Mevlânâ’da ve semâ

Mevlana, Anadolu’nun manevi mimarlarındandır. Öyle bir mimar ki bir tarafta sel var, onun üzerine köprü yapıyorsunuz. Neden mi? Moğollar, Anadolu’da taş üstüne taş koymuyorlar. İnsanları katlediyorlar, zenginlikleri gasp ediyorlar. İnsanlar canlarından, mallarından, ırzlarından emin değiller, mutsuzlar, huzursuzlar, endişeliler ve korkuyorlar. Böyle bir ortamda Mevlana bir toplum mühendisi gibi çalışarak, topluma moral aşılıyor, topluma sevgi veriyor. Kısacası toplum dinamiklerinin ayakta kalması için ne gerekiyorsa onu yapıyor.

Mevlana’nın bu müthiş ve engin mücadelesi sebebiyle, Anadolu insanı ona büyük sevgi, saygı beslemiş ve düşüncelerini benimsemiştir. Onun ölümünden yaklaşık 700 yıl geçmesine rağmen onun düşünceleri hala Anadolu halkının ilgi ve sevgisini çekmeye devam etmektedir.

Mevlana’nın sevgi ve hoşgörüsü, yaşadığı günden bugüne, yalnız Türk halkının değil, çeşitli din ve kültürden olan bütün dünya insanlarının ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Nitekim İrene Melikoff: “Mevlana’nın eserlerini dünya milletleri kendi dillerine çevirip okusalar, dünyada kötülük, harp, kin, nefret diye bir şey kalmaz” demiştir. Şu anda Hollanda’da, Almanya’da Mesnevi okunmakta, sema gösterileri düzenlenmektedir. Arayış içerisindeki Batılılar Mevlana ile huzur bulmaktadırlar. Mevlana’nın çekim gücü insanları çekmeye devam etmektedir. Sadece Batıda mı? Kesinlikle hayır. İran’da, Suriye’de, Pakistan’da, Afganistan’da Hz. Mevlana’nın eserleri okunmakta ve yaşam biçimi kabul görmektedir.

Mevlana’nın insan sevgisi Kur’an’a ve peygamberimize dayanmaktadır. Peygamberimiz bir hadisinde “Allah güzeldir, güzelliği sever, kibir ise Hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir” buyurmuştur. İşte Mevlana’nın sevgi ve hoşgörüsünde yatan temel prensip budur.

Mevlana’ya göre sevgi ve hoşgörü insanlık vasıflarındandır. Eşrefi mahlukat, emri Mevlana’da hayat bulur. Hayvanın bu kavramlardan haberi olmadığı gibi, bu duyguları yaşaması imkânsızdır. O bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etmiştir:

Sen âşık olmadıysan, sevgi nedir, bilmiyorsan; Yürü git, ot otla; eşeksin sen(Mektuplar:95).

Aşk, büyükler için bal, çocuklar için süttür. Aşk her gemiyi batıran istiap fazlası son yüktür (Mesnevi VI: 4032).

Nur ve kemal, helal lokmadan doğar. İlim ve hikmet, aşk ve merhamet helal lokma ile olur (Mesnevi I:1707).

Mevlana’ya göre sevgi, muhabbet, dünyanın yaratılış sebebidir. Aslında bu sufizmin temel hareket tarzını da oluşturur. Allah evreni sevgi yüzünden yaratmıştır. Nasıl ki, çocuğun bedeni sütsüz yaşayıp gelişemezse, ruhu da sevgisiz var olamaz. Yetişkinler içinse sevgi, bal gibi çok tatlı bir şeydir. Yine Mevlana’ya göre, gerçek sevgi, muhabbet karşılıksız sevgidir, sevdiğin kişinin seni sevip sevmemesi önemli değildir.

İnsan yeryüzünde Allah’ın halifesidir. Mevlana bu derin Kur’ani kavramı öyle güzel işler ki: “Dağ, taş, su, ateş, yel bile insana secde etmededir. Birkaç lüzumsuz münafık secde etmemiş noksan mı gelir insana”(Fihi Mafih:226).

Mevlana’nın sevgi anlayışı Yunus’un sevgi anlayışı ile örtüşür. Yunus, Yaratılanı sev, Yaratandan ötürü diyor. Mevlana’da aynı inci çizgiyi topluma aktarıyor. Allah insanı yaratıp ona ruhundan üfürdüğü için insan da Allah’tan bir eser taşımaktadır ve dolayısıyla onun yeryüzünde temsilcisidir. O sebeple Mevlana’nın nazarında kim olursa olsun, ister dinli ister dinsiz, ister kadın ister erkek, ister zengin isterse fakir olsun hepsi saygı değerdir. Bütün insanları bir gözle görmek ve ona saygı göstermek gerekir. Ayrıca insanlardan şikâyet etmek de doğru değildir. Çünkü Mevlana’ya göre, “Yaratıktan şikâyet, Yaratandan şikâyettir”(Mektuplar:136).

Mevlana’ya göre insan sadece dışını değil ondan daha fazla içini temiz tutmalıdır. Ancak o zaman olgun bir insan olabilir. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol, hayat tarzı belki de günümüzde en çok aranan haslet haline gelmiştir. O bu konuda şunları söylemiştir: “Allah, sizin şekillerinize ve amellerinize bakmaz, kalbinize ve niyetlerinize bakar.”

Mevlana insanları iyi-kötü diye ayırmamakla birlikte insanın kötü taraflarından da bahseder. “İnsan tabaklanmış deri gibidir; rutubetten bozulur, ağır ağır kokar”(Mesnevi IV: 104). “Sende nemrutluk var, ateşe atılma, atılacaksan da önce İbrahim ol”(Mesnevi I:1606). Şu halde insan, doğuştan iyi ve kötü meziyetleri potansiyel olarak bünyesinde taşır. Eğer onu eğitirsen topluma ve insanlığa faydalı yapabilirsin.

Mevlana, hamdım, piştim, yandım, diyerek bir insanın hayatında hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini veciz bir şekilde ifade etmiştir. Olgunlaşmak için insan hayatta sıkıntı ve çile çekmelidir. Bu sayede nefsine hakım olmasını öğrenerek diğer insanlarla iyi geçinebilen uyumlu bir birey haline gelebilir.

Mevlana eserlerinde insanın eğitimini ele almış ve hayatı boyunca insanların eğitilmesi için mücadele etmiştir. Mevlana diyor ki, “Allah sevgisi ilimle elde edilir, ilimden nasibi olmayanlar ve akılsızlar su sevgiden mahrumdur” diyerek sevgiyi, akılla temellendirmiştir. Yani aklı ve bilimi olmayanın sevgisi de olamaz. Gerçekten de ileri derecede ruhsal rahatsızlığa maruz kalan insanlar, hiçbir şeye ilgi ve sevgi duymazlar.

Bugün toplumumuzda, insanlar arasında sevgi ve tolerans eksikliği bulunduğunu görüyoruz. Hemen bütün anlaşmazlıklar; sevgi, karşılıklı anlayış ile sona erdirilebilir. Yeter ki, birbirimizi gerçekten ve gönülden, karşılıksız olarak sevelim ve birbirimize hoşgörü ile yaklaşabilelim. 700–800 yıl önce toplumumuz Hz. Mevlana ile nasıl kimlik bulmuşsa, günümüzde de toplumumuzun onun hoşgörüsüne, sevgisine ihtiyacı var.

İlginizi Çeker mi ? : Türk askerine tokat gerginliği başlıklı konuda askerine, gerginliği ve tokat hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
mevlanada evrensel sevgi anlayışı ve sema (71), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ve sema (34), MEVLANA DA EVRENSEL SEVGİ ANLAYIŞI VE SEMA (25), mevlanada evrensel sevgi anlayışı ve sema hakkında bilgi (16), mevlana evrensel sevgi anlayışı ve sema (13), mevlanada sema anlayışı (8), mevlananın evrensel sevgi anlayışı (6), mevlanada evrensel sevgi anlayışı (5), mevlanadan evrensel sevgi anlayışı ve sema (5), mevlana\da evrensel sevgi anlayışı ve sema (5), mevlanada evrensel sema (4), mevlana da sevgi anlayışı ve sema (3), mevlanın evrensel sevgi anlayışı (3), mevlana evrensel sevgi ve sema (3), mevlana ve sema hakkında bilgi (3), mevlanada evrensel sevgi anlayisi ve semah (3), mevlana sema anlayisi (2), mevlana sevgi anlayışı ve sema (2), mevlana şiir anlayışı (2), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ödev (2), mevlanada evrensel saygı ve sema (2), mevlanada sema (2), MEVLANADAKİ SEVGİ ANLAYIŞI VE SEMA (2), mevlanada evrensel sevgi anlayışı ve sema kısaca (2), mevlananın sevgi anlayışı ve sema (2), mevlanada evrensel sevgi anlayışı ve sema performans ödevi (2), MEVLANIN EVRENSELLİK ANLAYIŞI (2), mevlana da insan anlayışi (2), mevlananın sevgi anlayışı ve sema hakkında bilgi (1), mevlenada sema anlayışıyla ilgili bilgi (1), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ve sema özet (1), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ve sema ödev (1), mevlenada sevgi an sema ile ilgili bilgi (1), sema gösterisinin amacı nedir kısaca (1), sema hakkında kısa bilgi (1), mevlenada evrensel sevgi anlayışı ve sema (1), mevlananın evrensel sevgi anlayışı anlatan yazılar (1), sevgi anlayışı ve sema (1), mevlananın evrensel anlayışı ve sema göstergesi (1), mevlanan?n sevgi anlay??? (1), mevlanadan evrensel sevgi anlayışı ve semah (1), türkçe performans ödevi mevlanada evrensel sevgi anlayışı sema (1), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ve sema şiirleri (1), mevlannan?n sevgi anlay??? sema (1), MEVLANIN SEVGİ ANLYAŞINI SEMA (1), mevlananın sevgi anlayışı kısa anlatım (1), mevlananın şiir anlayışı (1), mevlananin secgiliyi anlatisi ovusu (1), mevlananın şiirlerindeki insan sevgisi nasıl işlenmiştir (1), mevlana\da l sevgi anlayışı ve sema (1), Mevlana\da sevgi ve sema vikipedi (1), Mevlânâ‘da evrensel sevgi anlayışı ve semâ (1), MEVLANANIN EVRENSEL SEVGİ ANLAYIŞINA DAYALI ŞİİRLERİ (1), mevlananın evrensel ve sevgi anlayışı (1), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ve sema yazı (1), mevlananın sevgi anlayışı vesemah (1), mevlanın evrenseli vesema (1), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ve sema vilkpedi (1), mevlanın sevgi anlayışı ve sema ne amaçla yapıldığını anlatma (1), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ile ilgili sözler (1), mevlanadan evrensel sevgi anlayışi (1), mevlanadan evrensel anlayışı ve sema (1), mevlana da evrensel sevgi anlayışı ve sema kim yazmıştır (1), mevlana da evrensel sevgi anlayışı ve sema kısaca (1), mevlana da evrensel sevgi anlayışı ve sema özet (1), mevlana da evrensel sevgi anlayışı ve sema resimler (1), mevlana da evrensel sevgi anlayışı ve sema şiirleri (1), mevlana daevrenselsevgi anlayışı ve sema (1), mevlana dan evrensel sevgi anlayışı ve sema (1), mevlana dan sema (1), mevlana da evrensel sevgi anlayışı kısaca nedir (1), mevlana da evrensel sevgi anlayışı ve sema iÅŸleniÅŸi (1), hz mevlana evrensel sevgisi ve sema hakkında bilgi (1), HZ MEVLANA NIN EVRENSEL SEVGİ ANLAYIŞI VE SEMA (1), HZ MEVLANANIN EVRENSEL SEVGİ ANLAYIŞI (1), hz mevlanın evrense lsevgi anlayışı ve sema mesnevi (1), hz mevlenada aşk sözleri (1), mevananın evrensel sevgi anlayışı (1), mevlaanada sevgi anlayışı ve sema (1), mevlana da evrensel sevggi anlayışı ve sema (1), mevlana evrensel sevgi anlayışı şiir (1), -insan sevgisi ve evrensel hakkında yazılar (1), mevlanada ruh anlayışı (1), mevlanada evrensel sevgi (1), mevlanada semah anlayışı (1), mevlanada sevgi anlayışı (1), mevlanada sevgi anlayışı ve sema (1), mevlanada sevgi anlayışı ve sema kısa (1), mevlanadaki evrensel sevgi anlayışı ve sema (1), mevlanadaki insan sevigisi (1), MEVLANADA EVRENSEL SEVGİANLAYIŞI VE SEMA (1), mevlanada evrensel sevgi ve sema (1), mevlana evrensel sevgi anlayışı ve sema hakkında bilgi (1), mevlana evrensel sevgi anlayışıyla ilgili kısaca yazılar (1), mevlana evrensel sevgisi anlayışı ve sema (1), mevlana insan sevgisi kısa (1), mevlanada evrensel billgi anlayışı (1), Mevlanada evrensel saygı vsem (1), mevlanada evrensel sevgi anlayışı (1), mevlanada evrensel sevgi anlayışı ve sema özet (1), Azərbaycan dilində sevgi sözleri (1)
Share

Etiketler : , , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Dünyanın Yuvarlak Olduğunu Söyleyen Bilim Adamı
 • La Fonten Hayatı Ve Eserleri
 • Call of Duty 2 2014 COD 2 Türkçe Yama + Sorunsuz Crack 2014
 • Çocuk Kitabi
 • Deyim Nedir

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 3 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 4,00)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading ... Loading ...

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *