ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

Beceriler: Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim.

Kazanımlar: Örüntüler ve İlişkiler

örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

ISINALIM

Örüntü bize ne anlatıyor?
Örüntüler ile nerelerde karşılaşırız?
Günlük yaşamımızda örüntü bize ne hatırlatıyor?
Hiç günlük yaşamda örüntü kullandık mı?
Örüntüleri matematikte hangi durumlarda kullanırız?

AKLIMIZDA OLSUN

ÖRÜNTÜ

MODEL

SAYI ÖRÜNTÜLERİ

TEKRAR

TEKRARLI ÇARPIM

ÜSLÜ İFADE

ÜS ( KUVVET )

TABAN

DEĞER

TEMSİLCİ

TEMSİLCİ SAYI

GENEL SAYI

DEĞİŞKEN

BİLİNMEYEN

CEBİR

CEBİRSEL İFADE

ÜSLÜ NİCELİK

SAYI

SAYI ÖRÜNTÜSÜ

YAŞAMIMIZDA ÖRÜNTÜ

ÜSLÜ GÖSTERİM

MATEMATİKTE ÖRÜNTÜ

DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

DÜŞÜNDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

EL’KİTAB’ÜL-MUHTASAR Fİ HISAB’İL CEBRİ VE’L-MUKABELE”

HAREZMİ

BASİT BİR ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1. SAYI

2. SAYI

3. SAYI

3

6

9

Yukarıdaki örüntüde verilen sayıları yazarsak;

3, 6, 9, 12, 15, …

ÖNCEKİ SAYFANIN AÇIKLAMASI

Sayının örüntü sıra numarası

Sayı için kullanılan üçgen sayısı

Sayı ile kullanılan üçgensel bölge sayısı arasındaki ilişki

1. Seçenek

2. Seçenek

Diğer

1

3

1+1+1=3

3.1=3

.

2

6

2+2+2=6

3.2=6

.

3

9

3+3+3=9

3.3=9

.

4

12

4+4+4=12

3.4=12

.

.

.

.

.

.

n

.

n+n+n=3n

3.n=3n

Bu örüntüye ait genel bir kural söyleyiniz.

Örüntüdeki 100. şekilde kaç üçgensel bölge olacağını

Örüntüdeki herhangi bir şeklin numarası “n” ile temsil edildiğinde üçgensel bölge sayısının nasıl temsil edilebileceğini tablo üzerinde gösterelim

BASİT BİRKAÇ ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,…

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, …

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, …

Cevaplar

Birinci sıra hep 2 şer artışla devam eden tek doğal sayılar örüntüsü

İkinci sıra hep 2 şer artışla devam eden çift doğal sayılar örüntüsü

Üçüncü sıra altıdan başlayıp hep 1 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Dördüncü sıra hep 4 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Örüntülerde verilenlerden yararlanarak bilinmeyenleri görebilmek gereklidir.

2, 4, 6, 8, … sayı örüntüsünde 5. ve 6. adımdaki sayıları yazalım

Adım Sayısı

Adım sayısına karşılık gelen sayı

Örüntünün kuralı

1

2

2.1=2

2

4

2.2=4

3

6

2.3=6

.

.

.

n

.

2.n=2n

Yukarıdaki örüntünün kuralı 2n dir

5. Adımdaki sayı 2.n=2.5=10 bulunur.

6. Adımdaki sayı 2.n=2.6=12 bulunur.

Tanım

“n” harfi verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret, sembol veya notasyondur. Bu yüzden “n”, örüntünün “n. Sayısı”, “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” olarak adlandırılır.

Aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralını bulunuz. Bulduğunuz bu kurala uygun olarak sayı örüntüsünün cebirsel ifadesini yazınız.Örüntüyü 2 adım daha devam ettiriniz.

1

2

3

4

5

6

7

1

5

9

13

17

….

….

Cebirsel ifadenin n+4 olduğu görülüyor. Buna göre son iki adım yani 6. adım 21 ve 7. adım 25 olduğu görülür.

Aşağıdaki eksik adımları tamamlayınız

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

19

22

Her aralık 3 er artıyor

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

31

43

Aralıklar sırayla 2, 4, 6, 8, 10, 12

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

47

65

Aralıklar sırayla 3, 6, 9, 12, 15, 18

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

36

49

Aralıklar sırayla 3, 5, 7, 9, 11, 13

Sırası

Kareler

Parça sayısı

ilişki

Harfli gösterim

1

1

1.1.1=1

2

8

2.2.2=8

3

27

3.3.3=9

Bir önceki slaytta olan kareler den oluşmuş küpler düşünülürse;

Olduğu görülür.

a,b ve n birer doğal sayı olmak üzere;

Tablodaki değerleri bulalım

Üslü sayı

Değeri

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Tablodaki değerleri buluyoruz

Üslü sayı

Değeri

2.2.2=8

5.5.5=125

3.3=9

4.4=16

2.2=4

6.6=36

10.10.10=1000

3.3.3.3=9.9=81

2.2.2.2.2.2=4.4.4=16.4=64

Aşağıdaki işlemleri kontrol ediniz

Örüntüleri tamamlayınız.

3, 6, 12, 24, 48, —–,——, ——-, örüntüsünü tamamlayınız.
500 000, 50 000, 5000, ——–, ——–, ——- örüntüsünü tamamlayınız.
13, 18, 23, 28, ——, ——-, 43, ——–, ———, 58 örüntüsünü tamamlayınız.
15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71 örüntüsünün kuralını bulunuz.
2, 5, 11, 23, 47, 95 örüntüsünün kuralını bulunuz. Bu kurala göre : 3,—–,—–, 31,—— örüntüsünü tamamlayınız

İlginizi Çeker mi ? : 80/20 Kuralı ve Hayatımıza Yansımaları | Pareto Prensibi ile Kazanç Analizleri başlıklı konuda Analizleri, Hayatımıza ve Kazanç hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
sayi oruntusu nedir (161), örüntü oluşturma (156), oruntu ornekleri (134), say rnts (130), sayılarla örüntü oluşturma örnekleri (93), örüntü tablosu oluşturulması (83), sayı oruntusu (78), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması (77), örüntü tablosu oluşturma (75), örüntü oluşturma örnekleri (53), sayıların dünyası örüntü oluşturma (53), sayılarla örüntü oluşturma (44), sayı örüntüleri nedir (43), sayı örüntüsü nasıl yapılır (42), örüntü tablosu nasıl oluşturulur (41), doğal sayılarla örüntü örnekleri (40), 3 sınıf örüntü oluşturma örnekleri (39), sayı örüntülerini modelleme ve bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade etme (37), sayı örüntüsü oluşturma (37), sayı örüntüleri oluşturma (36), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 7 sınıf (35), oruntu tablosu (35), örüntü nasıl oluşturulur (29), sayı ve şekillerle örüntü hazırlama (28), 1 sınıf matematikte örüntü nedir (27), 10 tane sayı örüntüsü (27), sayı örüntüleri nasıl yapılır (26), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması örnekler (25), örüntü kuralları (24), sayilarla örüntü (24), 3 6 7 13 15 27 (24), 3 sınıf sayılarla örüntü oluşturma (22), sayısal örüntü örnekleri (22), sayı ve şekillerle örüntü (21), örüntü nasıl oluşur (21), örüntüler (21), 6 Sınıf sayı örüntüleri örnekleri (21), şekillerle sayı örüntüsü (21), sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder (21), sayı örüntüleri ve kuralları (21), sayı örüntüleri örnekleri (21), şekil ve sayı örüntüleri oluşturma (20), 5 sınıf doğal sayılarla örüntü oluşturma (20), örüntülü sayılar (19), sayı örüntüleri (19), 3 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (19), sayı örüntüleri hakkında bilgi (18), örüntü kuralı nasıl bulunur (18), sayı örüntüsü nasıl oluşturulur (17), doğal sayılarda örüntü oluşturma (17), sayı örüntüsü kuralı (16), örüntü hazırlama (16), 5 tane örüntü (16), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün (16), doğal sayılarla örüntü oluşturma (16), örüntü örnekleri 4 sınıf (15), sayı örüntüleri ile ilgili örnekler (15), 3 6 7 13 15 27 ? (15), doğal sayılarla örüntü oluşturma 5 sınıf (15), 3 9 27 81 (15), sayı örüntüsü nerelerde kullanılır (14), örüntü örnekleri 5 sınıf (14), örüntü oluşturma kuralları (14), sayı örüntüsü nasıl olur (14), sayı örüntüsünün kuralının bulunması (14), şekillerle örüntü örnekleri (13), 3 sınıf matematik örüntü tablosu (13), 5 9 14 20 örüntü kuralı (13), sayılarla örüntü nasıl yapılır (13), 2 sınıf matematikte örüntü nedir (13), örüntü örnekleri 3 sınıf (13), sayı örüntüleri ve cevapları 3 sınıf dersleri (13), sayıların örüntüsü (13), 5 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (13), 2 sınıf 10 tane örüntü (12), 10 tane örüntü (12), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 6 sinif (12), sayı örüntülerinin cebirsel kuralları (12), sayı ve şekillerle örüntü oluşturma (12), oruntu nasıl yapılır (12), 6 sınıf örüntü ile ilgili sorular ve cevapları (12), verilen sayı örüntüsünün kuralının bulunması (12), örüntü oluşturma nedir (12), örüntü tablosu örnekleri (12), örüntü örnekleri 6 sınıf (12), 5 9 14 20 örüntü (12), sayılarla ilgili örüntü (11), 1-3-5-7-9 sayı örüntüsündeki 15 sayı kaçtır (11), 5 sınıf matematik örüntü örnekleri (11), doğal sayılarla örüntü (11), örüntü örnekleri 1 sınıf (11), örüntü oluşturma ve sayılarla ilişkilendirme (11), 4 sınıf sayı örüntüsü örnekleri (11), üslü sayılar tablosu (11), sayi örüntü örnekleri (11), 3 sınıf örüntü oluşturma (11), sayıörüntüleriyazmaörüntüdekikuralıifadeetme (10), sayı örüntüsü resimli örnekler 6 sınıf (10), doğal sayılarda örüntü (10), sayı örüntüleri 6 sınıf örnekleri (10), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün kuralını yazınız (10), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı (10), örüntü oluşturmak (10), 50 atne sayı örüntüüds (10), 2 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (10), sayıların örüntüsü nedir (2), google com illik burcler2014 (2), 4 9 25 49 örüntüsü (2), örüntüyü sayılarla ilişkilendirme 7 sınıf (2), 1 ci sinifatamatik oruntudeki iliskiyi soyleyiniz (1), 4 6 7 13 oruntusu cevabi (1), 4 6 7 13 30 oruntusunun kuralı (1), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı nedir (1), 3 sınıf sayı örüntüleri oluşturma (1), 1-1-2 - -120 örüntüsü (1), 1 4 9 16 25 36 SAYI ÖRÜNTÜSÜ VE KURALI (1), 3 4 7 11 18 29 örüntüsünün 3 adim arttir cevabi ne (1), üçüncü ve dördünçü sınıf sayı örüntülerini kısa yoldan yapma (1), 10 tane örüntü örnegi (1), 45 tane sayı örüntüsü (1), sayı örüntü tablosu oluşturma (1), on tane sayı örüntüsü ve cevapları (1), matematikte örüntü çeşitleri (1), sayi oruntusu ve oruntu kuralı yazma (1), harflerden örüntü oluşturma (1), doğal sayılar öruntusunün kuralı (1), cebir usa sayi Çİzelgesİ (1), aşağıdaki örüntüyü 5 adıma kadar devam ettiriniz (1), 5 sınıf örüntü oluşturalım (1), sayı örüntüleri örnekler (1), 5 ci sinif örüntüsünün kuralı (1), yıldız kare yuvarlak modelleriyle kendi örüntünüzü oluşturunuz kuralını yazınız (1)
Share

Etiketler : , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Edisonun bilim alanındaki çalışmaları
 • Metre Kim İcat Etti
 • Doğan Güne ve Herkese Merhaba
 • Sigara Dumanında Bulunan Gazlar
 • Işık Kirliliğinin Olumsuz Etkileri Nelerdir

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 13 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 5,38)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading...Loading...

  2 Yorum var - “sayı örüntüsü oluşturma”

  1. çok güzel yazılar var

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *