BÖLGESİ
Bölümleri: Güney Marmara Bölümü(Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Yalo
va ) , Çatalca Kocaeli Bölümü(İstanbul, İzmit, Adapazarı), Ergene Bölümü(Edir-
ne, Tekirdağ), Yıldız Bölümü(Kırklareli)
Dağları:Yıldız dağları, Samanlı dağları, Uludağ
Ovaları:Ergene, Balıkesir, Bursa, İnegöl, Sakarya ovaları vardır.
Gölleri:, Manyas(Kuş), Ulubat, Sapanca, Durusu(Terkos), İznik
Akarsuları:Sakaryanın aşağı kesimi, Meriç’in kolu Ergene ırmağı ve Susurluk
Körfezleri:Saros, Erdek, Bandırma, Gemlik, İzmit
Yarımadaları: Trakya , Çatalca, Kocaeli, Gelibolu, Biga, Kapıdağ, Armutlu
Madenleri:Bor Mineralleri(Susurluk) , Doğalgaz(Hamidabat-Kırklareli), Mermer(Mar-
mara adası), Wolfram(Uludağ-Bursa)
İklimi:Geçiş iklimi özelliği gösterir.Trakyada (Ergene havzası) karasal iklim, Karade-
niz kıyılarında Karadeniz iklimi, Marmara denizi ile Ege denizi çevrelerinde Akdeniz
İklimi görülür.Bu nedenle Türkiye’de ürün çeşidinin en fazla olduğu bölgemizdir.
Bitki örtüsü:Marmara bölgesinde üç tane iklim görüldüğü için, bu üç karak-
teristik bitki örtüleri olan maki, bozkır(step), ormanlar görülür.

MARMARA ÖZELLİKLERİ
• Yüzölçümüne(toprak genişliği) göre bölgeler arasında 6.sıradadır.
• Ortalama yüksekliği en az olan bölgedir.
• Nüfusun ve nufus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgemizdir.
• Başka bölgelerden en fazla göç alan bölgedir.
• Üç denize kıyısı olan bölgedir.
• Sanayinin en gelişmiş olduğu bölgedir.
• Hem Asya, hem de Avrupa’da toprakları olan bölgemizdir.
• Orman bakımından 3.sıradadır.
• Bor minerallerinin üretiminde Türkiye dünyada 1.sıradadır.Bor mineralleri bu bölgemizden çıkarılır.
• Yıldız dağları bölümünde halkın geçim kaynağı ormancılık ve hayvancılıktır.
• Şeftali, Ayçiçeği, Pirinç(Çeltik), Kestane üretiminde 1.sıradadır.
• Turizm gelirleri en fazla olan bölgemizdir.
• Önemli Turistik Yerleri: İstanbul(Osmanlı ve Bizans tarihi eserleri vardır.), Edirne (Osmanlı eserleri vardır.), Çanakkale (şehitlikler var), Manyas(Kuş) gölü, Uludağ (Kış sporları yapılır.) Bursa , Yalova , İnegöl, Gönen, Mustafa Kemal Paşa kaplıcaları, Ege sahilleri turizm açısından önemlidir.
• İpsala-Yunanistan ile Kapıkule-Bulgaristan ile sınır kapılarımız bu bölgemizdedir.
• İzmit’te İpraş petrol arıtma rafinerisi vardır.
• İpek böcekçiliğin en fazla yapıldığı Bursa bu bölgededir.
• Marmara bölgesi Asya ile Avrupa arasında köprü durumundadır.
• Türkiye sınırları dışından doğupta topraklarımızdan geçip Ege denizine dökülen Meriç ırmağı bu bölgemizden geçer.
• Adapazarı’nda -Vagon yapımı, Gölcük’te -Gemi yapımı(Tersane), İzmit’te-İpraş, Bursa’da oto montaj ve ipekli dokuma , İstanbul’da birçok alanda sanayi gelişmiştir.
• İstanbul Türkiye’nin en büyük şehridir.

Marmara Bölgesi ikliminin

Çok yönleriyle Akdeniz iklimi karakterini bazı özellikleriyle de Karadeniz iklim özelliğini gösterir. Nispeten sık değişen hava durumları vardır. Burada normal kar yağışları olur. Don olayı asıl Akdeniz iklimine göre daha sıktır. Yaz kuraklığı burada da varsa da nispeten hafiftir. Bu yönüyle her mevsimi yağışlı Karadeniz iklimini andırır. Sıcaklık daha az olduğundan buharlaşma da asıl Akdeniz iklimine göre çok şiddetli değildir. Hava sık sık kapalı olur ve nispî nemlilik çokçadır. Çok sis belirir
Marmara Bölgesi’nin kuzey Ege’yi de içine alacak şekilde güney kesiminde görülür. Kışları Akdeniz iklimi kadar ılık yazları Karadeniz iklimi kadar yağışlı değildir. Karasal iklim kadar kışı soğuk yazı da kurak geçmemektedir. Bu özelliklerden dolayı Marmara iklimi; karasal Karadeniz ve Akdeniz iklimleri arasında bir geçiş özelliği göstermektedir. Buna bağlı olarak doğal bitki örtüsünü alçak kesimlerde Akdeniz kökenli bitkiler yüksek kesimlerde kuzeye bakan yamaçlarda Karadeniz bitki topluluğu özelliğindeki nemli ormanlar oluşturmaktadır

MARMARA GEÇİŞ İKLİM

Marmara bölgesinde yıllık ortalama yağış tutarı 600-750 mm arasındadır.Yağış maksimumu kışa, minimumu yaza rastlar.Güneyden kuzeye doğru gittikçe yağışların arttığı ve yaz kuraklığının hafiflediği görülür.Bulutlu gün sayısı Ege ve Akdeniz kıyılarından daha çok Karadeniz kıyılarından daha düşüktür.Bağıl nem oranı yaklaşık % 71-75 ‘dir.Rüzgar yönü genellikle kuzeydoğu (poyraz) ve güneybatı lodos).Oldukça soğuk kışlar;kar yağışı ve don olağan , yaz kuraklığı kısa ve hafif.

Yıllık ortalama sıcaklığı ise 15-16 °C dir.

Marmara Bölgesi’nin iklimini söylerken, tek bir iklim adı ile başlıklandırmak doğru olmaz, Marmara Bölgesinde hüküm süren iklim Karadeniz İklimi, Karasal İklim ile Akdeniz İklimi arasında bir geçiş evresidir. Bölgede yıllık yağış 500 – 1000 mm arasındadır. En çok yağış kış mevsiminde Aralık, Ocak, Şubat aylarında düşer. En kurak aylar ise Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Karlı ve donlu günlerin sayısı kıyı kesimlerde en azdır. İç kesimlere gidildikçe karasallık etkisi artar. Ege ve Marmara denizi kıyılarında makiler, güney Marmara sahillerinde ise zeytinlikler bulunur. Makiler 200m yüksekliğe kadar baskın bitki örtüsüdür. Ergene Havzası’nda bozkırlar oluşmuşsa da bölgenin tamamında yaygınlık göstermez. Yükseltinin olduğu yerlerde, özellikle Trakya’da ormanlara rastlanır.

Hava sıcaklığının 0°C nin altında geçtiği gün sayısı çok kısadır. Marmara Bölgesi’nin yıllık sıcaklık değerleri: ortalama 14 -16oC, en sıcak ay ortalaması: 23-25oC, en soğuk ay ortalaması: 5-6oC’dir. Yıllık yağış miktarı 600-700 mm civarındadır. Marmara bölgesinde hâkim rüzgârlar genelde Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerinden eser.

Trakya’da karasal iklim özellikleri görülür. Yıldız Dağları Karadeniz’in nemli havasının iç kısımlara girmesini engeller. Balkanlar üzerinden gelen nemli hava kütlesi, nemini Balkan Dağları’nda bıraktığından, Trakya’ya nemden yoksun ve kuru olarak eserler.

Balkanlar’dan gelen hava kütleleri Marmara Denizi üzerinden geçerken nem alır. Bu nemi Güney Marmara kıyılarına taşır. Dolayısıyla Güney Marmara’nın denizel iklime sahip olmasını sağlar.

Yıldız Dağları’nın Karadeniz kıyılarına bakan bölümü hariç Trakya’nın tabii bitki örtüsü bozkırdır.

Kocaeli platosunda bozulmuş Karadeniz iklimi görülür. Yazlar Karadeniz iklimine göre daha sıcak, kışlar daha soğuktur. Yazlar yağışlı olmakla beraber, maksimum yağış kışın düşer. Bölgede Karadeniz kıyıları boyunca ormanlar görülür.

Güney Marmara’da kışların ılık geçmesi zeytin yetiştirilen alanların yaygınlaşmasını sağlamış, yazların sıcak ve kurak geçmesi pamuk tarımını kolaylaştırmıştır.

Bol yağış alan yerler ormanlarla kaplı iken, yağış miktarının azaldığı yerlerde stepler görülür. Kuzey Marmara’da ormanlar, Trakya’da stepler, Güney Marmara’da ise maki bitki örtüsü yaygındır

Marmara Bölgesi Türkiye ormanlarının % 13’üne sahiptir. Bölgeler arasında orman oranı bakımından 4. sırada yer alır.

Bölgede üç farklı iklim tipi görülür.Karadeniz kıyılarında ılman iklim, Marmara ve Ege Denizi kıyılarında Akdeniz iklimi, iç kısımlarda karasal iklim görülür.İklim kıyıdan uzaklaştıkça içerilerde sertleşir.Soğuk kuzey rüzgarlarına açık olduğu için Karadeniz kıyıları kışın biraz daha soğuk geçer.Enlemin etkisinden dolayı Akdeniz İklimi biraz bozulur. Yaz kuraklığı daha az kışlar ise daha soğuk, kar yağışı olağandır.

Ergene havzasında, güney Marmara’nın iç kısımlarında step iklimi özelliği görülür. Yaz sıcak, kış soğuktur.

En çok yağışını kış, en az yağışını yaz mevsiminde alır.

İklimin etkileri

1) Doğal bitki örtüsü iklime bağlı olarak Marmara Denizi kıyılarında maki, yükseklerde geniş ve iğne yapraklı orman, Karadeniz kıyılarında karışık orman, Ergene Havzasında ve içerilerde seyrek ağaçlar, kurakçıl otlar yani stepler görülür.

2)Akarsular en çok suyunu kış ve ilkbaharda taşır.En az suyunu yazın taşır.

3) iklimin farklı ve çok sert olmaması nüfus yoğunluğunu artırır.

4) Üç iklim tipinin varlığı ovalarda verimliliği artırmış, tarım ürünlerini çeşitlendirmiştir.

5)Endüstri bitkilerinin yetişmesine elverişlidir.(ayçiçeği, tütün, şeker pancarı, zeytin, mısır, pirinç, tahıllar, sebze ve meyveler)

6)İklimin etkisi büyükbaş hayvancılığı yayğınlaştımıştır.

7)Bölge orman bakımından zengindir.

bütün mevsimleri yaşadığımız için bütün mevsimlere göre değişebiliriz.Örneğin kışın nasıl giyinioruz palto vs böyle etkiler bizi.

İlginizi Çeker mi ? : Ben Buraya Siyasetten Düştüm ! başlıklı konuda Buraya, Düştüm ve Siyasetten hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
marmara dolu iklimi ve özelikleri (350), marmara bölgesinin mevsimlere göre hava durumu (32), marmara bölgesinin özellikleri (15), marmara bölgesinin özellikleri ingilizce (15), bölgelerimizin özellikleri 3 sınıf (10), marmara denizinin özellikleri (1)
----------- REKLAM -----------


------------------

Share
Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • piri reisin hayatı ve eserleri
 • Azərbaycan Rusiya oyununun hakimi müəyyənləşdi
 • Karidesli Patlıcan Paçası
 • Nefes
 • Aylin Aslım - Ahh

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz=> Hiç Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Yetersiz : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 7 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 6,14)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading...

  1 Yorum var - “MARMARA BÖLGESİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ”

  1. çk uzn :D

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  Yorumunuz Onaylandıktan Sonra Yayınlanacaktır.

  *