde iskeleti kac kısma ayrılır (1), 6 sınıf vücudumuzun bulundurduğu kemikler (1), 6 sınıf kemik modeli ve isimleri (1), 6 sınıf iskeletin kısımları (1), 6 sınıf iskelet şiirleri (1), 6 sınıf iskelet kaç kısımda incelenir (1), 6 sınıf insan iskeleti modeli (1), 5 sınıf iskiletin oluşumu en kolay anlatımlı (1), 5 sınıf iskelet modeli (1), 4 sınıf iskelet modeli bölgeleri (1), 4 iskelet kaç kısma ayrılır (1), 3 d görüntülü insan omurgası (1), 2 vücudumuz kaça ayrılır (1), alan isimleri kaç kısımdan oluşur (1), arının vücudu kaç kısımdır (1), bacak kaç bölgeden oluşur (1), gövde iskeleti kaç kısımdan (1), govde iskeleti (1), dünyanın iç yapısı kaçkısımdan oluşur (1), dort kisimdan olusur bu kisimlar nedir (1), ÇİTALARIN İSKELETİ (1), çita kaç omurgadan oluşur (1), cem kaç kısımdan oluşur (1), çekmece kaç kısımda incelenir (1), bölgemiz kaç bölgededir isimlerini yazınız (1), bir kemik kaç kısımdan oluşmuştur (1), bayan iskeleti (1), bayan iskelet sistemi (1), 2 sınıf gövdemiz kaca ayrılır? (1), insan omurgası kaça ayrılır (1), iskeletimiz kaç temelden oluşur (1), iskelet sistemi kaç kısma ayrılır (1), iskelet sistemi kaç kısımda incelenir kısa (1), iskelet sistemi kaç kemikten oluşur? (1), iskelet sistemi kaç kemikten oluşmuştur (1), iskelet nelerden oluşur 6 sınıf (1), iskelet nedir kaça ayrılır (1), iskelet kaça ayrılır vikipedi (1), iskelet kaça ayrılır adları (1), iskelet kaça ayrılır (1), iskelet kaç temel ögeden oluşur (1), iskelet kaç temel kısımdan (1), iskelet kaç omur (1), iskelet sistemi kaç temel (1), iskelet sistemi kaç temel kısımdan oluşur (1), iskelet sistemimiz kaç kemikten oluşur (1), iskeletimiz kaç temel yapıdan oluşur (1), iskeletimiz kaç kemikten oluşur gövdede içlerindemi (1), iskeletimiz hangi kısımlardan oluşur (1), iskeletimiz baş ve gövde olmak üzere iki kısımdan oluşur mu (1), iskeleti oluşturan kısımlar (1), iskeleti oluşturan kemikler kaça ayrılır (1), iskelet ve kıisimleri (1), iskelet ve isimleri (1), iskelet sisteminin kısımlarının isimleri (1), iskelet sistemimiz nelerden oluşur (1), iskelet sistemimiz kac temelden olusur (1), iskelet sistemimiz kaç kısımdan oluşur (1), iskelet kaç kısma ayrılırmıştır ödev (1), iskelet kaç kısımdan oluşur kısa yazı (1), insanda iskelet sistmi kaça ayrılır (1), insanda iskelet kaç kısma ayrılır kemik sayıları nedir (1), insanda iskelet kaç kısma a (1)
Share

Etiketler : , , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Fadiş Adlı Kitabın Özeti
 • Meslekle İlgili Röportaj Soruları
 • The Children Of New Forest İngilizce Özeti
 • Beni Havuza İten Nedere ?
 • Zardanadam - Beni Affet

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 2 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 9,50)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading ... Loading ...

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *