Mevlânâ’da ve semâ

Mevlana, Anadolu’nun manevi mimarlarındandır. Öyle bir mimar ki bir tarafta sel var, onun üzerine köprü yapıyorsunuz. Neden mi? Moğollar, Anadolu’da taş üstüne taş koymuyorlar. İnsanları katlediyorlar, zenginlikleri gasp ediyorlar. İnsanlar canlarından, mallarından, ırzlarından emin değiller, mutsuzlar, huzursuzlar, endişeliler ve korkuyorlar. Böyle bir ortamda Mevlana bir toplum mühendisi gibi çalışarak, topluma moral aşılıyor, topluma sevgi veriyor. Kısacası toplum dinamiklerinin ayakta kalması için ne gerekiyorsa onu yapıyor.

Mevlana’nın bu müthiş ve engin mücadelesi sebebiyle, Anadolu insanı ona büyük sevgi, saygı beslemiş ve düşüncelerini benimsemiştir. Onun ölümünden yaklaşık 700 yıl geçmesine rağmen onun düşünceleri hala Anadolu halkının ilgi ve sevgisini çekmeye devam etmektedir.

Mevlana’nın sevgi ve hoşgörüsü, yaşadığı günden bugüne, yalnız Türk halkının değil, çeşitli din ve kültürden olan bütün dünya insanlarının ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Nitekim İrene Melikoff: “Mevlana’nın eserlerini dünya milletleri kendi dillerine çevirip okusalar, dünyada kötülük, harp, kin, nefret diye bir şey kalmaz” demiştir. Şu anda Hollanda’da, Almanya’da Mesnevi okunmakta, sema gösterileri düzenlenmektedir. Arayış içerisindeki Batılılar Mevlana ile huzur bulmaktadırlar. Mevlana’nın çekim gücü insanları çekmeye devam etmektedir. Sadece Batıda mı? Kesinlikle hayır. İran’da, Suriye’de, Pakistan’da, Afganistan’da Hz. Mevlana’nın eserleri okunmakta ve yaşam biçimi kabul görmektedir.

Mevlana’nın insan sevgisi Kur’an’a ve peygamberimize dayanmaktadır. Peygamberimiz bir hadisinde “Allah güzeldir, güzelliği sever, kibir ise Hakkı kabul etmemek ve insanları hor görmektir” buyurmuştur. İşte Mevlana’nın sevgi ve hoşgörüsünde yatan temel prensip budur.

Mevlana’ya göre sevgi ve hoşgörü insanlık vasıflarındandır. Eşrefi mahlukat, emri Mevlana’da hayat bulur. Hayvanın bu kavramlardan haberi olmadığı gibi, bu duyguları yaşaması imkânsızdır. O bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade etmiştir:

Sen âşık olmadıysan, sevgi nedir, bilmiyorsan; Yürü git, ot otla; eşeksin sen(Mektuplar:95).

Aşk, büyükler için bal, çocuklar için süttür. Aşk her gemiyi batıran istiap fazlası son yüktür (Mesnevi VI: 4032).

Nur ve kemal, helal lokmadan doğar. İlim ve hikmet, aşk ve merhamet helal lokma ile olur (Mesnevi I:1707).

Mevlana’ya göre sevgi, muhabbet, dünyanın yaratılış sebebidir. Aslında bu sufizmin temel hareket tarzını da oluşturur. Allah evreni sevgi yüzünden yaratmıştır. Nasıl ki, çocuğun bedeni sütsüz yaşayıp gelişemezse, ruhu da sevgisiz var olamaz. Yetişkinler içinse sevgi, bal gibi çok tatlı bir şeydir. Yine Mevlana’ya göre, gerçek sevgi, muhabbet karşılıksız sevgidir, sevdiğin kişinin seni sevip sevmemesi önemli değildir.

İnsan yeryüzünde Allah’ın halifesidir. Mevlana bu derin Kur’ani kavramı öyle güzel işler ki: “Dağ, taş, su, ateş, yel bile insana secde etmededir. Birkaç lüzumsuz münafık secde etmemiş noksan mı gelir insana”(Fihi Mafih:226).

Mevlana’nın sevgi anlayışı Yunus’un sevgi anlayışı ile örtüşür. Yunus, Yaratılanı sev, Yaratandan ötürü diyor. Mevlana’da aynı inci çizgiyi topluma aktarıyor. Allah insanı yaratıp ona ruhundan üfürdüğü için insan da Allah’tan bir eser taşımaktadır ve dolayısıyla onun yeryüzünde temsilcisidir. O sebeple Mevlana’nın nazarında kim olursa olsun, ister dinli ister dinsiz, ister kadın ister erkek, ister zengin isterse fakir olsun hepsi saygı değerdir. Bütün insanları bir gözle görmek ve ona saygı göstermek gerekir. Ayrıca insanlardan şikâyet etmek de doğru değildir. Çünkü Mevlana’ya göre, “Yaratıktan şikâyet, Yaratandan şikâyettir”(Mektuplar:136).

Mevlana’ya göre insan sadece dışını değil ondan daha fazla içini temiz tutmalıdır. Ancak o zaman olgun bir insan olabilir. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol, hayat tarzı belki de günümüzde en çok aranan haslet haline gelmiştir. O bu konuda şunları söylemiştir: “Allah, sizin şekillerinize ve amellerinize bakmaz, kalbinize ve niyetlerinize bakar.”

Mevlana insanları iyi-kötü diye ayırmamakla birlikte insanın kötü taraflarından da bahseder. “İnsan tabaklanmış deri gibidir; rutubetten bozulur, ağır ağır kokar”(Mesnevi IV: 104). “Sende nemrutluk var, ateşe atılma, atılacaksan da önce İbrahim ol”(Mesnevi I:1606). Şu halde insan, doğuştan iyi ve kötü meziyetleri potansiyel olarak bünyesinde taşır. Eğer onu eğitirsen topluma ve insanlığa faydalı yapabilirsin.

Mevlana, hamdım, piştim, yandım, diyerek bir insanın hayatında hangi aşamalardan geçmesi gerektiğini veciz bir şekilde ifade etmiştir. Olgunlaşmak için insan hayatta sıkıntı ve çile çekmelidir. Bu sayede nefsine hakım olmasını öğrenerek diğer insanlarla iyi geçinebilen uyumlu bir birey haline gelebilir.

Mevlana eserlerinde insanın eğitimini ele almış ve hayatı boyunca insanların eğitilmesi için mücadele etmiştir. Mevlana diyor ki, “Allah sevgisi ilimle elde edilir, ilimden nasibi olmayanlar ve akılsızlar su sevgiden mahrumdur” diyerek sevgiyi, akılla temellendirmiştir. Yani aklı ve bilimi olmayanın sevgisi de olamaz. Gerçekten de ileri derecede ruhsal rahatsızlığa maruz kalan insanlar, hiçbir şeye ilgi ve sevgi duymazlar.

Bugün toplumumuzda, insanlar arasında sevgi ve tolerans eksikliği bulunduğunu görüyoruz. Hemen bütün anlaşmazlıklar; sevgi, karşılıklı anlayış ile sona erdirilebilir. Yeter ki, birbirimizi gerçekten ve gönülden, karşılıksız olarak sevelim ve birbirimize hoşgörü ile yaklaşabilelim. 700–800 yıl önce toplumumuz Hz. Mevlana ile nasıl kimlik bulmuşsa, günümüzde de toplumumuzun onun hoşgörüsüne, sevgisine ihtiyacı var.

İlginizi Çeker mi ? : Canlı Yayında Herkes Neye Uğradığını Şaşırdı başlıklı konuda canlı, HERKES ve şaşırdı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
mevlanada evrensel sevgi anlayışı ve sema (67), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ve sema (23), MEVLANA DA EVRENSEL SEVGİ ANLAYIŞI VE SEMA (22), mevlana evrensel sevgi anlayışı ve sema (13), mevlanada evrensel sevgi anlayışı ve sema hakkında bilgi (12), mevlanada sema anlayışı (8), mevlana\da evrensel sevgi anlayışı ve sema (5), mevlanadan evrensel sevgi anlayışı ve sema (5), mevlanada evrensel sevgi anlayışı (4), mevlanada evrensel sema (4), mevlananın evrensel sevgi anlayışı (4), mevlanın evrensel sevgi anlayışı (3), mevlanada evrensel sevgi anlayisi ve semah (3), mevlana da sevgi anlayışı ve sema (3), mevlana evrensel sevgi ve sema (3), mevlana ve sema hakkında bilgi (3), mevlanada evrensel sevgi anlayışı ve sema kısaca (2), mevlana şiir anlayışı (2), mevlananın sevgi anlayışı ve sema (2), mevlana da insan anlayışi (2), MEVLANADAKİ SEVGİ ANLAYIŞI VE SEMA (2), mevlanada sema (2), MEVLANIN EVRENSELLİK ANLAYIŞI (2), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ödev (2), mevlanada evrensel saygı ve sema (2), mevlananın evrensel sevgi anlayışı anlatan yazılar (1), mevlanadan evrensel sevgi anlayışi (1), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ve sema şiirleri (1), mevlanadan evrensel sevgi anlayışı ve semah (1), mevlanan?n sevgi anlay??? (1), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ve sema özet (1), mevlananın evrensel anlayışı ve sema göstergesi (1), mevlenada evrensel sevgi anlayışı ve sema (1), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ile ilgili sözler (1), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ve sema ödev (1), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ve sema vilkpedi (1), mevlanın evrenseli vesema (1), mevlanın sevgi anlayışı ve sema ne amaçla yapıldığını anlatma (1), MEVLANIN SEVGİ ANLYAŞINI SEMA (1), mevlannan?n sevgi anlay??? sema (1), mevlenada sema anlayışıyla ilgili bilgi (1), mevlenada sevgi an sema ile ilgili bilgi (1), sema gösterisinin amacı nedir kısaca (1), sema hakkında kısa bilgi (1), sevgi anlayışı ve sema (1), mevlananın evrensel ve sevgi anlayışı (1), Mevlânâ‘da evrensel sevgi anlayışı ve semâ (1), Mevlana\da sevgi ve sema vikipedi (1), mevlananın evrensel sevgi anlayışı ve sema yazı (1), MEVLANANIN EVRENSEL SEVGİ ANLAYIŞINA DAYALI ŞİİRLERİ (1), mevlananın şiir anlayışı (1), mevlananin secgiliyi anlatisi ovusu (1), mevlananın sevgi anlayışı kısa anlatım (1), mevlananın sevgi anlayışı ve sema hakkında bilgi (1), mevlananın sevgi anlayışı vesemah (1), mevlananın şiirlerindeki insan sevgisi nasıl işlenmiştir (1), mevlana\da l sevgi anlayışı ve sema (1), türkçe performans ödevi mevlanada evrensel sevgi anlayışı sema (1), mevlanadan evrensel anlayışı ve sema (1), Azərbaycan dilində sevgi sözleri (1), mevlana da evrensel sevgi anlayışı ve sema kim yazmıştır (1), mevlana da evrensel sevgi anlayışı ve sema kısaca (1), mevlana da evrensel sevgi anlayışı ve sema özet (1), mevlana da evrensel sevgi anlayışı ve sema resimler (1), mevlana da evrensel sevgi anlayışı ve sema şiirleri (1), mevlana daevrenselsevgi anlayışı ve sema (1), mevlana dan evrensel sevgi anlayışı ve sema (1), mevlana dan sema (1), mevlana da evrensel sevgi anlayışı kısaca nedir (1), mevlana da evrensel sevgi anlayışı ve sema iÅŸleniÅŸi (1), hz mevlana evrensel sevgisi ve sema hakkında bilgi (1), HZ MEVLANA NIN EVRENSEL SEVGİ ANLAYIŞI VE SEMA (1), HZ MEVLANANIN EVRENSEL SEVGİ ANLAYIŞI (1), hz mevlanın evrense lsevgi anlayışı ve sema mesnevi (1), hz mevlenada aşk sözleri (1), mevananın evrensel sevgi anlayışı (1), mevlaanada sevgi anlayışı ve sema (1), mevlana da evrensel sevggi anlayışı ve sema (1), mevlana evrensel sevgi anlayışı şiir (1), -insan sevgisi ve evrensel hakkında yazılar (1), mevlana evrensel sevgi anlayışı ve sema hakkında bilgi (1), MEVLANADA EVRENSEL SEVGİANLAYIŞI VE SEMA (1), mevlanada ruh anlayışı (1), mevlanada evrensel sevgi (1), mevlanada semah anlayışı (1), mevlanada sevgi anlayışı (1), mevlanada sevgi anlayışı ve sema (1), mevlanada sevgi anlayışı ve sema kısa (1), mevlanadaki evrensel sevgi anlayışı ve sema (1), mevlanada evrensel sevgi ve sema (1), mevlanada evrensel sevgi anlayışı ve sema özet (1), mevlana evrensel sevgi anlayışıyla ilgili kısaca yazılar (1), mevlana evrensel sevgisi anlayışı ve sema (1), mevlana insan sevgisi kısa (1), mevlana sema anlayisi (1), mevlana sevgi anlayışı ve sema (1), mevlanada evrensel billgi anlayışı (1), Mevlanada evrensel saygı vsem (1), mevlanada evrensel sevgi anlayışı (1), mevlanadaki insan sevigisi (1)
Share

Etiketler : , , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Kayaçların Aşınmasıyla Oluşan Turistik Yerler
 • Karada Yaşayan Canlılar İçin Suyun Önemi
 • Taşıt Çeşitleri Nelerdir
 • Okullardaki Ses Kirliliği
 • Çiftçi Nedir Görevleri Nelerdir

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 3 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 4,00)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading ... Loading ...

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *