ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

Beceriler: Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim.

Kazanımlar: Örüntüler ve İlişkiler

örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

ISINALIM

Örüntü bize ne anlatıyor?
Örüntüler ile nerelerde karşılaşırız?
Günlük yaşamımızda örüntü bize ne hatırlatıyor?
Hiç günlük yaşamda örüntü kullandık mı?
Örüntüleri matematikte hangi durumlarda kullanırız?

AKLIMIZDA OLSUN

ÖRÜNTÜ

MODEL

SAYI ÖRÜNTÜLERİ

TEKRAR

TEKRARLI ÇARPIM

ÜSLÜ İFADE

ÜS ( KUVVET )

TABAN

DEĞER

TEMSİLCİ

TEMSİLCİ SAYI

GENEL SAYI

DEĞİŞKEN

BİLİNMEYEN

CEBİR

CEBİRSEL İFADE

ÜSLÜ NİCELİK

SAYI

SAYI ÖRÜNTÜSÜ

YAŞAMIMIZDA ÖRÜNTÜ

ÜSLÜ GÖSTERİM

MATEMATİKTE ÖRÜNTÜ

DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

DÜŞÜNDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

EL’KİTAB’ÜL-MUHTASAR Fİ HISAB’İL CEBRİ VE’L-MUKABELE”

HAREZMİ

BASİT BİR ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1. SAYI

2. SAYI

3. SAYI

3

6

9

Yukarıdaki örüntüde verilen sayıları yazarsak;

3, 6, 9, 12, 15, …

ÖNCEKİ SAYFANIN AÇIKLAMASI

Sayının örüntü sıra numarası

Sayı için kullanılan üçgen sayısı

Sayı ile kullanılan üçgensel bölge sayısı arasındaki ilişki

1. Seçenek

2. Seçenek

Diğer

1

3

1+1+1=3

3.1=3

.

2

6

2+2+2=6

3.2=6

.

3

9

3+3+3=9

3.3=9

.

4

12

4+4+4=12

3.4=12

.

.

.

.

.

.

n

.

n+n+n=3n

3.n=3n

Bu örüntüye ait genel bir kural söyleyiniz.

Örüntüdeki 100. şekilde kaç üçgensel bölge olacağını

Örüntüdeki herhangi bir şeklin numarası “n” ile temsil edildiğinde üçgensel bölge sayısının nasıl temsil edilebileceğini tablo üzerinde gösterelim

BASİT BİRKAÇ ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,…

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, …

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, …

Cevaplar

Birinci sıra hep 2 şer artışla devam eden tek doğal sayılar örüntüsü

İkinci sıra hep 2 şer artışla devam eden çift doğal sayılar örüntüsü

Üçüncü sıra altıdan başlayıp hep 1 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Dördüncü sıra hep 4 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Örüntülerde verilenlerden yararlanarak bilinmeyenleri görebilmek gereklidir.

2, 4, 6, 8, … sayı örüntüsünde 5. ve 6. adımdaki sayıları yazalım

Adım Sayısı

Adım sayısına karşılık gelen sayı

Örüntünün kuralı

1

2

2.1=2

2

4

2.2=4

3

6

2.3=6

.

.

.

n

.

2.n=2n

Yukarıdaki örüntünün kuralı 2n dir

5. Adımdaki sayı 2.n=2.5=10 bulunur.

6. Adımdaki sayı 2.n=2.6=12 bulunur.

Tanım

“n” harfi verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret, sembol veya notasyondur. Bu yüzden “n”, örüntünün “n. Sayısı”, “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” olarak adlandırılır.

Aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralını bulunuz. Bulduğunuz bu kurala uygun olarak sayı örüntüsünün cebirsel ifadesini yazınız.Örüntüyü 2 adım daha devam ettiriniz.

1

2

3

4

5

6

7

1

5

9

13

17

….

….

Cebirsel ifadenin n+4 olduğu görülüyor. Buna göre son iki adım yani 6. adım 21 ve 7. adım 25 olduğu görülür.

Aşağıdaki eksik adımları tamamlayınız

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

19

22

Her aralık 3 er artıyor

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

31

43

Aralıklar sırayla 2, 4, 6, 8, 10, 12

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

47

65

Aralıklar sırayla 3, 6, 9, 12, 15, 18

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

36

49

Aralıklar sırayla 3, 5, 7, 9, 11, 13

Sırası

Kareler

Parça sayısı

ilişki

Harfli gösterim

1

1

1.1.1=1

2

8

2.2.2=8

3

27

3.3.3=9

Bir önceki slaytta olan kareler den oluşmuş küpler düşünülürse;

Olduğu görülür.

a,b ve n birer doğal sayı olmak üzere;

Tablodaki değerleri bulalım

Üslü sayı

Değeri

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Tablodaki değerleri buluyoruz

Üslü sayı

Değeri

2.2.2=8

5.5.5=125

3.3=9

4.4=16

2.2=4

6.6=36

10.10.10=1000

3.3.3.3=9.9=81

2.2.2.2.2.2=4.4.4=16.4=64

Aşağıdaki işlemleri kontrol ediniz

Örüntüleri tamamlayınız.

3, 6, 12, 24, 48, —–,——, ——-, örüntüsünü tamamlayınız.
500 000, 50 000, 5000, ——–, ——–, ——- örüntüsünü tamamlayınız.
13, 18, 23, 28, ——, ——-, 43, ——–, ———, 58 örüntüsünü tamamlayınız.
15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71 örüntüsünün kuralını bulunuz.
2, 5, 11, 23, 47, 95 örüntüsünün kuralını bulunuz. Bu kurala göre : 3,—–,—–, 31,—— örüntüsünü tamamlayınız

İlginizi Çeker mi ? : 49 terörist öldürüldü başlıklı konuda öldürüldü ve Terörist hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
sayi oruntusu nedir (161), örüntü oluşturma (157), oruntu ornekleri (136), say rnts (130), sayılarla örüntü oluşturma örnekleri (95), sayı oruntusu (85), örüntü tablosu oluşturulması (83), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması (77), örüntü tablosu oluşturma (75), örüntü oluşturma örnekleri (54), sayıların dünyası örüntü oluşturma (53), sayı örüntüsü nasıl yapılır (46), sayılarla örüntü oluşturma (45), sayı örüntüleri nedir (43), örüntü tablosu nasıl oluşturulur (42), doğal sayılarla örüntü örnekleri (40), 3 sınıf örüntü oluşturma örnekleri (39), sayı örüntülerini modelleme ve bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade etme (37), sayı örüntüsü oluşturma (37), sayı örüntüleri oluşturma (37), oruntu tablosu (35), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 7 sınıf (35), sayı ve şekillerle örüntü hazırlama (29), örüntü nasıl oluşturulur (29), 10 tane sayı örüntüsü (27), 1 sınıf matematikte örüntü nedir (27), sayilarla örüntü (26), 3 6 7 13 15 27 (26), sayı örüntüleri nasıl yapılır (26), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması örnekler (25), örüntü kuralları (24), 3 sınıf sayılarla örüntü oluşturma (22), sayı örüntüleri (22), sayısal örüntü örnekleri (22), sayı ve şekillerle örüntü (21), 6 Sınıf sayı örüntüleri örnekleri (21), sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder (21), sayı örüntüleri ve kuralları (21), şekillerle sayı örüntüsü (21), sayı örüntüleri örnekleri (21), örüntüler (21), örüntü nasıl oluşur (21), şekil ve sayı örüntüleri oluşturma (20), 5 sınıf doğal sayılarla örüntü oluşturma (20), örüntülü sayılar (19), 3 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (19), örüntü kuralı nasıl bulunur (18), sayı örüntüleri hakkında bilgi (18), sayı örüntüsü nasıl oluşturulur (18), doğal sayılarda örüntü oluşturma (17), 3 6 7 13 15 27 ? (17), doğal sayılarla örüntü oluşturma (16), sayı örüntüsü kuralı (16), 5 tane örüntü (16), örüntü hazırlama (16), 5 9 14 20 örüntü kuralı (16), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün (16), doğal sayılarla örüntü oluşturma 5 sınıf (15), 3 9 27 81 (15), örüntü örnekleri 4 sınıf (15), sayı örüntüleri ile ilgili örnekler (15), sayı örüntüsü nerelerde kullanılır (14), sayı örüntüsünün kuralının bulunması (14), örüntü oluşturma kuralları (14), sayı örüntüsü nasıl olur (14), örüntü örnekleri 5 sınıf (14), sayılarla örüntü nasıl yapılır (13), şekillerle örüntü örnekleri (13), oruntu nasıl yapılır (13), sayı örüntüleri ve cevapları 3 sınıf dersleri (13), sayıların örüntüsü (13), örüntü örnekleri 3 sınıf (13), 3 sınıf matematik örüntü tablosu (13), 2 sınıf matematikte örüntü nedir (13), 5 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (13), sayı örüntülerinin cebirsel kuralları (12), 2 sınıf 10 tane örüntü (12), 6 sınıf örüntü ile ilgili sorular ve cevapları (12), örüntü örnekleri 6 sınıf (12), örüntü oluşturma ve sayılarla ilişkilendirme (12), örüntü tablosu örnekleri (12), 10 tane örüntü (12), örüntü oluşturma nedir (12), sayı ve şekillerle örüntü oluşturma (12), 5 9 14 20 örüntü (12), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 6 sinif (12), verilen sayı örüntüsünün kuralının bulunması (12), örüntü örnekleri 1 sınıf (11), 1-3-5-7-9 sayı örüntüsündeki 15 sayı kaçtır (11), 3 sınıf örüntü oluşturma (11), 4 sınıf sayı örüntüsü örnekleri (11), sayi örüntü örnekleri (11), doğal sayılarla örüntü (11), üslü sayılar tablosu (11), 5 sınıf matematik örüntü örnekleri (11), sayılarla ilgili örüntü (11), doğal sayılarda örüntü (10), sayı örüntüleri 6 sınıf örnekleri (10), örüntü oluşturmak (10), 50 atne sayı örüntüüds (10), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün kuralını yazınız (10), 2 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (10), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı (10), sayı örüntüsü resimli örnekler 6 sınıf (10), sayıörüntüleriyazmaörüntüdekikuralıifadeetme (10), örüntüyü sayılarla ilişkilendirme (5), ontane sekı olustur (4), 35 ten baslayip 7 ser sayarak 5 sayilik oruntu olusturma (4), dogal sayilarla oruntu ile ilgili on tane ornek (3), sayılarla örüntü örnekleri (3), 4 sinif örüntüleri̇ sayilarla i̇li̇şki̇lendi̇rme örnek çalişma (3), matematik ödevi öründeki ilişkiyi belirle (2), örüntüyü sayılarla ilişkilendirme 7 sınıf (2), 4 9 25 49 örüntüsü (2), 5 9 14 20 27 35 44 sayi örüntüsünün 8 adimi kuralı (2), 2 6 12 20 örüntüsünün kuralı (2), 4-6-7-13- 30-40 (2), 5 11 16 ? 26 oruntude 4 adim kac (2), verilen sayı örüntüsünü modelleme (2), sayı örüntülerinde kural nasıl bulunur (2), saylarla rnt oluturulabilir mi? (2), sayıların örüntüsü nedir (2), 2 5 8 11 oruntusunun yapilisi (2), asağıdaki örüntülerdiki kuralı bularak tamamlayın (2), 2 5 11 23 47 95 örtüntüsünün kuralını bulunuz bu kurala göre 3 31 örüntüsünün cevabı nedir (2), google com illik burcler2014 (2), bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirme (2), 5-11-16-?-26 örüntü kuralı (2), sayi oruntusu ve oruntu kuralı yazma (1), sayı örüntüsünü şekil örüntüsüne dönüştürme (1), sayı örüntü tablosu oluşturma (1), oruntulerı 4adım devam etmek nefor (1), sayilarla oruntu olusturabilir mi (1), sayilarla iliskilendirme nasil yapilir ornek (1), yıldız kare yuvarlak modelleriyle kendi örüntünüzü oluşturunuz kuralını yazınız (1), oruntuleri sayilarla iliskilendirmek (1), 2-5-9-14 oruntu (1), sayı örüntüsü örnekleri ve kuralları (1), sayı örüntülerine 20 tane örnek (1), sayısal örüntü işlemleri (1), sayı örüntüleri örnekler (1), şekil oluştur1 (1), Sayı oluşturma (1), tek sayilar örüntü oluşturur mu kurali ne (1), satırların kendi içinde nasıl bir sayı örüntüsü vardır açıklaması (1), örüntüyü iki adım genişletmeye örnek (1), örüntüyü 3 adım genişletme nasıl olur (1), ôrûntûyû 2adim búyúltmek (1), sayılarla sayı örüntüsü kurulmuş (1), üçgensel örüntü (1), örüntülerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi (1), üçüncü ve dördünçü sınıf sayı örüntülerini kısa yoldan yapma (1), üslü sayılar örüntü (1), sayi oruntulerinde iliskiyi harflerle ifade etme (1), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı nedir (1), 35 ten başlayarak 7 şer sayarak örüntü oluşturmak (1), 3-6-12-21-30-40- kuralina gore daha sonra hangi sayi gelir (1), 3 sınıf sayı örüntüleri oluşturma (1), 3 sınıf örüntüleri 2adım genişletme (1), 3 sınıf örüntü genişletme (1), 3 LÜ ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI (1), 3 lü örüntü (1), 3 6 9 örüntüsü nedir (1), 3er adim sayi örüntüsü (1), 4 6 7 13 30 oruntusunun kuralı (1), 5 11 16 x 26 örüntüdeki bilinmeyen nedir 4 sınıf (1), 5 -2 »»» 16 Kurallara gore verilen sayilardan baslayarak ôrüntüler olusturun (1), 45 tane sayı örüntüsü (1), 4 sinif 5 11 16 ? 26 oruntude 4 adim kac (1), 4 sinif 20tane sayilarlaörüntü (1), 4 sınıf 20 tane örüntü (1), 4 sayisinin örüntüsu (1), 4 6 7 13 oruntusu cevabi (1), 3 6 7 13 15 27 ? cevap (1), 3 4 7 11 18 29 örüntüsünün 3 adim arttir cevabi ne (1), 10 tane örüntü sayıyla (1), 10 tane örüntü örnegi (1), 1-4-9-16-25-a-b örüntüsü kaçtır (1), 1-1-2 - -120 örüntüsü (1), 1 ci sinifatamatik oruntudeki iliskiyi soyleyiniz (1), 1 8 27 64 örüntüsünün sonucu nedir (1), 1 4 9 16 25 36 SAYI ÖRÜNTÜSÜ VE KURALI (1), 1 3 6 8 11 16 örüntü kurallarına göre sonuç nedir (1), 10 tane sayi oruntusu soru ve cevapları (1), 12 15=27 27÷3=9 sayilariyla bir problem kurunuz (1), 20 tane sayılarla örüntü oluştur (1), 2-3-3 kuralına sahip bir örüntü (1), 2 5 11 23 47 95 örüntüsünün kuralını bulunuz bu kurala göre 3 31 örüntüsünü tamamlayınız (1), 2 4 8 örüntüsünün genel kuralı (1), 2 4 6 8 örüntüsünü modelleyerek gösteriniz 4 sınıf (1), 1_3_5_7 örüntüsünün kuralı (1), 14 16 11 13 8 10 5 örüntüsünün kuralı nedir (1), 13 17 25 32 örüntü (1), 5 12 19 26 sayı örüntüsünün genel kuralını yazınız (1), 5 9 14 20 örüntüsünün kuralı nedir (1), küp örüntüsü nedir ücüncü sınıf (1), iki adim genisletme nedir (1), hülya ar matemet k (1), harflerden örüntü oluşturma (1), dogal sayllarln tek cift nasl olur (1)
Share

Etiketler : , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Karaların Yapısı
 • Manchester Uniter Son Anda Kurtuldu | MANU Son Dakikada Nefes Aldı
 • Cem Karaca - Rap Rap
 • Aydınlatma Araçlarının Kullanımı
 • Haberleşmede Ses Titreşimleri

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 13 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 5,38)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading...Loading...

  2 Yorum var - “sayı örüntüsü oluşturma”

  1. çok güzel yazılar var

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *