Ce: Silahın , Silahın Savaştaki Önemliliği
Yalnızca yaşları 20’nin altında olan yeşil gözlüleri veya Avustralya’da yaşayan yerlileri veya Yahudiler ile uzaktan bile akrabalıkları bulunmayan bazı Arap toplumlarını veya esmer İngilizleri öldüren veya sakat yapan veya kısır yapan bombaların (silahların, mikroorganizmaların) olduğunu düşünün. Şimdi insanları kısır yapan, belirli bir milleti çok kısa veya kısman uzun zamanlarda öldüren genetik bombalar vardır. Ama halem bu tür genetik silahların amaca doğru kesin şekilde yöneltilmesi, yani belirlenmiş toplum dışındakilere hiçbir ziyan vermemesi meselesi tam olarak çözülmemiştir. Bu zorlukları aradan kaldırmak için bilim adamlarına 5-10 yıl zamanın gerekli olduğu Dünya edebiyatında ve gazetelerde yazılmaktadır. Örneğin Thom Hartmann’ın “The Genetically Modified Bomb” veya AndreyBelov’un Sooteçestvenniki” dergisindeki makalesi.
Böyle bombaların nerede ne zaman ve kim tarafından patlatıldığını tespit etmek çok zor. Bu bomba bir ilaç şişesinde olabilir ve kırılarak rüzgarla yayılır. Etki yapmak için gerekli geni taşıyan bakterilerin veya virüslerin bir kaçının hava ile insan vücuduna girmesi gerekir. Hatırlatalım ki, normal basınç ve sıcaklıkta, bir küp cm de 1019 molekül oluyor ve bu da Dünyada yaşayan insan sayından birkaç milyar defa çoktur. Yani nerede gizlenirsin gizlen, o şişeden çıkmış bakteriler veya virüslerin de sayısı çok fazla olduğundan, hedef alınan genleri taşıyan insanları bulur. Bir küçük şişedeki bombanın etki mesafesi bin kilometrelerle olabilir.
Genetik silahlar meyve ve sebzelerin tohumlarında da taşınabildikleri için insanlar bu silahları yiyecekleri ile de kabul edebilirler. Benzer genetik silahların meyve kurtlarına ve böceklere karşı kullanıldığını hatırlayın. Amerika’da bal arılarının ölmesini de öldürülmek istenen böceklere karşı kullanılan genetik silahların yan (halen kaçınılma yolları bilinmeyen) etkilerin sonucu olduğu düşünülmektedir.
Ne bir milleti, ne bir bölgede yaşayan insan türünü, diğerlerinden farklı yapan tek bir gen yoktur. Her bir insanın özelliklerinin (boyu, saçlarının ve gözlerinin renkleri, burnunun ve alnının şekli…) temelinde duran çok sayıda genler vardır. Diğer yandan insanların kanları karışmış ve bu nedenle de örneğin Çinli ve Alman aynı genlerin taşıyıcıları olabilirler. Bu nedenle de ortak değil, kesin şekilde olarak farklı genleri arayıp bulmak gerekir. Böyle işler yapılmaktadır ve farklı genleri taşıyan milletlere ve bölgelerdeki insanlara karşı genetik silahlar yaratılır.
Şimdiki zaman genetik silahların tehlikesi atom ve hidrojen, kimya ve bakteriyoloji silahlardan daha fazladır. Üretilmiş, ama kullanışı sakıncalı olan, genetik silahların miktarı da diğer silahların hepsinin toplamından daha fazla insan öldürmeye yeterlidir. Bu yeni silahların önemini bilerek gelişmiş ülkeler gelecek savaş stratejilerinde genetik silahlara daha fazla önem verirler.
Hatırlatmak gerekir ki atom ve hidrojen bombaları kullanıldığında, onlar şehirleri yakıyor ve yıkıyor. Büyük bombanın düştüğü yerden yaklaşık 100 kilometre kadar mesafede bütün canlıları öldürüyor veya hasta ediyor. Bu yıkıcı ve yakıcı etkini azaltmak amacı ile nötron bombaları üretildi. Bu bombalar büyükleri aynı mesafelerde canlıları öldürmek için kullanıla bilirler, ama asıl amaçları taktik silah gibi tanklar ve diğer zırhlı araçlardaki insanları öldürmek içindir.
Atom bombasının çeşitleri gibi, kimyasal ve bakteriyolojik silahlar da milletleri ve bölge insanlarını biri birinden ayıramıyor ve hepsini öldürüyor. Bu silahların nereden geldiğini ve düşmanin hangi ülke olduğunu da bilmek kolaydır. Diğer yandan bunların bir tanesi bir ülkenin insanlarının hepsini hedef alabilmiyor. Bu tür silahları kullanan ülke kendi vatandaşlarını hedef olan ülkeden önceden çıkarmak zorundadır ve karşı ateşlerin kendi ülkesine vereceği zararları göz önünde bulundurmalıdır. Böyle olduğu için atom bombaları Dünyaya savaş değil, barış getirdi.
Genetik silahlar ise atom ve diğer bombalardan çok farklılar. Onlar yalnız bir milletin veya bir bölgenin insanlarını hedef alıyor, hangi ülkede bulunmaklarından bağımsız olarak. Hedef halinde olmayan, yani belirlenmiş geni taşımayan insanlar bombanın patladığı merkezde (gerçekte bu merkezin nerede olduğunu yalnız bombayı patlatan, yani ilaç şişesini kıran insan bile bilir) olsalar bile hiç etkilenmezler. Doğal olarak böyle özelliğe sahip genetik silahlar kesin olarak kullanılacağı düşünülür. Acaba hazır olduktan hemen sonra kullanmayabilirler mi?
Tam olarak geliştirilmiş genetik silahlar bulunandan sonra (yani yaklaşık 5-10 yıldan sonra) Birleşmiş Milletler Teşkilatına gerek kalır mı? Irakta ki Sünni-Şii veya Afganistan’daki Talibanların savaşları devam eder mi? Toptan yok olmazlar mı? Neden Amerika acele etsin ve İran’a savaş açsın ki? Bombalar dökerek petrolü yakmak, gerekli yolları, boruları ve fabrikaları yıkmak iyidir veya 5-10 yıl İran’ın atom bombasını engellenmesini saklayarak, diğer yandan genetik silahların gelişimini hızlandırmak?
Dünyanın bir çok yerinde milletleri, halkları ve bölgelerin kökenli insanlarını biri birinden ayıran (yalnızca birine mahsus olan) genleri belirlemeye çalışıyorlar. Bu günler için Amerika da yaklaşık 50 tür insanları kesin şekilde ayırabilen genler bulunmuştur. Bu o demek ki, bir ülkenin elinde her hangi bir etnik gruba karşı genetik silahlar olsa, onlar yer yüzerinden yok edilebilir. İngiliz Tıp Birliğinin (BMA) raporunda yazıyor: ”Genetik bilimin hızla gelişmesi, yakın yıllarda, etnik grupların yok olmasına getirebilir.”
Batı ülkelerinin verilerine göre İsrail yıllardır hızlı şekilde yalnızca Arapları etkileyen genetik silahlar üzerinde çalışıyorlar. Onlar özel gen taşıyan insanlara karşı bakteriler ve virüsler üretme ile uğraşırlar. Bu bakteriler ve virüsler insan vücuduna dahil olduktan sonra oradaki genetik kodları değiştirirler. Unutmamak gerekir ki insana zarar vermek onu tedavi etmekten daha kolaydır. Bu yönde işler Nes Tziyona biyoloji merkezinde yapılır. Elde olan bilgilere göre Irak Araplarının genleri Yahudilerinkinden daha fazla farklı olduğu için, onlara karşı genetik silahı bulmak daha kolaydır. Genetik silahlar olan mikroorganizmaları hava (rüzgar) veya su ile iletmek kolaydır.
Biyoloji silahlar çok defa denenmiştir, ne zaman ve kimler tarafından denendikleri de biliniyor. Genetik silahlar denenmişler mi? Bu soruya cevap vermek zor, çünkü genetik silahın etkisi başka bir hastalık altında gizletile bilir (örneğin bağışıklığın kaybı gibi). Kimlerin denediğini de bilmek imkansızdır. Ama bazı belgeler vardır. Örneğin 2002 Ağustos ayında Birleşmiş Milletler Teşkilatı Madagaskar adasına doktorlar takımı göndererek garip bir hastalık ortaya çıkarmıştı. Güçlü baş ve karın ağrısı veren enfeksiyon hastalığı yalnızca aynı etnik gruptan olan insanları iki günde öldürüyordu!
Genetik silahlar yalnızca insanlarda hastalıklar ve ölüm baş vermesi için üretilmiyorlar. Moleküler biyolojinin (genetik mühendisliğinin) hızla gelişmesi diğer projeleri de öne çıkarmıştır. Örneğin genleri değişilmiş böceklerin üretilmesi. Böyle böcekler asfalt ve beton yolları, ME(_)TAlleri ve boyaları kemirerek dağıtmak, yakıtları bozarak düşman ülkeye zarar vermek amacı taşıyor.
b. Gereğini yapmak gerekir
Hepimiz masallar dinlemişiz ve gökten üç elma düşeceğini biliyoruz. Hıristiyanların da masallarında çok zaman üç sayısı geçiyor. Ama bir fark vardır. Avrupa’da yaşayanlar elmanın neden düştüğünü de biliyorlar, ama diğer Hıristiyanların eğitim sistemleri bizimkine benzediğinden Newton kanunlarını gerekli seviyede bilmiyorlar. Avrupalılar üç meselesinde de masal çerçevesinin dışına çıkmışlar. 200-300 yıldır biliyorlar ki farklı süreçlerin (aydınlatılmak istenen olayın) bağlı olduğu bakımsız değişkenlerin sayısı üçten farklı olabilir. Matematik dilde desek incelenen fonksiyon farklı sayıda değişkenlerle belirlenebilir. Bizler düşünce tarzımızı belirleyen geleneklerimize daha fazla bağlı olduğumuzdan her zaman anlatmağa çalıştığımız problemin de üç bacağı olduğundan konuşuyoruz.
Bilim ve teknoloji anlamda Süper Devletler atom, hidrojen ve nötron bombalarını biri birinden kalkan gibi korunmak amacı ile ürettiler. Hindistan, Pakistan ve şimdi de İran komşularından korunmak ve gerekirse vurmak için. İran’ın bombası en fazla bizler ve Araplar için tehlikelidir. Bu bombaların yaratılması temel bilimlerin gelişmesinden daha fazla teknolojilerin incelenmesine, üretilmesine ve ekonomik güce dayanırdı. Ama çok daha fazla insanı yenmek gücü olan genetik silahlar esasen temel bilimler seviyesine dayanır. Bu silah kalkan rolü oynamayacak, kullanılacak ve yenecek. İlk hedefler de Afganistan, İran ve Orta Doğu toplumları olmayacaklar mı?
Adata insanlar hayvan ve bitki türlerinin yer yüzünden silinmesini istemiyorlar. Şimdi bazı hayvan türlerinin korunması için onların tane başına çekilen masraflar, sıradan bir insanın yaşamı için çekilen masraftan çok fazla olabilir. Bu açıdan bakarsak bölge insanlarının da hepsinin ortadan kaldırılması söz konusu olmamalı. Sadece genetik bilimini kullanarak bunların türünü değiştirerek ve sayısını belirleyerek onları kullanmak istemeyecekler mi? Böyle fikirler 60 yıl önceden bilinmektedir.
İnsan bitki ve hayvan türünü değiştirmeyi çoktan öğrenmiştir ve bunlarda onu böyle işleri genişlendirmek düşüncelerine yöneltmiştir deyebilir miyiz? (Hitler zamanı bunlar açık şekilde tartışılırdı.) Tarih boyu toplumların birileri diğerlerinin topraklarına sahip olup, onları kendilerine köle etmemişler mi? Ama şimdiki zaman yer (zenginlikleri ile birlikte), su ve hava daha da fazla önem taşıyor. İleri teknoloji devirde fabrikalarda ve toprakta basit işçi kuvvetine pek gerek kalmamıştır. Gelişmiş ülkelerde çok insan servis alanında çalışmağa başlamıştır.
Çok zaman insanı hayvandan ayıran (dış görkem dışındaki, hayvanlarda dış görkeme göre birileri diğerlerinden ayrılılar) en önemli faktör olarak sosyal hayat sayılır. Örneğin yaklaşık milyar yıldır Dünyada yaşayan karıncaların (insanlar toplumlarınki 10-50 bin yıl mertebesindedir) hayatına göz atsak, görüyoruz ki onların çok milyonlu ailelerinde basit sosyal hayat, insan toplumlarında gördüğümüzden daha mükemmel olabilir. Bir milletin içindeki basit (eğitim, bilim ve kültür içermeyen) insaniyetlik, milyonlarca karıncanı birleştiren karıncalıktan daha mükemmel değildir. (Unutmamak gerekir ki Doğa hakkında basit bilgiler karıncalarda olmasaydı onlar bu kadar zaman yaşam sürdüremezlerdi. Örneğin yerin altında su basmayan yuvalar ve çamurdan dayanıklı ve milyonlarca karıncayı barındıran, çok mükemmel havalandırma sistemleri olan inşaatlar yapabilirler. Sakat olanları doyururlar. Profesyonel uzman ve işçilere bölünmüşler.)
Bilim ve teknoloji seviyesi yükseldikçe, Dünyanın milyon yıllar boyunca ürettiği ve biriktirdiği yakıt 300-1000 yıl arasında tükenir. Yer yüzünde insan sayısı çok hızla artmış, ama onun yaşamı için gereken toprak, temiz su ve hava yetersiz olmuş. Küresel ısınma tehlikenin boyutunu artırır. Diğer yandan yeni bilimlerin ve teknolojilere katkıda bulunan toplumlarda insan sayısı azalır, ama sadece tüketici olanlarınki hızla artıyor. Bu gidişat genetik silahların gelişmesini hızlandırarak, onların kullanılmasını da yaklaştır mır mı? Gelişmiş Ülkelerin (gelişmekte olan ülkeler içinde Çin ve Rusya’nyı unutmayalım) bu süreci hızlandırmakta amaçları kendilerine gelecek kazandırmak değil mi?
Gelişmiş ülkeler, Güney Kore, Çin ve Rusya kaçınılmaz büyük zorluklara direnmenin yolunu iyi eğitim, yeni bilim ve teknolojiler üretmekte görüyorlar. Bizim böyle bir derdimiz yok olduğu, kurumlarımızın yaptıklarından (YÖK, M.E.B, TUBİTAK ve TUBA dahil) ve yüksek seviyesi olmayan (uzmanlıktan uzak) bu konulara bağlı TV programlarından, gazeteler yazılarından ve toplumda konuşulan konulardan görüyoruz. Gerekenin yapılacağından konuşuyorlar, ama gerekenlerin içinden önemlilerinin neler olduklarını tam olarak bilmiyoruz. Kesin bilinen o ki, okul ve Üniversite sayısının katlanması. Hükümetin eğitime ve bilime bilinçsiz ayırdığı para ne kadar artsa da kalitede ilerleme olmayacak. Gelişmiş ülkelerle aramızdaki fark hızla büyümeye devam edecektir.
Allah bizi genetik silahlardan korusun.

savaşta cesaret mi önemli,silah mı önemli

Savaşta,cesaret insanın yanında bulundurması gereken en önemli ihtiyacıdır.Bir insan savaşa giderken yanında mutlaka cesaretini de götürmelidir.Kurtuluş Savaşın’da da olduğu gibi genç,çocuk,yaşlı demeden herkes cesaretini göstermiş olup,düşmanı yenmişlerdir.Bu savaşta kadınlar da cesaretini göstermiş, savaşmasalarda cepheye mermi taşıyarak, yaralı askerlere yardım ederek,Kurtuluş Savaşında büyük önem taşımaktadırlar.

İlginizi Çeker mi ? : Birinci Ergenekon davasında tahliye başlıklı konuda Birinci, Davasında ve Ergenekon hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
savaşta cesaretin önemi (574), savaşta cesaretin önemi münazara (236), savaşta silahın önemi (48), kurtuluş savaşında cesaretin önemi (39), cesaretin önemi (18), savaşta cesaretin önemi ile ilgili slayt (17), facebook (16), savaşta cesaretin önemi ile ilgili özlü sözler (11), savaşta cesaret önemi (10), silahın önemi ile ilgili metin münazara (10), savaşta cesaretin önemi ile ilgili sözler (9), kurtuluş savaşında silahın önemi (8), savaşta cesaretin önemi slayt (8), cesaretin önemi ile ilgili (8), savaşta cesaretin önemi özet (8), savaşta silahın önemi anlatan en iyi bilgiler (8), savaşta cesaret önemlidir vikipedi (7), savaşta cesaretin önemi vikipedi (6), kurtuluş savaşındaki cesaret örnekleri (5), kurtuluş savaşında cesaretin önemi kısaca (5), savaşta cesaretin önemi ile ilgili kısa yazı (5), savaşta cesaret mi yoksa silah mı sunum (4), savaşta silahın önemi resimle (4), savaşta silah mı cesaret mi önemli vikipedi (4), kurtuluş savaşında cesaretin önemi münazara kısaca yaz (4), cesaret ile ilgili slaytlar (4), savasta cesaretin önemını savunmak (4), savaşta cesaretin önemini anlatan slayt (4), şavaşta cesaretin önemini anlatan resim (4), savaşda cesaretin önemi (4), silahın önemi (4), savaşta silahın önemini anlatan gazete haberi (4), savaşta cesaret araştir (4), savaşta silahın önemi ve kanıtları (4), silahın önemi nedi kısaca (4), savaşta cesaretin önemi nedir kısaca (4), savaşta silahın önemi ile ilgili slayt (4), savaşta silah mı cesaret mi önemli sözler (4), kurtuluş savaşındaki cesaretin önemi (3), şavaşta cesaretin önemi ile sözler (3), savaşta cesaretin önemi 1 sıra (3), savaşta cesaretin önemli olduğunun kanıtları (3), savaşta cesaret önemlidir kısaca özeti (3), cesaretin silahtan önemli olmasının sebepleri nelerdir (3), cesaretin savaşta önemi (3), savaşta cesaret önemlidir slayt (3), savaşta cesaretmi önemlidir silah mı (3), savaşta silah gücünün önemini anlatan atasözleri (3), savaşda silahmı cesaretmi önemli nedeni nedir (3), savaşta cesaret kısa bilgi (3), münazara savaşta cesurluk önemli (3), savaşta cesaret ile ilgili yazılar (3), savaşta silahın daha önemli olduğunu anlatan örnekler (3), 4 sınıf türkçe savaşta cesaret mi silah mı tartış (3), uzunca anlatınız savaşta silah önemi (3), savaşta silahın önemi slayt (3), savasta cesaret neden önemlidir sunum (3), savaşta silah mı önemli cesaretmi ilgili yazı (3), savaşta silah mı cesaret mi önemli ile ilgili münazara (3), savaşta cesaret önemlidir ile ilgili şiir (3), savaşta cesaret mi silah mi önemli (3), SİLAHIN SAVAŞTAKİ ÖNEMİ ÖDEV (3), savaşta teknoloji mi önemli yada cesaret önemli (3), silahın cesareti (3), savaşlarda cesaretim önemi (2), savaşta silahın önemini göstermek için resimler (2), savasta cesaretin nedenleri (2), sava?ta cesurlu?un ?nemi (2), savaşlarda teknolojinin önemi anlatan münazara (2), sava?ta cesaretin ?nemi (2), savaşta cesaret ile ilgili güzel sözler (2), savaşta cesaret önemlidir ile resimler (2), savasta cesaret onemlıdır ılgılı konusma (2), savaşta cesaret önemlidir kanıt (2), savaşta cesaret önemli silah değil ile ilgili yazı (2), savaşta cesaret önemli oldugunu anlatan resimler (2), savaşta silahın önemini anlatan şiirler oku (2), savaşta cesaret ile ilgili sunumlar (2), savaşta cesaret ile ilgili sloganlar (2), savaşta cesaret ile ilgili münazara sunumu (2), savaşta cesaretim önemi şarkısı (2), savaşta cesaretin önemi ile ilgili örnekler (2), savaşta silah mı cesaretmi önemli cesaretin önemi (2), savaşta silah mı önemlidir cesaret mi slayt (2), yhs-newnet (2), savaşta silah önemi resimlerle anlatim (2), Savaşta silah önemlidir ile ilgili deyim ve atasözü bul (2), savaşta silah önemlidir ile ilgili ünlü kişilerin (2), savaşta silah önemlidir şiir (2), savaşta silah ve cesaretle ilgili slayt (2), savaşta silahın önemi ilgili slaytlar (2), savaşta silahın önemi kısaca özeti (2), savaşta silahın önemi slayt gösterisi (2), savaşta silahın önemini anlatan atasözleri (2), savaşta silahın öneminin ile ilgili slayt (2), savaşta silahmı önemli cesaretmi dünya tarihinden örnek (2), savaştasilahın önemiyle ile ilgiliresi (2), savaştayken cesaretin önemi (2), silahın önemi kısa ve özet (2), savaşta silah mı cesaretmi konulu slayt (2), savaşta silah mı cesaret mi önemlidir münazara slayt (2), savasta cesaretin onemi mi silahın önemi mi (2), savaşta silah değil cesur olmak daha önemlidir bun kanıtla (2), savaşta cesaretin önemi münazara örnekleri (2), savaşta cesaretin önemi münazara özet (2), savaşta cesaretin önemi münazara slayt (2), savaşta cesaretin önemi münazara vikipedi (2), savaşta cesaretin önemi ppt (2), savaşta cesaretin önemini anlatan slaytlar (2), savasta CESARETİN ÖNEMLİ OLDUGUNA KANITLAR (2), savaşta cesaretin önemli olduğunu anlatan slayt (2), savasta cesaretin onrmi (2), Savasta cesaretin yararlari (2), savaşta cesareti̇n önemi̇ slaytla anlatim (2), savaşta cesaretmi önemlidir atasözleri ve deyimler (2), savaşta cesurluğun önemi (2), savaşta cesurluk neden önemlidir (2), savaşta silah mi cesaret mi önemli slayti (2), silahmı cesaretmi slogan (2), KURTULUŞ SAVAŞI CESARET (2), cesaretin savaştaki rolü (2), münazarada cesaret ile ilgili resim (2), 4 sınıf savaşta cesaret özeti (2), kurtuluş savaşındaki cesaret (2), azadlLq qazeti russya azerbaycan (2), cesaretin silahtan önde olduğu savaşlar (2), cesaret mi önemli silah mı ile ilgili sözler (2), münazara savaşta silah mı önemlidir cesaret mi örnek (2), cesaret le il gili münazara (2), münazara savaşta cesaret önemlidir slayt (2), cesaretmi silah mı önemli makale (2), 4sinifsavaşta silahın önemi slayt (2), münazara savaşta cesaret mi kazandırır mı (2), CESARET in önemini anlatan cümleler (2), 4 sınıf türkçe konuları savaşta cesaretmi yoksa silah mı önemlidir sunu (2), cesaret in önemi kısaca (2), cesaretin önemiyle ilgili münazara (2), kurtuluş savaşında cesaretin önemi ile ilgili örnekler (2), cesaretin önemi 3 tane (2), Kurtuluş savaşında cesaretin önemi ile ilgili hikay (2), cesaretin önemi kisaca (2), münazarada savaşta silah mı cesaret mi hazır sunu indir (2), münazarda silahı savunanlar için önemli sözler (2), odev cesurluk mu önemli silah mı önemli münazara (2), münazara savaşta silah önemli olduğunu anlatan sunum (2), cesaretin önemi ile ilgili slayt (2), kurtuluş savaş silahin önem (2), savaşta silah önemli oldugu önün (1), savaşta silahın önemi ile ilgili belgeler (1), savaşta silah önemli midir?slayt sunusu (1), savaşta silah önemi slayt (1), cesaret ile ilgili sunumlar slaytlar (1), savaşta silah önemi münazara örnegi (1), savaşta silah önemi ile ilgili sözler (1), savaşta silah önemlidir konusu ile ilgili düşünceleri (1), savaşta silah niçin önemlidir la (1), savaşta silahın önemi ile ilgili güzel sözler (1), savaşta silah ve cesaretle önemi ile ilgili slayt (1), savaşta silah önemli şiir ve ya özlü sözler (1), cesaret ile ilgili görsel sunum (1), savaşta silah ve cephanenin onemini anlatan sozler (1), cesaret ile ilgili kelimeler münazara (1), savaşta silah önemlidir münazara kısaca özeti (1), savasta silaha karsi cesurluğun onemi (1), savaşta silah önemlidir konusuyla ilgili slayt (1), savasta silaha karsi cesurluqun onemi (1), savaşta silahı önemlidir anlatan bilgil (1), cearetin silaha karşı önemi (1), casaretin önemini bulma (1), cesaret ile ilgili slayt (1), bi̇r savaşta cesaret daha önemlidirr kısaaaaa (1), cesaret ile ilgili sunum (1), savaşta silah önemlidir ile ilgil düşüncelerimiz (1), cesaret konulu münazara yazıları (1), savasta silah neden onemlidir gazete haberleri (1), savaşta silah mı önemlidir ile ilgili kanıtlar (1), cesaret ve savaş resimleri (1), cesaret ve silah hakında güzel sözler (1), cesareti anlatan slayt (1), savaşta silah mı cesaret mi önemli slayt (1), savaşta silah mı cesaret mi önemli SLATY (1), cesareti karşı silah (1), savaşta silah mı cesaret mi önemli cesareti savunan yazı (1), savaşta silah mı cesaret mi önemli cesaret sunumu (1), savaşta silah mı cesaret mi hazır sunu download (1), savaşta silah ın önemiyle dostlukla ilgili sözler (1), savaşta silah ın değil de cesaretin önemli olduğunu anlatan cümleler cesaretin önemi münazara (1), savaşta silah gücünün önemini anlatan tarihi güncel olaylar (1), cesareti savun (1), savaşta silah gücü önemlidir münazara (1), savaşta silah gücü daha önemlidir ile ilgili atasözleri (1), savaşta silah mı cesaret mi önemlidir ile ilgili kompozisyon (1), savaşta silah mı cesaret mi önemlidir münazara ile ilgilli yazı (1), savaşta silah mı önemlidir cesaretmi slayt sunusu (1), savaşta silah mı önemlidir cesaret mi yazımı (1), savaşta silah mı önemlidir cesaret mi önemlidir münazarasında cesareti savunan bilgiler (1), savaşta silah mı önemli şir (1), savaşta silah mı önemli cesaretmi nedenleri (1), savaşta neden cesaret önemlidir kısaca (1), savaşta silah mı önemli cesaret mi vikipedi (1), savaşta silah mı önemli cesaret mi sunu yazılışı (1), savaşta silah mı önemli cesaret mi slayt res (1), savaşta silah mı daha önemli yoksa cesaret mi vikipedi (1), savaşta silah mı daha önemli dir hakkında konusma (1), savaşta silah mı cesaretmi slayt (1), savasta silah mı cesaretmi makale (1), savaşta silah mı cesaret mi önemlidir slayt (1), cesaret ve kurtuluş savaşı (1), savaşta silah değil cesaret önemlidir ile ilgili sözler (1), savaşta silah neden önemlidir sunumu (1), 4 sınıf cesaret slayt (1), 4 sınıf cesaretle ilgili sözleri (1), SİLAHA KARŞI CESARET RESMİ (1), silah ve cesaret ile ilgili şiirler (1), silah savaşta önemi (1), silah önemi (1), silah mı onemli cesaretlikmi (1), silah mı önemli cesaret mi viki (1), silah mı cesaretmi slayt (1), silah mı cesaretmi ile ilgili slayt (1), silah mi cesaret mi önemli (1), sava_ta silah1n ￶nemi (1), 4 sinif savasin onemi ile ilgili resim (1), 4 sınıf savaşta cesaret önemlidir münazara yazıları (1), savaştaki cesaretin önemi nedir (1), savaştacesaretin önemi kısa bilgi (1), savaştacesaretin önemi ilgili şarkı (1), 4 sınıf cesaret mi silah mı (1), silahın önemi ile ilgili slayt (1), ÜLKELERİN SİLAHLAR İLE İLGİLİ SUNUMLARI (1), 1 dünya savaşında cesaret (1), silahlarla ilgili slaytlar (1), silahların savaştaki önemi sözler (1), silahların önemini anlatan şiir (1), silahla ilgili münazara resim (1), 1 dünya savaşta cesaretin önemi (1), silahin savaşta önemi ile ilgili örnekler (1), silahın önemiyle slayt (1), silahın önemini vurgulayan sılogan (1), silahın önemini anlatan yazı (1), 1 ve 2 inönü savaşlarında cesaretin önemi (1), 16 tane cesaretle ilgili özlü söz (1), silahın önemi ilgili slaytlar (1), silahın önemi ile ilgili yorumlar (1), silahın önemi ile ilgili yazı (1), silahın önemi ile ilgili sözler (1), savaştacesaretin önemi (1), savaşta uzunca silahın önemi (1), savaşta teknolojimi önemlidir cesaret mi ile ilgili yazı (1), savaşta silahın önemi slaytlar (1)
Share

Etiketler : , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Hoşgörü Ve Yardımlaşma İle İlgili Şiirler
 • Kayıp Kutusu Nedir
 • Matematiğin Başka Derslerle İlişkisi Nedir
 • Çanakkale Boğazının Stratejik Önemi
 • Ulaşım Araçlarının Tarihçesi

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 11 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 9,18)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading ... Loading ...

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *