ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

Beceriler: Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim.

Kazanımlar: Örüntüler ve İlişkiler

örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

ISINALIM

Örüntü bize ne anlatıyor?
Örüntüler ile nerelerde karşılaşırız?
Günlük yaşamımızda örüntü bize ne hatırlatıyor?
Hiç günlük yaşamda örüntü kullandık mı?
Örüntüleri matematikte hangi durumlarda kullanırız?

AKLIMIZDA OLSUN

ÖRÜNTÜ

MODEL

SAYI ÖRÜNTÜLERİ

TEKRAR

TEKRARLI ÇARPIM

ÜSLÜ İFADE

ÜS ( KUVVET )

TABAN

DEĞER

TEMSİLCİ

TEMSİLCİ SAYI

GENEL SAYI

DEĞİŞKEN

BİLİNMEYEN

CEBİR

CEBİRSEL İFADE

ÜSLÜ NİCELİK

SAYI

SAYI ÖRÜNTÜSÜ

YAŞAMIMIZDA ÖRÜNTÜ

ÜSLÜ GÖSTERİM

MATEMATİKTE ÖRÜNTÜ

DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

DÜŞÜNDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

EL’KİTAB’ÜL-MUHTASAR Fİ HISAB’İL CEBRİ VE’L-MUKABELE”

HAREZMİ

BASİT BİR ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1. SAYI

2. SAYI

3. SAYI

3

6

9

Yukarıdaki örüntüde verilen sayıları yazarsak;

3, 6, 9, 12, 15, …

ÖNCEKİ SAYFANIN AÇIKLAMASI

Sayının örüntü sıra numarası

Sayı için kullanılan üçgen sayısı

Sayı ile kullanılan üçgensel bölge sayısı arasındaki ilişki

1. Seçenek

2. Seçenek

Diğer

1

3

1+1+1=3

3.1=3

.

2

6

2+2+2=6

3.2=6

.

3

9

3+3+3=9

3.3=9

.

4

12

4+4+4=12

3.4=12

.

.

.

.

.

.

n

.

n+n+n=3n

3.n=3n

Bu örüntüye ait genel bir kural söyleyiniz.

Örüntüdeki 100. şekilde kaç üçgensel bölge olacağını

Örüntüdeki herhangi bir şeklin numarası “n” ile temsil edildiğinde üçgensel bölge sayısının nasıl temsil edilebileceğini tablo üzerinde gösterelim

BASİT BİRKAÇ ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,…

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, …

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, …

Cevaplar

Birinci sıra hep 2 şer artışla devam eden tek doğal sayılar örüntüsü

İkinci sıra hep 2 şer artışla devam eden çift doğal sayılar örüntüsü

Üçüncü sıra altıdan başlayıp hep 1 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Dördüncü sıra hep 4 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Örüntülerde verilenlerden yararlanarak bilinmeyenleri görebilmek gereklidir.

2, 4, 6, 8, … sayı örüntüsünde 5. ve 6. adımdaki sayıları yazalım

Adım Sayısı

Adım sayısına karşılık gelen sayı

Örüntünün kuralı

1

2

2.1=2

2

4

2.2=4

3

6

2.3=6

.

.

.

n

.

2.n=2n

Yukarıdaki örüntünün kuralı 2n dir

5. Adımdaki sayı 2.n=2.5=10 bulunur.

6. Adımdaki sayı 2.n=2.6=12 bulunur.

Tanım

“n” harfi verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret, sembol veya notasyondur. Bu yüzden “n”, örüntünün “n. Sayısı”, “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” olarak adlandırılır.

Aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralını bulunuz. Bulduğunuz bu kurala uygun olarak sayı örüntüsünün cebirsel ifadesini yazınız.Örüntüyü 2 adım daha devam ettiriniz.

1

2

3

4

5

6

7

1

5

9

13

17

….

….

Cebirsel ifadenin n+4 olduğu görülüyor. Buna göre son iki adım yani 6. adım 21 ve 7. adım 25 olduğu görülür.

Aşağıdaki eksik adımları tamamlayınız

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

19

22

Her aralık 3 er artıyor

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

31

43

Aralıklar sırayla 2, 4, 6, 8, 10, 12

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

47

65

Aralıklar sırayla 3, 6, 9, 12, 15, 18

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

36

49

Aralıklar sırayla 3, 5, 7, 9, 11, 13

Sırası

Kareler

Parça sayısı

ilişki

Harfli gösterim

1

1

1.1.1=1

2

8

2.2.2=8

3

27

3.3.3=9

Bir önceki slaytta olan kareler den oluşmuş küpler düşünülürse;

Olduğu görülür.

a,b ve n birer doğal sayı olmak üzere;

Tablodaki değerleri bulalım

Üslü sayı

Değeri

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Tablodaki değerleri buluyoruz

Üslü sayı

Değeri

2.2.2=8

5.5.5=125

3.3=9

4.4=16

2.2=4

6.6=36

10.10.10=1000

3.3.3.3=9.9=81

2.2.2.2.2.2=4.4.4=16.4=64

Aşağıdaki işlemleri kontrol ediniz

Örüntüleri tamamlayınız.

3, 6, 12, 24, 48, —–,——, ——-, örüntüsünü tamamlayınız.
500 000, 50 000, 5000, ——–, ——–, ——- örüntüsünü tamamlayınız.
13, 18, 23, 28, ——, ——-, 43, ——–, ———, 58 örüntüsünü tamamlayınız.
15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71 örüntüsünün kuralını bulunuz.
2, 5, 11, 23, 47, 95 örüntüsünün kuralını bulunuz. Bu kurala göre : 3,—–,—–, 31,—— örüntüsünü tamamlayınız

İlginizi Çeker mi ? : Fevzi Kazak'ın baba ocağına ateş düştü başlıklı konuda Ateş, Düştü ve Fevzi hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
sayi oruntusu nedir (161), örüntü oluşturma (157), oruntu ornekleri (136), say rnts (130), sayılarla örüntü oluşturma örnekleri (95), sayı oruntusu (85), örüntü tablosu oluşturulması (83), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması (77), örüntü tablosu oluşturma (75), örüntü oluşturma örnekleri (54), sayıların dünyası örüntü oluşturma (53), sayı örüntüsü nasıl yapılır (46), sayılarla örüntü oluşturma (45), sayı örüntüleri nedir (43), örüntü tablosu nasıl oluşturulur (42), doğal sayılarla örüntü örnekleri (40), 3 sınıf örüntü oluşturma örnekleri (39), sayı örüntülerini modelleme ve bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade etme (37), sayı örüntüsü oluşturma (37), sayı örüntüleri oluşturma (37), oruntu tablosu (35), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 7 sınıf (35), örüntü nasıl oluşturulur (29), sayı ve şekillerle örüntü hazırlama (28), 1 sınıf matematikte örüntü nedir (27), 10 tane sayı örüntüsü (27), 3 6 7 13 15 27 (26), sayilarla örüntü (26), sayı örüntüleri nasıl yapılır (26), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması örnekler (25), örüntü kuralları (24), 3 sınıf sayılarla örüntü oluşturma (22), sayı örüntüleri (22), sayısal örüntü örnekleri (22), sayı ve şekillerle örüntü (21), 6 Sınıf sayı örüntüleri örnekleri (21), örüntü nasıl oluşur (21), örüntüler (21), şekillerle sayı örüntüsü (21), sayı örüntüleri örnekleri (21), sayı örüntüleri ve kuralları (21), sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder (21), 5 sınıf doğal sayılarla örüntü oluşturma (20), şekil ve sayı örüntüleri oluşturma (20), örüntülü sayılar (19), 3 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (19), örüntü kuralı nasıl bulunur (18), sayı örüntüsü nasıl oluşturulur (18), sayı örüntüleri hakkında bilgi (18), doğal sayılarda örüntü oluşturma (17), 3 6 7 13 15 27 ? (17), 5 tane örüntü (16), sayı örüntüsü kuralı (16), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün (16), 5 9 14 20 örüntü kuralı (16), doğal sayılarla örüntü oluşturma (16), örüntü hazırlama (16), doğal sayılarla örüntü oluşturma 5 sınıf (15), örüntü örnekleri 4 sınıf (15), sayı örüntüleri ile ilgili örnekler (15), 3 9 27 81 (15), sayı örüntüsü nerelerde kullanılır (14), sayı örüntüsü nasıl olur (14), örüntü örnekleri 5 sınıf (14), sayı örüntüsünün kuralının bulunması (14), örüntü oluşturma kuralları (14), 3 sınıf matematik örüntü tablosu (13), örüntü örnekleri 3 sınıf (13), 2 sınıf matematikte örüntü nedir (13), sayılarla örüntü nasıl yapılır (13), sayı örüntüleri ve cevapları 3 sınıf dersleri (13), 5 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (13), şekillerle örüntü örnekleri (13), oruntu nasıl yapılır (13), sayıların örüntüsü (13), örüntü örnekleri 6 sınıf (12), verilen sayı örüntüsünün kuralının bulunması (12), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 6 sinif (12), 10 tane örüntü (12), örüntü tablosu örnekleri (12), 2 sınıf 10 tane örüntü (12), örüntü oluşturma ve sayılarla ilişkilendirme (12), sayı örüntülerinin cebirsel kuralları (12), örüntü oluşturma nedir (12), sayı ve şekillerle örüntü oluşturma (12), 6 sınıf örüntü ile ilgili sorular ve cevapları (12), 5 9 14 20 örüntü (12), üslü sayılar tablosu (11), 1-3-5-7-9 sayı örüntüsündeki 15 sayı kaçtır (11), 4 sınıf sayı örüntüsü örnekleri (11), sayi örüntü örnekleri (11), 5 sınıf matematik örüntü örnekleri (11), doğal sayılarla örüntü (11), 3 sınıf örüntü oluşturma (11), örüntü örnekleri 1 sınıf (11), sayılarla ilgili örüntü (11), sayı örüntüsü resimli örnekler 6 sınıf (10), sayı örüntüleri 6 sınıf örnekleri (10), sayıörüntüleriyazmaörüntüdekikuralıifadeetme (10), doğal sayılarda örüntü (10), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı (10), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün kuralını yazınız (10), 50 atne sayı örüntüüds (10), örüntü oluşturmak (10), 2 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (10), örüntüyü sayılarla ilişkilendirme (5), ontane sekı olustur (4), sayılarla örüntü örnekleri (3), 4 sinif örüntüleri̇ sayilarla i̇li̇şki̇lendi̇rme örnek çalişma (3), dogal sayilarla oruntu ile ilgili on tane ornek (3), 5 9 14 20 27 35 44 sayi örüntüsünün 8 adimi kuralı (2), 5 11 16 ? 26 oruntude 4 adim kac (2), sayıların örüntüsü nedir (2), 4 9 25 49 örüntüsü (2), 2 5 11 23 47 95 örtüntüsünün kuralını bulunuz bu kurala göre 3 31 örüntüsünün cevabı nedir (2), saylarla rnt oluturulabilir mi? (2), 2 6 12 20 örüntüsünün kuralı (2), 2 5 8 11 oruntusunun yapilisi (2), örüntüyü sayılarla ilişkilendirme 7 sınıf (2), verilen sayı örüntüsünü modelleme (2), matematik ödevi öründeki ilişkiyi belirle (2), 5-11-16-?-26 örüntü kuralı (2), sayı örüntülerinde kural nasıl bulunur (2), asağıdaki örüntülerdiki kuralı bularak tamamlayın (2), google com illik burcler2014 (2), bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirme (2), satırların kendi içinde nasıl bir sayı örüntüsü vardır açıklaması (1), tek sayilar örüntü oluşturur mu kurali ne (1), sayı örüntüleri örnekler (1), üçgensel örüntü (1), üçüncü ve dördünçü sınıf sayı örüntülerini kısa yoldan yapma (1), üslü sayılar örüntü (1), örüntüyü iki adım genişletmeye örnek (1), örüntüyü 3 adım genişletme nasıl olur (1), ôrûntûyû 2adim búyúltmek (1), sayı örüntü tablosu oluşturma (1), sayi oruntulerinde iliskiyi harflerle ifade etme (1), sayi oruntusu ve oruntu kuralı yazma (1), sayı örüntüsünü şekil örüntüsüne dönüştürme (1), sayı örüntülerine 20 tane örnek (1), sayilarla iliskilendirme nasil yapilir ornek (1), sayilarla oruntu olusturabilir mi (1), Sayı oluşturma (1), sayılarla sayı örüntüsü kurulmuş (1), sayısal örüntü işlemleri (1), şekil oluştur1 (1), yıldız kare yuvarlak modelleriyle kendi örüntünüzü oluşturunuz kuralını yazınız (1), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı nedir (1), 3 LÜ ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI (1), 3 sınıf örüntü genişletme (1), 3 sınıf örüntüleri 2adım genişletme (1), 3 sınıf sayı örüntüleri oluşturma (1), 3-6-12-21-30-40- kuralina gore daha sonra hangi sayi gelir (1), 35 ten başlayarak 7 şer sayarak örüntü oluşturmak (1), 3er adim sayi örüntüsü (1), 4 6 7 13 30 oruntusunun kuralı (1), 4 6 7 13 oruntusu cevabi (1), 4 sayisinin örüntüsu (1), 4 sınıf 20 tane örüntü (1), 4 sinif 20tane sayilarlaörüntü (1), 4 sinif 5 11 16 ? 26 oruntude 4 adim kac (1), 45 tane sayı örüntüsü (1), 5 -2 »»» 16 Kurallara gore verilen sayilardan baslayarak ôrüntüler olusturun (1), 5 11 16 x 26 örüntüdeki bilinmeyen nedir 4 sınıf (1), 3 lü örüntü (1), 3 6 9 örüntüsü nedir (1), 3 6 7 13 15 27 ? cevap (1), 1 3 6 8 11 16 örüntü kurallarına göre sonuç nedir (1), 1 4 9 16 25 36 SAYI ÖRÜNTÜSÜ VE KURALI (1), 1 8 27 64 örüntüsünün sonucu nedir (1), 1 ci sinifatamatik oruntudeki iliskiyi soyleyiniz (1), 1-1-2 - -120 örüntüsü (1), 1-4-9-16-25-a-b örüntüsü kaçtır (1), 10 tane örüntü örnegi (1), 13 17 25 32 örüntü (1), 14 16 11 13 8 10 5 örüntüsünün kuralı nedir (1), 1_3_5_7 örüntüsünün kuralı (1), 2 4 6 8 örüntüsünü modelleyerek gösteriniz 4 sınıf (1), 2 4 8 örüntüsünün genel kuralı (1), 2 5 11 23 47 95 örüntüsünün kuralını bulunuz bu kurala göre 3 31 örüntüsünü tamamlayınız (1), 2-3-3 kuralına sahip bir örüntü (1), 20 tane sayılarla örüntü oluştur (1), 3 4 7 11 18 29 örüntüsünün 3 adim arttir cevabi ne (1), 5 12 19 26 sayı örüntüsünün genel kuralını yazınız (1), 5 9 14 20 örüntüsünün kuralı nedir (1), 5 ci sinif örüntüsünün kuralı (1), hülya ar matemet k (1), iki adim genisletme nedir (1), küp örüntüsü nedir ücüncü sınıf (1), matematikte adım genişletme nasıl olur (1), matematikte örüntü çeşitleri (1), olusan örüntüyù sayilarla iliskilendiriniz nedemek (1), on tane sayı örüntüsü ve cevapları (1), örüntü çeşitleri nelerdir nedir (1), örüntü hangi kurala göre oluşturulur (1), öruntu kuralini n ile gosterme (1), örüntü modelleme (1), 8-27-64 oruntusunun kurali (1), oruntude 2 adim genisletme (1), örüntüde adım nedir (1)
Share

Etiketler : , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Nasıl Bir Çevre Güzeldir
 • Örgütlerde İnsan İlişkileri
 • Çözeltilerin Derişime Bağlı Özellikleri
 • Kedinin Büyümüş Dişisine Ne Denir
 • Hazır sistemler için en iyi robots.txt dosyaları

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 13 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 5,38)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading...Loading...

  1 Yorum var - “sayı örüntüsü oluşturma”

  1. çok güzel yazılar var

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *