İNSAN İSKELETİNİN KISIMLARI:

207 kemikten oluşan insan iskeleti baş, gövde, üyeler olmak üzere üç kısımda incelenir.
1.Baş İskeleti: Beyin, beyincik ve sinir merkezlerini içinde bulundurur. Kafatası ve yüz iskeleti olarak iki kısımda incelenir.
a)Kafatası İskeleti: Alın(1), yan kafa (2), ard kafa(1), şakak(2), temel(1) ve kalbur(1) kemiklerinden . Oynamaz eklemlerle birbirlerine bağlanırlar. Beyin ve beyinciği tamamen kapatarak korurlar. Yalnız omurilik ve sinirlerin giriş çıkışlarını sağlayan delikler vardır.
b)Yüz İskeleti: Tırnakçık(2), elmacık(2), burun(2), sapan(1), boynuzcuk(2), üst çene(2), damak(2), alt çene(1) kemiklerinden oluşur. Oynamaz eklemlerle birbirine bağlanmıştır. Sadece alt çene kemiği yarı oynar eklemlerle şakak kemiğine bağlıdır.

2.Gövde İskeleti: Sinir sistemi ve iç organları korur. Vücudu dik tutar. Gövdeyi oluşturan kemikler, omurga, kaburga, göğüs, omuz ve kalça kemiklerinden oluşmuştur. Omurga, boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan 33 omurun üst üste gelmesi ile oluşmuştur. Her omurda iki yan çıkıntı, bir dikensi çıkıntı, omur cismi, omur deliği, omur yayları ve eklem çıkıntıları vardır. Üst üste gelen omurlar kıkırdak disklerle birbirine bağlanarak omurgayı oluştururlar. Omurlar üst üste geldiğinde omur delikleri birleşerek omurga kanalını oluştururlar. Omurga kanalını omurilik doldurur. Omurga ortalama 75 cm uzunluğunda, dirençli ve bükülgen, uzun, ‘S’ şeklinde bir kemik dizisidir. Omurga bütünüyle ekle alındığında dört eğrilik göze çarpar: Öne doğru dışbükey boyun eğriliği; öne doğru içbükey sırt eğriliği(kifoz); öne doğru dışbükey bel eğriliği (lordoz); öne doğru içbükey sağrı eğriliği. Omurga beş bölgeye ayrılır.
1. Boyun (7)
2. Sırt (12)
3. Bel (5)
4. Sağrı (5)
5. Kuyruk sokumu (4)

Boyun bölgesinin birinci kemiğine atlas kemiği, ikinci kemiğine ise eksen kemiği denir.İç içe geçmişlerdir. Boyunun sağa sola dönmesini sağlarlar. Sırt bölgesi 12 omurdan oluşur. Kaburgalar bir uçları ile sırt omuruna bağlanırlar. Bel bölgesi 5 omurdan oluşur. Vücudun hiçbir kısmıyla bağlantılı olmadığı için kolaylıkla hareket edebilir. Sağrı bölgesi 5 omurdan oluşur. İnsanın dik durması ve yürümesinde etkili olan bölgedir.Kuyruk sokumu 4 omurdan oluşmuştur. Bu omurlar birleşerek tek omur halini almıştır.
Göğüs kemiği vücudun göğüs bölgesinde yer alan üst kısmı geniş, alta doğru sivrilen yassı bir kemiktir. Vücudun göğüs kısmında yer alan 15-20 cm boyundaki bu kemiğe göğüs kemiği denir. Sap, gövde ve hançerimsi çıkıntı olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur.
Üzerinde enine ibikler ve kas-bağ bağlantı yerleri bulunur. On iki çift olan kaburgaların ilk yedi çifti göğüs kemiğine, sekiz, dokuz ve onuncu çiftler ise yedinci kaburgaya bağlıdır. Son iki kaburganın uçları serbesttir. Yüzücü kaburgalar denir.
Omuz kemerleri önde köprücük (2), arkada kürek (2) kemiğinden oluşur. Kalça kemeri kalça, oturga ve çatı kemiklerinden oluşur. Kalça kemikleri birbirleriyle ve sağrı bölgesi kemikleriyle birleşerek leğen denilen yapıyı oluşturur. Leğen gövdeye bağlanarak karın bölgesindeki iç organlara alttan desteklik sağlar.

3.Üye İskeleti: Kol ve bacak kemiklerinden meydana gelmiştir. Kas sistemi ile birlikte çalışırlar. Otuz bir kolda, otuz bir bacakta olmak üzere yüz yirmi kemikten oluşur. Bunlar ;
a)Kol Kemikleri: Pazı(1), ön kol(1), dirsek(1), bilek(8), tarak(5), parmak(14)
b)Bacak Kemikleri: Uyluk(1), dizkapağı(1), kaval(1), baldır(1), bilek(7), tarak(5), parmak(14)dir.

İlginizi Çeker mi ? : Türk askerine tokat gerginliği başlıklı konuda askerine, gerginliği ve tokat hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
insan iskeleti kaç kısımda incelenir (21), iskeletimiz ka? b?l?mden olu?ur (19), gövde iskeleti kaç kısımdan oluşur (11), iskeletimiz kaç kısımdan oluşur (8), iskelet kaç kısma ayrılır (8), insan vücudu kaça ayrılır (8), iskelet kaç kısımdan oluşur (7), iskelet sistemi kaça ayrılır (7), insan vücudu iskeleti 2 sinif (6), omurga kaç omurdan oluşur (6), SKELET BLMLER (5), insanların vücutlarınını kaçta kaçı sudan oluşur (5), gövdemiz kaca ayrilir (5), insan iskeleti kaç kısımdan oluşur (5), omurga ka? kemikten olu?ur (4), omurga kaç kemikten oluşur (4), iskelet sistemi kaç kısımdan oluşur (4), vücudumuz tıp dilinde kaç bölgeye ayrılır (4), çita iskeleti (4), iskelet kaç kısma ayrılmıştır (4), iskelet sistemi kaç kısımda incelenir (4), iskelet kaç temel kısımdan oluşur (4), iskeletimizi oluşturan kemikler kaç kısımdan oluşur (3), insan iskeleti kaç kısımdan incelenir (3), gövdemiz kaça ayrılır adları nedir (3), insan iskeleti genel olarak kaç kısımda incelenir (3), insan omurga sistemi (3), insan iskelet kaç kısımda incelenir nedir (3), insan iskeletı omurgaların isimlerı tanıtımı (3), iskeletlerimiz kaç bölgeden oluşur (3), iskelet kaça ayrılır isimleri (3), govdemiz ikiye adlarini (3), kafa iskeleti kaç kısımda incelenir (3), zarflar zarf ceşitleri üniversite sınavında cıkmış soru (3), iskeletimizin komik kısımları hangileridir (3), insan vucudu bölge kaça ayrılır (2), insan vücudu geometriksel olarak kaca ayrılır (2), insan vucudu bolge olarak kaca ayrılır (2), neden iskelet sistemi ikiye ayrilir (2), tavuğun iskeletin benzer (2), omurlar kaç bölgeden oluşur (2), prizdent seckileri (2), insan iskeletin genel kısımları kaça (2), omurgs kac kemikten olusur (2), insan vucudunun 4 temel kısımları hangileridir (2), iskelet kaç kısma ayrılır isimleri 4 sınıf (2), iskeletimiz kaç temel kısımdan oluşur (2), işkur an iskeletinde kaç adet omurga vardır (2), iskelet modeli ve kısımları (2), iskelet nedir kaç kısımdan oluşur (2), Iskelet nedir kac kisma ayrilmistir (2), iskeletin görevleri 6 sınıf (2), iskeletimizin ka? b?l?mden olu?ur (2), kafatası proje ödevi (2), kalça kaç kısma ayrılır (2), insanda iskelet kaç kısma ayrılır (2), insanda omurga kaça ayrılır ve sayıları (2), insanlarda iskelet kaç temel kısma ayrılır (2), mp3 dönüştürücü (2), iskeleolusturan kemiklerkackac kemikten olusur (2), iskelet kaç kısma ayrılır isimleri (2), mail olusur com tr (2), mail kalbur com tr (2), iskelet ve kas sistemi kaç kısımda incelenir (2), govde bolgesi kaç kemikten oluşur (2), vücudumuzdaki kemikler kaç kısımda incelenir (2), govdemiz 2 ye ayrilir adlari yazin (2), gövdemiz ikiye ayrılır (2), insan iskeletinde kaç omur vardır (2), vücudumuz kaç bölgeden oluşur (2), vücudumuz kaç kısımdan oluşur (2), vücüdumuzun catısı sayılan iskelet dört temel kısımdan oluşur (2), yüz iskeleti kaç kemikten oluşur (2), Tavuk iskeleti (2), vucut iskeletimiz (2), vücudun kac bölgeleri vardır (1), vücudumuzun catisi sayilan iskelet kac temel kisimdan olusur (1), iskelette kaç omurga vardır (1), İSKELETTE KAÇ TEMPLE KISIMLARDAN OLUŞUR (1), vücut çatımızı olusturan iskelet kaç kemikten olusur (1), vücut iskeleti isimleri (1), Vücudumuzun çatısı sayılan iskelet kaç temelden oluşur örnekler (1), iskeletteki kol ve bacaklar ebay (1), vucudumuzun çatısı sayılan 4 temelkısımlar (1), kafatası kaç kısımdır (1), vucudumuz kaç temel bölgeden oluşur (1), kafatası kac kısımda ıncelenır (1), vücudumuz kac temel kısımları olluşur (1), vücudumuz kaça ayrılır (1), vücudumuzda 3 ana bölageden oluşur (1), omurga kemiklerimiz kaç kemikten oluşur (1), vücudumuzun bulundurduğu kemiklerin isimleri (1), iskeletler ka? kemikten olu?ur (1), iskeletkaç kısma ayrımıştır (1), iskeletimizim kısımlarıyazın (1), vücutumuz kaç kemikten oluşur (1), yetenek sizsiniz deki iskelet ti (1), İSKELETİMİZ VİKİPEDİ (1), iskeletimiz olusur 6 (1), iskeletimiz oluşur (1), iskeletimiz olmak üzere 4 kısımdan oluşur (1), iskeletimiz nelerden oluşur (1), iskeletimiz kaç temelden oluşur (1), zarflar zarf ceşitleri üniversite sınavında soru (1), vücutta kaç adet tahliye çıkışı vardır (1), vücut kaç kısımdır (1), iskeletimizin komik kısımları hangileridir ve ö (1), iskeletin kaç temel kısmı vardır (1), iskeletin temel kısımları nelerdir (1), iskeletin temel kısımları ile uzun bilgi ödev 4 sınıf (1), iskeletin modeli kisimleri (1), iskeletin kısımları 4 sınıf cevapları (1), vücut iskeletimizin görüntülü isimleri (1), iskeletin 3 ana (1), vucut kac bolumden olusur (1), İskeletimizin Temel Kısımları performans ödevi (1), iskeletimizin temel kısımları nelerdir 4 sınıf (1), kafa iskeleti kac kisimda olusur (1), kafatası vucudumuzun hangi bolgede bu ur (1), TAVUK BACAĞININ İSKELETLERİ (1), tıp 1 gövde iskeleti (1), türkiye kaç bölgeden oluşur isimleri (1), omurgam?zka?kemiktenolu?mu?tur (1), omurgada kaç omur vardır (1), omurga nedir kaç adet kemikten oluşur (1), türkiye kaç bölgeden oluşur ve isimleri nelerdir (1), Türkiye kac bölgeden olusuyor (1), türkiye kaç kısımdır (1), türkiye kaçbölgeden olusur kısabilgiler (1), üst üye kemikleri 6 sınıf (1), omurilik kac bölgeden olusur (1), omurilikte kaç kemik vardır (1), tavugun iskeleti (1), skelett omurga resim (1), tavuk iskelet kemik isimleri (1), skelet kac kemikten yapilmistir (1), sirt iskeleti (1), tavuk iskeleti vve kemik yapısı (1), proje ödevi için omurga (1), tavuk vucudu kısımları ile ilgili bilgiler 6 sınıf (1), omurlar kaç sınıfa ayrılır (1), tavukta kaç adet sağrı omur vardır (1), omurga kaça ayrılır (1), uyluk kaça ayrılır vikipedi (1), mp3 kaç parcaya ayrilir (1), vücudumuz dört kısımdan oluşur (1), vücudumuz iskelet temel kısımları gün yayınları 4 sınıf çalışma kitabı 20 sayfa cevapları (1), vucudumuz ka (1), vücudumuz kaç kısımdan oluşur 6 sınıf (1), latince iskelet kaç kemikten oluşur (1), l 1-4 omurları (1), kemikleri oluşturan temel kısımlar nelerdir (1), kemikler kaç grupta incelenir (1), kemik kaç kısımdan oluşur (1), omirilik kaç adet omurdan oluşmuştur (1), Vucudumuz 3 kısımdan olusur adları nelerdır (1), omurga kaç kemikten oluşur yazı (1), vicut kaca ayrilir (1), omurga kaç kemikten oluşmuştur (1), vücudumuzda kemikler kaç kısımda incelenir (1), omurga kaç bölgede incelenir (1), vücudu oluşturan kaç sistem (1), omurga iskelet isim (1), vücudumuz 3 kısımdan oluşur adları (1), omurga iskelet (1), Omur kaç bölge den oluşur (1), vücudumuz kaç kısımdan oluşur resimli (1), iskeletimiz kaç temel yapıdan oluşur (1), insan kemikleri kaç gruba ayrılır (1), gövdemizin kaç kısımdan oluşur (1), gövdemizin 2 kısım (1), gövdemiz kaç kısma ayrılır (1), Gövdemiz kac kısımdan olusur adları nelerdır (1), gövdemiz kaç kısımdan oluşur (1), gövdemiz ikiye ayrılır bunlar nelerdir (1), govdemiz ikiye ayrilir adlarini yaziniz (1), gövdemiz ikiye ayrılır adları nelerdir (1), gövdemiz ikiye ayrılır adları neler (1), Gövdemiz ikiye adlarını yazınız (1), govdemiz ikiye adlari (1), govdemiz iki kisimdan olusur isimleri nelerdir (1), gövdemiz iki kisimdan olusur adlari (1), iansan vucudu kaç parcaya ayrılır (1), insan 5 ana kemikten olusur (1), insan iskeletisinir sistemleri (1), insan iskeletinin temel kısımları (1), insan iskeletinde kaç temel kısım bulunur (1), 2 sınıf gövdemiz kaca ayrılır? (1), insan iskeleti yapılır proje ödevi (1), insan iskeleti ve kaç kemikten oluşur (1), insan iskeleti omurlar ve isimleri (1), insan iskeleti kol bolgesi (1), İnsan iskeleti kaç temelden oluşur? (1), insan iskeleti kaç temel kısımdan oluşur (1), insan iskeleti kaç kemikten oluşur (1), insan iskeleti citi kemikleri (1), insan iskeleti 3 kısımdan oluşur (1), Gövdemiz 2 ye ayrılır Adları nedir (1), Gövdemiz 2 kısımdan oluşur Adlarını nelerdir? (1), gövdemiz 2 kısimdan oluşur (1), arının vücudu kaç kısımdır (1), alan isimleri kaç kısımdan oluşur (1), 6 sınıf vücudumuzun bulundurduğu kemikler (1), 6 sınıf kemik modeli ve isimleri (1), 6 sınıf iskeletin kısımları (1), 6 sınıf iskelet şiirleri (1), 6 sınıf iskelet kaç kısımda incelenir (1), 6 sınıf insan iskeleti modeli (1), 5 sınıf iskiletin oluşumu en kolay anlatımlı (1), 5 sınıf iskelet modeli (1), 4 sınıf iskelet modeli bölgeleri (1), 4 iskelet kaç kısma ayrılır (1), 3 d görüntülü insan omurgası (1), bacak kaç bölgeden oluşur (1), bayan iskelet sistemi (1), Gövdemiz 2 ana bölûme ayrilir bunlarin adi nedir (1), gövde iskeleti kac kısma ayrılır (1), gövde iskeleti kaç kısımdan (1), govde iskeleti (1), dünyanın iç yapısı kaçkısımdan oluşur (1), dort kisimdan olusur bu kisimlar nedir (1), ÇİTALARIN İSKELETİ (1), çita kaç omurgadan oluşur (1), cem kaç kısımdan oluşur (1), çekmece kaç kısımda incelenir (1), bölgemiz kaç bölgededir isimlerini yazınız (1), bir kemik kaç kısımdan oluşmuştur (1), bayan iskeleti (1), 2 vücudumuz kaça ayrılır (1), iskeletimiz kaç kemikten oluşur gövdede içlerindemi (1), iskelet 4 kısımdan oluşur b kısımlar nelerdir (1), iskelet sistemi kaç kısımda incelenir kısa (1), iskelet sistemi kaç kemikten oluşur? (1), iskelet sistemi kaç kemikten oluşmuştur (1), iskelet nelerden oluşur 6 sınıf (1), iskelet nedir kaça ayrılır (1), iskelet kaça ayrılır vikipedi (1), iskelet kaça ayrılır adları (1), iskelet kaça ayrılır (1), iskelet kaç temel ögeden oluşur (1), iskelet kaç temel kısımdan (1), iskelet kaç omur (1), iskelet kaç kısma ayrılırmıştır ödev (1), iskelet sistemi kaç kısma ayrılır (1), iskelet sistemi kaç temel (1), iskeletimiz hangi kısımlardan oluşur (1), iskeletimiz baş ve gövde olmak üzere iki kısımdan oluşur mu (1), iskeleti oluşturan kısımlar (1), iskeleti oluşturan kemikler kaça ayrılır (1), iskelet ve kıisimleri (1)
Share

Etiketler : , , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Ayna - Allegria
 • Kurtuluş Savaşından Sonra Yapılan Yenilikler
 • Kesirlerin Kullanıldığı Alanlar
 • 2 Sayfalık Metinler
 • Dinin Sevgiye Verdiği Önem

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 2 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 9,50)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading ... Loading ...

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *