ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

Beceriler: Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim.

Kazanımlar: Örüntüler ve İlişkiler

örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

ISINALIM

Örüntü bize ne anlatıyor?
Örüntüler ile nerelerde karşılaşırız?
Günlük yaşamımızda örüntü bize ne hatırlatıyor?
Hiç günlük yaşamda örüntü kullandık mı?
Örüntüleri matematikte hangi durumlarda kullanırız?

AKLIMIZDA OLSUN

ÖRÜNTÜ

MODEL

SAYI ÖRÜNTÜLERİ

TEKRAR

TEKRARLI ÇARPIM

ÜSLÜ İFADE

ÜS ( KUVVET )

TABAN

DEĞER

TEMSİLCİ

TEMSİLCİ SAYI

GENEL SAYI

DEĞİŞKEN

BİLİNMEYEN

CEBİR

CEBİRSEL İFADE

ÜSLÜ NİCELİK

SAYI

SAYI ÖRÜNTÜSÜ

YAŞAMIMIZDA ÖRÜNTÜ

ÜSLÜ GÖSTERİM

MATEMATİKTE ÖRÜNTÜ

DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

DÜŞÜNDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

EL’KİTAB’ÜL-MUHTASAR Fİ HISAB’İL CEBRİ VE’L-MUKABELE”

HAREZMİ

BASİT BİR ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1. SAYI

2. SAYI

3. SAYI

3

6

9

Yukarıdaki örüntüde verilen sayıları yazarsak;

3, 6, 9, 12, 15, …

ÖNCEKİ SAYFANIN AÇIKLAMASI

Sayının örüntü sıra numarası

Sayı için kullanılan üçgen sayısı

Sayı ile kullanılan üçgensel bölge sayısı arasındaki ilişki

1. Seçenek

2. Seçenek

Diğer

1

3

1+1+1=3

3.1=3

.

2

6

2+2+2=6

3.2=6

.

3

9

3+3+3=9

3.3=9

.

4

12

4+4+4=12

3.4=12

.

.

.

.

.

.

n

.

n+n+n=3n

3.n=3n

Bu örüntüye ait genel bir kural söyleyiniz.

Örüntüdeki 100. şekilde kaç üçgensel bölge olacağını

Örüntüdeki herhangi bir şeklin numarası “n” ile temsil edildiğinde üçgensel bölge sayısının nasıl temsil edilebileceğini tablo üzerinde gösterelim

BASİT BİRKAÇ ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,…

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, …

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, …

Cevaplar

Birinci sıra hep 2 şer artışla devam eden tek doğal sayılar örüntüsü

İkinci sıra hep 2 şer artışla devam eden çift doğal sayılar örüntüsü

Üçüncü sıra altıdan başlayıp hep 1 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Dördüncü sıra hep 4 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Örüntülerde verilenlerden yararlanarak bilinmeyenleri görebilmek gereklidir.

2, 4, 6, 8, … sayı örüntüsünde 5. ve 6. adımdaki sayıları yazalım

Adım Sayısı

Adım sayısına karşılık gelen sayı

Örüntünün kuralı

1

2

2.1=2

2

4

2.2=4

3

6

2.3=6

.

.

.

n

.

2.n=2n

Yukarıdaki örüntünün kuralı 2n dir

5. Adımdaki sayı 2.n=2.5=10 bulunur.

6. Adımdaki sayı 2.n=2.6=12 bulunur.

Tanım

“n” harfi verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret, sembol veya notasyondur. Bu yüzden “n”, örüntünün “n. Sayısı”, “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” olarak adlandırılır.

Aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralını bulunuz. Bulduğunuz bu kurala uygun olarak sayı örüntüsünün cebirsel ifadesini yazınız.Örüntüyü 2 adım daha devam ettiriniz.

1

2

3

4

5

6

7

1

5

9

13

17

….

….

Cebirsel ifadenin n+4 olduğu görülüyor. Buna göre son iki adım yani 6. adım 21 ve 7. adım 25 olduğu görülür.

Aşağıdaki eksik adımları tamamlayınız

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

19

22

Her aralık 3 er artıyor

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

31

43

Aralıklar sırayla 2, 4, 6, 8, 10, 12

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

47

65

Aralıklar sırayla 3, 6, 9, 12, 15, 18

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

36

49

Aralıklar sırayla 3, 5, 7, 9, 11, 13

Sırası

Kareler

Parça sayısı

ilişki

Harfli gösterim

1

1

1.1.1=1

2

8

2.2.2=8

3

27

3.3.3=9

Bir önceki slaytta olan kareler den oluşmuş küpler düşünülürse;

Olduğu görülür.

a,b ve n birer doğal sayı olmak üzere;

Tablodaki değerleri bulalım

Üslü sayı

Değeri

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Tablodaki değerleri buluyoruz

Üslü sayı

Değeri

2.2.2=8

5.5.5=125

3.3=9

4.4=16

2.2=4

6.6=36

10.10.10=1000

3.3.3.3=9.9=81

2.2.2.2.2.2=4.4.4=16.4=64

Aşağıdaki işlemleri kontrol ediniz

Örüntüleri tamamlayınız.

3, 6, 12, 24, 48, —–,——, ——-, örüntüsünü tamamlayınız.
500 000, 50 000, 5000, ——–, ——–, ——- örüntüsünü tamamlayınız.
13, 18, 23, 28, ——, ——-, 43, ——–, ———, 58 örüntüsünü tamamlayınız.
15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71 örüntüsünün kuralını bulunuz.
2, 5, 11, 23, 47, 95 örüntüsünün kuralını bulunuz. Bu kurala göre : 3,—–,—–, 31,—— örüntüsünü tamamlayınız

İlginizi Çeker mi ? : Susanna Tamaro doğaya sığındı başlıklı konuda doğaya, sığındı ve Susanna hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
sayi oruntusu nedir (161), örüntü oluşturma (157), oruntu ornekleri (134), say rnts (130), sayılarla örüntü oluşturma örnekleri (93), örüntü tablosu oluşturulması (83), sayı oruntusu (79), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması (77), örüntü tablosu oluşturma (75), örüntü oluşturma örnekleri (53), sayıların dünyası örüntü oluşturma (53), sayı örüntüsü nasıl yapılır (44), sayılarla örüntü oluşturma (44), sayı örüntüleri nedir (43), örüntü tablosu nasıl oluşturulur (41), doğal sayılarla örüntü örnekleri (40), 3 sınıf örüntü oluşturma örnekleri (39), sayı örüntülerini modelleme ve bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade etme (37), sayı örüntüsü oluşturma (37), sayı örüntüleri oluşturma (36), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 7 sınıf (35), oruntu tablosu (35), örüntü nasıl oluşturulur (29), sayı ve şekillerle örüntü hazırlama (28), 10 tane sayı örüntüsü (27), 1 sınıf matematikte örüntü nedir (27), sayilarla örüntü (26), sayı örüntüleri nasıl yapılır (26), 3 6 7 13 15 27 (25), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması örnekler (25), örüntü kuralları (24), sayısal örüntü örnekleri (22), 3 sınıf sayılarla örüntü oluşturma (22), sayı örüntüleri örnekleri (21), sayı örüntüleri ve kuralları (21), örüntüler (21), örüntü nasıl oluşur (21), 6 Sınıf sayı örüntüleri örnekleri (21), sayı ve şekillerle örüntü (21), sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder (21), şekillerle sayı örüntüsü (21), 5 sınıf doğal sayılarla örüntü oluşturma (20), şekil ve sayı örüntüleri oluşturma (20), 3 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (19), örüntülü sayılar (19), sayı örüntüleri (19), örüntü kuralı nasıl bulunur (18), sayı örüntüleri hakkında bilgi (18), doğal sayılarda örüntü oluşturma (17), sayı örüntüsü nasıl oluşturulur (17), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün (16), örüntü hazırlama (16), 5 tane örüntü (16), doğal sayılarla örüntü oluşturma (16), sayı örüntüsü kuralı (16), sayı örüntüleri ile ilgili örnekler (15), örüntü örnekleri 4 sınıf (15), 3 9 27 81 (15), doğal sayılarla örüntü oluşturma 5 sınıf (15), 3 6 7 13 15 27 ? (15), sayı örüntüsü nasıl olur (14), örüntü oluşturma kuralları (14), sayı örüntüsü nerelerde kullanılır (14), örüntü örnekleri 5 sınıf (14), sayı örüntüsünün kuralının bulunması (14), 2 sınıf matematikte örüntü nedir (13), sayılarla örüntü nasıl yapılır (13), 5 9 14 20 örüntü kuralı (13), örüntü örnekleri 3 sınıf (13), 3 sınıf matematik örüntü tablosu (13), şekillerle örüntü örnekleri (13), sayı örüntüleri ve cevapları 3 sınıf dersleri (13), 5 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (13), sayıların örüntüsü (13), 2 sınıf 10 tane örüntü (12), örüntü tablosu örnekleri (12), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 6 sinif (12), verilen sayı örüntüsünün kuralının bulunması (12), 10 tane örüntü (12), örüntü örnekleri 6 sınıf (12), sayı ve şekillerle örüntü oluşturma (12), 5 9 14 20 örüntü (12), 6 sınıf örüntü ile ilgili sorular ve cevapları (12), oruntu nasıl yapılır (12), örüntü oluşturma nedir (12), sayı örüntülerinin cebirsel kuralları (12), sayi örüntü örnekleri (11), üslü sayılar tablosu (11), 1-3-5-7-9 sayı örüntüsündeki 15 sayı kaçtır (11), sayılarla ilgili örüntü (11), 3 sınıf örüntü oluşturma (11), doğal sayılarla örüntü (11), 4 sınıf sayı örüntüsü örnekleri (11), 5 sınıf matematik örüntü örnekleri (11), örüntü örnekleri 1 sınıf (11), örüntü oluşturma ve sayılarla ilişkilendirme (11), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı (10), sayı örüntüsü resimli örnekler 6 sınıf (10), doğal sayılarda örüntü (10), sayıörüntüleriyazmaörüntüdekikuralıifadeetme (10), örüntü oluşturmak (10), 2 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (10), 50 atne sayı örüntüüds (10), sayı örüntüleri 6 sınıf örnekleri (10), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün kuralını yazınız (10), 4 sinif örüntüleri̇ sayilarla i̇li̇şki̇lendi̇rme örnek çalişma (3), sayıların örüntüsü nedir (2), örüntüyü sayılarla ilişkilendirme 7 sınıf (2), 4 9 25 49 örüntüsü (2), google com illik burcler2014 (2), 2 5 11 23 47 95 örtüntüsünün kuralını bulunuz bu kurala göre 3 31 örüntüsünün cevabı nedir (2), 3er adim sayi örüntüsü (1), 1 4 9 16 25 36 SAYI ÖRÜNTÜSÜ VE KURALI (1), sayılarla örüntü örnekleri (1), 3 sınıf sayı örüntüleri oluşturma (1), sayı örüntü tablosu oluşturma (1), 5 11 16 x 26 örüntüdeki bilinmeyen nedir 4 sınıf (1), 5 -2 »»» 16 Kurallara gore verilen sayilardan baslayarak ôrüntüler olusturun (1), 45 tane sayı örüntüsü (1), ôrûntûyû 2adim búyúltmek (1), üçüncü ve dördünçü sınıf sayı örüntülerini kısa yoldan yapma (1), sayısal örüntü işlemleri (1), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı nedir (1), 4 sinif 20tane sayilarlaörüntü (1), Sayı oluşturma (1), 4 6 7 13 oruntusu cevabi (1), 4 6 7 13 30 oruntusunun kuralı (1), 1 ci sinifatamatik oruntudeki iliskiyi soyleyiniz (1), 5 ci sinif örüntüsünün kuralı (1), 14 16 11 13 8 10 5 örüntüsünün kuralı nedir (1), 10 tane örüntü örnegi (1), harflerden örüntü oluşturma (1), matematikte örüntü çeşitleri (1), 1-4-9-16-25-a-b örüntüsü kaçtır (1), on tane sayı örüntüsü ve cevapları (1), doğal sayılar öruntusunün kuralı (1), cebir usa sayi Çİzelgesİ (1), bir örüntü kaç sayı eder (1), aşağıdaki örüntüyü 5 adıma kadar devam ettiriniz (1), 1-1-2 - -120 örüntüsü (1), sayi oruntusu ve oruntu kuralı yazma (1), 3 4 7 11 18 29 örüntüsünün 3 adim arttir cevabi ne (1), 5 sınıf örüntü oluşturalım (1), sayı örüntüleri örnekler (1), yıldız kare yuvarlak modelleriyle kendi örüntünüzü oluşturunuz kuralını yazınız (1)
Share

Etiketler : , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Dil Balığı Fileto Pane
 • Bir Arkadaşını İngilizce Tanıtma
 • Her Ses İşitilebilir Mi?
 • İhraç Ettiğimiz Sanayi Ürünleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğünün Geçmişten Günümüze Faaliyetleri

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 13 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 5,38)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading...Loading...

  1 Yorum var - “sayı örüntüsü oluşturma”

  1. çok güzel yazılar var

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *