ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

Beceriler: Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim.

Kazanımlar: Örüntüler ve İlişkiler

örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

ISINALIM

Örüntü bize ne anlatıyor?
Örüntüler ile nerelerde karşılaşırız?
Günlük yaşamımızda örüntü bize ne hatırlatıyor?
Hiç günlük yaşamda örüntü kullandık mı?
Örüntüleri matematikte hangi durumlarda kullanırız?

AKLIMIZDA OLSUN

ÖRÜNTÜ

MODEL

SAYI ÖRÜNTÜLERİ

TEKRAR

TEKRARLI ÇARPIM

ÜSLÜ İFADE

ÜS ( KUVVET )

TABAN

DEĞER

TEMSİLCİ

TEMSİLCİ SAYI

GENEL SAYI

DEĞİŞKEN

BİLİNMEYEN

CEBİR

CEBİRSEL İFADE

ÜSLÜ NİCELİK

SAYI

SAYI ÖRÜNTÜSÜ

YAŞAMIMIZDA ÖRÜNTÜ

ÜSLÜ GÖSTERİM

MATEMATİKTE ÖRÜNTÜ

DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

DÜŞÜNDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

EL’KİTAB’ÜL-MUHTASAR Fİ HISAB’İL CEBRİ VE’L-MUKABELE”

HAREZMİ

BASİT BİR ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1. SAYI

2. SAYI

3. SAYI

3

6

9

Yukarıdaki örüntüde verilen sayıları yazarsak;

3, 6, 9, 12, 15, …

ÖNCEKİ SAYFANIN AÇIKLAMASI

Sayının örüntü sıra numarası

Sayı için kullanılan üçgen sayısı

Sayı ile kullanılan üçgensel bölge sayısı arasındaki ilişki

1. Seçenek

2. Seçenek

Diğer

1

3

1+1+1=3

3.1=3

.

2

6

2+2+2=6

3.2=6

.

3

9

3+3+3=9

3.3=9

.

4

12

4+4+4=12

3.4=12

.

.

.

.

.

.

n

.

n+n+n=3n

3.n=3n

Bu örüntüye ait genel bir kural söyleyiniz.

Örüntüdeki 100. şekilde kaç üçgensel bölge olacağını

Örüntüdeki herhangi bir şeklin numarası “n” ile temsil edildiğinde üçgensel bölge sayısının nasıl temsil edilebileceğini tablo üzerinde gösterelim

BASİT BİRKAÇ ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,…

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, …

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, …

Cevaplar

Birinci sıra hep 2 şer artışla devam eden tek doğal sayılar örüntüsü

İkinci sıra hep 2 şer artışla devam eden çift doğal sayılar örüntüsü

Üçüncü sıra altıdan başlayıp hep 1 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Dördüncü sıra hep 4 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Örüntülerde verilenlerden yararlanarak bilinmeyenleri görebilmek gereklidir.

2, 4, 6, 8, … sayı örüntüsünde 5. ve 6. adımdaki sayıları yazalım

Adım Sayısı

Adım sayısına karşılık gelen sayı

Örüntünün kuralı

1

2

2.1=2

2

4

2.2=4

3

6

2.3=6

.

.

.

n

.

2.n=2n

Yukarıdaki örüntünün kuralı 2n dir

5. Adımdaki sayı 2.n=2.5=10 bulunur.

6. Adımdaki sayı 2.n=2.6=12 bulunur.

Tanım

“n” harfi verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret, sembol veya notasyondur. Bu yüzden “n”, örüntünün “n. Sayısı”, “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” olarak adlandırılır.

Aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralını bulunuz. Bulduğunuz bu kurala uygun olarak sayı örüntüsünün cebirsel ifadesini yazınız.Örüntüyü 2 adım daha devam ettiriniz.

1

2

3

4

5

6

7

1

5

9

13

17

….

….

Cebirsel ifadenin n+4 olduğu görülüyor. Buna göre son iki adım yani 6. adım 21 ve 7. adım 25 olduğu görülür.

Aşağıdaki eksik adımları tamamlayınız

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

19

22

Her aralık 3 er artıyor

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

31

43

Aralıklar sırayla 2, 4, 6, 8, 10, 12

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

47

65

Aralıklar sırayla 3, 6, 9, 12, 15, 18

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

36

49

Aralıklar sırayla 3, 5, 7, 9, 11, 13

Sırası

Kareler

Parça sayısı

ilişki

Harfli gösterim

1

1

1.1.1=1

2

8

2.2.2=8

3

27

3.3.3=9

Bir önceki slaytta olan kareler den oluşmuş küpler düşünülürse;

Olduğu görülür.

a,b ve n birer doğal sayı olmak üzere;

Tablodaki değerleri bulalım

Üslü sayı

Değeri

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Tablodaki değerleri buluyoruz

Üslü sayı

Değeri

2.2.2=8

5.5.5=125

3.3=9

4.4=16

2.2=4

6.6=36

10.10.10=1000

3.3.3.3=9.9=81

2.2.2.2.2.2=4.4.4=16.4=64

Aşağıdaki işlemleri kontrol ediniz

Örüntüleri tamamlayınız.

3, 6, 12, 24, 48, —–,——, ——-, örüntüsünü tamamlayınız.
500 000, 50 000, 5000, ——–, ——–, ——- örüntüsünü tamamlayınız.
13, 18, 23, 28, ——, ——-, 43, ——–, ———, 58 örüntüsünü tamamlayınız.
15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71 örüntüsünün kuralını bulunuz.
2, 5, 11, 23, 47, 95 örüntüsünün kuralını bulunuz. Bu kurala göre : 3,—–,—–, 31,—— örüntüsünü tamamlayınız

İlginizi Çeker mi ? : UEFA Başkanı Michael Platini Fener Korkusundan mı Türkiye 'ye Gelmiyor ? başlıklı konuda Başkanı, Fener ve gelmiyor hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
sayi oruntusu nedir (161), örüntü oluşturma (157), oruntu ornekleri (134), say rnts (130), sayılarla örüntü oluşturma örnekleri (93), örüntü tablosu oluşturulması (83), sayı oruntusu (79), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması (77), örüntü tablosu oluşturma (75), sayıların dünyası örüntü oluşturma (53), örüntü oluşturma örnekleri (53), sayılarla örüntü oluşturma (44), sayı örüntüsü nasıl yapılır (44), sayı örüntüleri nedir (43), örüntü tablosu nasıl oluşturulur (41), doğal sayılarla örüntü örnekleri (40), 3 sınıf örüntü oluşturma örnekleri (39), sayı örüntüsü oluşturma (37), sayı örüntülerini modelleme ve bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade etme (37), sayı örüntüleri oluşturma (36), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 7 sınıf (35), oruntu tablosu (35), örüntü nasıl oluşturulur (29), sayı ve şekillerle örüntü hazırlama (28), 10 tane sayı örüntüsü (27), 1 sınıf matematikte örüntü nedir (27), sayı örüntüleri nasıl yapılır (26), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması örnekler (25), sayilarla örüntü (25), 3 6 7 13 15 27 (25), örüntü kuralları (24), sayısal örüntü örnekleri (22), 3 sınıf sayılarla örüntü oluşturma (22), sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder (21), şekillerle sayı örüntüsü (21), sayı ve şekillerle örüntü (21), örüntü nasıl oluşur (21), sayı örüntüleri örnekleri (21), sayı örüntüleri ve kuralları (21), 6 Sınıf sayı örüntüleri örnekleri (21), örüntüler (21), şekil ve sayı örüntüleri oluşturma (20), 5 sınıf doğal sayılarla örüntü oluşturma (20), 3 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (19), sayı örüntüleri (19), örüntülü sayılar (19), örüntü kuralı nasıl bulunur (18), sayı örüntüleri hakkında bilgi (18), doğal sayılarda örüntü oluşturma (17), sayı örüntüsü nasıl oluşturulur (17), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün (16), doğal sayılarla örüntü oluşturma (16), sayı örüntüsü kuralı (16), örüntü hazırlama (16), 5 tane örüntü (16), 3 6 7 13 15 27 ? (15), sayı örüntüleri ile ilgili örnekler (15), 3 9 27 81 (15), örüntü örnekleri 4 sınıf (15), doğal sayılarla örüntü oluşturma 5 sınıf (15), sayı örüntüsü nerelerde kullanılır (14), örüntü oluşturma kuralları (14), örüntü örnekleri 5 sınıf (14), sayı örüntüsünün kuralının bulunması (14), sayı örüntüsü nasıl olur (14), sayılarla örüntü nasıl yapılır (13), sayı örüntüleri ve cevapları 3 sınıf dersleri (13), şekillerle örüntü örnekleri (13), sayıların örüntüsü (13), örüntü örnekleri 3 sınıf (13), 5 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (13), 3 sınıf matematik örüntü tablosu (13), 2 sınıf matematikte örüntü nedir (13), 5 9 14 20 örüntü kuralı (13), örüntü oluşturma nedir (12), 2 sınıf 10 tane örüntü (12), örüntü tablosu örnekleri (12), 10 tane örüntü (12), 5 9 14 20 örüntü (12), örüntü örnekleri 6 sınıf (12), oruntu nasıl yapılır (12), verilen sayı örüntüsünün kuralının bulunması (12), sayı örüntülerinin cebirsel kuralları (12), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 6 sinif (12), sayı ve şekillerle örüntü oluşturma (12), 6 sınıf örüntü ile ilgili sorular ve cevapları (12), 4 sınıf sayı örüntüsü örnekleri (11), 5 sınıf matematik örüntü örnekleri (11), 3 sınıf örüntü oluşturma (11), sayi örüntü örnekleri (11), doğal sayılarla örüntü (11), üslü sayılar tablosu (11), örüntü örnekleri 1 sınıf (11), 1-3-5-7-9 sayı örüntüsündeki 15 sayı kaçtır (11), sayılarla ilgili örüntü (11), örüntü oluşturma ve sayılarla ilişkilendirme (11), sayı örüntüsü resimli örnekler 6 sınıf (10), örüntü oluşturmak (10), 2 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (10), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün kuralını yazınız (10), doğal sayılarda örüntü (10), sayıörüntüleriyazmaörüntüdekikuralıifadeetme (10), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı (10), 50 atne sayı örüntüüds (10), sayı örüntüleri 6 sınıf örnekleri (10), 2 5 11 23 47 95 örtüntüsünün kuralını bulunuz bu kurala göre 3 31 örüntüsünün cevabı nedir (2), 101 112 123 134 sayılarının oluşturdugu örntü ilişkisi (2), sayıların örüntüsü nedir (2), örüntüyü sayılarla ilişkilendirme 7 sınıf (2), 4 9 25 49 örüntüsü (2), google com illik burcler2014 (2), 4 6 7 13 30 oruntusunun kuralı (1), sayılarla örüntü örnekleri (1), cebir usa sayi Çİzelgesİ (1), sayısal örüntü işlemleri (1), doğal sayılar öruntusunün kuralı (1), 1-4-9-16-25-a-b örüntüsü kaçtır (1), 1-1-2 - -120 örüntüsü (1), üçüncü ve dördünçü sınıf sayı örüntülerini kısa yoldan yapma (1), harflerden örüntü oluşturma (1), 1 ci sinifatamatik oruntudeki iliskiyi soyleyiniz (1), matematikte örüntü çeşitleri (1), 1 4 9 16 25 36 SAYI ÖRÜNTÜSÜ VE KURALI (1), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı nedir (1), on tane sayı örüntüsü ve cevapları (1), 10 tane örüntü örnegi (1), bir örüntü kaç sayı eder (1), 4 6 7 13 oruntusu cevabi (1), 3er adim sayi örüntüsü (1), 3 sınıf sayı örüntüleri oluşturma (1), 4 sinif 20tane sayilarlaörüntü (1), sayi oruntusu ve oruntu kuralı yazma (1), 5 ci sinif örüntüsünün kuralı (1), 3 4 7 11 18 29 örüntüsünün 3 adim arttir cevabi ne (1), 45 tane sayı örüntüsü (1), 5 11 16 x 26 örüntüdeki bilinmeyen nedir 4 sınıf (1), sayı örüntüleri örnekler (1), 5 sınıf örüntü oluşturalım (1), sayı örüntü tablosu oluşturma (1), ôrûntûyû 2adim búyúltmek (1), aşağıdaki örüntüyü 5 adıma kadar devam ettiriniz (1), yıldız kare yuvarlak modelleriyle kendi örüntünüzü oluşturunuz kuralını yazınız (1)
Share

Etiketler : , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Km Nin Kullanıldığı Yerler
 • Past Tense Hikayeler
 • Fizik Deneyi Kirchoff Yasaları
 • Geçmişten Günümüze Saatler
 • Reklamın Yararları Ve Zararları

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 13 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 5,38)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading...Loading...

  2 Yorum var - “sayı örüntüsü oluşturma”

  1. çok güzel yazılar var

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *