olmassa silah ele alınmaz çünkü silah gerektirir

Ce: Silahın Savaşta Önemi, Silahın Savaştaki Önemliliği
Yalnızca yaşları 20’nin altında olan yeşil gözlüleri veya Avustralya’da yaşayan yerlileri veya Yahudiler ile uzaktan bile akrabalıkları bulunmayan bazı Arap toplumlarını veya esmer İngilizleri öldüren veya sakat yapan veya kısır yapan bombaların (silahların, mikroorganizmaların) olduğunu düşünün. Şimdi insanları kısır yapan, belirli bir milleti çok kısa veya kısman uzun zamanlarda öldüren genetik bombalar vardır. Ama halem bu tür genetik silahların amaca doğru kesin şekilde yöneltilmesi, yani belirlenmiş toplum dışındakilere hiçbir ziyan vermemesi meselesi tam olarak çözülmemiştir. Bu zorlukları aradan kaldırmak için bilim adamlarına 5-10 yıl zamanın gerekli olduğu Dünya edebiyatında ve gazetelerde yazılmaktadır. Örneğin Thom Hartmann’ın “The Genetically Modified Bomb” veya AndreyBelov’un Sooteçestvenniki” dergisindeki makalesi.
Böyle bombaların nerede ne zaman ve kim tarafından patlatıldığını tespit etmek çok zor. Bu bomba bir ilaç şişesinde olabilir ve kırılarak rüzgarla yayılır. Etki yapmak için gerekli geni taşıyan bakterilerin veya virüslerin bir kaçının hava ile insan vücuduna girmesi gerekir. Hatırlatalım ki, normal basınç ve sıcaklıkta, bir küp cm de 1019 molekül oluyor ve bu da Dünyada yaşayan insan sayından birkaç milyar defa çoktur. Yani nerede gizlenirsin gizlen, o şişeden çıkmış bakteriler veya virüslerin de sayısı çok fazla olduğundan, hedef alınan genleri taşıyan insanları bulur. Bir küçük şişedeki bombanın etki mesafesi bin kilometrelerle olabilir.
Genetik silahlar meyve ve sebzelerin tohumlarında da taşınabildikleri için insanlar bu silahları yiyecekleri ile de kabul edebilirler. Benzer genetik silahların meyve kurtlarına ve böceklere karşı kullanıldığını hatırlayın. Amerika’da bal arılarının ölmesini de öldürülmek istenen böceklere karşı kullanılan genetik silahların yan (halen kaçınılma yolları bilinmeyen) etkilerin sonucu olduğu düşünülmektedir.
Ne bir milleti, ne bir bölgede yaşayan insan türünü, diğerlerinden farklı yapan tek bir gen yoktur. Her bir insanın özelliklerinin (boyu, saçlarının ve gözlerinin renkleri, burnunun ve alnının şekli…) temelinde duran çok sayıda genler vardır. Diğer yandan insanların kanları karışmış ve bu nedenle de örneğin Çinli ve Alman aynı genlerin taşıyıcıları olabilirler. Bu nedenle de ortak değil, kesin şekilde olarak farklı genleri arayıp bulmak gerekir. Böyle işler yapılmaktadır ve farklı genleri taşıyan milletlere ve bölgelerdeki insanlara karşı genetik silahlar yaratılır.
Şimdiki zaman genetik silahların tehlikesi atom ve hidrojen, kimya ve bakteriyoloji silahlardan daha fazladır. Üretilmiş, ama kullanışı sakıncalı olan, genetik silahların miktarı da diğer silahların hepsinin toplamından daha fazla insan öldürmeye yeterlidir. Bu yeni silahların önemini bilerek gelişmiş ülkeler gelecek savaş stratejilerinde genetik silahlara daha fazla önem verirler.
Hatırlatmak gerekir ki atom ve hidrojen bombaları kullanıldığında, onlar şehirleri yakıyor ve yıkıyor. Büyük bombanın düştüğü yerden yaklaşık 100 kilometre kadar mesafede bütün canlıları öldürüyor veya hasta ediyor. Bu yıkıcı ve yakıcı etkini azaltmak amacı ile nötron bombaları üretildi. Bu bombalar büyükleri aynı mesafelerde canlıları öldürmek için kullanıla bilirler, ama asıl amaçları taktik silah gibi tanklar ve diğer zırhlı araçlardaki insanları öldürmek içindir.
Atom bombasının çeşitleri gibi, kimyasal ve bakteriyolojik silahlar da milletleri ve bölge insanlarını biri birinden ayıramıyor ve hepsini öldürüyor. Bu silahların nereden geldiğini ve düşmanin hangi ülke olduğunu da bilmek kolaydır. Diğer yandan bunların bir tanesi bir ülkenin insanlarının hepsini hedef alabilmiyor. Bu tür silahları kullanan ülke kendi vatandaşlarını hedef olan ülkeden önceden çıkarmak zorundadır ve karşı ateşlerin kendi ülkesine vereceği zararları göz önünde bulundurmalıdır. Böyle olduğu için atom bombaları Dünyaya savaş değil, barış getirdi.
Genetik silahlar ise atom ve diğer bombalardan çok farklılar. Onlar yalnız bir milletin veya bir bölgenin insanlarını hedef alıyor, hangi ülkede bulunmaklarından bağımsız olarak. Hedef halinde olmayan, yani belirlenmiş geni taşımayan insanlar bombanın patladığı merkezde (gerçekte bu merkezin nerede olduğunu yalnız bombayı patlatan, yani ilaç şişesini kıran insan bile bilir) olsalar bile hiç etkilenmezler. Doğal olarak böyle özelliğe sahip genetik silahlar kesin olarak kullanılacağı düşünülür. Acaba hazır olduktan hemen sonra kullanmayabilirler mi?
Tam olarak geliştirilmiş genetik silahlar bulunandan sonra (yani yaklaşık 5-10 yıldan sonra) Birleşmiş Milletler Teşkilatına gerek kalır mı? Irakta ki Sünni-Şii veya Afganistan’daki Talibanların savaşları devam eder mi? Toptan yok olmazlar mı? Neden Amerika acele etsin ve İran’a savaş açsın ki? Bombalar dökerek petrolü yakmak, gerekli yolları, boruları ve fabrikaları yıkmak iyidir veya 5-10 yıl İran’ın atom bombasını engellenmesini saklayarak, diğer yandan genetik silahların gelişimini hızlandırmak?
Dünyanın bir çok yerinde milletleri, halkları ve bölgelerin kökenli insanlarını biri birinden ayıran (yalnızca birine mahsus olan) genleri belirlemeye çalışıyorlar. Bu günler için Amerika da yaklaşık 50 tür insanları kesin şekilde ayırabilen genler bulunmuştur. Bu o demek ki, bir ülkenin elinde her hangi bir etnik gruba karşı genetik silahlar olsa, onlar yer yüzerinden yok edilebilir. İngiliz Tıp Birliğinin (BMA) raporunda yazıyor: ”Genetik bilimin hızla gelişmesi, yakın yıllarda, etnik grupların yok olmasına getirebilir.”
Batı ülkelerinin verilerine göre İsrail yıllardır hızlı şekilde yalnızca Arapları etkileyen genetik silahlar üzerinde çalışıyorlar. Onlar özel gen taşıyan insanlara karşı bakteriler ve virüsler üretme ile uğraşırlar. Bu bakteriler ve virüsler insan vücuduna dahil olduktan sonra oradaki genetik kodları değiştirirler. Unutmamak gerekir ki insana zarar vermek onu tedavi etmekten daha kolaydır. Bu yönde işler Nes Tziyona biyoloji merkezinde yapılır. Elde olan bilgilere göre Irak Araplarının genleri Yahudilerinkinden daha fazla farklı olduğu için, onlara karşı genetik silahı bulmak daha kolaydır. Genetik silahlar olan mikroorganizmaları hava (rüzgar) veya su ile iletmek kolaydır.
Biyoloji silahlar çok defa denenmiştir, ne zaman ve kimler tarafından denendikleri de biliniyor. Genetik silahlar denenmişler mi? Bu soruya cevap vermek zor, çünkü genetik silahın etkisi başka bir hastalık altında gizletile bilir (örneğin bağışıklığın kaybı gibi). Kimlerin denediğini de bilmek imkansızdır. Ama bazı belgeler vardır. Örneğin 2002 Ağustos ayında Birleşmiş Milletler Teşkilatı Madagaskar adasına doktorlar takımı göndererek garip bir hastalık ortaya çıkarmıştı. Güçlü baş ve karın ağrısı veren enfeksiyon hastalığı yalnızca aynı etnik gruptan olan insanları iki günde öldürüyordu!
Genetik silahlar yalnızca insanlarda hastalıklar ve ölüm baş vermesi için üretilmiyorlar. Moleküler biyolojinin (genetik mühendisliğinin) hızla gelişmesi diğer projeleri de öne çıkarmıştır. Örneğin genleri değişilmiş böceklerin üretilmesi. Böyle böcekler asfalt ve beton yolları, ME(_)TAlleri ve boyaları kemirerek dağıtmak, yakıtları bozarak düşman ülkeye zarar vermek amacı taşıyor.
b. Gereğini yapmak gerekir
Hepimiz masallar dinlemişiz ve gökten üç elma düşeceğini biliyoruz. Hıristiyanların da masallarında çok zaman üç sayısı geçiyor. Ama bir fark vardır. Avrupa’da yaşayanlar elmanın neden düştüğünü de biliyorlar, ama diğer Hıristiyanların eğitim sistemleri bizimkine benzediğinden Newton kanunlarını gerekli seviyede bilmiyorlar. Avrupalılar üç meselesinde de masal çerçevesinin dışına çıkmışlar. 200-300 yıldır biliyorlar ki farklı süreçlerin (aydınlatılmak istenen olayın) bağlı olduğu bakımsız değişkenlerin sayısı üçten farklı olabilir. Matematik dilde desek incelenen fonksiyon farklı sayıda değişkenlerle belirlenebilir. Bizler düşünce tarzımızı belirleyen geleneklerimize daha fazla bağlı olduğumuzdan her zaman anlatmağa çalıştığımız problemin de üç bacağı olduğundan konuşuyoruz.
Bilim ve teknoloji anlamda Süper Devletler atom, hidrojen ve nötron bombalarını biri birinden kalkan gibi korunmak amacı ile ürettiler. Hindistan, Pakistan ve şimdi de İran komşularından korunmak ve gerekirse vurmak için. İran’ın bombası en fazla bizler ve Araplar için tehlikelidir. Bu bombaların yaratılması temel bilimlerin gelişmesinden daha fazla teknolojilerin incelenmesine, üretilmesine ve ekonomik güce dayanırdı. Ama çok daha fazla insanı yenmek gücü olan genetik silahlar esasen temel bilimler seviyesine dayanır. Bu silah kalkan rolü oynamayacak, kullanılacak ve yenecek. İlk hedefler de Afganistan, İran ve Orta Doğu toplumları olmayacaklar mı?
Adata insanlar hayvan ve bitki türlerinin yer yüzünden silinmesini istemiyorlar. Şimdi bazı hayvan türlerinin korunması için onların tane başına çekilen masraflar, sıradan bir insanın yaşamı için çekilen masraftan çok fazla olabilir. Bu açıdan bakarsak bölge insanlarının da hepsinin ortadan kaldırılması söz konusu olmamalı. Sadece genetik bilimini kullanarak bunların türünü değiştirerek ve sayısını belirleyerek onları kullanmak istemeyecekler mi? Böyle fikirler 60 yıl önceden bilinmektedir.
İnsan bitki ve hayvan türünü değiştirmeyi çoktan öğrenmiştir ve bunlarda onu böyle işleri genişlendirmek düşüncelerine yöneltmiştir deyebilir miyiz? (Hitler zamanı bunlar açık şekilde tartışılırdı.) Tarih boyu toplumların birileri diğerlerinin topraklarına sahip olup, onları kendilerine köle etmemişler mi? Ama şimdiki zaman yer (zenginlikleri ile birlikte), su ve hava daha da fazla önem taşıyor. İleri teknoloji devirde fabrikalarda ve toprakta basit işçi kuvvetine pek gerek kalmamıştır. Gelişmiş ülkelerde çok insan servis alanında çalışmağa başlamıştır.
Çok zaman insanı hayvandan ayıran (dış görkem dışındaki, hayvanlarda dış görkeme göre birileri diğerlerinden ayrılılar) en önemli faktör olarak sosyal hayat sayılır. Örneğin yaklaşık milyar yıldır Dünyada yaşayan karıncaların (insanlar toplumlarınki 10-50 bin yıl mertebesindedir) hayatına göz atsak, görüyoruz ki onların çok milyonlu ailelerinde basit sosyal hayat, insan toplumlarında gördüğümüzden daha mükemmel olabilir. Bir milletin içindeki basit (eğitim, bilim ve kültür içermeyen) insaniyetlik, milyonlarca karıncanı birleştiren karıncalıktan daha mükemmel değildir. (Unutmamak gerekir ki Doğa hakkında basit bilgiler karıncalarda olmasaydı onlar bu kadar zaman yaşam sürdüremezlerdi. Örneğin yerin altında su basmayan yuvalar ve çamurdan dayanıklı ve milyonlarca karıncayı barındıran, çok mükemmel havalandırma sistemleri olan inşaatlar yapabilirler. Sakat olanları doyururlar. Profesyonel uzman ve işçilere bölünmüşler.)
Bilim ve teknoloji seviyesi yükseldikçe, Dünyanın milyon yıllar boyunca ürettiği ve biriktirdiği yakıt 300-1000 yıl arasında tükenir. Yer yüzünde insan sayısı çok hızla artmış, ama onun yaşamı için gereken toprak, temiz su ve hava yetersiz olmuş. Küresel ısınma tehlikenin boyutunu artırır. Diğer yandan yeni bilimlerin ve teknolojilere katkıda bulunan toplumlarda insan sayısı azalır, ama sadece tüketici olanlarınki hızla artıyor. Bu gidişat genetik silahların gelişmesini hızlandırarak, onların kullanılmasını da yaklaştır mır mı? Gelişmiş Ülkelerin (gelişmekte olan ülkeler içinde Çin ve Rusya’nyı unutmayalım) bu süreci hızlandırmakta amaçları kendilerine gelecek kazandırmak değil mi?
Gelişmiş ülkeler, Güney Kore, Çin ve Rusya kaçınılmaz büyük zorluklara direnmenin yolunu iyi eğitim, yeni bilim ve teknolojiler üretmekte görüyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok olduğu, kurumlarımızın yaptıklarından (YÖK, M.E.B, TUBİTAK ve TUBA dahil) ve yüksek seviyesi olmayan (uzmanlıktan uzak) bu konulara bağlı TV programlarından, gazeteler yazılarından ve toplumda konuşulan konulardan görüyoruz. Gerekenin yapılacağından konuşuyorlar, ama gerekenlerin içinden önemlilerinin neler olduklarını tam olarak bilmiyoruz. Kesin bilinen o ki, okul ve Üniversite sayısının katlanması. Hükümetin eğitime ve bilime bilinçsiz ayırdığı para ne kadar artsa da kalitede ilerleme olmayacak. Gelişmiş ülkelerle aramızdaki fark hızla büyümeye devam edecektir.
Allah bizi genetik silahlardan korusun.

savaşta cesaret mi önemli,silah mı önemli

Savaşta,cesaret insanın yanında bulundurması gereken en önemli ihtiyacıdır.Bir insan savaşa giderken yanında mutlaka cesaretini de götürmelidir.Kurtuluş Savaşın’da da olduğu gibi genç,çocuk,yaşlı demeden herkes cesaretini göstermiş olup,düşmanı yenmişlerdir.Bu savaşta kadınlar da cesaretini göstermiş, savaşmasalarda cepheye mermi taşıyarak, yaralı askerlere yardım ederek,Kurtuluş Savaşında büyük önem taşımaktadırlar.

İlginizi Çeker mi ? : 7 kurşunla öldürdüler kılıfına uydurdular başlıklı konuda kılıfına, kurşunla ve Öldürdüler hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
savaşta cesaret neden önemlidir (555), savaşta cesaret neden önemli (106), savaşta cesaretin önemi nedir (72), savaşta cesaret niçin önemlidir (70), savaşta neden cesaret önemlidir (54), savaşta cesaret neden önemlidir münazara (40), savaşta cesaret önemlidir ile ilgili yazı (40), savaşta cesaret mi silah mı önemlidir (33), savaşlarda cesaret neden önemlidir (25), savaşta cesaretin önemi kısaca (23), münazara savaşta cesaret önemlidir (22), savaşta cesaretin önemi ile ilgili yazı (21), savaşta cesaretin önemini anlatan sözler (21), savaşta cesaret neden önemlidir kısaca (20), savaşta silah önemlidir münazara (20), cesaret niçin önemlidir (18), savaşta cesaretin önemi maddeler halinde (18), savaşta silahın önemini anlatan sözler (18), cesur olmak silahtan daha önemlidir konulu metinler (16), savaşta cesaret örnekleri (15), savaşta silah mi cesaret mi önemli (15), savaşta silah niçin önemlidir (15), savaşta cesaret önemlidir ile ilgili münazara (14), savaşta silah önemlidir (14), cesaret ve silahla ilgili münazara (13), kurtuluş savaşında cesaret neden önemlidir (13), savaşta cesaret mi önemlidir (13), savaşta cesaret savunma ile ilgili bilgiler (13), savaşta cesaret önemlidir neden (12), cesaret ile ilgili münazara (11), cesaretin savaştaki önemi (11), savaşlarda cesaretin önemi (11), savaşta cesaret mi silah mı önemli münazara (11), savaşta cesaretin önemi ile ilgili yazılar (11), cephede cesaret önemlidir (10), cesaret neden önemlidir (10), cesaret savaşta neden önemlidir (10), hayyattasilahnedenönemlidir (10), savaşta neden cesur olmak gerekir (10), savaşta niçin cesaret önemlidir (10), savaşta silah mı önemli cesaret mi neden (10), savaşta silahın önemini anlatan yazı (10), cesaret ile ilgili münazara örnekleri (9), münazara savaşta silah mı önemlidir cesaret mi (9), münazarada cesaretin önemi (9), savaşta cesaret neden önemlidir kısa bilgi (9), savasta cesaret neden önemlidir sözler (9), savaşta çesaret niye önemlidir (9), savaşta cesaretin önemi ile ilgili münazara (9), cesaretin önemi nedir (8), cesaretin savaştaki öneminin uzun anlatımı (8), cesaretle ilgili munazara (8), kurtuluş savaşında cesaret nasıl olur (8), münazara savaşta cesaret neden önemlidir (8), münazara savaşta silah önemlidir (8), savaşta cesaret mi yoksa silah mı önemlidir dördüncü sınıf müfredatı (8), savaşta cesaret neden önemlidir örnekler (8), savaşta cesaret önemli midir (8), savaşta cesaretin önemi nedir vikipedi (8), savaşta cesaretli olmak neden önemlidir (8), savaşta silah mı önemli sözleri (8), savaşta silah neden önemlidir münazara (8), savaşta silahın önemi ile ilgili sözler (8), kurtuluş savaşında cesaret örnekleri (7), kurtuluş savaşında cesaretin önemi münazara soruları (7), savaşta cesaret ile ilgili münazara (7), savaşta cesaret neden önemlidir? (7), şavasta cesaretin önemi ile ilgili sloganlar (7), savaşta cesaretin önemi ile yazı maddeler halinde (7), savaşta cesaretin rolü nedir (7), cephede cesaret neden önemlidir (6), cesaret silah konuları ile nasıl münazara yapılır (6), kurtuluş savaşı ve cesaret (6), münazara konusu savaşta cesaret önemlidir (6), münazara konusu savaşta silah önemlidir (6), savaş ve cesaretin özellikleri 4 sınıf (6), savaşda cesarett lilik neden önemlidir madde madde (6), savaşta cesaret mi önemli silah mı münazara (6), savaşta cesaret neden önemlidir yazı (6), savaşta cesaret önemli midir kısaca (6), savaşta cesaret önemlidir ile ilgili yazılar (6), savaşta cesaret önemlidir konulu yazı (6), savaşta cesaret şiirleri (6), savaşta cesaret ve akıl gücünün önemi (6), savaşta cesaretin önemini anlatan yazılar (6), savaşta cesaretin önemlidir (6), savaşta cesaretin önemlidir silah önemlidire karşı maddeler halinde (6), savaşta cesaretliğin önemi (6), savaşta silah mı önemlidir cesaret mi münazara bunlara örnekler (6), savaşta silah önemi savaşta silahın önemliliği hakkında sözler (6), silahın cesarete olan (6), 4 sınıf savaşta cesaret önemlidir konulu münazara görsel (5), CESARET SİLAHI ÇÜRÜTÜCEK İLE İLGİLİ SÖZLER (5), cesaret ve silahın ne olduğu (5), cesaretin silahtan daha önemli olduğunu anlatan yazı (5), savaş cesaret önemlidir (5), savaşlarda cesaret mi silah mı önemlidir (5), savaşlardaki cesaret örnekleri (5), savaşta cesaret mi önemli (5), savaşta cesaret neden önemlidir maddeler halinde (5), savaşta cesaret önemlidir ile ilgili sözler (5), savaşta cesaret önemlidir kısa yazı (5), savaşta cesaret önemlidir münazarası (5), savaşta cesaret önemlidir örnekler (5), savaşta cesaret önemlidirle ilgili resim (5), savaşta cesaret önemlidirle ilgili yazi (5), savaşta cesareti anlatan sözler (5), savaşta cesaretin önemi münazara yazı (5), savaşta cesaretin önemini anlatan şiirler (5), SAVAŞTA SİLAH MI ÖNEMLİDİR CESARET Mİ (5), savaşta silah niçin önemlidir münazara (5), savaşta silah önemlidir uzunca yazı (5), savaşta silahın önemi münazara (5), silahla ilgili münazara (5), 4 sınıf münazara konuları (4), 4 sınıf savaşta cesaret neden önemlidir münazara (4), askerdenedensilahönemlidir (4), bir savaşta cesaretin önemi (4), bir savaşta silah neden önemlidir (4), cesaret ile münazara (4), cesaret konulu münazara (4), cesaret neden silahtan önemlidir (4), cesarete karşı silahı savunan sözler (4), cesaretle ilgili savaşlar (4), cesaretle ilgili sozler munazara icin maddeler halinde (4), cesaretmi silah mı daha önemli nedenleri nelerdir (4), ilköğretim 4 sınıf komik sözler (4), i̇lköğreti̇m 4 sinif savaşta cesareti̇n önemi̇ proje ödevödev (4), kurtuluş savaşında cesaretin önemi ile ilgili yazı (4), kurtuluş savaşında silahın önemi ile ilgili özlü sözlert (4), m?nazarada cesaret soorular? (4), makalede savaşta cesaret (4), münazarada cesaret neden (4), münazarada savaşta cesaretin önemi ile ilgili sözler (4), sava?ta cesaret neden ?nemlidir (4), savaş ile ilgili münazara (4), savaş mı cesaret mi önemlidir (4), savaş ve cesaretin özellikleri ilkokul 4cü sınıf (4), savaşda cesaret önemlidir (4), savaşlarda cesaret örnekleri (4), savaşta barış mı önemli cesaret mi (4), savaşta cesaret değil silah önemlidir 4 farklı konu konu (4), savaşta cesaret ile ilgili sorular (4), savaşta cesaret mi önemli silah mı (4), savaşta cesaret mi önemli silah mı ile ilgili sorular (4), şavaşta cesaret mi yoksa silahmı önemli (4), savaşta cesaret neden önemlidir bilgi (4), savaşta cesaret önemlidir 4 sınıf (4), savasta cesaret önemlidir konulu munazara ornegi (4), savaşta cesaret önemlidir münazara konuşması orta yazı (4), savaşta cesaret önemlidir şiir (4), savaşta cesaretin ne önemi var (4), SAvaşta cesaretin neden önemlidir (4), savaşta cesaretin önemi 4 sınıf (4), savaşta cesaretin önemi ile şiir 4 sınıfa g (4), savaşta cesaretin önemini anlatan cümleler (4), savaşta cesaretin önemini anlatan yazı (4), savaşta neden cesaret önemli (4), savaşta silah degil cesaret onemli (4), savaşta silah mı önemlidir maddeler halinde (4), savaşta silah önemlidir ile ilgili yazı (4), savaşta silah önemlimünazara örnekler (4), savastaki cesaretin önemi (4), sava_ta cesaret (4), sılah neden onemlıdır (4), silaha karşı cesaret (4), 4 sınıf münazara konuları savaşta cesaretmi (3), 4 sınıf münazara savaşta cesaret önemli mi yazı (3), 4 sınıf savaşta silah (3), bir savaşta cesaret neden önemlidir (3), bir savaşta silahın önemi (3), BİTKİ VE HAYVANLAR ARASINDA FARKLILIKLAR 4 sınıfıfıf (3), bitki ve hayvanlar arasındaki farklılıklar4 sınıf öde vi (3), cesaret ile ilgili münazara sözleri (3), cesaret mi silah mı (3), cesaret önemlidir ile ilgili münazara örnekleri (3), cesaret savaşta niçin önemlidir (3), cesaret savaşta önemli neden (3), cesaret silah münazarasında cesaret savunması (3), cesaret ve silah ile ilgili münazara (3), cesaretin önemi kompozisyon şeklinde kısaca (3), cesaretin önemi savaşta (3), cesaretmi önemli silahmı (3), dünya tarihinde savaşta cesaretin önemi (3), Hangi savaşlarda cesaret önemlidir (3), İnönüzaferi İlköğretim okulu 1/B sınıfıfıfı (3), insanın savaşta önemi insanın savaştaki önemliliği nedi (3), kurtuluş savaşı ile ilgili münazara (3), kurtuluş savaşında cesaret (3), kurtuluş savaşında cesaret neden önemlidir kısaca (3), kurtuluş savaşında cesareti anlatan özlü sözler (3), kurtuluş savaşında cesaretin silahtan daha önemli olduğunu anlatan kısa yazı (3), kurtuluş savaşında münazara (3), kurtuluş savaşında silahın önemini anlatan yazı (3), kurtuluş savaşından cesaret örnekleri (3), münazara cesur olmak için n (3), münazarada cesaret (3), münazarada cesaret soruları (3), münazarada savaşta cesaret önemlidir (3), savaş da cesaretin önemi 3 (3), savas ta cesaret in etkisi münazara örneği (3), savaş ve cesaetin özellikleri 4 sınıf (3), savaş ve cesaretin özellikleri 4 sınıf ilkokul (3), savaş yapılırken cesaret mi önemlidir silah mı münazara (3), ŞAVAŞDA CESARET NEDEN ÖNEMLİDİR ATASÖZLERİ (3), savaşlarda cesaret ile ilgilisunu (3), savaşlarda niçin cesaret önemlidir (3), savaşlarda silah neden önemlidir 4 sınıf (3), savaşlarda silahın önemi (3), savaşta cephede cesaret önemlidir (3), savaşta cesaret hakkında bilgi (3), savaşta cesaret maddeleri (3), savaşta cesaret mi önemlidir örnekler (3), savaşta cesaret mi önemlidir silah mı neden (3), savaşta cesaret mi yoksa silah mı önemlidir (3), savaşta cesaret münazara madde madde (3), savaşta cesaret neden önemlidir ile ilgili yazı (3), savaşta cesaret nedir (3), savaşta cesaret niçin önemlidir ? (3), savaşta cesaret önemli (3), savaşta cesaret önemlidir çünkü (3), savaşta cesaret önemlidir ile ilgili münazara yazısı (3), savaşta cesaret önemlidir konulu münazara kısaca (3), savaşta cesaret önemlidir uzunca anlat (3), savaşta cesareti anlatan güzel sözler (3), savaşta cesaretin önemi 4 sınıf ödev (3), savaşta cesaretin önemi hakkında kompozisyon (3), savaşta cesaretin önemi ile ilgili kompozisyon (3), savaşta cesaretin önemi münazara 4 sınıf (3), savaşta cesaretin önemi münazara e ödev (3), savaşta cesaretin önemi münazara sunum (3), savaşta cesaretin önemi nelerdir (3), savaşta cesaretin önemlidir münazara (3), savaşta cesaretle ilgili sorular (3), savasta cesasret onemlidir (3), savaşta neden silah önemlidir (3), savaşta silah mı önemlidir (3), Savasta silah mi onemlidir yoksa cesaret mi önemlidir? Kisa bir yazi (3), savaşta silah mı önemlimünazara örnekler (3), savaşta silah neden önemlidir çok kısa cevaplar (3), savaşta silah niçin önemlidir uzun yazı (3), savaşta silah önemlidir kompozisyon (3), savaşta silah önemlidir konu örnekleri (3), savaşta silah önemlidir neden (3), savaşta silah önemlidir neden uzun bilgi (3), savaşta silah önemlidir vikipedi (3), savaşta silah ve cesaretin önemi (3), savaşta silahın önemi ile ilgili örnekler (3), savaşta silahın önemi nedir (ilköğretim 4 sınıflar için) (3), savaşta silahmı önemli cesaret mi (3)
Share

Etiketler : , , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Bilim Adamlarının Anıları
 • Eğitimin İnsan Hayatındaki Önemi ile İlgili Fıkra Örnekleri
 • Hastalık Yapan Mantarlar
 • Zardanadam - Çelişkiler
 • Merdivenli İşlemler

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 16 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 8,25)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading ... Loading ...

  11 Yorum var - “savaşta cesaret niçin önemlidir”

  1. hhh cesaret değil silah :

   cesaretle akıl aynı şey değildir çok cesaret cahilliktir. örneğin amerika koordinatı kilitler milyonlarca insanın hayatı tek düğmeye bağlıdır adamın cesareti olmasada basar ve füze veya bombalar atılır ortada cesaret mesaret kalmadı ama tabiki cesarette önemli ama bi ere kadar. :twisted: :evil: :idea:

  2. savaşta cesaret önemlidir çünkü insan askare gidemez silah bile tutamaz tetik çekemez silahtan daha önemlidir

  3. cesaret daha önemli

  4. cesaretin yoksa elindeki silah neye yarar. :!: :!: :!:

  5. cesaret olmazsa silahın önemi yok :!: :!:

  6. savaşta cesaret daima önemlidir silahınız yok ama cesaretiniz var ve siz bu yüzden dövüşürsünüz bile:P

  7. arkadaşlar cesaretin olupta silahı olmasa ne işe yarar koşar dövmek için ama oraya gidene kadar diyertarafın silahıyla ölür cesareti olmasa ama silahı olsa genede rastgele ateş eder … gene biyerlere gelir hem silahsız savaş annesiz bebeğe benzeraynı zamanda kalem olmadan yazılırmı silah olmadan savaşşılırmıkiiiiiiiiiiiiiiii

  8. cesaret diyenler beğensin

  9. çanakkale savaşında askerlarimizin tüfekleri bozuldu ama savaşı yinede kazandık çünkü askerlerimizde cesaret vardı ve kazma kürekle savaştılar

  10. insan savaşa 2 sey ile gider. 1namusu, 2cesareti :wink:

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *