ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER

Beceriler: Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim.

Kazanımlar: Örüntüler ve İlişkiler

örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

ISINALIM

Örüntü bize ne anlatıyor?
Örüntüler ile nerelerde karşılaşırız?
Günlük yaşamımızda örüntü bize ne hatırlatıyor?
Hiç günlük yaşamda örüntü kullandık mı?
Örüntüleri matematikte hangi durumlarda kullanırız?

AKLIMIZDA OLSUN

ÖRÜNTÜ

MODEL

SAYI ÖRÜNTÜLERİ

TEKRAR

TEKRARLI ÇARPIM

ÜSLÜ İFADE

ÜS ( KUVVET )

TABAN

DEĞER

TEMSİLCİ

TEMSİLCİ SAYI

GENEL SAYI

DEĞİŞKEN

BİLİNMEYEN

CEBİR

CEBİRSEL İFADE

ÜSLÜ NİCELİK

SAYI

SAYI ÖRÜNTÜSÜ

YAŞAMIMIZDA ÖRÜNTÜ

ÜSLÜ GÖSTERİM

MATEMATİKTE ÖRÜNTÜ

DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

DÜŞÜNDÜĞÜM ÖRÜNTÜ

EL’KİTAB’ÜL-MUHTASAR Fİ HISAB’İL CEBRİ VE’L-MUKABELE”

HAREZMİ

BASİT BİR ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1. SAYI

2. SAYI

3. SAYI

3

6

9

Yukarıdaki örüntüde verilen sayıları yazarsak;

3, 6, 9, 12, 15, …

ÖNCEKİ SAYFANIN AÇIKLAMASI

Sayının örüntü sıra numarası

Sayı için kullanılan üçgen sayısı

Sayı ile kullanılan üçgensel bölge sayısı arasındaki ilişki

1. Seçenek

2. Seçenek

Diğer

1

3

1+1+1=3

3.1=3

.

2

6

2+2+2=6

3.2=6

.

3

9

3+3+3=9

3.3=9

.

4

12

4+4+4=12

3.4=12

.

.

.

.

.

.

n

.

n+n+n=3n

3.n=3n

Bu örüntüye ait genel bir kural söyleyiniz.

Örüntüdeki 100. şekilde kaç üçgensel bölge olacağını

Örüntüdeki herhangi bir şeklin numarası “n” ile temsil edildiğinde üçgensel bölge sayısının nasıl temsil edilebileceğini tablo üzerinde gösterelim

BASİT BİRKAÇ ÖRÜNTÜ ÖRNEĞİ

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,…

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, …

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, …

4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, …

Cevaplar

Birinci sıra hep 2 şer artışla devam eden tek doğal sayılar örüntüsü

İkinci sıra hep 2 şer artışla devam eden çift doğal sayılar örüntüsü

Üçüncü sıra altıdan başlayıp hep 1 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Dördüncü sıra hep 4 er artışla devam eden doğal sayılar örüntüsü

Örüntülerde verilenlerden yararlanarak bilinmeyenleri görebilmek gereklidir.

2, 4, 6, 8, … sayı örüntüsünde 5. ve 6. adımdaki sayıları yazalım

Adım Sayısı

Adım sayısına karşılık gelen sayı

Örüntünün kuralı

1

2

2.1=2

2

4

2.2=4

3

6

2.3=6

.

.

.

n

.

2.n=2n

Yukarıdaki örüntünün kuralı 2n dir

5. Adımdaki sayı 2.n=2.5=10 bulunur.

6. Adımdaki sayı 2.n=2.6=12 bulunur.

Tanım

“n” harfi verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret, sembol veya notasyondur. Bu yüzden “n”, örüntünün “n. Sayısı”, “temsilci sayısı” veya “genel sayısı” olarak adlandırılır.

Aşağıdaki sayı örüntüsünün kuralını bulunuz. Bulduğunuz bu kurala uygun olarak sayı örüntüsünün cebirsel ifadesini yazınız.Örüntüyü 2 adım daha devam ettiriniz.

1

2

3

4

5

6

7

1

5

9

13

17

….

….

Cebirsel ifadenin n+4 olduğu görülüyor. Buna göre son iki adım yani 6. adım 21 ve 7. adım 25 olduğu görülür.

Aşağıdaki eksik adımları tamamlayınız

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

1

2

3

4

5

6

7

4

7

10

13

16

19

22

Her aralık 3 er artıyor

1

2

3

4

5

6

7

1

3

7

13

21

31

43

Aralıklar sırayla 2, 4, 6, 8, 10, 12

1

2

3

4

5

6

7

2

5

11

20

32

47

65

Aralıklar sırayla 3, 6, 9, 12, 15, 18

1

2

3

4

5

6

7

1

4

9

16

25

36

49

Aralıklar sırayla 3, 5, 7, 9, 11, 13

Sırası

Kareler

Parça sayısı

ilişki

Harfli gösterim

1

1

1.1.1=1

2

8

2.2.2=8

3

27

3.3.3=9

Bir önceki slaytta olan kareler den oluşmuş küpler düşünülürse;

Olduğu görülür.

a,b ve n birer doğal sayı olmak üzere;

Tablodaki değerleri bulalım

Üslü sayı

Değeri

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Tablodaki değerleri buluyoruz

Üslü sayı

Değeri

2.2.2=8

5.5.5=125

3.3=9

4.4=16

2.2=4

6.6=36

10.10.10=1000

3.3.3.3=9.9=81

2.2.2.2.2.2=4.4.4=16.4=64

Aşağıdaki işlemleri kontrol ediniz

Örüntüleri tamamlayınız.

3, 6, 12, 24, 48, —–,——, ——-, örüntüsünü tamamlayınız.
500 000, 50 000, 5000, ——–, ——–, ——- örüntüsünü tamamlayınız.
13, 18, 23, 28, ——, ——-, 43, ——–, ———, 58 örüntüsünü tamamlayınız.
15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71 örüntüsünün kuralını bulunuz.
2, 5, 11, 23, 47, 95 örüntüsünün kuralını bulunuz. Bu kurala göre : 3,—–,—–, 31,—— örüntüsünü tamamlayınız

İlginizi Çeker mi ? : Fırtına 'güç'lü esti! başlıklı konuda Fırtına ve güç hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konu İçin Yapılan Aramalar :
sayi oruntusu nedir (161), örüntü oluşturma (157), oruntu ornekleri (136), say rnts (130), sayılarla örüntü oluşturma örnekleri (95), sayı oruntusu (85), örüntü tablosu oluşturulması (83), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması (77), örüntü tablosu oluşturma (75), sayıların dünyası örüntü oluşturma (53), örüntü oluşturma örnekleri (53), sayı örüntüsü nasıl yapılır (46), sayılarla örüntü oluşturma (45), sayı örüntüleri nedir (43), örüntü tablosu nasıl oluşturulur (42), doğal sayılarla örüntü örnekleri (40), 3 sınıf örüntü oluşturma örnekleri (39), sayı örüntüsü oluşturma (37), sayı örüntülerini modelleme ve bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade etme (37), sayı örüntüleri oluşturma (36), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 7 sınıf (35), oruntu tablosu (35), örüntü nasıl oluşturulur (29), sayı ve şekillerle örüntü hazırlama (28), 1 sınıf matematikte örüntü nedir (27), 10 tane sayı örüntüsü (27), 3 6 7 13 15 27 (26), sayilarla örüntü (26), sayı örüntüleri nasıl yapılır (26), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması örnekler (25), örüntü kuralları (24), sayısal örüntü örnekleri (22), 3 sınıf sayılarla örüntü oluşturma (22), sayı örüntüleri (22), 6 Sınıf sayı örüntüleri örnekleri (21), sayı örüntüleri ve kuralları (21), örüntü nasıl oluşur (21), sayı ve şekillerle örüntü (21), sayı örüntüleri örnekleri (21), örüntüler (21), şekillerle sayı örüntüsü (21), sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder (21), 5 sınıf doğal sayılarla örüntü oluşturma (20), şekil ve sayı örüntüleri oluşturma (20), 3 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (19), örüntülü sayılar (19), örüntü kuralı nasıl bulunur (18), sayı örüntüsü nasıl oluşturulur (18), sayı örüntüleri hakkında bilgi (18), 3 6 7 13 15 27 ? (17), doğal sayılarda örüntü oluşturma (17), 5 9 14 20 örüntü kuralı (16), doğal sayılarla örüntü oluşturma (16), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün (16), 5 tane örüntü (16), örüntü hazırlama (16), sayı örüntüsü kuralı (16), örüntü örnekleri 4 sınıf (15), doğal sayılarla örüntü oluşturma 5 sınıf (15), sayı örüntüleri ile ilgili örnekler (15), 3 9 27 81 (15), sayı örüntüsü nerelerde kullanılır (14), sayı örüntüsü nasıl olur (14), sayı örüntüsünün kuralının bulunması (14), örüntü örnekleri 5 sınıf (14), örüntü oluşturma kuralları (14), şekillerle örüntü örnekleri (13), 2 sınıf matematikte örüntü nedir (13), örüntü örnekleri 3 sınıf (13), sayılarla örüntü nasıl yapılır (13), 5 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (13), 3 sınıf matematik örüntü tablosu (13), sayıların örüntüsü (13), oruntu nasıl yapılır (13), sayı örüntüleri ve cevapları 3 sınıf dersleri (13), verilen bir sayı örüntüsünün kuralının bulunması 6 sinif (12), 10 tane örüntü (12), verilen sayı örüntüsünün kuralının bulunması (12), 5 9 14 20 örüntü (12), sayı örüntülerinin cebirsel kuralları (12), 2 sınıf 10 tane örüntü (12), 6 sınıf örüntü ile ilgili sorular ve cevapları (12), örüntü örnekleri 6 sınıf (12), sayı ve şekillerle örüntü oluşturma (12), örüntü oluşturma ve sayılarla ilişkilendirme (12), örüntü oluşturma nedir (12), örüntü tablosu örnekleri (12), örüntü örnekleri 1 sınıf (11), sayi örüntü örnekleri (11), 3 sınıf örüntü oluşturma (11), sayılarla ilgili örüntü (11), 4 sınıf sayı örüntüsü örnekleri (11), 5 sınıf matematik örüntü örnekleri (11), doğal sayılarla örüntü (11), üslü sayılar tablosu (11), 1-3-5-7-9 sayı örüntüsündeki 15 sayı kaçtır (11), sayı örüntüleri 6 sınıf örnekleri (10), sayıörüntüleriyazmaörüntüdekikuralıifadeetme (10), 2 sınıf sayı örüntüleri örnekleri (10), 4 3 6 5 10 9 örüntüsünün kuralını yazınız (10), doğal sayılarda örüntü (10), örüntü oluşturmak (10), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı (10), sayı örüntüsü resimli örnekler 6 sınıf (10), 50 atne sayı örüntüüds (10), örüntüyü sayılarla ilişkilendirme (5), ontane sekı olustur (4), sayılarla örüntü örnekleri (3), 4 sinif örüntüleri̇ sayilarla i̇li̇şki̇lendi̇rme örnek çalişma (3), dogal sayilarla oruntu ile ilgili on tane ornek (3), örüntüyü sayılarla ilişkilendirme 7 sınıf (2), 2 5 11 23 47 95 örtüntüsünün kuralını bulunuz bu kurala göre 3 31 örüntüsünün cevabı nedir (2), 2 6 12 20 örüntüsünün kuralı (2), 2 5 8 11 oruntusunun yapilisi (2), saylarla rnt oluturulabilir mi? (2), verilen sayı örüntüsünü modelleme (2), sayı örüntülerinde kural nasıl bulunur (2), 5 9 14 20 27 35 44 sayi örüntüsünün 8 adimi kuralı (2), 5 11 16 ? 26 oruntude 4 adim kac (2), sayıların örüntüsü nedir (2), google com illik burcler2014 (2), 5-11-16-?-26 örüntü kuralı (2), 4 9 25 49 örüntüsü (2), matematik ödevi öründeki ilişkiyi belirle (2), Sayı oluşturma (1), yıldız kare yuvarlak modelleriyle kendi örüntünüzü oluşturunuz kuralını yazınız (1), sayı örüntü tablosu oluşturma (1), sayilarla oruntu olusturabilir mi (1), sayi oruntulerinde iliskiyi harflerle ifade etme (1), üslü sayılar örüntü (1), üçüncü ve dördünçü sınıf sayı örüntülerini kısa yoldan yapma (1), sayı örüntüleri örnekler (1), sayi oruntusu ve oruntu kuralı yazma (1), sayı örüntüsünü şekil örüntüsüne dönüştürme (1), sayısal örüntü işlemleri (1), sayilarla iliskilendirme nasil yapilir ornek (1), sayılarla sayı örüntüsü kurulmuş (1), tek sayilar örüntü oluşturur mu kurali ne (1), 1 3 5 7 örüntüsünün kuralı nedir (1), 3 6 9 örüntüsü nedir (1), 3 LÜ ÖRÜNTÜ ÇALIŞMASI (1), 3 sınıf örüntü genişletme (1), 3 sınıf örüntüleri 2adım genişletme (1), 3 sınıf sayı örüntüleri oluşturma (1), 3er adim sayi örüntüsü (1), 4 6 7 13 30 oruntusunun kuralı (1), 4 6 7 13 oruntusu cevabi (1), 4 sayisinin örüntüsu (1), 4 sınıf 20 tane örüntü (1), 4 sinif 20tane sayilarlaörüntü (1), 4 sinif 5 11 16 ? 26 oruntude 4 adim kac (1), 45 tane sayı örüntüsü (1), 5 -2 »»» 16 Kurallara gore verilen sayilardan baslayarak ôrüntüler olusturun (1), 3 6 7 13 15 27 ? cevap (1), 3 4 7 11 18 29 örüntüsünün 3 adim arttir cevabi ne (1), 1 3 6 8 11 16 örüntü kurallarına göre sonuç nedir (1), 1 4 9 16 25 36 SAYI ÖRÜNTÜSÜ VE KURALI (1), 1 8 27 64 örüntüsünün sonucu nedir (1), 1 ci sinifatamatik oruntudeki iliskiyi soyleyiniz (1), 1-1-2 - -120 örüntüsü (1), 1-4-9-16-25-a-b örüntüsü kaçtır (1), 10 tane örüntü örnegi (1), 13 17 25 32 örüntü (1), 14 16 11 13 8 10 5 örüntüsünün kuralı nedir (1), 1_3_5_7 örüntüsünün kuralı (1), 2 4 8 örüntüsünün genel kuralı (1), 2 5 11 23 47 95 örüntüsünün kuralını bulunuz bu kurala göre 3 31 örüntüsünü tamamlayınız (1), 2-3-3 kuralına sahip bir örüntü (1), 20 tane sayılarla örüntü oluştur (1), 5 11 16 x 26 örüntüdeki bilinmeyen nedir 4 sınıf (1), 5 12 19 26 sayı örüntüsünün genel kuralını yazınız (1), küp örüntüsü nedir ücüncü sınıf (1), matematikte adım genişletme nasıl olur (1), matematikte örüntü çeşitleri (1), olusan örüntüyù sayilarla iliskilendiriniz nedemek (1), on tane sayı örüntüsü ve cevapları (1), örüntü çeşitleri nelerdir nedir (1), örüntü hangi kurala göre oluşturulur (1), örüntü modelleme (1), 8-27-64 oruntusunun kurali (1), örüntüde adım nedir (1), oruntuleri sayilarla iliskilendirmek (1), örüntülerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi (1), ôrûntûyû 2adim búyúltmek (1), örüntüyü 3 adım genişletme nasıl olur (1), hülya ar matemet k (1), harflerden örüntü oluşturma (1), 5 9 14 20 örüntüsünün kuralı nedir (1), 5 ci sinif örüntüsünün kuralı (1), 5 sınıf örüntü oluşturalım (1), 5-11-16 26 örüntüsünü (1), 6-8-10-12 diye devam eden oruntunun kuralı nedir (1), 7 14 28 diye artan oruntulerin kurali (1), 8-24-48-?-120 örUntüsunde ? işaretli yere hangi sayı gelmelidir (1), aada verlen rnty 2 adm geniletiniz oluan yeni rntysaylarla ilikilendiriniz (1), aşağıdaki örüntüyü 5 adıma kadar devam ettiriniz (1), bir örüntü kaç sayı eder (1), bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirme (1), cebir usa sayi Çİzelgesİ (1), doğal sayılar öruntusunün kuralı (1)
Share

Etiketler : , ,

Benzer Başlıklar :
Bunlar da İlginizi Çekebilir :
 • Ülkemizde Kara Ve Demir Yollarının Özellikleri Ve Sorunları
 • Kirşehirin Yer Şekilleri
 • Aylin Aslım - Kayıp Kızlar
 • yaşadığımız yeri turizm merkezi haline getirmek için ne yaparız
 • Güneşe Çıplak Gözle Bakmak Neden Zararlı

 • Bu Yazıyı Oylayın :
  Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 1Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 2Değerlendirmeniz => Beğenmedim : 10 üzerinden 3Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 4Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 5Değerlendirmeniz => Ortalama : 10 üzerinden 6Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 7Değerlendirmeniz => Beğendim : 10 üzerinden 8Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 9Değerlendirmeniz => Çok Beğendim : 10 üzerinden 10 (Toplam 13 kez oylandı; Oy Ortalaması: 10 üzerinden 5,38)

  (Oyunuzu yıldızların üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Değerlendirme sağa gittikçe olumlu yönde artar. Teşekkür ederiz.)
  Loading...Loading...

  1 Yorum var - “sayı örüntüsü oluşturma”

  1. çok güzel yazılar var

  Yorum Yazın

  Üyelik gerektirmez. Anonim yorum yapabilirsiniz.

  :D :-) :( :o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

  YORUMUNUZ ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR !
  *