ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

Beceriler: Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim.

Kazanımlar: Örüntüler ve İlişkiler

örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

ISINALIM

Örüntü bize ne anlatıyor?
Örüntüler ile nerelerde karşılaşırız?
Günlük yaşamımızda örüntü bize ne hatırlatıyor?
Hiç günlük yaşamda örüntü kullandık mı?
Örüntüleri matematikte hangi durumlarda kullanırız?

AKLIMIZDA OLSUN

ÖRÜNTÜ

MODEL

SAYI ÖRÜNTÜLERİ

TEKRAR

TEKRARLI ÇARPIM

ÜSLÜ İFADE

ÜS ( KUVVET )

TABAN

DEĞER

TEMSİLCİ

TEMSİLCİ SAYI

GENEL SAYI

DEĞİŞKEN

BİLİNMEYEN

CEBİR

CEBİRSEL İFADE

ÜSLÜ NİCELİK

SAYI

SAYI ÖRÜNTÜSÜ

YAŞAMIMIZDA ÖRÜNTÜ

ÜSLÜ GÖSTERİM

MATEMATİKTE ÖRÜNTÜ

DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

DÜŞÜNDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

EL’KİTAB’ÜL-MUHTASAR Fİ HISAB’İL CEBRİ VE’L-MUKABELE”

HAREZMİ

BASİT BİR ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1. SAYI

2. SAYI

3. SAYI

3

6

9

Yukarıdaki örüntüde verilen sayıları yazarsak;

3, 6, 9, 12, 15, …

ÖNCEKİ SAYFANIN AÇIKLAMASI

Sayının örüntü sıra numarası

Sayı için kullanılan üçgen sayısı

Sayı ile kullanılan üçgensel bölge sayısı arasındaki ilişki

1. Seçenek

2. Seçenek

Diğer

1

3

1+1+1=3

3.1=3

.

2

6

2+2+2=6

3.2=6

.

3

9

3+3+3=9

3.3=9

.

4

12

4+4+4=12

3.4=12

.

.

.

.

.

.

n

.

n+n+n=3n

3.n=3n

Bu örüntüye ait genel bir kural söyleyiniz.

Örüntüdeki 100. şekilde kaç üçgensel bölge olacağını

Örüntüdeki herhangi bir şeklin numarası “n” ile temsil edildiğinde üçgensel bölge sayısının nasıl temsil edilebileceğini tablo üzerinde gösterelim

BASİT BİRKAÇ ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,…

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, …

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, …

Cevaplar

Birinci sıra hep 2 şer artışla devam eden tek doğal sayılar örüntüsü

İkinci sıra hep 2 şer artışla devam eden çift doğal sayılar örüntüsü

Üçüncü sıra altıdan başlayıp hep 1 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Dördüncü sıra hep 4 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Örüntülerde verilenlerden yararlanarak bilinmeyenleri görebilmek gereklidir.

2, 4, 6, 8, … sayı örüntüsünde 5. ve 6. adımdaki sayıları yazalım

Adım Sayısı

Adım sayısına karşılık gelen sayı

Örüntünün kuralı

1

2

2.1=2

2

4

2.2=4

3

6

2.3=6

.

.

.

n

.

2.n=2n

Yukarıdaki örüntünün kuralı 2n dir

5. Adımdaki sayı 2.n=2.5=10 bulunur.

6. Adımdaki sayı 2.n=2.6=12 bulunur.

Tanım

“n” harfi verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret, sembol veya notasyondur. Bu yüzden “n”, örüntünün “n. Sayısı”, “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” olarak adlandırılır.

Aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralını bulunuz. Bulduğunuz bu kurala uygun olarak sayı örüntüsünün cebirsel ifadesini yazınız.Örüntüyü 2 adım daha devam ettiriniz.

1

2

3

4

5

6

7

1

5

9

13

17

….

….

Cebirsel ifadenin n+4 olduğu görülüyor. Buna göre son iki adım yani 6. adım 21 ve 7. adım 25 olduğu görülür.

Aşağıdaki eksik adımları tamamlayınız

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

19

22

Her aralık 3 er artıyor

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

31

43

Aralıklar sırayla 2, 4, 6, 8, 10, 12

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

47

65

Aralıklar sırayla 3, 6, 9, 12, 15, 18

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

36

49

Aralıklar sırayla 3, 5, 7, 9, 11, 13

Sırası

Kareler

Parça sayısı

ilişki

Harfli gösterim

1

1

1.1.1=1

2

8

2.2.2=8

3

27

3.3.3=9

Bir önceki slaytta olan kareler den oluşmuş küpler düşünülürse;

Olduğu görülür.

a,b ve n birer doğal sayı olmak üzere;

Tablodaki değerleri bulalım

Üslü sayı

Değeri

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Tablodaki değerleri buluyoruz

Üslü sayı

Değeri

2.2.2=8

5.5.5=125

3.3=9

4.4=16

2.2=4

6.6=36

10.10.10=1000

3.3.3.3=9.9=81

2.2.2.2.2.2=4.4.4=16.4=64

Aşağıdaki işlemleri kontrol ediniz

Örüntüleri tamamlayınız.

3, 6, 12, 24, 48, —–,——, ——-, örüntüsünü tamamlayınız.
500 000, 50 000, 5000, ——–, ——–, ——- örüntüsünü tamamlayınız.
13, 18, 23, 28, ——, ——-, 43, ——–, ———, 58 örüntüsünü tamamlayınız.
15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71 örüntüsünün kuralını bulunuz.
2, 5, 11, 23, 47, 95 örüntüsünün kuralını bulunuz. Bu kurala göre : 3,—–,—–, 31,—— örüntüsünü tamamlayınız

İlginizi Çeker mi ? : Seo ve İçerik Metni / Kod Oranı başlıklı konuda içerik, Metni ve Oranı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
sayi oruntusu nedir (161), örüntü oluşturma (157), oruntu ornekleri (136), say rnts (130), sayılarla örüntü oluşturma örnekleri (95), sayı oruntusu (85), örüntü tablosu oluşturulması (83), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması (77), örüntü tablosu oluşturma (75), örüntü oluşturma örnekleri (54), sayıların dünyası örüntü oluşturma (53), sayı örüntüsü nasıl yapılır (46), sayılarla örüntü oluşturma (45), sayı örüntüleri nedir (43), örüntü tablosu nasıl oluşturulur (42), doğal sayılarla örüntü örnekleri (40), 3 sınıf örüntü oluşturma örnekleri (39), sayı örüntülerini modelleme ve bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade etme (37), sayı örüntüsü oluşturma (37), sayı örüntüleri oluşturma (36), oruntu tablosu (35), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 7 sınıf (35), örüntü nasıl oluşturulur (29), sayı ve şekillerle örüntü hazırlama (28), 1 sınıf matematikte örüntü nedir (27), 10 tane sayı örüntüsü (27), sayı örüntüleri nasıl yapılır (26), sayilarla örüntü (26), 3 6 7 13 15 27 (26), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması örnekler (25), örüntü kuralları (24), sayısal örüntü örnekleri (22), 3 sınıf sayılarla örüntü oluşturma (22), sayı örüntüleri (22), örüntü nasıl oluşur (21), sayı örüntüleri ve kuralları (21), sayı ve şekillerle örüntü (21), 6 Sınıf sayı örüntüleri örnekleri (21), şekillerle sayı örüntüsü (21), örüntüler (21), sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder (21), sayı örüntüleri örnekleri (21), 5 sınıf doğal sayılarla örüntü oluşturma (20), şekil ve sayı örüntüleri oluşturma (20), 3 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (19), örüntülü sayılar (19), sayı örüntüsü nasıl oluşturulur (18), örüntü kuralı nasıl bulunur (18), sayı örüntüleri hakkında bilgi (18), doğal sayılarda örüntü oluşturma (17), 3 6 7 13 15 27 ? (17), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün (16), 5 tane örüntü (16), 5 9 14 20 örüntü kuralı (16), örüntü hazırlama (16), sayı örüntüsü kuralı (16), doğal sayılarla örüntü oluşturma (16), örüntü örnekleri 4 sınıf (15), 3 9 27 81 (15), sayı örüntüleri ile ilgili örnekler (15), doğal sayılarla örüntü oluşturma 5 sınıf (15), sayı örüntüsü nasıl olur (14), örüntü oluşturma kuralları (14), sayı örüntüsü nerelerde kullanılır (14), örüntü örnekleri 5 sınıf (14), sayı örüntüsünün kuralının bulunması (14), 3 sınıf matematik örüntü tablosu (13), sayıların örüntüsü (13), şekillerle örüntü örnekleri (13), oruntu nasıl yapılır (13), 2 sınıf matematikte örüntü nedir (13), sayılarla örüntü nasıl yapılır (13), 5 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (13), örüntü örnekleri 3 sınıf (13), sayı örüntüleri ve cevapları 3 sınıf dersleri (13), sayı örüntülerinin cebirsel kuralları (12), örüntü tablosu örnekleri (12), örüntü örnekleri 6 sınıf (12), verilen sayı örüntüsünün kuralının bulunması (12), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 6 sinif (12), sayı ve şekillerle örüntü oluşturma (12), örüntü oluşturma ve sayılarla ilişkilendirme (12), 10 tane örüntü (12), 5 9 14 20 örüntü (12), örüntü oluşturma nedir (12), 6 sınıf örüntü ile ilgili sorular ve cevapları (12), 2 sınıf 10 tane örüntü (12), sayi örüntü örnekleri (11), 1-3-5-7-9 sayı örüntüsündeki 15 sayı kaçtır (11), doğal sayılarla örüntü (11), örüntü örnekleri 1 sınıf (11), üslü sayılar tablosu (11), 4 sınıf sayı örüntüsü örnekleri (11), sayılarla ilgili örüntü (11), 5 sınıf matematik örüntü örnekleri (11), 3 sınıf örüntü oluşturma (11), 2 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (10), doğal sayılarda örüntü (10), örüntü oluşturmak (10), sayıörüntüleriyazmaörüntüdekikuralıifadeetme (10), sayı örüntüleri 6 sınıf örnekleri (10), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı (10), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün kuralını yazınız (10), sayı örüntüsü resimli örnekler 6 sınıf (10), 50 atne sayı örüntüüds (10), örüntüyü sayılarla ilişkilendirme (5), ontane sekı olustur (4), 4 sinif örüntüleri̇ sayilarla i̇li̇şki̇lendi̇rme örnek çalişma (3), dogal sayilarla oruntu ile ilgili on tane ornek (3), sayılarla örüntü örnekleri (3), 5 9 14 20 27 35 44 sayi örüntüsünün 8 adimi kuralı (2), 5 11 16 ? 26 oruntude 4 adim kac (2), 5-11-16-?-26 örüntü kuralı (2), verilen sayı örüntüsünü modelleme (2), sayıların örüntüsü nedir (2), örüntüyü sayılarla ilişkilendirme 7 sınıf (2), 4 9 25 49 örüntüsü (2), bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirme (2), matematik ödevi öründeki ilişkiyi belirle (2), asağıdaki örüntülerdiki kuralı bularak tamamlayın (2), 2 6 12 20 örüntüsünün kuralı (2), google com illik burcler2014 (2), saylarla rnt oluturulabilir mi? (2), 2 5 8 11 oruntusunun yapilisi (2), sayı örüntülerinde kural nasıl bulunur (2), 2 5 11 23 47 95 örtüntüsünün kuralını bulunuz bu kurala göre 3 31 örüntüsünün cevabı nedir (2), yıldız kare yuvarlak modelleriyle kendi örüntünüzü oluşturunuz kuralını yazınız (1), örüntüyü iki adım genişletmeye örnek (1), sayı örüntüleri örnekler (1), şekil oluştur1 (1), örüntüyü 3 adım genişletme nasıl olur (1), ôrûntûyû 2adim búyúltmek (1), tek sayilar örüntü oluşturur mu kurali ne (1), sayısal örüntü işlemleri (1), sayılarla sayı örüntüsü kurulmuş (1), üslü sayılar örüntü (1), Sayı oluşturma (1), sayilarla iliskilendirme nasil yapilir ornek (1), üçüncü ve dördünçü sınıf sayı örüntülerini kısa yoldan yapma (1), sayi oruntusu ve oruntu kuralı yazma (1), sayı örüntüsünü şekil örüntüsüne dönüştürme (1), sayı örüntü tablosu oluşturma (1), sayilarla oruntu olusturabilir mi (1), sayi oruntulerinde iliskiyi harflerle ifade etme (1), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı nedir (1), 3 sınıf örüntüleri 2adım genişletme (1), 3 sınıf sayı örüntüleri oluşturma (1), 3-6-12-21-30-40- kuralina gore daha sonra hangi sayi gelir (1), 3er adim sayi örüntüsü (1), 4 6 7 13 30 oruntusunun kuralı (1), 4 6 7 13 oruntusu cevabi (1), 4 sayisinin örüntüsu (1), 4 sınıf 20 tane örüntü (1), 4 sinif 20tane sayilarlaörüntü (1), 4 sinif 5 11 16 ? 26 oruntude 4 adim kac (1), 3 4 7 11 18 29 örüntüsünün 3 adim arttir cevabi ne (1), 45 tane sayı örüntüsü (1), 5 -2 »»» 16 Kurallara gore verilen sayilardan baslayarak ôrüntüler olusturun (1), 5 11 16 x 26 örüntüdeki bilinmeyen nedir 4 sınıf (1), 5 12 19 26 sayı örüntüsünün genel kuralını yazınız (1), 3 sınıf örüntü genişletme (1), 3 LÜ ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI (1), 3 6 9 örüntüsü nedir (1), 1 3 6 8 11 16 örüntü kurallarına göre sonuç nedir (1), 1 4 9 16 25 36 SAYI ÖRÜNTÜSÜ VE KURALI (1), 1 8 27 64 örüntüsünün sonucu nedir (1), 1 ci sinifatamatik oruntudeki iliskiyi soyleyiniz (1), 1-1-2 - -120 örüntüsü (1), 1-4-9-16-25-a-b örüntüsü kaçtır (1), 10 tane örüntü örnegi (1), 13 17 25 32 örüntü (1), 14 16 11 13 8 10 5 örüntüsünün kuralı nedir (1), 1_3_5_7 örüntüsünün kuralı (1), 2 4 8 örüntüsünün genel kuralı (1), 2 5 11 23 47 95 örüntüsünün kuralını bulunuz bu kurala göre 3 31 örüntüsünü tamamlayınız (1), 2-3-3 kuralına sahip bir örüntü (1), 20 tane sayılarla örüntü oluştur (1), 3 6 7 13 15 27 ? cevap (1), 5 9 14 20 örüntüsünün kuralı nedir (1), 5 ci sinif örüntüsünün kuralı (1), 5 sınıf doğal sayılar tablo oluşturma proje (1), hülya ar matemet k (1), iki adim genisletme nedir (1), küp örüntüsü nedir ücüncü sınıf (1), matematikte adım genişletme nasıl olur (1), matematikte örüntü çeşitleri (1), olusan örüntüyù sayilarla iliskilendiriniz nedemek (1), on tane sayı örüntüsü ve cevapları (1), örüntü çeşitleri nelerdir nedir (1), örüntü hangi kurala göre oluşturulur (1), örüntü modelleme (1), 8-27-64 oruntusunun kurali (1), oruntude 2 adim genisletme (1), örüntüde adım nedir (1), oruntulerı 4adım devam etmek nefor (1), oruntuleri sayilarla iliskilendirmek (1), harflerden örüntü oluşturma (1), dogal sayllarln tek cift nasl olur (1), doğal sayıların oluşturmak 3 sınıf (1), 5 sınıf örüntü oluşturalım (1)
Share

Etiketler : , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Geometrik Cisimlerin Tanımları
 • Meke Gölünün Fiziki Özellikleri
 • Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları
 • Müzikte Hız Ve Gürlük Basamakları
 • Sigara Dumanında Hangi Gazlar Vardır İnsan Sağlığına Etkileri Nelerdir

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 13 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 5,38)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading...Loading...

  1 Yorum var - “sayı örüntüsü oluşturma”

  1. çok güzel yazılar var

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *