ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

Beceriler: Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim.

Kazanımlar: Örüntüler ve İlişkiler

örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

ISINALIM

Örüntü bize ne anlatıyor?
Örüntüler ile nerelerde karşılaşırız?
Günlük yaşamımızda örüntü bize ne hatırlatıyor?
Hiç günlük yaşamda örüntü kullandık mı?
Örüntüleri matematikte hangi durumlarda kullanırız?

AKLIMIZDA OLSUN

ÖRÜNTÜ

MODEL

SAYI ÖRÜNTÜLERİ

TEKRAR

TEKRARLI ÇARPIM

ÜSLÜ İFADE

ÜS ( KUVVET )

TABAN

DEĞER

TEMSİLCİ

TEMSİLCİ SAYI

GENEL SAYI

DEĞİŞKEN

BİLİNMEYEN

CEBİR

CEBİRSEL İFADE

ÜSLÜ NİCELİK

SAYI

SAYI ÖRÜNTÜSÜ

YAŞAMIMIZDA ÖRÜNTÜ

ÜSLÜ GÖSTERİM

MATEMATİKTE ÖRÜNTÜ

DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

DÜŞÜNDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

EL’KİTAB’ÜL-MUHTASAR Fİ HISAB’İL CEBRİ VE’L-MUKABELE”

HAREZMİ

BASİT BİR ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1. SAYI

2. SAYI

3. SAYI

3

6

9

Yukarıdaki örüntüde verilen sayıları yazarsak;

3, 6, 9, 12, 15, …

ÖNCEKİ SAYFANIN AÇIKLAMASI

Sayının örüntü sıra numarası

Sayı için kullanılan üçgen sayısı

Sayı ile kullanılan üçgensel bölge sayısı arasındaki ilişki

1. Seçenek

2. Seçenek

Diğer

1

3

1+1+1=3

3.1=3

.

2

6

2+2+2=6

3.2=6

.

3

9

3+3+3=9

3.3=9

.

4

12

4+4+4=12

3.4=12

.

.

.

.

.

.

n

.

n+n+n=3n

3.n=3n

Bu örüntüye ait genel bir kural söyleyiniz.

Örüntüdeki 100. şekilde kaç üçgensel bölge olacağını

Örüntüdeki herhangi bir şeklin numarası “n” ile temsil edildiğinde üçgensel bölge sayısının nasıl temsil edilebileceğini tablo üzerinde gösterelim

BASİT BİRKAÇ ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,…

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, …

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, …

Cevaplar

Birinci sıra hep 2 şer artışla devam eden tek doğal sayılar örüntüsü

İkinci sıra hep 2 şer artışla devam eden çift doğal sayılar örüntüsü

Üçüncü sıra altıdan başlayıp hep 1 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Dördüncü sıra hep 4 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Örüntülerde verilenlerden yararlanarak bilinmeyenleri görebilmek gereklidir.

2, 4, 6, 8, … sayı örüntüsünde 5. ve 6. adımdaki sayıları yazalım

Adım Sayısı

Adım sayısına karşılık gelen sayı

Örüntünün kuralı

1

2

2.1=2

2

4

2.2=4

3

6

2.3=6

.

.

.

n

.

2.n=2n

Yukarıdaki örüntünün kuralı 2n dir

5. Adımdaki sayı 2.n=2.5=10 bulunur.

6. Adımdaki sayı 2.n=2.6=12 bulunur.

Tanım

“n” harfi verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret, sembol veya notasyondur. Bu yüzden “n”, örüntünün “n. Sayısı”, “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” olarak adlandırılır.

Aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralını bulunuz. Bulduğunuz bu kurala uygun olarak sayı örüntüsünün cebirsel ifadesini yazınız.Örüntüyü 2 adım daha devam ettiriniz.

1

2

3

4

5

6

7

1

5

9

13

17

….

….

Cebirsel ifadenin n+4 olduğu görülüyor. Buna göre son iki adım yani 6. adım 21 ve 7. adım 25 olduğu görülür.

Aşağıdaki eksik adımları tamamlayınız

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

19

22

Her aralık 3 er artıyor

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

31

43

Aralıklar sırayla 2, 4, 6, 8, 10, 12

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

47

65

Aralıklar sırayla 3, 6, 9, 12, 15, 18

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

36

49

Aralıklar sırayla 3, 5, 7, 9, 11, 13

Sırası

Kareler

Parça sayısı

ilişki

Harfli gösterim

1

1

1.1.1=1

2

8

2.2.2=8

3

27

3.3.3=9

Bir önceki slaytta olan kareler den oluşmuş küpler düşünülürse;

Olduğu görülür.

a,b ve n birer doğal sayı olmak üzere;

Tablodaki değerleri bulalım

Üslü sayı

Değeri

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Tablodaki değerleri buluyoruz

Üslü sayı

Değeri

2.2.2=8

5.5.5=125

3.3=9

4.4=16

2.2=4

6.6=36

10.10.10=1000

3.3.3.3=9.9=81

2.2.2.2.2.2=4.4.4=16.4=64

Aşağıdaki işlemleri kontrol ediniz

Örüntüleri tamamlayınız.

3, 6, 12, 24, 48, —–,——, ——-, örüntüsünü tamamlayınız.
500 000, 50 000, 5000, ——–, ——–, ——- örüntüsünü tamamlayınız.
13, 18, 23, 28, ——, ——-, 43, ——–, ———, 58 örüntüsünü tamamlayınız.
15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71 örüntüsünün kuralını bulunuz.
2, 5, 11, 23, 47, 95 örüntüsünün kuralını bulunuz. Bu kurala göre : 3,—–,—–, 31,—— örüntüsünü tamamlayınız

İlginizi Çeker mi ? : Cenazeler defnediliyor! başlıklı konuda Cenazeler ve defnediliyor hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
sayi oruntusu nedir (162), örüntü oluşturma (157), oruntu ornekleri (136), say rnts (130), sayılarla örüntü oluşturma örnekleri (95), sayı oruntusu (85), örüntü tablosu oluşturulması (83), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması (77), örüntü tablosu oluşturma (75), örüntü oluşturma örnekleri (54), sayıların dünyası örüntü oluşturma (53), sayı örüntüsü nasıl yapılır (46), sayılarla örüntü oluşturma (45), sayı örüntüleri nedir (43), örüntü tablosu nasıl oluşturulur (42), doğal sayılarla örüntü örnekleri (40), 3 sınıf örüntü oluşturma örnekleri (39), sayı örüntüleri oluşturma (37), sayı örüntülerini modelleme ve bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade etme (37), sayı örüntüsü oluşturma (37), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 7 sınıf (35), oruntu tablosu (35), örüntü nasıl oluşturulur (29), sayı ve şekillerle örüntü hazırlama (29), 3 6 7 13 15 27 (27), 1 sınıf matematikte örüntü nedir (27), 10 tane sayı örüntüsü (27), sayilarla örüntü (26), sayı örüntüleri nasıl yapılır (26), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması örnekler (25), örüntü kuralları (24), 3 sınıf sayılarla örüntü oluşturma (22), sayı örüntüleri (22), sayısal örüntü örnekleri (22), sayı örüntüleri ve kuralları (21), sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder (21), örüntüler (21), şekillerle sayı örüntüsü (21), sayı ve şekillerle örüntü (21), örüntü nasıl oluşur (21), sayı örüntüleri örnekleri (21), 6 Sınıf sayı örüntüleri örnekleri (21), şekil ve sayı örüntüleri oluşturma (20), 5 sınıf doğal sayılarla örüntü oluşturma (20), 3 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (19), örüntülü sayılar (19), sayı örüntüleri hakkında bilgi (18), örüntü kuralı nasıl bulunur (18), 3 6 7 13 15 27 ? (18), sayı örüntüsü nasıl oluşturulur (18), doğal sayılarda örüntü oluşturma (17), örüntü hazırlama (16), 5 tane örüntü (16), doğal sayılarla örüntü oluşturma (16), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün (16), 5 9 14 20 örüntü kuralı (16), sayı örüntüsü kuralı (16), doğal sayılarla örüntü oluşturma 5 sınıf (15), sayı örüntüleri ile ilgili örnekler (15), örüntü örnekleri 4 sınıf (15), 3 9 27 81 (15), sayı örüntüsünün kuralının bulunması (15), sayı örüntüsü nerelerde kullanılır (14), örüntü oluşturma kuralları (14), sayı örüntüsü nasıl olur (14), örüntü örnekleri 5 sınıf (14), örüntü örnekleri 3 sınıf (13), 3 sınıf matematik örüntü tablosu (13), sayı örüntüleri ve cevapları 3 sınıf dersleri (13), 2 sınıf matematikte örüntü nedir (13), sayılarla örüntü nasıl yapılır (13), 5 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (13), şekillerle örüntü örnekleri (13), oruntu nasıl yapılır (13), sayıların örüntüsü (13), 6 sınıf örüntü ile ilgili sorular ve cevapları (12), örüntü oluşturma ve sayılarla ilişkilendirme (12), verilen sayı örüntüsünün kuralının bulunması (12), örüntü oluşturma nedir (12), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 6 sinif (12), 10 tane örüntü (12), 2 sınıf 10 tane örüntü (12), örüntü tablosu örnekleri (12), sayı örüntülerinin cebirsel kuralları (12), örüntü örnekleri 6 sınıf (12), 5 9 14 20 örüntü (12), sayı ve şekillerle örüntü oluşturma (12), 5 sınıf matematik örüntü örnekleri (11), örüntü örnekleri 1 sınıf (11), sayi örüntü örnekleri (11), 3 sınıf örüntü oluşturma (11), sayılarla ilgili örüntü (11), doğal sayılarla örüntü (11), üslü sayılar tablosu (11), 1-3-5-7-9 sayı örüntüsündeki 15 sayı kaçtır (11), 4 sınıf sayı örüntüsü örnekleri (11), 50 atne sayı örüntüüds (10), 2 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (10), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı (10), sayı örüntüleri 6 sınıf örnekleri (10), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün kuralını yazınız (10), örüntü oluşturmak (10), sayı örüntüsü resimli örnekler 6 sınıf (10), doğal sayılarda örüntü (10), sayıörüntüleriyazmaörüntüdekikuralıifadeetme (10), örüntüyü sayılarla ilişkilendirme (5), 35 ten baslayip 7 ser sayarak 5 sayilik oruntu olusturma (4), ontane sekı olustur (4), 4 sinif örüntüleri̇ sayilarla i̇li̇şki̇lendi̇rme örnek çalişma (3), dogal sayilarla oruntu ile ilgili on tane ornek (3), sayılarla örüntü örnekleri (3), matematik ödevi öründeki ilişkiyi belirle (2), 2 5 8 11 oruntusunun yapilisi (2), 3-6-12-21-30-40 arasındaki örüntü (2), google com illik burcler2014 (2), örüntüyü sayılarla ilişkilendirme 7 sınıf (2), 3-6-12-21-30-40 kuralına göre sırada hangi sayı var? (2), verilen sayı örüntüsünü modelleme (2), 5-11-16-?-26 örüntü kuralı (2), sayi oruntulerini modelleyerek bu oruntulerdeki ilişkiyi harfle ifade eder (2), 4-6-7-13- 30-40 (2), asağıdaki örüntülerdiki kuralı bularak tamamlayın (2), 5 9 14 20 27 35 44 sayi örüntüsünün 8 adimi kuralı (2), 2 6 12 20 örüntüsünün kuralı (2), 5 11 16 ? 26 oruntude 4 adim kac (2), sayıların örüntüsü nedir (2), saylarla rnt oluturulabilir mi? (2), sayı örüntülerinde kural nasıl bulunur (2), bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirme (2), 4 9 25 49 örüntüsü (2), 2 5 11 23 47 95 örtüntüsünün kuralını bulunuz bu kurala göre 3 31 örüntüsünün cevabı nedir (2), sayı örüntülerine 20 tane örnek (1), sayı örüntüsünü şekil örüntüsüne dönüştürme (1), sayi oruntusu ve oruntu kuralı yazma (1), yıldız kare yuvarlak modelleriyle kendi örüntünüzü oluşturunuz kuralını yazınız (1), örüntüler ve doğal sayılar (1), üslü sayılarda örüntü oluşturma (1), üslü sayılarda örüntü oluşturma nasil yapilir (1), sayı örüntüsü örnekleri ve kuralları (1), 2 SINIF SAYI ÖRUNTUSU (1), oruntude 2 adim genisletme (1), örüntüde adım nedir (1), şekil oluştur1 (1), Sayı oluşturma (1), sayı örüntü tablosu oluşturma (1), sayilarla iliskilendirme nasil yapilir ornek (1), sayı örüntüleri örnekler (1), sayısal örüntü işlemleri (1), sayi oruntulerinde iliskiyi harflerle ifade etme (1), sayı örüntülerini modelleme ve bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade etme ile ilgili sorular (1), sayılarla sayı örüntüsü kurulmuş (1), tek sayilar örüntü oluşturur mu kurali ne (1), üçgensel örüntü (1), üslü sayılar örüntü (1), oruntulerı 4adım devam etmek nefor (1), oruntuleri sayilarla iliskilendirmek (1), örüntülerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi (1), üçüncü ve dördünçü sınıf sayı örüntülerini kısa yoldan yapma (1), ôrûntûyû 2adim búyúltmek (1), örüntüyü 3 adım genişletme nasıl olur (1), örüntüyü iki adım genişletmeye örnek (1), satırların kendi içinde nasıl bir sayı örüntüsü vardır açıklaması (1), sayilarla oruntu olusturabilir mi (1), 5 11 16 x 26 örüntüdeki bilinmeyen nedir 4 sınıf (1), 3-7-15-30-? oruntusu (1), 3-6-12-21-30-40- kuralina gore daha sonra hangi sayi gelir (1), 3 sınıf sayı örüntüleri oluşturma (1), 3 sınıf örüntüleri 2adım genişletme (1), 3 sınıf örüntü genişletme (1), 3 LÜ ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI (1), 3 lü örüntü (1), 3 6 9 örüntüsü nedir (1), 3 6 7 13 15 27 ? cevap (1), 35 ten başlayarak 7 şer sayarak örüntü oluşturmak (1), 35 ten baslayip yediser sayarak 5 sayilik oruntu olusturun (1), 3er adim sayi örüntüsü (1), 5 -2 »»» 16 Kurallara gore verilen sayilardan baslayarak ôrüntüler olusturun (1), 45 tane sayı örüntüsü (1), 4-6-7-13-30-40 arasindaki oruntu (1), 4 sinif 5 11 16 ? 26 oruntude 4 adim kac (1), 4 sinif 20tane sayilarlaörüntü (1), 4 sınıf 20 tane örüntü (1), 4 sayisinin örüntüsu (1), 4 6 7 13 oruntusu cevabi (1), 4 6 7 13 30 oruntusunun kuralı (1), 3 4 7 11 18 29 örüntüsünün 3 adim arttir cevabi ne (1), 20 tane sayılarla örüntü oluştur (1), 10 tane örüntü örnegi (1), 10 TANE ÖRÜNTÜ OLUŞTUR VE KURALINI OLUŞTUR (1), 1-4-9-16-25-a-b örüntüsü kaçtır (1), 1-1-2 - -120 örüntüsü (1), 1 ci sinifatamatik oruntudeki iliskiyi soyleyiniz (1), 1 8 27 64 örüntüsünün sonucu nedir (1), 1 8 27 64 örüntüsü (1), 1 4 9 16 25 36 SAYI ÖRÜNTÜSÜ VE KURALI (1), 1 3 6 8 11 16 örüntü kurallarına göre sonuç nedir (1), 10 tane örüntü sayıyla (1), 10 tane sayi oruntusu soru ve cevapları (1), 12 15=27 27÷3=9 asagidaki islemlerin kullanilsigi bir problem kurunuz (1), 2-5-9-14 oruntu (1)
Share

Etiketler : , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Güneşin Yaşam İçin Önemi
 • Kıskançlık Yalanın Topluma Ve Kişiye Zararları
 • Yararlı Alışkanlıklar Nelerdir
 • Gazlı İçeceklerin İncelenmesi
 • Hint Deniz Seferlerinin Osmanlıya Etkileri

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 13 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 5,38)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading...Loading...

  2 Yorum var - “sayı örüntüsü oluşturma”

  1. çok güzel yazılar var

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *