ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

Beceriler: Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim.

Kazanımlar: Örüntüler ve İlişkiler

örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

ISINALIM

Örüntü bize ne anlatıyor?
Örüntüler ile nerelerde karşılaşırız?
Günlük yaşamımızda örüntü bize ne hatırlatıyor?
Hiç günlük yaşamda örüntü kullandık mı?
Örüntüleri matematikte hangi durumlarda kullanırız?

AKLIMIZDA OLSUN

ÖRÜNTÜ

MODEL

SAYI ÖRÜNTÜLERİ

TEKRAR

TEKRARLI ÇARPIM

ÜSLÜ İFADE

ÜS ( KUVVET )

TABAN

DEĞER

TEMSİLCİ

TEMSİLCİ SAYI

GENEL SAYI

DEĞİŞKEN

BİLİNMEYEN

CEBİR

CEBİRSEL İFADE

ÜSLÜ NİCELİK

SAYI

SAYI ÖRÜNTÜSÜ

YAŞAMIMIZDA ÖRÜNTÜ

ÜSLÜ GÖSTERİM

MATEMATİKTE ÖRÜNTÜ

DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

DÜŞÜNDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

EL’KİTAB’ÜL-MUHTASAR Fİ HISAB’İL CEBRİ VE’L-MUKABELE”

HAREZMİ

BASİT BİR ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1. SAYI

2. SAYI

3. SAYI

3

6

9

Yukarıdaki örüntüde verilen sayıları yazarsak;

3, 6, 9, 12, 15, …

ÖNCEKİ SAYFANIN AÇIKLAMASI

Sayının örüntü sıra numarası

Sayı için kullanılan üçgen sayısı

Sayı ile kullanılan üçgensel bölge sayısı arasındaki ilişki

1. Seçenek

2. Seçenek

Diğer

1

3

1+1+1=3

3.1=3

.

2

6

2+2+2=6

3.2=6

.

3

9

3+3+3=9

3.3=9

.

4

12

4+4+4=12

3.4=12

.

.

.

.

.

.

n

.

n+n+n=3n

3.n=3n

Bu örüntüye ait genel bir kural söyleyiniz.

Örüntüdeki 100. şekilde kaç üçgensel bölge olacağını

Örüntüdeki herhangi bir şeklin numarası “n” ile temsil edildiğinde üçgensel bölge sayısının nasıl temsil edilebileceğini tablo üzerinde gösterelim

BASİT BİRKAÇ ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,…

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, …

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, …

Cevaplar

Birinci sıra hep 2 şer artışla devam eden tek doğal sayılar örüntüsü

İkinci sıra hep 2 şer artışla devam eden çift doğal sayılar örüntüsü

Üçüncü sıra altıdan başlayıp hep 1 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Dördüncü sıra hep 4 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Örüntülerde verilenlerden yararlanarak bilinmeyenleri görebilmek gereklidir.

2, 4, 6, 8, … sayı örüntüsünde 5. ve 6. adımdaki sayıları yazalım

Adım Sayısı

Adım sayısına karşılık gelen sayı

Örüntünün kuralı

1

2

2.1=2

2

4

2.2=4

3

6

2.3=6

.

.

.

n

.

2.n=2n

Yukarıdaki örüntünün kuralı 2n dir

5. Adımdaki sayı 2.n=2.5=10 bulunur.

6. Adımdaki sayı 2.n=2.6=12 bulunur.

Tanım

“n” harfi verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret, sembol veya notasyondur. Bu yüzden “n”, örüntünün “n. Sayısı”, “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” olarak adlandırılır.

Aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralını bulunuz. Bulduğunuz bu kurala uygun olarak sayı örüntüsünün cebirsel ifadesini yazınız.Örüntüyü 2 adım daha devam ettiriniz.

1

2

3

4

5

6

7

1

5

9

13

17

….

….

Cebirsel ifadenin n+4 olduğu görülüyor. Buna göre son iki adım yani 6. adım 21 ve 7. adım 25 olduğu görülür.

Aşağıdaki eksik adımları tamamlayınız

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

19

22

Her aralık 3 er artıyor

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

31

43

Aralıklar sırayla 2, 4, 6, 8, 10, 12

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

47

65

Aralıklar sırayla 3, 6, 9, 12, 15, 18

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

36

49

Aralıklar sırayla 3, 5, 7, 9, 11, 13

Sırası

Kareler

Parça sayısı

ilişki

Harfli gösterim

1

1

1.1.1=1

2

8

2.2.2=8

3

27

3.3.3=9

Bir önceki slaytta olan kareler den oluşmuş küpler düşünülürse;

Olduğu görülür.

a,b ve n birer doğal sayı olmak üzere;

Tablodaki değerleri bulalım

Üslü sayı

Değeri

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Tablodaki değerleri buluyoruz

Üslü sayı

Değeri

2.2.2=8

5.5.5=125

3.3=9

4.4=16

2.2=4

6.6=36

10.10.10=1000

3.3.3.3=9.9=81

2.2.2.2.2.2=4.4.4=16.4=64

Aşağıdaki işlemleri kontrol ediniz

Örüntüleri tamamlayınız.

3, 6, 12, 24, 48, —–,——, ——-, örüntüsünü tamamlayınız.
500 000, 50 000, 5000, ——–, ——–, ——- örüntüsünü tamamlayınız.
13, 18, 23, 28, ——, ——-, 43, ——–, ———, 58 örüntüsünü tamamlayınız.
15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71 örüntüsünün kuralını bulunuz.
2, 5, 11, 23, 47, 95 örüntüsünün kuralını bulunuz. Bu kurala göre : 3,—–,—–, 31,—— örüntüsünü tamamlayınız

İlginizi Çeker mi ? : Fener’e 3 yıl ceza kapıda başlıklı konuda Fener ve kapıda hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
sayi oruntusu nedir (159), örüntü oluşturma (156), oruntu ornekleri (133), say rnts (115), sayılarla örüntü oluşturma örnekleri (92), örüntü tablosu oluşturulması (83), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması (77), sayı oruntusu (76), örüntü tablosu oluşturma (73), sayıların dünyası örüntü oluşturma (53), örüntü oluşturma örnekleri (52), sayı örüntüleri nedir (43), sayı örüntüsü nasıl yapılır (42), sayılarla örüntü oluşturma (41), örüntü tablosu nasıl oluşturulur (41), doğal sayılarla örüntü örnekleri (40), 3 sınıf örüntü oluşturma örnekleri (39), sayı örüntülerini modelleme ve bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade etme (37), sayı örüntüsü oluşturma (37), sayı örüntüleri oluşturma (36), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 7 sınıf (35), oruntu tablosu (35), örüntü nasıl oluşturulur (29), sayı ve şekillerle örüntü hazırlama (28), 1 sınıf matematikte örüntü nedir (27), 10 tane sayı örüntüsü (25), sayı örüntüleri nasıl yapılır (25), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması örnekler (25), örüntü kuralları (24), sayilarla örüntü (23), sayısal örüntü örnekleri (22), 3 6 7 13 15 27 (22), 3 sınıf sayılarla örüntü oluşturma (22), 6 Sınıf sayı örüntüleri örnekleri (21), örüntü nasıl oluşur (21), örüntüler (21), sayı örüntüleri örnekleri (21), sayı örüntüleri ve kuralları (21), sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder (21), sayı ve şekillerle örüntü (21), şekillerle sayı örüntüsü (21), şekil ve sayı örüntüleri oluşturma (20), 5 sınıf doğal sayılarla örüntü oluşturma (20), 3 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (19), örüntülü sayılar (19), sayı örüntüleri (18), sayı örüntüleri hakkında bilgi (18), örüntü kuralı nasıl bulunur (18), doğal sayılarda örüntü oluşturma (17), sayı örüntüsü nasıl oluşturulur (17), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün (16), 5 tane örüntü (16), doğal sayılarla örüntü oluşturma (16), örüntü hazırlama (16), doğal sayılarla örüntü oluşturma 5 sınıf (15), örüntü örnekleri 4 sınıf (15), sayı örüntüleri ile ilgili örnekler (15), sayı örüntüsü kuralı (15), 3 6 7 13 15 27 ? (15), 3 9 27 81 (15), örüntü oluşturma kuralları (14), örüntü örnekleri 5 sınıf (14), sayı örüntüsü nasıl olur (14), sayı örüntüsü nerelerde kullanılır (14), sayı örüntüsünün kuralının bulunması (14), sayı örüntüleri ve cevapları 3 sınıf dersleri (13), sayıların örüntüsü (13), sayılarla örüntü nasıl yapılır (13), şekillerle örüntü örnekleri (13), 2 sınıf matematikte örüntü nedir (13), 3 sınıf matematik örüntü tablosu (13), 5 9 14 20 örüntü kuralı (13), 5 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (13), örüntü örnekleri 3 sınıf (13), 6 sınıf örüntü ile ilgili sorular ve cevapları (12), oruntu nasıl yapılır (12), örüntü oluşturma nedir (12), örüntü örnekleri 6 sınıf (12), örüntü tablosu örnekleri (12), sayı örüntülerinin cebirsel kuralları (12), sayı ve şekillerle örüntü oluşturma (12), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 6 sinif (12), verilen sayı örüntüsünün kuralının bulunması (12), 10 tane örüntü (12), 2 sınıf 10 tane örüntü (12), 5 9 14 20 örüntü (12), 1-3-5-7-9 sayı örüntüsündeki 15 sayı kaçtır (11), 3 sınıf örüntü oluşturma (11), 4 sınıf sayı örüntüsü örnekleri (11), 5 sınıf matematik örüntü örnekleri (11), doğal sayılarla örüntü (11), örüntü oluşturma ve sayılarla ilişkilendirme (11), örüntü örnekleri 1 sınıf (11), sayi örüntü örnekleri (11), sayılarla ilgili örüntü (11), üslü sayılar tablosu (11), sayı örüntüleri 6 sınıf örnekleri (10), sayı örüntüsü resimli örnekler 6 sınıf (10), sayıörüntüleriyazmaörüntüdekikuralıifadeetme (10), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı (10), 2 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (10), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün kuralını yazınız (10), 50 atne sayı örüntüüds (10), doğal sayılarda örüntü (10), 7 sinif örüntü oluşturma (9), doğal sayıların nerelerde kullanıldığı 6/b sınıfı (9), matematik örüntü örnekleri 5 sınıf (9), örüntü ile ilgili örnekler 4 sınıf (9), örüntü ile ilgili sorular ve cevapları (9), örüntü oluşturma nasıl olur (9), örüntü oluşturmak (9), sayı örüntü kuralları (9), sayı örüntüleri 5 sınıf örnekleri (9), sayı örüntüsünün kuralı (9), sayi ve sembollerden oluşan örüntüler (9), 1 2 4 7 11 16 22 örüntüsünün kuralını bulunuz (9), 5 2 6 3 9 6 18 örüntüsünün kuralı nedir (9), 5 sınıf mat doğal sayıları oluşturmalara örnekler (9), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı nedir (8), 3 sınıf örüntü örnekleri (8), 3 sinif örüntü tablosu oluşturma (8), 6 sınıf örüntü ile ilgili problemler (8), 6 sınıf sayı örüntüsü nedir (8), basit örüntü örnekleri (8), örüntü ile nerelerde karşılaşırız (8), örüntü nasıl çizilir (8), örüntü ve ilişkiler (8), örüntü ve ilişkiler hakkında bilgi (8), örüntü ve ilişkiler nedir (8), örüntülerle nerelerde karşılaşırız (8), sayı örüntüleri ile ilgili sorular ve çözümleri (8), sayı örüntüsü ile ilgili sorular ve cevapları (8), sayı örüntüsü örnekleri (8), sayı örüntüsüne 10 örnek (8), sayı örüntüsüne örnekler (8), sayıların dünyası oluşturma (8), sayılarla örüntü nedir (8), sekıllerle oruntu olusturma (8), örüntünün kuralı nasıl bulunur (7), örüntüyü sayılarla ilişkilendirme (7), sayı örüntüleri oluşturma 5 sınıf (7), sayı örüntüleri ve kuralları harfli (7), sayı örüntülerinin cebirsel kuralları nedir (7), sayı örüntülerinin kuralları (7), sayı oruntusu hakkında bılgı (7), sayı örüntüsü ne demektir (7), sayı örüntüsü tanımı (7), sayı tablosu nasıl yapılır (7), sayı ve şekil örüntüleri oluşturma (7), sayı ve sembollerle örüntü oluşturma (7), 10 5 nedir ? 15 (7), 2 sınıf kurallı örüntü örnekleri (7), 3 sınıf matematik sayılarla örüntü oluşturma (7), 3 sınıf örüntü tablosu (7), 4 sınıf doğal sayılarda modelleme (7), 5 9 14 20 örüntüsü (7), 5 9 14 20 örüntüsünün kuralı (7), 5 9 14 20 örüntüsünün kuralı nedir (7), 5-2-6-3-9-6-18 (7), 6 sınıf sayı örüntüsü örnekleri (7), 8 sınıf sayı örüntüleri ile ilgili sorular ve çözümleri (7), ?okkenler ile ?r?nt?ler resimleri (7), matematikte örüntü (7), matematikte örüntü nedir (7), örüntü (7), örüntü modelleri oluşturma (7), örüntü örnekleri 2 sınıf (7), 5 tane sayı örüntüsü (6), basit örüntüler (6), matematik örüntü oluşturma (6), matematik örüntü örnekleri (6), örüntü kuralları 3 sınıf (6), örüntü nedir 1 sınıf (6), örüntü nedir 3 sınıf (6), örüntü nedir nasıl yapılır (6), örüntü oluşturalım ve bunları sayılarla ilişkilendirelim (6), örüntü oluşturma 3 sınıf (6), örüntüler ve ilişkiler nedir (6), sayı oluşturma (6), sayı örüntü nedir (6), sayı örüntüleri 6 sınıf proje (6), sayı örüntüleri ile ilgili sorular (6), sayı örüntüleri nerelerde kullanılır (6), sayı örüntüleri tanımı (6), sayı örüntülerini modelleyerek örüntü oluşturma (6), sayı örüntüsü ile ilgili sorular (6), sayı örüntüsü ile ilgili sorular ve cevapları 6 sınıf (6), sayı örüntüsü nedir 2 sınıf (6), sayı orüntüsü oluşturalım (6), sayı örüntüsü tablosu (6), sayı örüntüsü ve kuralı (6), sayıların dünyası örüntü (6), sayılarla ilgili örüntü örnekleri (6), sayılarla örüntü örnekleri (6), 1 sınıf örüntü örnekleri (6), 2 8 6 4 4 7 ? 9 nasıl bir örüntüdür (6), 2 sınıf örüntü tanımı (6), 3 9 27 81 örüntüsünün (6), 3 9 27 81 örüntüsünün kuralı nedir (6), 3 sınıf kurallı ve sayı sembollerden oluşan semboller (6), 3 sınıf sayı örüntüsü örnekleri (6), 3 sınıf türkçe sıralama sayıları ile ilgili 10 cümle (6), 4 sınıf doğal sayılarla örüntü oluşturma (6), 5 2 6 3 9 6 18 örüntüsünün (6), 5 9 14 20 27 kuralı (6), 5 sınıf doğal sayı oluşturma (6), 1 5 9 13 14 örüntüsünün cevabı (5), 1 sınıf örüntü oluşturma örnekleri (5), 10 tane örüntü örnekleri 3 sınıf (5), 12 15 18 gibi sayılar (5), 12 15 18 gibi sayılar için (5), 2 sınıf sayı örüntüsü örnekleri (5), 2 sınıförüntükuralları (5), 2-3-6-7-14-15 ile devam eden örüntü (5), 20 tane sayı örüntüsü (5), 3 sınıf örüntü çalışmaları (5), 3 sınıf performans ödevi belli bir kuralı olan sayı ve sembollerden oluşan örüntüler (5), 3 sınıf sayı örüntüleri (5), 3 sınıf sayılarla örüntü oluşturma örnekleri (5), 4 sınıf sayılarla örüntü oluşturma (5), 4 sınıf şekillerle sayı örüntüleri oluşturma (5), 5 2 6 3 9 6 18 örüntüsününün kuralı yazın (5), 5 9 14 20 27 örüntüsünün kuralı (5), 5 sınıf örüntü soruları ve cevapları (5), 6 sınıf örüntü kuralları (5), 6 sınıf örüntüsü nedir kısaca tanımı (5), 6 sınıf sayı örüntüleri örnekleri yapılışı (5), 6 sınıf sayı örüntüsü resimli örnekler (5), 7 sınıf örüntüler soru ve cevapları (5), 7 sınıf sayı örüntüleri (5), 7 sınıf sayı örüntüleri ile ilgili sorular ve çözümleri (5), 8 10 13 15 17 20 23 örüntüsünün kuralı (5), 8 3 8 6 3 2 örnekleri (5), 8 4*6-5 cevabı (5), 9 5=14 nedir (5), basit örüntü (5), bir örüntüyü sırayla iliskilendir (5), devam eden örüntü (5), doğal sayılarda örüntü nedir (5), dogal sayılarla örüntüler oluşturma (5), günlük hayatımızda örüntüler ve ilişkiler (5), kuralı bir işlem bulunan örüntü oluşturur bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler (5), kurallı örüntü oluşturma (5), matematikte 3 5 7 9 11 13 15 17 nin tablosu (5), örüntü kuralları 6 sınıf (5), örüntü lü örnek sayı 6 sınıf (5), örüntü modelleri (5), örüntü nedir (5), oruntu nerelerde kullanılır (5), örüntü oluşturma 5 sınıf (5)
Share

Etiketler : , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Çarpanlarına Ayırma Yöntemi
 • Müzeler Haftası
 • Başakşehir 'de Dehşet Anları
 • Analı Kızlı
 • RESMİ TATİL GÜNLERİ

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 13 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 5,38)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading ... Loading ...

  1 Yorum var - “sayı örüntüsü oluşturma”

  1. çok güzel yazılar var

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *